Šperos.lt > Socialinis darbas > Socialinio darbo namų darbai
Socialinio darbo namų darbai

(117 darbai)

Alytaus miesto socialinės paramos skyriusSocialinės paramos skyrius. Socialinio paramos skyriaus tikslai ir uždaviniai. Socialinės paramos skyrius teikia paslaugas šiems žmonėms. Socialinės paramos skyrius teikia šias socialines paslaugas. Nustato išmokas (šalpas). Kompensuoja. Kokie normatyvai taikomi kompensacijoms apskaičiuoti? Kokios išmokos mokamos nėščioms moterims? Priedas (2). Skaityti daugiau
Alkoholio vartojimo pasekmėsĮvadas. Alkoholis. Kaip veikia alkoholis. Alkoholizmas. Ligos priežastys. Simptomai. Alkoholizmo stadijos. Išvados. Priedas (anketa). Skaityti daugiau
Alkoholizmas (9)Alkoholizmas. Aspektai. Problemos, susijusios su alkoholio vartojimu. Alkoholinių gėrimų gamyba. Alkoholinių gėrimų suvartojimas. Alkoholio vartojimas tarp moksleivių. Vyrų ir moterų mirtingumas nuo alkoholio vartojimo. Kelių eismo įvykiai ir jų padariniai. Alkoholizmo problemos aptarimas su žmonėmis, patyrusiais šią problemą. Įstaigos ir organizacijos Kaune. Išvados. Skaityti daugiau
Alkoholizmas kaip bendruomeninė problema. Alkoholio prevencijaVisuomenės sveikatos dalyko savarankiškas darbas Nr. 1. Įvadas. Bendruomenės sveikatos analizė. Bendruomenės sveikatos problema: Alkoholizmas ir priklausomybės ligos. Numatomi resursai problemai spręsti. Išvados. Skaityti daugiau
Aplinkos pritaikymo neįgaliesiems Alytaus mieste projektas – socialinės problemos analizėProblemos poreikis. Projekto tikslai. Projekto uždaviniai. Reikalingi resursai. Reikalingas biudžetas. Veiklos planas. Laukiami rezultatai. Skaityti daugiau
Asmens socialinė istorijaAsmuo. Informacija. Šeima. Išsimokslinimas ir darbo patirtis. Skirtumai. Aplinkos veiksniai. Rūpestis, poreikis, problema. Pagalbos pranašumai ir trūkumai. Skaityti daugiau
Asocialių vaikų socializacijaĮvadas. Bendruomenės ir jų įtaka augančiam vaikui. Bendruomenės samprata bei reikšmė. Šeima kaip bendruomenė. Mokykla kaip bendruomenė. Bendraamžių bendruomenė. Rizikos veiksniai. Šeima, kaip rizikos veiksnys. Žiniasklaida. Gatvės vaikai. Prevencinė veikla. Mokykla kaip prevencinė priemonė. Vaikų užimtumo centrai. Europos Sąjungos prevencinė veikla. Išvados. Skaityti daugiau
Asocialus asmuoĮvadas. Asociali asmenybė ir savęs vertinimas. Slaugytojas ir asocialus pacientas. Bendravimo ypatumai. Skaityti daugiau
Atmintinė tėvams apie vaikų specialiųjų poreikių pažinimą ir jų tenkinimąSpecialiųjų poreikių asmenys. Specialusis ugdymas – specialiųjų poreikių asmenų mokymas, lavinimas bei vertybinių nuostatų formavimas. Specialieji ugdymosi poreikiai. Ankstyvasis amžius (nuo gimimo iki 3 metų). Ikimokyklinis amžius. Mokyklinis amžius. Specialiojo ugdymo organizavimas. Specialiųjų poreikių asmenų ugdymo formos Vaiko specialieji mokymosi poreikiai bendrojo lavinimo mokykloje. Skaityti daugiau
Atvejo analizė (2)Atvejo studijos schema: mergaitės įvaikinimo procesas iš sutrikusio vystymosi kūdikių namų. Pirminis kontaktas (tikslas, sąlygos, gauta informacija). Informacijos gavimo būdas. Gauta informacija. Informacijos sistemos ir analizė. Reikalinga papildoma informacija. Probleminės situacijos nustatymas. Pagrindinių tikslų ir uždavinių nustatymas. Pasirinkti informacijos rinkimo būdai (argumentai). Taikytų informacijos būdų apžvalga. Paramos modelio numatymas (prioritetai, ištekliai). Paramos modelio realizavimas. Socialinio darbo metodų (individualus socialinis darbas, socialinis darbas su šeima, socialinis darbas grupėje, socialinis darbas bendruomenėje). Socialinio darbo praktikos modelių taikymas (argumentai). Išteklių sutelkimas paramai. Paramos eigos vertinimas. Suteiktos paramos rezultatų analizė. Apibendrinimas. Iškilusios problemos, nesėkmės, jų priežastys. Skaityti daugiau
