Šperos.lt > Socialinis darbas > Socialinio darbo rašiniai
Socialinio darbo rašiniai

(22 darbai)

A. de Sent-Egziuperi "Mažasis princas" (7)Antuano de Sent-Egziuperi knygos "Mažasis princas" refleksija. Skaityti daugiau
Alkoholizmas (10)Alkoholizmo samprata. Vaikų alkoholizmo priežastys ir pasekmės. Alkoholizmo pasekmės. Išvados. Skaityti daugiau
Ar ilgai dar leisime alkoholiui skverbtis į mūsų visuomenę?!Ar ilgai dar leisime alkoholiui skverbtis į mūsų visuomenę?! Jaunimo alkoholio vartojimo kultūra. Alkoholizmas. Skaityti daugiau
Bihevioristinės teorijos įgyvendinimas socialiniame darbeBiheviorizmo samprata. Klasikinis sąlygojimas. Operantinis sąlygojimas. Socialinio išmokimo teorija. Bihevioristinis socialinio darbo modelis. Skaityti daugiau
F. Taunytė "Laimingas senelių gyvenimas"Filomenos Taunytės knygos "Laimingas senelių gyvenimas" santrauka. Skaityti daugiau
Fiziniai ir psichiniai vaiko vystymosi aspektai vyresniame mokykliniame amžiujeĮvadas. Tyrimo tikslai: išsiaiškinti pagrindinius, fizinius ir psichinius, vaiko vystymosi aspektus vyresniajame mokykliniame amžiuje. Fizinis vaiko vystymasis vyresniajame mokykliniame amžiuje. Psichinis vaiko vystymasis vyresniajame mokykliniame amžiuje. Išvados. Skaityti daugiau
Health care: Lithuania and BelgiumDarbas anglų kalba apie sveikatos apsaugą Lietuvoje ir Belgijoje. Health care system comparison in Lithuania and Belgium. Reflection: Health care system and health care organisations in Flanders. Skaityti daugiau
Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV) socialinės apsaugos sistemaSąvokos apibrėžimas. Socialinės rizikos. Socialinės apsaugos struktūra. Socialinis draudimas. Socialinė parama. Socialinės apsaugos terminai. Socialinės apsaugos raida Jungtinėse Amerikos Valstijose (JAV). Išvados. Skaityti daugiau
Kaip galimas socialinio darbo mokslas? (2)Įvadas. Dėstymas. Socialinio darbo kategorijos. Socialinio darbo metodai. Socialinio darbo teorijos. Socialinio darbo žinios. Išvados. Skaityti daugiau
Kaip tapti klientuĮvadas. Klientas. Jo tipai. Kliento supratimas. Motyvacija, pajėgumas, galimybė. Daugiaklientės sistemos samprata: šeima. Išvados. Skaityti daugiau
Pagyvenusios moters veiklos centras. Vyresnio amžiaus moterų socializacijaPagyvenusių moterų socialinė padėtis Lietuvoje. Pagyvenusios moters veiklos centras (PMVC). Vyresnio amžiaus moterų socializacija. Centre yra vykdomi šie projektai. Išvados. Skaityti daugiau
Paslaugų šeimai ir vaikams geroji patirtis LietuvojeNevyriausybinių organizacijų vaidmuo teikiant socialines paslaugas. Klienčių poreikių tenkinimas krizinio nėštumo programoje. Tyrimas – Socialinių paslaugų finansavimo metodika. Socialinių paslaugų poreikio asmeniui nustatymo metodikos projektas. Socialinių paslaugų kaštų padengimo iš asmens (šeimos) turto vertės galimybių analizės ir įvertinimas. Skaityti daugiau
Prievarta prieš vaikus šeimoje: priežastys ir prevencijaPrievarta prieš vaikus šeimoje: priežastys ir prevencija. Emocinis ar fizinis smurtas šeimoje. Išnašos. Skaityti daugiau
Rizikos grupės vaikų sociogramaRizikos grupės mokinių skaičius ir amžius. Rizikos grupės mokinių ugdymo vietos vidaus aplinka. Rizikos grupės mokinių ir jų ugdytojų santykiai. Rizikos grupės mokinių tarpusavio santykiai. Rizikos grupės taisyklės. Renginių lankomumas. Rizikos grupės laisvalaikis, bendra popamokinė veikla. Rizikos grupės mokinių emocijų ir elgesio sutrikimų atvejai. Rizikos grupės mokinių tėvų socialinis statusas. Rizikos grupės ugdytojų ir tėvų ryšiai. Rizikos grupės ryšiai su visuomene. Skaityti daugiau
Smurtas ir prievartaSmurtavimas šeimoje. Skriaudžiami vaikai. Vaikų apsaugos būdai. Prievartos poveikis skirtingo amžiaus vaikams. Seksualinė prievarta. Seksualinio smurto formos. Psichologinės pagalbos būtinybė. Skaityti daugiau
Socialinė pedagogikaSocialinės pedagogikos tikslai, priemonės. Socialinės pedagogikos ir kitų mokslų ryšiai. Socialinio pedagogo veikla. Profesinės savybės. Skaityti daugiau
Socialinio darbo ištakosSocialinio darbo ištakos. Profesionalaus socialinio darbo pradininkės. Savanoris. Nevyriausybinė organizacija. Savanoriškas darbas Lietuvoje. Socialinio ugdymo programos. Skaityti daugiau
Socialinio darbuotojo vertybėsVertybių samprata. Vertybių reikšmė socialinio darbo praktikoje. Vertybių ir principų sistemos. Skaityti daugiau
Socialinio pedagogo kompetencijos bendrojo lavinimo mokykloseĮvadas. Socialinio pedagogo profesinės kompetencijos samprata. Socialinio pedagogo profesinis įvaizdis ir elgsena. Socialinio pedagogo profesinis įvaizdis (pagal E. Jachontovą). Socialinio pedagogo pavyzdinis asmenybės ir profesinės veiklos modelis. Skaityti daugiau
Socialinio pedagogo veiklos ypatumai mokyklojeĮvadas. Šio darbo tikslas – išanalizuoti socialinio pedagogo kasdienę veiklą mokykloje ir šios veiklos srities profesines kompetencijas. Nepageidautiną socializaciją lemiantys veiksniai. Socialinis pedagogas mokykloje. Socialinės pagalbos mokykloje tikslai. Socialinio pedagogo pagalbos teikimo uždaviniai. Apibendrinimas. Skaityti daugiau