Šperos.lt > Socialinis darbas > Socialinio darbo konspektai
Socialinio darbo konspektai

(35 darbai)

Agresijos raiškos ir agresyvumo formavimosi dėsningumaiAgresijos ir agresyvumo apibrėžtys, agresyvumo formos. Agresyvaus elgesio formos. Impulsyvi – gynybinė agresija. Instrumentinė agresija. Priešiška-piktybinė agresija. Agresiją aiškinančios teorijos. Instinktų teorija. Frustracijos-agresijos teorija. Socialinio mokymosi agresijos teorija. Socialinės kognityvinės agresijos teorijos. Žiniasklaida ir agresyvus elgesys. Žiniasklaidos poveikio formos – teoriniai modeliai. 3 pagrindinės poveikio formos – teoriniai modeliai. Agresyvių nuostatų ir elgesio išmokimo. Jautrumo sumažinimo. Baimės, agresijos palaikymo (smurto subkultūros). Žiniasklaidos poveikio būdai ir įtakos turintys veiksniai. Transliuojamos programos rūšis, forma ir turinys. Žiūrėjimui skirtas laikas. Vaiko asmeninės savybės. Socialinė aplinka. Psichologinės ir socialinės žiūrovo būsenos. Smurtautojo charakteris. Smurto aukos charakteris. Smurto priežastis. Ginklų buvimas. Smurto mastas ir vaizdingumas. Smurto realizmas. Smurtas baudžiamas ar apdovanojamas. Smurto padariniai. Humoro buvimas. Prevencija. Televizijos industrijos subjektų kvalifikacijos kėlimas. Skaityti daugiau
Bendruomenės socialinė veiklaBendruomenių samprata. Bendruomenės samprata. Terminai ir sąvokos. Bendruomenių tipai. Bendruomenės socialinė veikla kaip socialinio darbo metodas. Socialinio darbo metodų -individualaus socialinio darbo, darbo su grupe ir bendruomene - skirtumai ir jų santykis. Skaityti daugiau
Faktoriai, lemiantys vaiko atsidūrimą gatvėjeFaktoriai, lemiantys vaiko atsidūrimą gatvėje. Fizinė prievarta. Fizinių bausmių hierarchija. Kaip atpažinti mušamą vaiką? Kokie fiziniai pakitimai rodo, kad vaikas yra mušamas? Kita vaikus žalojančio elgesio rūšis – nesirūpinimas vaiku. Trečioji vaikus žalojančio elgesio rūšis – emocinė prievarta. Ketvirtoji vaikus žalojančio elgesio rūšis – seksualinė prievarta. Ką visi turėtų žinoti apie seksualinę prievartą? Vaiko patirto smurto pasekmės. Fizinio ir emocinio smurto pasekmes. Patirtos seksualinės prievartos pasekmės: Betarpiškos. Ilgalaikės. Kaip galite padėti vaikui patyrusiam prievartą? Kaip galite apsaugoti vaikus nuo smurto? Kas turėtų ateit vaikui į pagalbą? Kam turėtų būti pagalbą? Kaip turėtų teigti pagalbą? Vaikas šeimoje. Emocinės šeimos atmosferos įtaka vaiko elgesiui. Tėvų auklėjimo klaidos, skatinančios netinkamą vaiko elgesį. Skaityti daugiau
Komandinis darbas specializuotose institucijoseVisuomenės psichikos sveikatos problemos. Psichikos sveikatos paslaugų organizavimas. Pacientų teisės. Gyventojų psichikos sveikatos problemos. Pirminė psichikos sveikatos priežiūra bendruomenės psichikos sveikatos centruose. Socialinio darbuotojo dėmuo psichikos sveikatos priežiūros sistemoje. Socialinio darbo ir medicinos profesijų sąsaja. Komandos samprata ir formavimosi pakopos. Komandos formavimosi pakopos. Pirmoji komandos stadija - formavimasis. Antroji komandos formavimosi stadija - šturmavimas. Trečia komandos stadija – normavimo. Lyderio vaidmuo, buriant efektyvią komandą. Specializuotos tarpdisciplininės psichikos sveikatos priežiūros komandos. Skaityti daugiau
