Šperos.lt > Socialinis darbas > Socialinio darbo pristatymai
Socialinio darbo pristatymai

(55 darbai)

Alkoholio vartojimas (5)PowerPoint pristatymas. Alkoholiai. Alkoholio gamyba. Alkoholio žala. Alkoholinių gėrimų pardavimas. Alkoholis ir vaikas. Alkoholio pramonės galia. Išvados. Skaityti daugiau
BenamiaiPowerPoint pristatymas. Projekto tikslas. Lietuvos gyventojų nuomonė apie benamystės problemą Lietuvoje. Socialinės pagalbos šaltiniai. Didžiausios Lietuvos benamių problemos. Situacija. Jungtinės Karalystės Benamių skaičiaus mažinimo projektas BAOH. Užimtumo programos benamiams užsienyje. Pliusai. Minusai. Užimtumo programa benamiams Lietuvoje – Kofoedo mokykla (2000 metai). Pastangos kovoti su skurdu ir socialine atskirtimi pasaulyje. Pastangos kovoti su skurdu ir socialine atskirtimi Lietuvoje. Dėl nakvynės namų steigimo grįžusiems iš įkalinimo vietų bei kai kuriems kitiems asmenims ir jų įdarbinimo. Pagalbos poreikis benamiams pagal lytį. Benamių amžius ir socialiniai poreikiai. Benamių išsilavinimas ir žinojimas apie jiems skirtas socialines lengvatas. Keletas sprendimų... Benamių viltys. Skaityti daugiau
Bendradarbiavimas prevenciniame darbe (2)PowerPoint pristatymas. Darbo "Bendradarbiavimas prevenciniame darbe" pristatymas. Darbo tikslas. SSP (School - Social Services - Police) veiklos modelis. Taigi: S,S ir P. Mokykla. Socialinės institucijos ir policija. SSP kooperacijos sudarymas. Valdymo lygis. Koordinavimo lygis. Įgyvendinimo lygis. SSP konsultantas. SPPK (Socialinės Pedagoginės pagalbos komandos) veiklos modelis. SPPK (Socialinės Pedagoginės pagalbos komandos) veiklos modelis. SPPK veiklos modelio kūrimo etapai. SPPK veiklos modelis bendrojo lavinimo mokyklose. Komandos samprata. Komandos veikla. SPPK veiklos ypatumai. SPPK komandos narių atsakomybės. Bendradarbiavimo modelis. Specialioji prevencija. Išvados. Skaityti daugiau
Bendruomenių tinklo kūrimasPowerPoint pristatymas. Tinklo samprata. Tinklo požymiai. Bendruomenė kaip tinklas. Bendruomeniniai tinklai. Bendruomenių tinklas. Bendruomenių tinklo apibūdinimas. Tradicinį bendruomenių tinklą sudaro. Bendradarbiavimo elementai. Kodėl svarbi bendruomenių tinklų plėtra? Bendruomenės tinklas atsiranda susiejus mikro, mezo ir makro lygius. Socialinio darbuotojo vaidmuo tinklo kūrime. Bendruomenių tinklo tipai. Tinklų funkciniai tipai. Tinklų funkciniai tipai (Spierts, 178-183). Pagrindinės tinklų funkcijos. Praktinio bendruomenės darbo tezės. Tinklo kūrimo etapai. Patarimai dirbantiems tinkluose. Praktinio bendruomenės darbo tezės. Bendruomenės praktikui gali tekti atlikti tokius veiksmus. Tarporganizaciniai faktoriai. Organizaciniai resursai ir galia. Organizacijos statusas. Organizacijos – aplinkos santykis. Yra keletas strategijų, kurių dėka galima pakeisti galios balansą tarporganizacinėje srityje. Skaityti daugiau
Darbo su žmonėmis procesas: ASPIRE COMPTON ir GALAWAY problemų sprendimo modelisPowerPoint pristatymas. ASPIRE veiksmų seką sudaro. 1 etapas - AS: Įvertinimas. 2 etapas - P: Planavimas. 3 etapas - I: Įgyvendinimas. 4 etapas - RE: Tikrinimas ir rezultatų apžvalga. COMPTON ir GALAWAY problemų sprendimo modelio etapai. Kontakto etapas. Sutarties etapas. Veiksmų etapas. Skaityti daugiau
Dauno sindromasPowerPoint pristatymas. Dauno liga – kas tai? Simptomai. Ligos raida. Vaiko, turinčio Dauno sindromą, raidos etapai. Paplitimas. Gydymas. Perspektyvos. Skaityti daugiau
Dokumentų analizėPowerPoint pristatymas. Dokumentų analizė. Dokumentų rūšys. Dokumentų vertinimo kriterijai. Dokumentų analizės privalumai ir trūkumai. Dokumentų analizė reikalauja laikytis tam tikrų principų. Dokumentų analizės tipai. Pagrindiniai kontent analizės etapai. Kiekybinių charakteristikų skaičiavimo sistemos numatymas. Skaityti daugiau
