Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Socialinis darbas>Socialinio darbo analizės

Socialinio darbo analizės (29 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos socialinis pranešimas 2005-2006 m. Socialinis įstatymas. Nacionalinė bendroji strategija

  Įvadas. Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos socialinis pranešimas 2005-2006 metų Europos struktūrinė parama. 2007-2013 metų Europos Sąjungos (ES) struktūrinės paramos panaudojimo strategija. Ministerijos misija ir strateginiai tikslai. Europos Sąjungos (ES) struktūrinės paramos panaudojimo plėtros tikslai ir veiksmų programos. 2007-2013 metų struktūrinės paramos panaudojimo strategija konvencijos tikslui įgyvendinti ir jo įgyvendinimo prioritetinės kryptys. Išvados ir apibendrinimas.
  Socialinis darbas, analizė(11 puslapių)
  2008-03-22
 • Socialinės rūpybos lyginamoji analizė

  Santrauka. Įvadas. Vaikų priežiūros lyginamasis tyrimas. Vaikų priežiūra iki ir virš 3 metų. Europos vaikų priežiūros tinklas. Europos vaikų priežiūros tinklas. Gerovės rėžimas ir vaikų priežiūra. Pagyvenusių žmonių priežiūros lyginamasis tyrimas. Pagyvenusių žmonių priežiūros lyginamasis tyrimas. Institucijų ir bendruomenės parama seniems žmonėms. Pagalba neformaliai rūpybai. Panašios kryptys, nepanašios nacionalinės ir vietinės politikos. Gerovės pliuralizmas, gerovės režimas ir rūpinimasis senais žmonėmis.
  Socialinis darbas, analizė(18 puslapių)
  2007-03-26
 • Socialinio tinklo analizė

  Problema. Klientės. Problema. Tinklų pobūdis. Intervencijos hipotezės. Tinklas (schema).
  Socialinis darbas, analizė(5 puslapiai)
  2006-04-14
 • Socialinis darbas su šeima

  Situacija: 15 metų paauglys piktnaudžiauja alkoholiu. Pirmas susitikimas su socialine darbuotoja. Surenkama informacija apie šeimą, su kuria bus dirbama. Informacija renkama iš kaimiškosios seniūnijos, mokyklos, kurioje mokosi klientas. Antrasis susitikimas su socialine darbuotoja. Trečiasis susitikimas su socialine darbuotoja. Ketvirtasis susitikimas su socialine darbuotoja. Penktasis susitikimas su socialine darbuotoja.
  Socialinis darbas, analizė(9 puslapiai)
  2006-01-05
 • Socializacija ir resocializacija

  Socializacija ir resocializacia. Samprata. Socialinė pedagoginė socializacijos ir resocializacijos reikšmė asmenybės ugdymo procese. Socializacijos esmė. Perauklėjimo funkcijos. Šeima – mokykla – bendruomenė kaip socializacijos ir resocializacijos subjektai.
  Socialinis darbas, analizė(5 puslapiai)
  2006-05-15
 • Šeimos analizė

  Kliento situacija. Tikslai. Uždaviniai. Kiekybinės ir kokybinės informacijos duomenys. Šeimos situacijos vertinimas. Intervencija. Suteiktos pagalbos priemonės. Atliktos intervencijos įvertinimas. Tarpdisciplininis bendradarbiavimas. Išvados. Rekomendacijos.
  Socialinis darbas, analizė(5 puslapiai)
  2007-03-20
 • Vaikas kaip socialinis aplinkos objektas

  Vaikas kaip socialinis aplinkos objektas. Trys vaiko raidos pakopos. Vaiko adaptacija socialinėje aplinkoje. Socialinė pagalba rizikos grupės vaikams.
  Socialinis darbas, analizė(5 puslapiai)
  2007-04-02
 • Vaiko globos ir socialinės apsaugos skyriaus Alytaus rajono savivaldybėje veiklos tęsimo projektas

  Problemos apibūdinimas. Vaikų situacija. Paslaugos, teikiamos vaikams ir šeimoms (2004–2007 m.). Organizacija, teikianti projektą. Projekto tikslai. Projekto uždaviniai. Projekto tikslinė grupė. Modelis, kuriuo remiasi projektas. Uždavinių ir tikslų įgyvendinimas. Uždavinio "sumažinti vaikų, apgyvendinamų Alytaus valstybiniuose vaikų globos namuose, skaičių" įgyvendinimas. Uždavinio "sukurti globojančių šeimų paieškos, atrankos, mokymų bei konsultavimo paslaugas" įgyvendinimas. 1 ir 2 uždavinio įgyvendinimo biudžetas. Uždavinio "atstovauti vaikų teisėtus interesus teismuose, valstybinėse institucijose, vaikų teises neužtikrinančiose šeimose, spręsti vaikų globos ir įvaikinimo klausimus" įgyvendinimas. Tikslo "kurti saugią ir sveiką ugdymo ir socializacijos aplinką" įgyvendinimas. Tikslo "Gerinti paslaugų vaikui ir šeimai kokybę" įgyvendinimas. Tikslo "skatinti vaikų ir jaunimo užimtumą" įgyvendinimas. Tikslų įgyvendinimo rodikliai. Įgyvendinimo rezultatai. Kontrolė. Programos lėšų poreikis ir numatomi finansavimo šaltiniai. Veiksmų planas 2009 metams. Projekto plėtra 2009 metais.
  Socialinis darbas, analizė(14 puslapių)
  2008-01-21
 • Vieno atvejo analizė remiantis socialinio tinklo intervencijos metodais

  Alkoholikų šeimos atvejo analizė remiantis socialinio tinklo intervencijos metodais. Atvejis. Rasos socialinių tinklų schema. Poreikių koncepcija socialinio darbo praktikoje.
  Socialinis darbas, analizė(8 puslapiai)
  2006-05-22
 • Puslapiai:
 • 1
 • 2
Puslapyje rodyti po