Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Socialinis darbas>Socialinio darbo pristatymai

Socialinio darbo pristatymai (55 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Netradicinės šeimos sielovada. Postmoderni šeima

  PowerPoint pristatymas. Pranešimo tikslas: apibūdinti bažnyčios svarbą netradicinių šeimų sielovadai. Pranešimo uždaviniai. Šeimos samprata. Sveikos šeimos bruožai. Sielovados esmė. Netradicinių šeimų tipai. Lietuvos sielovados projektas 2000 m. Išsiskyrusiųjų Sielovados centras "Bendrakeleiviai". Kauno Gerojo Ganytojo parapijos Sielovados centras. Vilkaviškio vyskupijos Vaikų sielovados centras. Šeimos, auginančios įvaikintus vaikus. Šeima be vaikų. Nesantuokinės šeimos. Smurtą patiriantys ar patyrę. Sielovadinis ciklas.
  Socialinis darbas, pristatymas(16 skaidrių)
  2009-12-23
 • Pagalba nuo seksualinės prievartos ir prekybos žmonėmis nukentėjusiems vaikams ir jų artimiesiems

  PowerPoint pristatymas. Pristatomas tyrimas. Apklausos analizė. Grafikai. Lentelės. Rekomendacijos.
  Socialinis darbas, pristatymas(12 skaidrių)
  2007-04-25
 • Pagalbos ir slaugos namuose būdai ir plėtotės galimybės

  PowerPoint pristatymas. Pagalba namuose. Slauga namuose. Paslaugų namuose gavėjai. Pagalbos namuose paslaugų rūšys. Pagrindinės pagalbos namuose paslaugų grupės. Pagalbos namuose paslaugų įkainiai. Slauga namuose. Slaugos namuose paslaugas apima. Slaugos namuose būdai. Slaugos kainos. Plėtros galimybės.
  Socialinis darbas, pristatymas(14 skaidrių)
  2007-04-08
 • Pagrindinės sampratos susijusios su vaiko globa šeimoje

  PowerPoint pristatymas. Kas yra globa šeimoje (1). Kas yra globa šeimoje (2). Globėjų šeima. Statistika teigia. Pirminis įvertinimas. Globėjo savybės. PRIDE. Lietuvoje. PRIDE (1). PRIDE (2). Nuostatos (1). Nuostatos (2). PRIDE procesas (1). PRIDE procesas (2). Mokymų turinys (1). Mokymų turinys (2). Mokymai. 5 globėjų kompetencijų kategorijos. Vienas iš pagrindinių globos uždavinių. Suporavimas. Egzistuoja keturi kompetencijų lygiai. Jausmai, kuriuos patiria vaikai juos perkeliant iš vaikų globos namų (VGN) į globėjų šeimą (1). Jausmai, kuriuos patiria vaikai juos perkeliant iš vaikų globos namų (VGN) į globėjų šeimą (2). Socialinių darbuotojų/tarnybų uždaviniai (1). Socialinių darbuotojų/tarnybų uždaviniai (2).
  Socialinis darbas, pristatymas(29 skaidrės)
  2009-11-17
 • Piliečių dalyvavimas bendruomenės veikloje ir sprendimų priėmime

  PowerPoint pristatymas. Vietos bendruomenė. Pagrindinės sąvokos. Bendruomeniškumas, kas tai? (2) Bendruomeniškumo bruožai. Pozityvūs ir negatyvūs bendruomeniškumo aspektai (2). Kas tai yra piliečių dalyvavimas vietos gyvenime. Universalaus dalyvavimo principai (Redfordas E.S., 1969) Piliečių dalyvavimo sėkmė priklauso nuo. Piliečių dalyvavimas naudingas. Kodėl piliečių dalyvavimas naudingas administracijai. Kodėl piliečių dalyvavimas naudingas politikams? Kodėl piliečių dalyvavimas naudingas piliečiams? Piliečių pasyvumo priežastys. Kaip pasiekti norimą rezultatą? Visuomenės tikslinės grupės. Visuomenės informavimo priemonės. Pagrindiniai žmonių dalyvavimo visuomeninėje veikloje principai (5).
  Socialinis darbas, pristatymas(23 skaidrės)
  2008-12-12
 • Prevencija, kaip antras pagalbos lygmuo