Konsultavimas socialiniame darbeBendra konsultavimo dinamika ir pokyčiai, vykstantys konsultavimo procese. Po sėkmingo konsultavimo klientas. Suvokimo būdo kitimas. Atmesto patyrimo įsisąmoninimas. Vertinimo proceso pokyčiai. Kuo remtis sprendžiant apie tai, kas gera, o kas ne? Elgesio pasikeitimai. Konsultavimo pabaiga. Sėkmingas konsultavimas. Nesėkmingas konsultavimas. Konsultavimo rezultatams įvertinti gali būti taikomi konkretūs kriterijai. Vaikų konsultavimas. Vaikų socialinių įgūdžių ugdymas. Socialiniai įgūdžiai. Bendri socialiniai įgūdžiai. Specifiški socialiniai įgūdžiai. Socialinių įgūdžių komponentai. Socialinius įgūdžius galima mokyti-ugdymo procedūros. Vaikų konsultavimas ne mokykloje. Rogers nurodė sąlygas, kurioms esant konsultuojami abu. Identifikuotas pacientas. Pirmas susitikimas. Kabinete. Tolimesnis procesas. Vaikų konsultavimo metodai. Agresyvūs ir pikti vaikai. Agresyvaus elgesio priežastys. Koks elgesys pykčio atžvilgiu yra nekonstruktyvus? Padariniai gali būti. 4fazės darbo su vaikų pykčiu (V. Oaklander). Grupinis konsultavimas. Grupių tipai. Grupinio konsultavimo privalumai. Grupinio konsultavimo ribotumai. Grupinis konsultavimas tinka. Grupinis konsultavimas netinka. Grupės tikslai. Grupės formavimas. Į ką atsižvelgia konsultantas formuodamas grupę? Grupės proceso stadijos. Veiksniai, sąlygojantys grupinio konsultavimo efektyvumą ir šiame procese vykstantys pokyčiai. Šeimų, auginančių neįgalius vaikus, konsultavimas. Gairės profesionalui. Konsultavimo tipai. Pagalba sveikiems šeimos vaikams. Ankstyvos intervencijos rezultatai. Konsultavimas organizacijoje. Konsultavimas darbo vietoje praėjo 4 etapus. Darbe iškilusios problemos. Konsultavimas organizacijoje. Stiprios pusės. Silpnos pusės. Stipriosios pusės išorinio. Silpnos pusės. Paslaugų aptarimas. Kas konsultavimas yra organizacijoje? Kaip atsiduriama pas konsultantą? Į ką turi atsižvelgti konsultantas aptariant paslaugas? Vidinės konsultanto kliūtys, kūrybiškumo blokai. Konsultavimo spąstai. Gelbėjimas. Kaip išvengti gelbėjimo? Skaityti daugiau
Konsultavimas socialiniame darbe (2)Konsultavimas socialiniame darbe. Tikslai. Kuo skiriasi egzistencialistai ir humanistai pagal konsultavimo tikslus. Kas nėra konsultavimas? Kuo konsultavimo santykis skiriasi nuo įvairių kitų santykių ir kuo jis yra panašus. Kuo konsultavimas skiriasi nuo kitų artimų profesinių veiklų. Psichologinio konsultavimo ir psichoterapijos sąsajos. Konsultanto vaidmuo ir vieta. Psichoterapijos ir konsultavimo skirtumai ir panašumai. Konsultavimas socialinio darbo kontekste. Konsultavimo pamatiniai principai. Kontakto palaikymo įgūdžiai. Konsultanto ir kliento kontaktas. Konsultavimo aplinka. Konsultavimo erdvė. Konsultavimo laikas. Konsultavimo proceso struktūra. Pirmas susitikimas. Konsultavimo pabaiga. Pagrindiniai konsultavimo būdai ir procedūros. Patarimai pradedančiam konsultantui. Geštaltinės pakraipos metodai. Darbo specifika dirbant su nemotyvuotais klientais. Motyvacinis interviu. Etiniai psichologinio konsultavimo principai. Meno terapija. Taikymo sfera. Grupės sudarymo principai, darbo forma, trukmė. Fotografijos ir kino terapija. Kino terapija. Sapnai ir jų analizė. Skaityti daugiau
Patarimai socialiniam pedagoguiVeiksmingą bendravimą skatinantys dalykai. Kaip prakalbinti vaikus. Ką apie tai galvoja vaikas. Būdai padedantys įveikti natūralius jausmus. Pasitikėjimo pelnymas. Sutarties sudarymas. Veiksmingi darbo metodai su jaunais nusikaltėliais. Veiksniai apibūdinantys intervencijos programas, mažinantys nusikalstamumą. Sunkumai, su kuriais susiduria pedagogai bendraudami su vaikais. Paauglių psichologinio atsparumo ugdymo programa. Agresyvus vaikas. Vaikai turintys asocialaus elgesio požymių. Kas vyksta, kai namų aplinka jam negali suteikti paramos ir saugumo? Kaip elgtis su hiperaktyviu vaiku klasėje. Skaityti daugiau
