Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Socialinis darbas

Socialinis darbas (787 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Socialinės paslaugos (2)

  Įvadas. Socialinių paslaugų samprata. Paslaugų apibūdinimas. Socialinių paslaugų sistemos raidos etapai. Socialinių paslaugų samprata Lietuvos įstatymuose ir poįstatyminiuose aktuose. Tikslai. Bendrosios socialinės paslaugos. Informacijos teikimas ir konsultavimas. Pagalba namuose. Slauga namuose. Globos pinigai. Kitos paslaugos. Specialiosios socialinės paslaugos. Bendruomeninės įstaigos. Dienos socialinių paslaugų įstaigos. Laikino gyvenimo įstaigos. Savarankiško gyvenimo namai. Stacionarios globos ir slaugos įstaigos. Mišrių socialinių paslaugų įstaigos. Socialinių paslaugų organizatoriai, teikėjai ir gavėjai. Išvados.
  Socialinis darbas, referatas(13 puslapių)
  2008-12-28
 • Socialinės paslaugos (3)

  Socialinių paslaugų samprata. Socialinių paslaugų klasifikavimas. Socialinių paslaugų infrastruktūra (tinklas). Socialinių paslaugų organizavimo ir teikimo principai. Socialinių paslaugų įstaigų veiklos organizavimas. Socialinių paslaugų, teikiamų klientui gyvenant savo namuose, organizavimas. Globos pinigai socialinių paslaugų sistemoje. Socialinių paslaugų poreikio nustatymas (vertinimas). Socialinių paslaugų finansavimas ir apmokėjimas. Socialinių paslaugų kokybės vertinimas ir standartų rengimas. Socialinių paslaugų teikimo reglamentavimas. Socialinių darbuotojų, kaip paslaugų teikėjų, funkcijos ir veiklos organizavimas. Nevyriausybinių organizacijų (NVO) vaidmuo teikiant socialines paslaugas. Pagrindinės Europos Sąjungos (ES) šalių socialinių paslaugų tendencijos.
  Socialinis darbas, konspektas(6 puslapiai)
  2009-02-20
 • Socialinės paslaugos (4)

  Įvadas. Socialinių paslaugų samprata. Paslaugų apibūdinimas. Socialinių paslaugų sistemos raidos etapai. Socialinių paslaugų samprata Lietuvos įstatymuose ir poįstatyminiuose aktuose. Tikslai. Bendrosios socialinės paslaugos. Informacijos teikimas ir konsultavimas. Pagalba namuose. Slauga namuose. Globos pinigai. Kitos paslaugos. Specialiosios socialinės paslaugos. Bendruomeninės įstaigos. Dienos socialinių paslaugų įstaigos. Laikino gyvenimo įstaigos. Savarankiško gyvenimo namai. Stacionarios globos ir slaugos įstaigos. Mišrių socialinių paslaugų įstaigos. Socialinių paslaugų organizatoriai, teikėjai ir gavėjai. Išvados.
  Socialinis darbas, referatas(13 puslapių)
  2009-02-26
 • Socialinės paslaugos (5)

  Įvadas. Kas yra socialinės paslaugos? Bendrosios socialinės paslaugos. Specialiosios socialinės paslaugos. Socialinės globos įstaigų sistema vaikams. Šiuolaikiniai pagalbos vaikams sistemos principai. Specialieji vaikų auklėjimo ir globos namai. Socialinių paslaugų įstaigos. Stacionarios socialinių paslaugų įstaigos. Nestacionarios socialinių paslaugų įstaigos. Išvados.
  Socialinis darbas, namų darbas(10 puslapių)
  2010-04-25
 • Socialinės paslaugos į namus Pasvalio mieste

  Įvadas. Socialinių paslaugų samprata. Socialinių paslaugų klasifikacija. Socialinių paslaugų gavėjai. Socialinės paslaugos ir jų teikimas Pasvalio rajone. Socialinių paslaugų namuose tarnybos veikla. Išvados ir pasiūlymai.
  Socialinis darbas, referatas(14 puslapių)
  2006-12-04
 • Socialinės paslaugos ir socialinės rizikos