  PowerPoint pristatymas. Įvadas. Pagalba kaip antras prevencijos lygmuo. Smurtas. Savižudybių prevencijos galimybės. Nusikaltimo prevencija. Išvados.
  Socialinis darbas, pristatymas(21 skaidrė)
  2008-12-08
 • Priklausomybė nuo narkotikų ir prevencija

  PowerPoint pristatymas. Užsiėmimo tikslai. Kas yra narkotikai? Kad medžiaga būtų pripažinta narkotiku, ji turi atitikti tris kriterijus. Narkotikų vartojimo būdai. Narkomanija. Euforija. Psichinė priklausomybė. Tolerancija. Fizinė priklausomybė. Abstinencija. Narkotikų vartojimo priežastys. Biologinės priežastys. Psichologinės priežastys. Socialiniai veiksniai. Truputis istorijos. Narkotinių medžiagų rūšys.
  Socialinis darbas, pristatymas(19 skaidrių)
  2007-06-12
 • Psichosocialinės reabilitacijos paslaugos psichikos sutrikimų turintiems asmenims VPSRC

  Psichosocialinės reabilitacijos paslaugos psichikos sutrikimų turintiems asmenims VPSRC(Vilniaus psichosocialinės reabilitacijos centras). Kam teikiamos paslaugos. Kaip klientas patenka į VPSRC. Paslaugos klientams (1). Paslaugos klientams (2). Paslaugos klientams (3). Paslaugos specialistams.
  Socialinis darbas, pristatymas(6 skaidrės)
  2007-09-07
 • Smurtas prieš vaikus (7)

  PowerPoint pristatymas. Įvadas. Koks gali būti smurtas prieš vaikus. Smurto prieš vaikus atvejai. Klaipėdos "Jaunimo linijos" statistika. Pasaulinės sveikatos organizacijos tyrimo išvados. Šilutės rajono policijos komisariato 2004 metų statistika. Kokios priežastys sukelia smurtą prieš vaikus? Žaislų ir televizijos įtaka vaikams. Blogo elgesio su vaiku pasekmės. Išvados.
  Socialinis darbas, pristatymas(12 skaidrių)
  2007-04-23
 • Smurtas prieš vaikus lietuvių šeimose

  PowerPoint pristatymas. Darbo tikslas – pagrįsti smurto kaip reiškinio egzistavimą vienoje svarbiausių vaiko socializacijos aplinkų — šeimoje. Vaikai... Jungtinių Tautų Vaiko Teisių konvencija (2). Smurto prieš vaikus sąvoka. Smurtas prieš vaikus gali būti. Oficiali Lietuvos smurto prieš vaikus šeimoje statistika (2). Anketos rezultatai. Ar prieš vaikus yra smurtaujama šeimoje? Kokį smurtą dažniausiai patiriate? Kas dažniausiai prieš jus smurtauja šeimoje? Kaip manote, kokios yra smurto prieš jus priežastys? Kam pasakote apie smurto prieš jus atvejus? Ar žinote, kur galima kreiptis, esant smurto prieš jus atvejams. Išvados. Darbas iliustruotas grafikais.
  Socialinis darbas, pristatymas(18 skaidrių)
  2008-09-05
 • Smurtas prieš vaikus. Jo pasekmės