Socialinė integracijaSocialinė reabilitacija. Socializacija. Adaptacija. Kas yra reabilitacija? Reabilitacijos tikslas. Socialinė reabilitacija. Negalia. Invalido psichologiniai ypatumai. Negalės priėmimas – esminė neįgalių žmonių psichologinės reabilitacijos grandis. Reali žmonių su negalia padėtis Lietuvoje. Reabilitacijos organizavimas, svarbieji elementai. Reabilitacijos uždaviniai. Socialinio darbuotojo vaidmuo žmonių su negalia socialinė reabilitacija. Reabilitacijos įstaigose teikiamos tokios paslaugos. Reabilitacijos įstaigos rizikos grupių asmenims. Gavėjai tų paslaugų. Įstaigos. Integracija. Integracijos problemos. Parama integracijai. Sėkmingos integracijos veiksniai. Normalizacija. Proto (psichikos) negalios žmonių reabilitacijos procesas. Žmonių su protine, psichine negalia reabilitacijos elementai. Nacionalinė neįgaliųjų socialinės integracijos programa -2003-2012m. Programos principai. Programos tikslai. Kompleksinė reabilitacija. Specialiųjų poreikių tenkinimas. Socialinis dalyvumas. Skaityti daugiau
Socialinė pedagogika (10)Socializacijos samprata, etapai, specifinės charakteristikos. Socialinė pedagogika edukologijos mokslų sistemoje. Socializacijos mikroveiksniai. Socializacijos makroveiksniai. Socialinės problemos ir jų sprendimo modeliai. Pagrindinės socialinės problemos asocialioje šeimoje. Rizikos grupės vaikai ir jų auklėjimo ypatumai. Bruožai. Gatvės vaikai. Asocialūs vaikai. Bendraamžių atstumti, agresyvūs vaikai. Kaip bendrauti su rizikos grupės vaikais? Prevencijos kryptys ir programos Lietuvos mokyklose. Prevencinės pedagogikos samprata. Prevencinės pedagogikos programos. Prevencijos lygiai. Prevencijos programų rengimo principai. Prevencinės pedagogikos programų įgyvendinimas. Mokykloje taikomos prevencinės programos. Prevencinių programų efektyvumas. Prevencinės veiklos nauda. Prevencinė veiklos žala. Socialinis darbas. Sociologija, kaip mokslas. Šeima – svarbiausias vaiko socializacijos institutas. Šeimos ir socializacijos sąvokų apibrėžimai. Šeimos samprata. Šeimos funkcijos. Šeimai teikiamos paramos rūšys ir formos. Šiuolaikinės šeimos problemos. Švietimo sistema ir mokykla asmens socializacijoje. Bendraamžių grupės kaip socializacijos veiksnys. Subgrupės ir subkultūros. Vaikų ir jaunimo socialinė apsauga. Mokykla – socialinės pagalbos koordinatorė. Kvalifikaciniai socialinio pedagogo reikalavimai ir veikla. Pagrindinės socialinio pedagogo veiklos sritys. Skaityti daugiau
Socialinė pedagogika (2)Socialinės pedagogikos samprata. Socialinis pedagogas. Socialinio pedagogo uždaviniai. Socialinio pedagogo funkcijos. Klausimai - sritys, kuriuos sprendžia socialinė pedagogika. Socialinės pedagogikos paskirtis. Socialinės pedagogikos vieta ir ryšiai su kitom pedagogikos sritimis. Socialinio pedagogo pareigybė. Socialinių pedagogų profesinės specializacijos sritys. Skaityti daugiau
Socialinė pedagogika (6)Socialinės pedagogikos samprata. Socialinės pedagogikos funkcijos. Deviacija kaip socialinė, edukacinė problema. Nusikalstamumas kaip vaikų delinkventiško elgesio pasireiškimo forma. Narkomanija kaip vaikų delinkventinio elgesio pasireiškimo forma. Alkoholizmas – vaikų deviantinio elgesio pasireiškimo forma. Deviacijos problemų sprendimo gairės. Socialinio pedagogo darbas ugdymo institucijoje. Socialinio pedagogo darbas su šeima. Vaiko teisių apsauga. Vaiko teisių konvencija. Socializacijos samprata, esmė, etapai. Socializacijos mechanizmai. Socialinio gyvenimo šaltiniai. Socializacija vaikystėje (pirminė socializacija). Suaugusiojo socializacija. Žmogus socialinių aplinkybių auka ir socialinė reabilitacija. Kultūra – socializacijos kontekstas. Asmenybė kaip sudėtinga socializacijos sistema. Šeima -svarbiausia socializacijos institucija. Mokyklos vaidmuo asmens socializacijos procese. Žmogaus socializacija ir grupės poveikis. Skaityti daugiau