Individualaus socialinio darbo specifikos ypatumai ir problemos dirbant su deviacijos problemų turinčiais paaugliaisPowerPoint pristatymas. Deviacijos tipai. Paauglių deviantinio elgesio priežastys. Socialinio pedagogo veiklos principai. Socialinio pedagogo darbo metodika. D. Gailienė, L. Bulotaitė, N. Sturlienė (1996) išskiria tokius socialinius įgūdžius. N. Janulaitienė išskiria tokius perauklėjimo metodus. Teikiant pagalbą deviacijos problemų turintiems paaugliams socialinis pedagogas gali atlikti šiuos vaidmenis. Svarbiausios išvados. Skaityti daugiau
Individualusis socialinio darbo metodasPowerPoint pristatymas. Individualiojo metodo samprata. Problemų sprendimo procesas ir jo etapai. Problemos sprendimo etapai. Individualaus darbo su klientu planas. R. Žukauskienė (2006) išskyrė penkis žingsnius. Socialinio darbuotojo ir kliento sąveika. Interviu- tarpusavio sąveikos priemonė. L.C. Johnson (2003) išskyrė tris interviu etapus. Pirmajame etape. Galutiniame pokalbio etape. Skaityti daugiau
Informacinės komunikacinės technologijos kurtiesiems pagelbėtiPowerPoint pristatymas. Negalė. Klausos sutrikimai. Informacinės komunikacinės technologijos kurtiesiems pagelbėti. Klausos aparatai. Klausos aparatų dydis. Klausos aparatų technologijos. A&M klausos aparatai. Subritrai. Faksas. Gestų kalba. Skaityti daugiau
Įvaikinimo problemosPowerPoint pristatymas. Šeima. Vaikai. Įvaikinimo tikslas. Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos uždaviniai. Tarnybos misija. Tarnybos tikslai. Įvaikinimo sąlygos ir tvarka. Įvaikinimo teisinės pasekmės. Išsiskyrimo trauma. Atskleiskite tiesą vaikui. Kaip pranešti vaikui apie įvaikinimą…Išgyvena netektį. Pastebi skirtumus tarp savęs ir kitų vaikų…Mylinčios šeimos svarba. Skaityti daugiau
Jaunimo nevyriausybinės organizacijosPowerPoint pristatymas. Jaunimo nevyriausybinės organizacijos (JNVO) kas tai? Lietuvos nevyriausybinėms organizacijoms būdingi šie bruožai. Jaunimo NVO veiklos tikslas. Jaunimo NVO veiklą reglamentuojantys teisės dokumentai. Jaunimo nevyriausybinių organizacijų finansavimas. Galimas mišraus jaunimo NVO finansavimo pavyzdys. JNVO pagrindiniai veiklos principai. Jaunimo NVO svarbiausi veiklos kriterijai. Jaunimo NVO vertybės. Organizacijų vertybių sąrašas. Jaunimo nevyriausybinės organizacijos Šiauliuose. JNVO Lietuvoje. Išvados. Skaityti daugiau
Juvenile delinquency in Lithuania (2)PowerPoint pristatymas anglų kalba. Nepilnamečių nusikalstamumas Lietuvoje. Introduction. Statistics. Factors. Criminal responsibility of juveniles. Prevention. A project "Nebūk šešėlyje". Conclusion. Skaityti daugiau
Konfliktai (30)PowerPoint pristatymas. Konfliktas. Konfliktų valdymas. Konfliktų valdymo modeliai. Svarbios teigiamos prielaidos dėl konfliktų. Konflikto sprendimas. Sudėtingų konfliktų sprendimo aspektai. Konflikto išsprendimo lygiai. Konflikto sprendimo būdai. Struktūrinis būdas apima. Asmeninis būdas apima. Patartina. Skaityti daugiau
Lietuvos socialinės apsaugos sistema ir jos vykdymasSocialinės apsaugos samprata. Socialinės apsaugos sistema Lietuvoje. Socialinės apsaugos politiką vykdančios institucijos. Kitos institucijos prie SADM. Lietuvos socialinę apsaugą ir darbą reglamentuojantys teisės aktai. Socialinės apsaugos sistemos struktūra. Socialinis draudimas. Lietuvos pensijų sistema. Socialinė parama. Vaiko teisių apsauga ir jaunimo politika. Užimtumo ir darbo rinkos politika. Socialinės apsaugos sistemos finansavimas. Finansavimas iš valstybės biudžeto. Valstybės išlaidos socialinei apsaugai (tūkst. Lt). Valstybinio socialinio draudimo fondo finansavimas. Valstybinio socialinio draudimo fondo pajamos ir išlaidos 2001 - 2004 metais mln. Lt. Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos vykdomos programos ir joms skiriamos lėšos. Išvados. Skaityti daugiau