  PowerPoint pristatymas. Smurto formos. Fizinė prievarta. Požymiai, kurie leidžia įtarti, kad vaikas patyrė ar patiria fizinį smurtą. Emocinė prievarta. Požymiai, kurie leidžia įtarti, jog vaikas patiria emocinį smurtą. Seksualinė prievarta. Požymiai, kurie rodo, jog vaikas patyrė seksualinę prievartą. Nesirūpinimas, apleidimas. Požymiai, kurie leidžia įtarti, kad vaiku nesirūpinama. Kur vaikai gali patirti smurtą. Kodėl vaikas ne visada pasisako, kad jį skriaudžia. Fizinio ir emocinio smurto pasekmės. Nesirūpinimo, apleistumo pasekmės. Seksualinės prievartos aukoms būdingi elgesio ir emocijų bruožai. Rekomendacijos.
  Socialinis darbas, pristatymas(15 skaidrių)
  2007-11-20
 • Social work

  Powerpoint pristatymas anglų kalba. Socialinis darbas. I'm going to talk about. Social Workers are concerned. Social work and social welfare are based on 3 premises. Social workers work with. Is social work a profession? Related occupations. I want to become a social worker. Social workers help to cope with life’s most difficult challenges, and the troubles of everyday living, including. Social workers are found in. To become a Social worker, you will need. Proportion of students agreeing/disagreeing with statements about social work. Do we need social workers?
  Socialinis darbas, pristatymas(14 skaidrių)
  2008-06-26
 • Socialinė apsauga Europoje: koncepcijos, mechanizmai, iššūkiai

  PowerPoint pristatymas. Kas yra socialinė apsauga? Apibrėžimas. Socialinės apsaugos tikslai? Skurdo mažinimas. Apsauga nuo rizikų. Perskirstymas. Solidarumas. Elgesio normų keitimas. Išmokų rūšys. Susijusios su užimtumu. Privalumai. Trūkumai. Universalios išmokos. Panašumai/trūkumai. Išmokos, teikiamos remiantis pajamų tikrinimu. Privalumai/trūkumai. Neįmokinės išmokos. Diskretinės išmokos. Privalomumas privalus draudimas. Darbdavio teikiamos programos. Taupymo fondai. Diskusijos. Iššūkiai socialinei apsaugai. Nauji darbo modeliai. Atsakas į naujus darbo modelius. Visuomenės senėjimas. Socialiniai pokyčiai. Nauji išmokų tipai.
  Socialinis darbas, pristatymas(28 skaidrės)
  2008-09-26
 • Socialinė parama šeimai ir jos administravimas

  PowerPoint pristatymas. Paramos šeimai politikos samprata. Šeimos politikos pagrindiniai tikslai. Vertybių kaita šeimos politikoje. Šeimos politikos raida Lietuvoje. Paramos šeimos politikos sampratos formavimas. Pašalpų šeimoms sistemos plėtra. Lūžis šeimos politikos formavime: šeimos politikos modelio pasirinkimas. Šeimos politikos koncepcijos kūrimas. Paramos šeimai politikos plėtros neapibrėžtumai. Integruotos šeimos politikos kūrimas, tobulinimas. Socialinės paramos šeimoms ir vaikams klasifikacija ir administravimas. Vienkartinė pašalpa gimus kūdikiui. Šeimos pašalpa. Nėštumo pašalpa besimokančioms moterims. Pašalpa šeimoms, turinčioms 4 vaikus. Pašalpa krašto apsaugos tarnautojų vaikams. Pašalpa vaikui iki 7 metų. Vaiko globos pašalpa. Našlaičio stipendija. Pašalpa našlaičiams įsikurti. Socialinė pašalpa. Išlaidų būstui šildyti ir vandeniui kompensacijos. Nemokamas moksleivių maitinimas. Vienkartinė pašalpa. Pašalpos šeimoms, auginančioms 3 vaikus. Parama šeimai įvairiuose socialinės gerovės politikos modeliuose. Liberalaus modelio gerovės valstybių charakteristikos. Konservatyvaus – korporatyvinio modelio valstybės. Socialdemokratinio modelio gerovės valstybės. Paramos šeimai politikos tipai.
  Socialinis darbas, pristatymas(32 skaidrės)
  2007-12-28
 • Socialinė pedagogika (5)