Socialinė pedagogika (7)Socialinė pedagogika kaip mokslas, jos istorinė raida, ryšys su kitais mokslais. Socializacijos samprata, esmė, etapai. Žmogaus socializacijos etapai. Socializacijos veiksniai, veikėjai, priemonės. Socializacijos mechanizmai. Žmogus socializacijos objektas ir subjektas. Socialinio gyvenimo šaltiniai. Pirminė socializacija. Antrinė socializacija. Žmogus socialinių, ekonominių, buitinių aplinkybių auka. Socialinė reabilitacija. Šeima – svarbiausia socializacijos institucija. Mokyklos vaidmuo asmens socializacijos procese. Žmogaus socializacija ir grupės poveikis. Vaiko teisių apsauga. Socialinių įgūdžių ugdymas. Socializacija ir kultūra. Skaityti daugiau
Socialinė pedagoginė pagalba šeimaiSocialinio pedagogo darbas su mokinių tėvais. Šeimai teikiamos socialinės pedagoginės pagalbos formos ir metodai. Skaityti daugiau
Socialinės paslaugosSocialinių paslaugų apibrėžimas. Socialinių paslaugų kriterijai. Socialinių paslaugų klasifikavimas. Socialinių paslaugų klasifikavimo poreikis. Socialinės paslaugos pagal klientų grupes. Socialinės paslaugos pagal teikėjo pavaldumą (steigėją). Socialinės paslaugos pagal jų pobūdį. Socialinių paslaugų infrastruktūra. Socialinių paslaugų infrastruktūros pagal klientų grupes. Socialinių paslaugų infrastruktūros pagal paslaugų pobūdį. Socialinių paslaugų infrastruktūros pagal paslaugų teikėjų statusą (pavaldumą) analizė. Socialinių paslaugų vieta Lietuvos Respublikos (LR) socialinės apsaugos sistemoje. Valstybės socialinė politika ir socialinių paslaugų rinka. Visuotinės gerovės valstybė. Vakarų šalių socialinės apsaugos modeliai. Išplėstinis socialinės politikos modeliavimas: penki modeliai. Modeliavimo reikšmė socialiniame moksle. Rytų Europos socialinės politikos modelis. Lietuvos socialinės politikos modelio ypatumai. Dekomodifikacija socialinėje apsaugoje. Socialinė rinkos ekonomika ir socialumo reikšmė. Socialinės apsaugos dekomodifikacijos laipsnis. Socialinių paslaugų infrastruktūra ir administruojančios institucijos. Valstybinė socialinių paslaugų infrastruktūros plėtros programa. Socialinių paslaugų tinklo plėtojimo kryptis Lietuvoje. Socialinių paslaugų tinklo išvystymo vertinimas. Socialinių paslaugų organizavimas: paslaugų organizatoriai, teikėjai ir gavėjai. Socialinių paslaugų organizavimo principai. Socialinių paslaugų teikimo principai. NVO socialinių paslaugų sektorius: samprata ir reikšmė. NVO istorinės ištakos. Galimybės ir būdai įtraukti NVO į socialinių paslaugų rinką. Savanoriškas darbas NVO sektoriuje. Šalies konstitucinė santvarka: demokratijos institutai. Valdžių sistema. Tiesioginė demokratija. Demokratijos konsolidacijos problema. Teisinės sistemos reforma, jos sunkumai. Žmogaus ir šeimos socialinės raidos ir raiškos poreikiai ir paslaugos jiems tenkinti. Esamos situacijos vertinimas. Socialinės paramos šeimai politika. Piniginė socialinė parama. Socialinių paslaugų sistemos plėtra. Socialinių paslaugų deinstitucionalizacija. Socialinių paslaugų sistemos