Šperos.lt > Socialinis darbas > Socialinio darbo analizės
Socialinio darbo analizės

(29 darbai)

Atvejo analizė (3)Atvejo identifikavimas. Naudodamiesi įvertinimo principais socialinis darbuotojas lengviau identifikuos Gitanos B. poreikius, pageidavimus ir stiprybes. Problemos formulavimas yra paramos planavimo ir įvertinimo pagrindas. Formuluojant problema būtina nustatyti kas trukdo tenkinti poreikius. Problemų įvardijimas iš klientės pusės. Problemų įvardijimas iš socialinio darbuotojo pusės. Šeimos ir jos situacijos žemėlapis. Situacijos pagalbos planavimas. Problemos pagrindiniai tikslai. Priemonės, kurių dėka būtų galima spręsti problemą. Sukonkretinti užduotis. Sutartis. Intervencijos plano sudarymas. Intervencijos ataskaita. Skaityti daugiau
Atvejo analizė (4)Marijos ir Domo atvejo analizė remiantis R. Rousseau socialinio tinklo tyrimo schema. Atvejo aprašymas. Tinklų pobūdis. Intervencijos hipotezės ir tinklo mobilizacija. Skaityti daugiau
Atvejo analizė (8)Situacija. Socialinis tyrimas: šeima. Reikiama nurodyti agentūrai informacija. Šeima kaip sistema. Šeimos struktūra. Šeimos funkcionavimas. Ekožemėlapis. Šeimos raidos istorija. Genograma. Rūpestis, poreikis, problema. Pranašumai ir trūkumai patenkinti poreikius. Skaityti daugiau
Atvejo analizė (9)Atvejis (girtuokliavimas namuose). Atvejo įvertinimas. Kliento situacijos įvertinimo etapai. Apibendrinimas. Schema. Skaityti daugiau
Atvejo analizė: paauglio problemosSocialinis darbas praktikantams. Atvejo analizė. Vaikinas 17 metų vaikų krizių centre. Skaityti daugiau
Darbo su vaiku, augančiu rizikos grupės šeimoje, savirefleksijaĮvadas. Socialinės rizikos grupės šeimos kaip socialinė problema. Socialinės rizikos grupės šeimos apibrėžimas. Socialinės rizikos grupės šeima kaip socialinio darbo klientas. Atvejo pristatymas. Savirefleksija. Išvados. Skaityti daugiau
Druskininkų bendruomenės profilisĮvadas. Įsikūrimas. Demografija. Istorija. Socialinė ir kultūrinė sistema. Pagrindinės Druskininkų kurorto veiklos. Masinės visuomenės informavimo priemonės bendruomenėje. Ekonominė sistema. Valdžios sistema. Vietų skaičius Taryboje pagal politines partijas. Žmonėms skirtų tarnybų sistema. Sveikatos priežiūros tarnybos ir institucijos. Formali socialinės gerovės sistema. Druskininkų socialinių paslaugų centras. Išmokos, mokamos socialinės paramos skyriuje. Švietimas. Išvados. Skaityti daugiau
Filmo analizė: "Priešas už vartų"Istorinio laikotarpio analizė. Filmo siužetas. Pagrindiniai herojai. Vasilijus Zaicevas. Nikita Chruščiovas. Vietovės. Filmo objektyvumas. Darbas iliustruotas paveikslėliais. Skaityti daugiau
G. Colombero "Vidinio išgijimo kelias"G. Colombero knygos "Vidinio išgijimo kelias" ištraukos analizė. Kančios suvokimas. Apibendrinimai. Skaityti daugiau
Į problemą orientuota priešinimosi strategijaSituacija. Ekožemėlapis. Situacijos įvertinimas ir analizė. Svarbiausios iškylančios problemos Linos atveju. Situacijos konkretus įvertinimas. Informacijos rinkimas. Kliento poreikių nustatymas. Galutinių ir tarpinių tikslų numatymas. Veiksmų planavimas. Vykdymas. Išvados. Skaityti daugiau
Institucijose globojamų vaikų gyvenimo sąlygosVaiko laikinoji globa. Nuolatinė vaiko globa. Apgyvendinimas globos institucijoje. A. Maslow nuomonė. Pirmas ir stipriausias prieraišumo jausmas. Nesaugaus prieraišumo formavimasis. Vaikai, gyvenantys globos institucijose. Vaikas, patekęs į globos instituciją. Globos namų vadovai. Situacija globos institucijose. Vaikų ruošimas savarankiškam gyvenimui. Lyties vaidmens perėmimo problema. Skaityti daugiau