  Įvadas. Socialinės paslaugos. Socialinių paslaugų samprata. Socialinių paslaugų reikšmė ir vertinimas. Socialinių paslaugų klasifikavimas. Socialinių paslaugų organizavimas. Socialinės rizikos. Socialinė atskirtis. Rizikos grupė – asmenys, grįžę iš įkalinimo įstaigų. Pataisos inspekcijų svarba teikiant socialines paslaugas asmenims, išėjusiems iš įkalinimo vietų. Savivaldybių vaidmuo teikiant socialines paslaugas asmenims, išėjusiems iš įkalinimo vietų. Darbo birža ir jos vaidmuo teikiant socialines paslaugas asmenims, išėjusiems iš įkalinimo vietų. Nevyriausybinių organizacijų dalyvavimas, teikiant socialines paslaugas asmenims, išėjusiems iš įkalinimo vietų. Rizikos grupė - benamiai. Benamystės samprata ir formos. Benamystės priežastys. Pagalba benamiams. Išvados. Summary. Priedai (3).
  Socialinis darbas, kursinis darbas(29 puslapiai)
  2009-11-06
 • Socialinės paslaugos namuose

  Įvadas. Socialinių paslaugų rūšys. Socialinės paslaugos namuose. Pagalbos namuose paslaugų rūšys. Mokėjimas už paslaugas. Pagalbos pinigų mokėjimas. Socialinių paslaugų teikėjai. Kaip gauti socialines paslaugas namuose. Statistika. Pagalbą į namus ir socialinę globą namuose gavę asmenys. Visi socialinę pagalbą ir globą namuose gavę asmenys. Išvados.
  Socialinis darbas, referatas(12 puslapių)
  2012-01-06
 • Socialinės paslaugos smurtą patyrusioms moterims

  Įvadas. Dažniausiai smurtaujantys šeimoje asmenys. Tiriamoji įstaiga: Vilniaus miesto motinos ir vaiko pensionas. Teikiamos paslaugos. Socialinių paslaugų tikslai. Motinos ir vaiko pensiono pagrindiniai veiklos uždaviniai. Socialinės paslaugos organizuojamos ir teikiamos vadovaujantis šiais principais. Klientų grupės. Personalas. Veiklos finansavimas. Bendradarbiavimas su kitomis institucijomis. Įstatyminė bazė. Vilniaus miesto motinos ir vaiko pensiono klientams tyrimo analizė. Vilniaus miesto motinos ir vaiko pensiono darbuotojams tyrimo analizė. Teisės aktų apžvalga. Tarptautinių tesės aktų ir įvairių programų apžvalga. Papildoma medžiaga. Išvados. Priedai (2). Darbas iliustruotas grafikais.
  Socialinis darbas, referatas(20 puslapių)
  2008-05-15
 • Socialinės paslaugos šeimai turinčiai vaikų. Socialinių globos įstaigų sistema vaikams

  Įvadas. Socialinės paslaugos šeimoms turinčioms vaikų. Socialinių paslaugų skirstymas. Socialinės globos įstaigos. Stacionarios vaikų globos įstaigos. Nestacionarios vaikų globos įstaigos. Vaikų globos įstaigų sistema. Išvados. Priedas (6 psl.).
  Socialinis darbas, referatas(18 puslapių)
  2008-11-26
 • Socialinės paslaugos. Socialinės paslaugos Lietuvoje. Senų žmonių globa

  Įvadas. Slauga seneliams. Senų žmonių socialinė globa Kauno apskrityje. Išvados.
  Socialinis darbas, referatas(5 puslapiai)
  2007-05-21
 • Socialinės pašalpos (2)

  Įvadas. Socialinių pašalpų samprata. Kam skiriamos socialinės pašalpos? Išmokos vaikams. Išvados.
  Socialinis darbas, referatas(8 puslapiai)
  2007-03-27
 • Socialinės pedagogikos idėjos Lietuvoje: Marija Pečkauskaitė (Šatrijos Ragana)

  PowerPoint pristatymas. Gyvenimo faktai. M. Pečkauskaitės pedagoginės idėjos ir jų sąsajos su socialiniu darbu. Svarbiausios M. Pečkauskaitės sukurtos auklėjimo šeimoje sistemos idėjos. Marija Pečkauskaitė. Sentencijos.
  Socialinis darbas, pristatymas(12 skaidrių)
  2007-12-14
 • Socialinės pedagogikos mokslo raida Lietuvoje

  Įvadas. Socialinės pedagogikos samprata. Socialinės pedagogikos raida Lietuvoje. Tarpukario metais. Sovietiniais metais. Atkūrus Lietuvos nepriklausomybę. Išvados.
  Socialinis darbas, referatas(9 puslapiai)
  2006-05-17
 • Socialinės pedagogikos raida