efektyvumas. Socialinės paramos politikos tobulinimas. Paramos šeimai tobulinimas. Socialinių paslaugų kokybės gerinimas. Socialinių programų nukentėjusiems asmenims bei socialinės rizikos grupėms rengimas ir įgyvendinimas. Pabėgėlių socialinė integracija. Socialinės paramos paslaugų administravimas. Socialinių paslaugų raidos apžvalga. Socialinių paslaugų teikimas. Nacionalinė narkotikų prevencijos programa. Pagalba namuose ir kitos bendrosios paslaugos. Paslaugos užimtumo problemoms spręsti. Darbo politika. Socialinis draudimas. Pajamų garantijos ir skurdo mažinimas. Socialinė parama. Žmonių su negalia integracija. Šeimos, vaikų ir jaunimo rėmimas. Darbo rinkos politikos priemonių įgyvendinimas. Paslaugų teikimas visuomenės sveikatingumui užtikrinti. Finansavimo sistemos pertvarkymai. Sveikatos priežiūros lygiai. Sveikatos apsaugos sistemos ištekliai. Sveikatos draudimas. Saugios socialinės ir natūralios aplinkos formavimas ir šio paslaugų segmento plėtojimas Teisinės sistemos reforma. Žmogaus teisių apsauga. Institucinė teisinės sistemos reforma. Žmogaus teisių apsauga. Nusikalstamumas: kontrolė ir prevencijos perspektyvos. Socialinių paslaugų rinkos tyrimai. Kitos koncepcijos bei požiūriai į žmogaus socialinė raidą. Žmogaus socialinės raidos įvertinimas. Žmogaus socialinės raidos tendencijos Lietuvoje. Žmogaus socialinė raida transformacijų laikotarpiu. Teoriniai socialinio darbo modeliai. Humanistinės – egzistencinės socialinio darbo metodologinės nuostatos. Sisteminis socialinis darbo modelis. Apklausa. Problemos tyrimas. Sutarties sudarymas. Planavimas ir veikla. Įvertinimas ir užbaigimas. Bihevioristinis socialinio darbo modelis. Krizės intervencijos modelis. Socialinės teisės Europos sąjungoje. Europos Sąjungos (ES) teisė ir socialinės teisės. Bendrijos darbuotojų pagrindinių socialinių teisių chartija. Europos tarybos 1961 metų Socialinė chartija ir 1996 metų Socialinė chartija. Europos socialinių teisių komitetas. Europos socialinė chartija ir Tarptautinis socialinių, ekonominių ir kultūrinių teisių paktas. Europos Sąjungos (ES) pagrindinių teisių chartija. Skaityti daugiau
Socialinės paslaugos (3)Socialinių paslaugų samprata. Socialinių paslaugų klasifikavimas. Socialinių paslaugų infrastruktūra (tinklas). Socialinių paslaugų organizavimo ir teikimo principai. Socialinių paslaugų įstaigų veiklos organizavimas. Socialinių paslaugų, teikiamų klientui gyvenant savo namuose, organizavimas. Globos pinigai socialinių paslaugų sistemoje. Socialinių paslaugų poreikio nustatymas (vertinimas). Socialinių paslaugų finansavimas ir apmokėjimas. Socialinių paslaugų kokybės vertinimas ir standartų rengimas. Socialinių paslaugų teikimo reglamentavimas. Socialinių darbuotojų, kaip paslaugų teikėjų, funkcijos ir veiklos organizavimas. Nevyriausybinių organizacijų (NVO) vaidmuo teikiant socialines paslaugas. Pagrindinės Europos Sąjungos (ES) šalių socialinių paslaugų tendencijos. Skaityti daugiau
Socialinės pedagogikos raidaPratarmė. Socialinės pedagogikos raida. Socialinio pedagogo ir darbdavio santykiai. Socialinio pedagogo santykis su savo profesija. Socialinio pedagogo profesinis įvaizdis ir elgsena. Socialinio pedagogo etinės pareigos klientų atžvilgiu. Socialinio pedagogo atsakomybė kliento atžvilgiu. Socialinio pedagogo etinis elgesys kolegų atžvilgiu. Socialinio pedagogo etiniai santykiai su bendradarbiais ir kitais specialistais. Socialinio pedagogo etinė pareiga bendruomenei. Skaityti daugiau