Mokomosios grupėsPowerPoint pristatymas. Pranešimo tikslas. Pranešimo uždaviniai. Mokomosios grupės. Požymiai. Socialinis darbuotojas atlieka vadovo, koordinatoriaus vaidmenį. Mokomajai grupei būdinga. Kaip įsimename perteikiamą informaciją. Grupių pavyzdžiai. Vaikų įgūdžių lavinimas. Kiekvienas vaikas yra žymimas, ką jis padarė ir ko ne. Dienos pabaigoje vaikams yra užduodami klausimai. Šeimos akademija. Grupių metu tėvai. Tėvystės įgūdžių grupė. Tėvystės įgūdžių grupė. Savanorių mokymai. Europos savanorių rengimo strategijos kryptys. Savanorių mokymai prasideda nuo susipažinimo. Darbuotojų darbo su savanoriais būdai. Savanorių sistemos rengimo programą sudaro. Savanorių rengimo programa darbui su vaikais. Savanorių išankstinis pasirengimas darbui su vaikais iš gatvės (2004 metai). Jaunuolių, dalyvavusių savanoriškoje veikloje, mintys. Neįgaliųjų profesinis pasirengimas. Tikėtinos kompetencijos, kurios bus įgytos mokymų metu. Skaityti daugiau
Narkotikų vartojimo prevencija bendruomenėjePowerPoint pristatymas. Narkotikų vartojimo reiškinio samprata. Narkotikų plitimo priežastys. Veiksniai darantys įtaką alkoholio ir narkotikų vartojimui. Narkotikų vartojimo padariniai. Narkotikai Lietuvoje statistika. 2005 m duomenys. Narkomanija įkalinimo įstaigose. Narkomanijos prevencija. Prevencijos veiksmai. Prevencinės veiklos tikslai ir objektai. Prevencijos bendruomenėje strategijos. Prevencijos programų įgyvendinimas. Įvairiapusių programų privalumai. Prevencijos programų rengimo principai. Prevencijos programų principai. Rengiant narkomanijos prevencijos projektą, daromi tokie žingsniai. Prevencijos programų įvertinimas. Programos įvertinimo sudėtinės dalys. Narkomanijos prevencijos programa. Visuotiniai narkotikų vartojimo prevencijos prioritetai. Pirminė prevencija. Tradicinė prevencijos samprata. Prevencija psichosocialiniu požiūriu. Pagrindiniai prevencijos principai. Ankstyvoji intervencija. Pirminė ir antrinė sveikatos priežiūra. Gydytojo ir paciento bendravimas. Tretinė prevencija. Narkotikų kontrolės politika. Jungtinių Tautų nuostatos dėl narkotikų poreikio mažinimo. Narkotikų kontrolė ir narkomanijos prevencija: tarptautinės sutartys, bendradarbiavimas. Narkotikų kontrolės įstatymai Lietuvoje. Narkotinių ir psichotropinių medžiagų kontrolės įstatymas. Lietuvos Respublikos Vyriausybės programa. Kitos programos, susijusios su priklausomybės ligų prevencija. Europos Sąjungos kovos su narkotikais strategijoje numatytos 5 kryptys. Dalyvavimas tarptautinėse programose. Koordinavimo struktūros. Kitos institucijos dalyvaujančios narkomanijos prevencijos veikloje. Nevyriausybinės organizacijos. Narkotikų legalizavimo tendencijos. Nuomonės už ir prieš. Frankfurto rezoliucija. Stokholmo rezoliucija. Išvados. Skaityti daugiau
Narkotikų vartojimo priežastys, pasekmės ir kova su jais šeimojePowerPoint pristatymas. Įvadas. Problemos aktualumas. Narkomanijos priežastys. Narkomanijos pasekmės. Prevencija šeimoje. Situacija. Situacijos analizė. Išvados. Skaityti daugiau
Negalės psichosociologijaPowerPoint pristatymas. Pranešimo tikslas. Pranešimo uždaviniai. Negalė. Psichosociologija. Kas tai yra neįgaliųjų socialinė marginalizacija? Marginalumo sąvoka. Socialinio konstravimo procese skiriamos 3 ašys. Negalės interpretavimo stadijos. Grupės "Mes" ir "Jie". Skirstymą į "Mes" ir "Jie" sukelia. Neįgaliųjų socialinė atskirtis. Neįgaliųjų socialinės integracijos požiūriai. Socialinė integracija. Dilemos, keliančios rūpestį. Skaityti daugiau
Neįgaliųjų socialinė integracijaPowerPoint pristatymas. Neįgaliųjų žmonių padėties raida. Atstūmimo (atskyrimo) etapas. Globos (rūpinimosi) etapas. Reabilitacijos (adaptacijos) etapas. Specialiojo ugdymo etapas. Integracijos etapas. Šiuolaikinis etapas. Neįgaliųjų socialinės integracijos Lietuvoje teisinių aktų analizė. Neįgaliųjų integruoto ugdymo ypatumai Europos šalyse. Asmenų, turinčių fizinę negalią socialinių integravimo problemų valdymas. Asmenų, turinčių proto negalią socialinių integravimo problemų valdymas. Neįgaliųjų profesinis mokymas. Klausos sutrikimų turinčiųjų profesinis mokymas. Fizinių ir judėjimo sutrikimų turinčių profesinis mokymas. Skaityti daugiau