Atvejo analizė (5)Atvejo aprašymas. Teorinė socialinės problemos apžvalga. Kliento problemos tyrimas, įvertinimas, apibrėžimas. Kliento problemos sprendimo planas. Kliento problemos sprendimo rezultatų įvertinimas. Baiga. Skaityti daugiau
Atvejo analizė: nesirūpinimas vaikuĮvadas. Atlieku praktiką Druskininkų savivaldybės socialinių paslaugų centre su rizikos šeimomis. Anamnezė. Diagnozė. Problema: Vilma nesirūpina vaiku, neturi socialinių įgūdžių, nepriima socialinės darbuotojos pagalbos. Tokią problemą mato ir Rimas, ir aš, ir socialinė darbuotoja, taip pat tokią pačią problemą mato ir vaikų teisės apsaugos tarnyba. Pagalbos planavimas. Intervencija. Įvertinimas. Skaityti daugiau
Atvejo analizė: nesirūpinimas vaiku, alkoholio problemosPreliminarus problemos formulavimas: Karolinai dabar yra 13 metų, ji gyvena su savo seneliais (motina gyvena užsienyje), Karolinos seneliai mėgsta išgerti. Išankstinių problemos esmės prielaidų formulavimas. Informacijos rinkimas ir atranka. Informacijos analizė. Plano rengimas. Plano įgyvendinimas. Plano vertinimas. Skaityti daugiau
Atvejo analizė: problemos šeimoje dėl geriančio vyroSituacija: Į Priklausomybės ligų centrą buvo nukreiptas 30 metų vyras, kuris jau antrą kartą šį mėnesį buvo neblaivus atvežtas į nakvynės namus. Įvertinimas. Šeimos stipriosios pusės. Šeimos silpnosios pusės. Poreikių nustatymas. Problemos įvertinimas. Situacijos sprendimas taikant problemos sprendimo modelį. Apibendrinimas. Skaityti daugiau
Atvejo analizė: šeimos nesirūpinimas vaikaisAtvejo aprašymas: šeima nesirūpina vaikais. Atvejo įvertinimas. Pagalbos projektas. Taigi, iškėlus pagrindines intervencijos hipotezes, galima formuluoti ir galutinį pagalbos proceso tikslą – padėti išmokti Algirdui ir Marijai būti tėvais. Skaityti daugiau
Baimė kraustytis į senelių namusTikslas - panagrinėti senų žmonių baimę kraustytis į senelių namus. Seni žmonės. Baimė. Senas žmogus. Išvados. Skaityti daugiau
Bedarbių mokymas LietuvojeĮvadas. Bedarbių profesinis mokymas. Problemos sprendimas. Išvados. Skaityti daugiau
Benamiai žmonėsĮvadas. Darbo tikslas: atskleisti pagrindines benamių problemas ir priežastis dėl ko prarandami namai. Pagrindinės namų netekimo priežastys. Gatvės žmonių problemos. Valdžios ir policijos problemos su benamiais. Išvados. Skaityti daugiau
Bendroji psichopatologijaAnotacija. Pagrindiniai žodžiai. Įvadas. Sąmonė/budrumas. Kiekybiniai sąmonės sutrikimai. Kokybiniai sąmonės sutrikimai. Dėmesio ir atminties sutrikimai. Dėmesio/galėjimo susikaupti sutrikimus. Vertinimo sutrikimai. Pastabumo ir atminties sutrikimai. Orientacijos sutrikimai. Suvokimo sutrikimai. Kiekybiniai sutrikimai. Kokybiniai sutrikimai. Skaityti daugiau
Bendruomenės tyrimasĮvadas. Darbo tikslas: išmokti analizuoti įvairias problemas ir jas spręsti. Uždaviniai. Kodėl vakarinių studijų programos studentus galima vadinti bendruomene? Vakarinių studijų studentų bendruomenę sudaro. Kas mane įtakoja bendruomenėje? Sėkmingos bendruomenės reikšmė, kai... Kurso bendruomenės santykiai. Pagrindinės vakarinių studijų programos studentų bendruomenės problemos. Pasirinkimo variantų tyrimas. Išvados. Skaityti daugiau
...