  PowerPoint pristatymas. Socialinė pedagogika. Socialinės pedagogikos funkcijos. Socialinės pedagogikos uždaviniai. Socialinis pedagogas. Socialinio pedagogo asmeninės savybės. Socialinės schemos reikšmė. Apklausa. Mano būsimoji profesija.
  Socialinis darbas, pristatymas(9 skaidrės)
  2007-02-13
 • Socialinę politiką formuojančios institucijos

  PowerPoint pristatymas. Olsenas teigia. Socialinė politika Lietuvoje. Pagrindinės institucijos. Lietuvos darbo birža. Darbo rinkos mokymo tarnyba. Socialinio draudimo fondo valdyba. Valstybinio socialinio draudimo sistema. Pagrindinė "Sodros" funkcija – valstybinį socialinį draudimą reglamentuojančių teisės aktų įgyvendinimo užtikrinimas. Trišalė taryba. Garantinis fondas. Lietuvos darbo federacija. Europos Bendrijų iniciatyva EQUAL. Lietuvoje remiami šie teminiai prioritetai. Europos Bendrijų iniciatyvos EQUAL administravimas. Pagrindinės Europos Sąjungos (ES) institucijos.
  Socialinis darbas, pristatymas(20 skaidrių)
  2007-09-18
 • Socialinė valstybės apsauga

  PowerPoint pristatymas. Socialinė apsauga. Socialinė išmoka. Socialinė parama. Socialinė pašalpa. Socialinis draudimas. Užimti gyventojai (užimtumas). Lietuvos socialinė politika. Valstybinių pensijų, mokamų iš biudžeto, sistema. Pensinis aprūpinimas - dažniausiai būna mišrus. Socialinės rizikos šeima. Socialinės rizikos šeimų tipai.
  Socialinis darbas, pristatymas(14 skaidrių)
  2007-04-26
 • Socialinės pedagogikos idėjos Lietuvoje: Marija Pečkauskaitė (Šatrijos Ragana)

  PowerPoint pristatymas. Gyvenimo faktai. M. Pečkauskaitės pedagoginės idėjos ir jų sąsajos su socialiniu darbu. Svarbiausios M. Pečkauskaitės sukurtos auklėjimo šeimoje sistemos idėjos. Marija Pečkauskaitė. Sentencijos.
  Socialinis darbas, pristatymas(12 skaidrių)
  2007-12-14
 • Socialinės problemos. Rūkymas

  PowerPoint pristatymas. Rūkymo įtaka. Rūkymo įtaka stemplei. Rūkymo įtaka skrandžiui. Rūkymo įtaka kasai. Rūkymo įtaka kepenims. Rūkymo įtaka žarnynui. Rūkymo valdymas. Tabakas ir nikotinas. Rūkymo pavojus. "HELP" –rūkymo prevencijos programa. 2006m. veiklos projektas.
  Socialinis darbas, pristatymas(17 skaidrių)
  2007-03-06
 • Socialinio darbo ekonomizavimas ir socialinių paslaugų efektyvumas (2)

  PowerPoint pristatymas. Socialinio darbo ekonomizavimo poreikis. Socialinių paslaugų efektyvumas (1). Socialinių paslaugų efektyvumas (2). Socialinių paslaugų efektyvumo vertinamas. Socialinių paslaugų efektyvumo analizavimo lygmenys. Efektyvumo rūšys. Socialinis efektyvumas. Teritorinio išdėstymo (alokacinis) efektyvumas. Ekonominis efektyvumas. Ekonominio efektyvumo vertinimas. Socialinių paslaugų rinkos kūrimas Europos sąjungos kontekstu. Socialinio darbo ekonomizavimo įtaka valstybinėms įstaigoms.
  Socialinis darbas, pristatymas(14 skaidrių)
  2010-03-19
 • Puslapiai:
 • 1
 • 2
 • 3
Puslapyje rodyti po