Krizės intervencijos modelio pritaikymas socialiniame darbeNarkotikų prekeivio išpažintis. Krizės intervencjos modelis. Krizės intervencijos modelio socialinio darbo etapai. I etapas. Problemos sprendimo tikslas. Problemos sprendimo uždaviniai. II etapas. Kliento socialinis tinklas. III etapas. Išvados. Skaityti daugiau
Nepilnamečio ir pilnamečio asmens globos proceso analizėNepilnamečio asmens globa (rūpyba). Vaiko globos (rūpybos) rūšys ir formos. Nuolatinės vaiko globos nustatymo procesas. Laikinosios globos nustatymas nepilnamečiui asmeniui (situacijos aprašymas). Įstatymai, kuriais vadovaujantis, organizuojama vaiko globa (rūpyba.) Pilnamečio asmens globa (rūpyba). Globos nustatymas pilnamečiui neveiksniam asmeniui. Rūpybos nustatymas pilnamečiui veiksniam asmeniui. Rūpintojo skyrimas veiksniam pilnamečiui asmeniui (situacijos aprašymas). Įstatymai, kuriais vadovaujantis, organizuojama pilnamečių asmenų globa (rūpyba). Skaityti daugiau
Pedagoginė-psichologinė mokinio charakteristikaTrakų pradinės mokyklos 4 klasės mokinio Eriko charakteristika. Šio darbo tikslas: pažinti mokinio asmenybę, jo individualumą, apibendrinti surinktą medžiagą ir padaryti pagrįstas išvadas. Analizė. Išvados. Skaityti daugiau
Problemos analizė (2)Problema: 70 metų neįgalus vyras gyvena Kauno rajone sename bendrabutyje, ketvirtame aukšte, vyras sunkiai vaikšto ir iš namų neišeina, gyvena apsileidęs, pas asmenį į namus dažnai renkasi benamiai kurie girtauja. Su dukterimi vyras susipykęs, daugiau artimųjų neturi. Hipotezės. Informacijos rinkimas. Gauta informacija. Informacijos analizė. Analizė. Išvados. Tikslai. Planas. Plano vykdymas. Plano įvertinimas. Skaityti daugiau
Problemos analizė: artimųjų netektisProblemos apibūdinimas. Netektį išgyvenančių vaikų grupės. Priežastys. Kas ir į ką turi atkreipti dėmesį? Galimos pasekmės. Specialistai ir jų atsakomybės. Skaityti daugiau
Report: convention on the rights of persons with disabilitiesDarbas anglų kalba. Ataskaita: Neįgaliųjų teisių konvencija. Human Rights are very important for all community. Persons with disabilities should have equal possibilities and could use all supplies of community – they should have possibility to educate, apply all news technologies, should get all health care services and social welfare services, should participate in sports occupations too. There are a lot of opinions about the right of disabled people. There are a piece of legislation of disabled people in Lithuania. Skaityti daugiau
Savianalizė (23)Darbo autoriaus savianalizė. Mano požiūris į save. Motyvacija. Vertybės. Temperamentas. Savęs vertinimas. Skaityti daugiau
Sisteminio socialinio darbo modelio atvejo analizėSituacija: našlė, bedarbė. Apklausa. Problemos tyrimas. Klientės ekožemėlapis. Sutarties sudarymas. Sutartis. Planavimas ir veikla. Įvertinimas ir užbaigimas. Skaityti daugiau
Smurtinio atvejo analizėPateikta straipsnio analizė. Situacijos analizė. Socializacijos sutrikimo problema. Priežastys, dėl ko iškilo problema. Institucijos, kurios dalyvavo problemos sprendime. Institucijos, kurios turėjo dalyvauti, bet nedalyvavo problemos sprendime. Institucijų atliekamos funkcijos ir darbuotojų vaidmenys. Kokią reikšmę iškilusi problema turės tolimesnei vaiko socializacijos raidai (prognozės). Skaityti daugiau