Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Socialinis darbas>Socialinio darbo pavyzdžiai

Socialinio darbo pavyzdžiai (8 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Projektas: Centro, pagyvenusių žmonių laisvalaikio užimtumui, įkūrimas

  Vieta. Prašoma suma. Pavadinimas. Santrauka. Tikslas. Uždaviniai. Projekto pagrindimas. Veiklos etapai. Metodologija. Projekto trukmė. Projekto vykdymo grafikas. Laukiami rezultatai. Veiklos tęstinumas pasibaigus projektui. Rizika ir numatoma veikla taip įvykus. Projekto biudžetas.
  Socialinis darbas, pavyzdys(11 puslapių)
  2006-10-27
 • Projektas: prevencinė vasaros stovykla "Aušra"

  Organizacijos, vykdančios projektą pavadinimas, adresas, telefonas, faksas, el.paštas. Organizacijų vadovai, narių skaičius, (savanoriai, etatiniai darbuotojai). Projekto pavadinimas. Projekto vadovo vardas, pavardė pareigos. Situacijos pristatymas (Problemos analizė). Projekto tikslai. Projekto uždaviniai. Kam skirtas projektas (tikslinė grupė). Numatomas dalyvių skaičius. Projekto vykdytojai (skaičius). Projekto tęstinumo galimybės. Kaip bus informuojama visuomenė apie projektą. Laukiami rezultatai. Kas bus daroma (projekto įgyvendinimo etapai). Kokie bus naudojami metodai? (veiklos efektyvumo užtikrinimui, visuomenės informavimui). Projektui reikalinga suma. Biudžetas.
  Socialinis darbas, pavyzdys(8 puslapiai)
  2007-02-07
 • Seminaras: Šeimos struktūros pokyčiai ir jų pasekmės vaikams

  Seminaro tema. Seminaro vieta. Seminaro laikas. Seminaro trukmė. Seminaro tikslas. Seminaro uždaviniai. Numatomas rezultatas. Darbo formos. Projekto rengėjas. Naudota literatūra. Seminaro vedėjos pranešimas. Pasiūlymai diskusijai. Skyrybų išgyvenimo stadijos.
  Socialinis darbas, pavyzdys(8 puslapiai)
  2007-03-22
 • Socialinio darbuotojo profesinis aprašas

  Bendrosios nuostatos. Veiklos kryptys. Socialinio darbuotojo uždaviniai. Uždavinių grupės ir užduotys. Poreikio nustatymas. Paramos planavimas. Paramos teikimas. Paramos įvertinimas. Bendrieji veiklos organizavimo klausimai. Profesinės veiklos tobulinimas. Kompetencija. Pareigybės. Etika. Socialinio darbuotojo teisės. Atsakomybė.
  Socialinis darbas, pavyzdys(9 puslapiai)
  2007-02-07
 • Socialinio pedagogo veiklos programa

  Programos pagrindimas. Programos tikslai. Programos uždaviniai. Pagrindinė socialinio pedagogo veiklos funkcija. Socialinės pagalbos mokykloje metodai. Programos veiklos principai. Programos vykdymo planas. Darbo funkcijos ir veikla. Mokyklos socialinio pedagogo veiklos aprašas.
  Socialinis darbas, pavyzdys(5 puslapiai)
  2008-01-15
 • Švietimo kaitos fondo projektų finansavimo paraiška

  Informacija apie projektą. Mokymo programa. Informacija apie projekto organizatorius. Projekto tikslų, uždavinių, reikšmės ir laukiamų rezultatų apibūdinimas. Projekto įgyvendinimo plano ir metodikos apibūdinimas. Detali projekto išlaidų sąmata.
  Socialinis darbas, pavyzdys(8 puslapiai)
  2007-07-03
 • Tauragės pensininkų laisvalaikio organizavimas

  Projektas. Koncepcija. Tikslas: parengti priemones, skatinančias pensininkų užimtumą, aktyvumą, padedančias jiems pasijusti svarbiems ir reikalingiems, neužsisklęsti savyje. Uždaviniai. Projektas "Ada". Projektas "Dis". Darbo jėgos poreikio paskirstymas. Gantt’o diagrama. Darbo jėgos poreikio paskirstymas. Grafo rodyklės. Darbų aprašymas. Suinteresuotų šalių registras. Detalus projekto biudžetas. Numatomos išlaidos. Projekto išlaidų pagrindimas.
  Socialinis darbas, pavyzdys(18 puslapių)
  2007-10-22
 • Vaikų vasaros stovykla "Draugystės ratas"

  Stovyklos projekto paraiška. Problemos pristatymas. Projekto dalyviai. Projekto įgyvendinimo partneriai. Laukiami projekto rezultatai. Projekto turinys. Projekto išlaidos. Žaidimas: "Vardas ir judesys". Žaidimas: "Veidu į veidą". Kolizinė situacija. Žaidimas: "Perbėk nepaliestas". Žaidimas "Draugystės ratas". Žaidimas: "Žmonės nėra vienišos salos".
  Socialinis darbas, pavyzdys(8 puslapiai)
  2007-03-01