Šperos.lt > Socialinis darbas > Socialinio darbo tyrimai
Socialinio darbo tyrimai

(14 darbai)

Alkoholinių gėrimų vartojimo priežastys Kauno miesteĮvadas. Tikslas: Išsiaiškinti ir išanalizuoti alkoholinių gėrimų vartojimo priežastis Kauno mieste. Uždaviniai. Metodai. Tyrimo metodo pasirinkimo pagrindimas. Prekės tyrimas. Prekės grupė. Prekių klasifikacija. Kainodaros sprendimai. Vartotojų tyrimas. Vartotojų elgesio rinkoje tyrimas. Veiksnių įtaka vartotojų elgsenai. Vartotojų motyvacija. Rinkos tyrimai. Rinkos paklausos įvertinimas. Pardavimų pozicionavimas. Pardavimų prognozė. Išvados ir pasiūlymai. Skaityti daugiau
Alkoholio vartojimo priklausomybė nuo žmogaus išvaizdos, socialinio užimtumo ir kitų požymiųStatistinis tyrimas. Įvadas. Analitinė dalis. Išvados. Priedas (anketa). Skaityti daugiau
Bausmių sankcijos: kaip vertina bausmių sankcijas vaikai?Vaiko socialinio ugdymas. Tyrimo problema - kaip vertina bausmių sankcijas vaikai? Tyrimo tikslas - išsiaiškinti, kokiu laipsniu sankciją vaikai laiko teisinga ir veiksminga. Socializacija ir ugdymas vaikystėje. Išvados. Tyrimo rezultatai. Vaikų pasiskirstymas pagal amžių ir lytį. Atsakymų suvestinė. Bendra vaikų atsakymų suvestinė. Tyrimų rezultatų išvados. Skaityti daugiau
Globos namuose gyvenančių vaikų požiūris į ateities perspektyvasĮvadas. Mokslinės literatūros analizė. Vaikų, gyvenančių globos namuose, ateities planavimas. Neigiamų socialinių faktorių įtaka vaikų ateities planavimui. Aspektai padėsiantys vaikams kurti šeimą ir savarankišką gyvenimą. Tyrimo rezultatai. Jų analizė ir interpretacija. Išvados. Skaityti daugiau
Individualus socialinis darbasAsmuo. Rūpestis, poreikis, problema. Pagalbos pranašumai ir trūkumai. Problemos sprendimas. Skaityti daugiau
Mokinių konfliktai tarp bendraklasių mokyklojeSantrauka. Įvadas. Darbo tikslas: Ištirti mokinių požiūri į mokyklą, mokytojus, Bendravimą su klasės draugais ir pamokų lankymą bei nelankymą. Tyrimo metodika. Tyrimo metodai. Tiriamieji. Rezultatų analizė. Tyrimo išvados. Anketa. Skaityti daugiau
Narkotinių medžiagų vartojimo prevencija mokyklinio amžiaus vaikų tarpeProjekto įgyvendinimas. Pagrindiniai prevencijos principai. Rizikos ir apsaugantys veiksniai. Kada ir kokią informaciją pateikti moksleiviams. Kaip kalbėtis su moksleiviais. Programos darbų atlikimo grafikas. Projekto įvertinimas. Anketa. Skaityti daugiau
Neįgaliųjų įsidarbinimo galimybės Tauragės rajoneĮvadas. Tyrimo metodika. 1 tyrimo rezultatai. 2 tyrimo rezultatai. Trečiasis tyrimas. Išvados ir pasiūlymai. Skaityti daugiau
Pagyvenusio ir seno žmogaus tyrimasĮvadas. Apibūdinti senėjimo procesą. Išanalizuoti fiziologinius, anatominius geriatrinio paciento ypatumus. Psichologinės problemos geriatrinėje slaugoje. Pagyvenusio ir seno žmogaus tyrimas. Kasdieninės veiklos anketa. Paciento gyvybinių veiklų įvertinimas. Išvados. Skaityti daugiau
Socialinė globa ir rūpyba Kauno miesteĮvadas. Teorinė socialinės globos samprata. Socialinė globa ir rūpyba Kauno mieste. Socialinio skyriaus Kaune veikla ir funkcijos. Kauno socialinio skyriaus finansavimas. Išvados ir pasiūlymai. Priedai (3). Skaityti daugiau
Socialinės adaptacijos ypatumai (2)Įvadas. Darbo tikslas: Išsiaiškinti vaikų, patyrusių laikiną išsiskyrimą su tėvais, socialinės adaptacijos ypatumus. Tyrimo objektas: Druskininkų "Saulės" pradinė mokykla. Adaptacijos sampratos paaiškinimas. Tėvų požiūris į išsiskyrimą. Svarbiausios vertybės vaiko gyvenime. Vaikų reakcija į pasikeitusias gyvenimo sąlygas. Tyrimas. Ar esate patyrę laikiną išsiskyrimą su tėvais? Kas prižiūrėjo jus tėvams išvykus į užsienį? Kuriam laikui tėvai buvo išvykę dirbti į užsienį? Ar dažnai bendraudavote su tėvais jiems nesant namuose? Ar pasikeitė jūsų elgesys per tą laikotarpį kai tėvų nebuvo šalia? Išvados. Skaityti daugiau
Specialiųjų poreikių asmenysĮvadas. Darbe pažvelgiama, kas yra pasiekta specialių poreikių žmonių labui, su kokiomis problemomis jie susiduria. Kokios pagalbos jiems reikia, kad taptų pilnaverčiais valstybės piliečiais. Atlikta apklausa, kurioje dalyvavo 10 asmenų. Neįgalusis ir visuomenė. Specialiųjų poreikių asmenų ugdymas. Specialiųjų poreikių asmenų saviintegracijos keliai. Specialiųjų poreikių asmenų integracija. Tyrimas. Išvados. Priedai (Anketa). Skaityti daugiau
Šnipiškių seniūnijaĮvadas. Socialinės demografinės situacijos aprašymas. Transportas. Rizikos faktoriai. Institucijų tinklas. Juridines paslaugas teikiančios institucijos. Socialines paslaugas teikiančios institucijos. Sveikatos priežiūros institucijos. Švietimo įstaigos. problemos, jų sprendimo būdai. Išvados. Skaityti daugiau
Televizijos ir kompiuterinių žaidimų įtaka asmenybės socializacijaiĮvadas. Televizijos reikšmė mūsų gyvenime. Formuoja elgesio modelius. Užgrūdinti smurtui Televizijos mylėtojai – peštukai? Televizijos poveikis vaiko sveikatai. Kompiuteriniai žaidimai. Kompiuterinių žaidimų įtaka asmenybės socializacijai televizijos ir kompiuterinių žaidimų įtaka asmenybės socializacijai. Tyrimas. Tyrimo metodika. Požymių ypatumai. Išvados. Skaityti daugiau