  Pratarmė. Socialinės pedagogikos raida. Socialinio pedagogo ir darbdavio santykiai. Socialinio pedagogo santykis su savo profesija. Socialinio pedagogo profesinis įvaizdis ir elgsena. Socialinio pedagogo etinės pareigos klientų atžvilgiu. Socialinio pedagogo atsakomybė kliento atžvilgiu. Socialinio pedagogo etinis elgesys kolegų atžvilgiu. Socialinio pedagogo etiniai santykiai su bendradarbiais ir kitais specialistais. Socialinio pedagogo etinė pareiga bendruomenei.
  Socialinis darbas, konspektas(10 puslapių)
  2006-10-04
 • Socialinės problemos

  Įvadas. Kas tai yra socialinė problema?. Kokios socialinės problemos yra Lietuvoje. Priklausomybės problemos. Socialinės apsaugos problemos. Švietimo sistemos problemos. Šeimos problemos. Nusikalstamumas. Socialinių problemų analizė. Priklausomybės problemos. Alkoholizmas. Narkomanija. Tabakas. Socialinės apsaugos problemos. Bedarbystė ir užimtumas. Skurdas. Benamiai. Sveikatos apsauga. Darbo saugumas. Nelegalus darbas. Socialinė apsauga. Švietimo sistemos problemos. Laisvalaikio problema. Mokyklos ir mokslas. Šeimos problemos. Vaikų išnaudojimas. Skyrybos. Seni žmonės – senatvė. Vaikų namai. Nusikalstamumas. Išvados.
  Socialinis darbas, referatas(16 puslapių)
  2007-09-23
 • Socialinės problemos. Rūkymas

  PowerPoint pristatymas. Rūkymo įtaka. Rūkymo įtaka stemplei. Rūkymo įtaka skrandžiui. Rūkymo įtaka kasai. Rūkymo įtaka kepenims. Rūkymo įtaka žarnynui. Rūkymo valdymas. Tabakas ir nikotinas. Rūkymo pavojus. "HELP" –rūkymo prevencijos programa. 2006m. veiklos projektas.
  Socialinis darbas, pristatymas(17 skaidrių)
  2007-03-06
 • Socialinės rizikos šeimos

  Įvadas. Darbo tikslas – nustatyti pagrindines valstybinių institucijų teikiamos pagalbos socialinės rizikos šeimoms sritis, formas ir svarbą. Šeimos misija. Socialinės rizikos šeimų tipai. Pagalbos socialinės rizikos šeimoms teikimo kryptys. Pagalbos teikimo svarba. Išvados. Išnašos.
  Socialinis darbas, referatas(10 puslapių)
  2008-05-08
 • Socialinės rizikos šeimos (2)

  Įvadas. Socialinės rizikos šeimos samprata. Šeimos teisės samprata ir principai. Socialinės rizikos šeimos veiksniai. Socialinės rizikos šeimoms pagalbos sistema. Socialinės rizikos šeimų situacija Lietuvoje. Socialinės rizikos šeimos duomenų analizė. Apklausos duomenų analizė. Išvados.
  Socialinis darbas, kursinis darbas(22 puslapiai)
  2011-11-04
 • Socialinės rizikos šeimos ir vaikai Lietuvoje

  Įvadas. Šeima, jos funkcijos ir socialinės rizikos šeimos apibrėžimas. Statistiniai duomenys. Socialinės rizikos šeima kaip socialinio darbo klientas. Socialinio darbuotojo funkcijos ir tikslai dirbant su socialinės rizikos šeimomis. Įstatymų bazė. Socialinės rizikos šeimoms pagalbos sistema. Institucijos darbo apžvalga. Trūkumai. Pasiūlymai. Išvados. Priedai (9).
  Socialinis darbas, referatas(37 puslapiai)
  2006-11-05
 • Socialinės rizikos šeimos situacijos tyrimas

  Įvadas. Asocialų elgesį lemiantys veiksniai. Alkoholio įtaka vartojančiam asmeniui ir šeimai. Alkoholio vartojimo pasekmės. Šeimos socialinė situacija. Socialinės rizikos šeimos charakteristika. Metodai, būdai ir pasiūlymai šeimos problemoms spręsti. Išvados.
  Socialinis darbas, referatas(13 puslapių)
  2009-03-25
Puslapyje rodyti po