Šperos.lt > Socialinis darbas > Socialinio darbo praktikos ataskaitos
Socialinio darbo praktikos ataskaitos

(10 darbai)

Pažintinė praktika: "Vaikų su negale centras"Įvadas. Darbo tikslas: susipažinti su išvardintomis įstaigomis, jose teikiamomis socialinio darbuotojo paslaugomis ir jų efektyvumu. Pažintinė praktika "Telšių vaikų su negalia centras". Bendra praktikos vietos charakteristika. Darbuotojai. Bendradarbiavimas su kitomis institucijomis. Klientų grupės. Socialinio darbuotojo uždaviniai ir pareigos. Centro vizija. Pažintinė praktika socialinė paramos ir rūpybos skyriuje. Bendra praktikos vietos charakteristika. Socialinių problemų sprendimo būdai ir metodai. Bendradarbiavimas su kitomis institucijomis. Socialinio darbuotojo veiklos galimybės institucijoje. Refleksyvioji patirties analizė. Išvados. Skaityti daugiau
Pradinės praktikos ataskaita: Valstybinio Socialinio Draudimo Fondas (SoDra), Ukmergės skyriusĮvadas. Tikslai: Gebėti diagnozuoti individo, grupės, bendruomenės socialinę problemą, analizuoti ir vertinti situaciją vadovaujant praktikos vadovui institucijoje. Gebėti numatyti problemų sprendimo strategijas, alternatyvas, analizuoti ir vertinti pagalbos veiksmingumą. Praktikos vietos analizė. Institucijos paskirtis. Paslaugų pobūdis. Valstybinio Socialinio Draudimo Fondo (VSDF) valdybos Ukmergės rajono teritorinis skyrius vykdo šias funkcijas. Bendradarbiavimas su socialiniais partneriais. Institucijų bendradarbiavimo schema. Darbo organizavimas. Teisinis pagrindas. Pensijų kaupimo sistemą reglamentuojantys teisės aktai. Lietuvos Respublikos (LR) vyriausybės nutarimai. Sprendžiamos socialinės problemos. Klientų problemos. Darbuotojai. Apibendrinimas. Darbas praktikos metu. Darbo eiga. Veiklos rezultatai ir savirefleksija. Išvados. Pasiūlymas. Priedai (3). Skaityti daugiau
Praktikos ataskaita: Mažeikių specialioji mokyklaSocialinis darbas su neįgaliais asmenimis. Įvadas. Etnografinis tyrimas. Tyrimo tikslas: Išsiaiškinti tėvų vaidmenį neįgalaus vaiko ugdymo procese, ar tėvai bendradarbiauja su specialistais. Neįgaliųjų vaikų grupės ugdymo užsiėmimai. Individualus darbo su neįgaliu vaiku planas ir jo realizavimas. Renginio organizavimas. Skaityti daugiau
Praktikos ataskaita: Šiaulių vaikų globos namaiPagrindinė veikla. Vaikų globos namų pareigos. Kliento atvejo aprašymas. Kaip spręsti problemas planas, programa. Skaityti daugiau
Praktikos ataskaita: Telšių vaikų globos namaiBendra praktikos vietos charakteristika. Įvadas. Bendra praktikos vietos charakteristika. Institucijos paskirtis, pavaldumas, vizija, tradicijos. Veiklos organizavimas, darbo metodai. Klientai, jų problemos, poreikiai. Darbuotojai. Socialinio darbuotojo uždaviniai ir pareigos. Bendradarbiavimas su kitomis institucijomis ir organizacijomis. Veiklos perspektyvos, lūkesčiai. Išvados. Skaityti daugiau
Praktinės veiklos ataskaita: Ilguvos pensionatasĮvadas. Praktikos vietos veiklos analizė. Organizacijos vizija, misija, uždaviniai, teikiamos paslaugos. Žmogiškieji ištekliai. Materialiniai resursai. Socialinės politikos įtaka organizacijai ir klientams. Asmeninės veiklos praktikoje aprašymas ir analizė. Individualus darbas su klientu, pagalbos proceso planavimas. Darbas grupėje. Laisvalaikio užimtumo organizavimas. Asmeninės jausmų refleksijos analizė. Išvados ir rekomendacijos. Skaityti daugiau
Socialinio darbo pradinės praktikos ataskaita: Vš.Į. Utenos PSPC, Psichikos sveikatos centrasPraktikos tikslai. Praktikos uždaviniai. Praktikos vietos pasirinkimo motyvai. Praktikos vietos analizė. Paslaugų pobūdis. Teisinis pagrindas. Darbuotojai, jų išsilavinimas. Darbuotojų funkcijos. Apibendrinimas. Veikla praktikos metu. Tyrimas. Renginio organizavimas. Paroda "Pavasaris". Savirefleksija. Išvados. Pasiūlymai. Priedas (5 psl.). Skaityti daugiau
Socialinio darbo praktika: Vokietijos Kolpingo profesinė mokyklaĮvadas. Socialinio darbo praktikos pasirinkimo motyvai. Socialinio darbo problemų praktikos vietoje aktualumas. Praktikos tikslas(pagal individualią užduotį). Teorinė dalis. Praktinio patyrimo aprašas. Praktikos vietos organizacinė – institucinė analizė. Klientų socialinių problemų apžvalga ir jų pasitenkinimo taikymai. Socialinio darbo paslaugomis organizavimas. Socialinio darbo su atveju analizė(socialinio funkcionavimo įvertinimo ataskaita). Išvados. Skaityti daugiau
Socialinio darbo praktikos ataskaita: Tauragės rajono vaikų reabilitacijos centras – mokykla "Pušelė"Įvadas. Bendra praktikos vietos charakteristika. Institucijų paskirtis. Klientai. Bendradarbiavimas su kitomis institucijomis. Socialinio darbuotojo vaidmenys ir veikla institucijose, įvairiose socialinės paramos įstaigose. Kliento problemos sprendimo atvejis. Kliento problemų ir poreikių vertinimas. Planavimas. Veikla. Rezultatų vertinimas. Refleksyvioji patirties analizė. Socialinio darbuotojo asmeninės savybės ir vertybės. Tinkamumas pasirinktai profesijai. Išvados. Skaityti daugiau
Socio–edukacinio darbo mokomosios praktikos ataskaita: Jonavos rajono Barupės pagrindinė mokyklaSocio–edukacinio darbo mokomosios praktikos, atliktos Jonavos rajono Barupės pagrindinėje mokykloje ataskaita. Individualus darbas rizikos grupės vaiku. Rizikos grupės vaiko charakteristika. Rizikos grupės vaiko problemų įvertinimas. Rizikos grupės vaiko problemų sprendimas. Rizikos grupės vaiko kortelė. Individualus lapas. Rizikos grupės šeimos socialinis pasas. Darbas su ugdytinių klase. Klasės charakteristika. Klasės socialinis pasas. Klasės šeimų socialinis statusas. Klasės. problemų įvertinimas. Klasės problemų sprendimas. Socialinių įgūdžių formavimo valandėlė. Įstaigos socialinis pasas. Praktikos dienoraštis. Praktikos analizė. Priedai (Klasės socialinis pasas. Mano klasė. Kokia ji iš tikrųjų? Kokia turėtų būti?). Skaityti daugiau