Socialinio darbo metodika (3)Socialinio darbo metodika. Metodai. Socialinio darbo vertybės. Socialinio darbo principai. Socialinio darbo tikslai. Socialinio darbo uždaviniai. Darbas su individu ir šeima. Interviu tipai. Darbuotojo ir kliento santykiai. Interviu etapai – konsultacija! Darbuotojo įgūdžiai vesti interviu. Konsultavimas. Empatija. Darbo su šeima metodai. Šeimų tipai. Šeimos funkcijos. Auklėjimo stiliai. Problemos šeimoje ir jų sprendimas. Šeimos terapija. Krizės intervencija. Aspire. Skaityti daugiau
Socialinio darbo teorijaPsichoanalizė. Asmens struktūros arba psichikos struktūros teorija. Gydymo teorija. Psichosocialinis atvejo metodas. Pagalbos metodai, tikslai ir socialinio darbuotojo veiksmai. Krizių intervencija ir į užduotį orientuotas pagalbos modelis. Į užduotį orientuotas atvejo metodas. Biheiviorizmas. Klasikinė reakcijos sąlygojimo teorija. Operantinis sąlygojimas. Socialinis išmokimas ir modeliavimas (kognityvinė). Sistemų teorija. Ekologinė sistemų teorija (Ekologinis sisteminis požiūris). Rizikos ir apsaugos veiksniai. Socialinės psichologijos teorijos. Psichologinės socialinės teorijos. Vaidmenų teorija. Hofmano vaidmenų teorija. Etikečių klijavimo teorija. Komunikacijos teorija. Egzistencinės humanistinės socialinio darbo teorijos. Radikalioji Marksistinė perspektyva. Skaityti daugiau
Socialinio darbo teorijosSistemų teorija. Holizmo principas. Sistema. Bendruomenės. Homeostazė. Entropija. Sinergija. Sisteminis požiūris. Problemos sprendimo modelis pagal sistemų teoriją. Johnson problemos sprendimo modelis. Humanistinė teorija. Humanistinė psichologija. Terapija, orientuota į klientą. Nuoširdus terapeutas. Asmenybės vystymosi teorijos. Teorija taikoma, kai. Kaip padedama įvykdyti terapiją. Interviu vedimo technikos. Biheviorizmas. Išmokimo teorija. Biheviorizmo taikymas socialiniame darbe. Žingsniai keisti elgesį. Veiksmingos technikos. Atkaklumo mokymas. Elgesio repetavimas. Atlygio ekonomika. Kontraktai su savimi. Nujautrinimas. Impulso terapija. Pasibjaurėjimą sukelianti technika. Biheviorizmo pliusai. Biheiviorizmo minusai. Feminizmas. Feminizmo požiūris socialiniame darbe. Feminizmo šakos. Absurdiškos feminizmo rūšys. Eko feminizmas. Pop feminizmas. Separatizmas. Maskulinizmas. Išprievartavimai. Prievartautojai, smurtas ir socialinis darbas. Prievartautojai (N. Grof). Auka patiria. Feministinis požiūris socialiniame darbe. Smurtas. Smurto rūšys. Smurto ciklas. Kognityvinis požiūris. Asmenybės vystymosi teorija. Tapatybės teorija. Teorijos taikymas praktikoje. Racionalusis požiūris. A. Elis 5 raidos fazės. Skaityti daugiau
Socialinio darbo teorijos ir metodaiKliento samprata socialiniame darbe. Termino klientas samprata. Tapsmas klientu. Atskiro kliento supratimas. Daugiaklientės sistemos samprata: šeima. Tarpasmeninė sąveika. Socialinio darbuotojo ir kliento veiksmų sistemos tipas. Santykiai. Bendravimas. Socialinis darbas kaip atsakas į rūpestį ir poreikį. Socialinis darbas: žinių, vertybių ir įgūdžių derinimas. Vertybės. Yra keli apibrėžimai. Įgūdžiai. Įgūdžio apibrėžimas sociologijoje. Socialinis darbas kaip intervencija į žmonių sąveikas. Visi šie barjerai yra tarpusavio santykių dalis. Socialinis darbas kaip problemos sprendimo procesas. Sąvokų apibrėžimai. Problema. Problemos sprendimo proceso etapai. Preliminarus problemos formulavimas. Socialinio darbo/pedagogo praktika ir problemos sprendimo procesas. Problemos sprendimo procesas ir rėmimosi asmens stiprybėmis kryptis. Skaityti daugiau