Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Socialinis darbas>Socialinio darbo pristatymai

Socialinio darbo pristatymai (55 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Socialinio darbo ir socialinės edukologijos reikšmė sėkmingai individo socializacijai

  PowerPoint pristatymas. Tikslas. Įvadas. Nagrinėjama tema. Socializacijos funkcijos ir tikslas. Pagrindinės sąvokos. Kaip pasiekiami socializacijos tikslai. Vaikų socializacijos problema. Vaikų socializacijos problemos. Bendruomenės socialinių problemų sprendimas. Išvados.
  Socialinis darbas, pristatymas(14 skaidrių)
  2007-10-18
 • Socialinio darbuotojo veikla vaikų globos namuose sprendžiant konfliktines situacijas tarp auklėtinių ir auklėtojų

  PowerPoint pristatymas. Tyrimo tikslas. Tyrimo uždaviniai. Vaikų globos namuose konfliktų spartinimo ir aštrinimo elgesio formos. Vaikų globos namai. Vaikų globos namuose numatyti uždaviniai. Pagrindiniai globos namų uždaviniai. Socialinio darbuotojo veiklos programos 2006 – 2007 m. tikslai. Numatytų tikslų įgyvendinimo būdai. Globos namuose esančios problemos. Darbuotojų bendravimo problemos su globos namų gyventojais. Globos namų pasitaikančios vaikų savybės. Socialinio darbuotojo pagalba vaikams. Tyrimas atskleidė. Siūlytinas vaikų globos namų socialiniam darbuotojui perspektyvus veiklos planas. Siūlytinas galimas veiklos planas globos namų administracijai. Darbas iliustruotas grafikais, diagramomis
  Socialinis darbas, pristatymas(17 skaidrių)
  2007-06-06
 • Socialinio darbuotojo veikla, dirbant su Dauno sindromą turinčiais asmenimis

  PowerPoint pristatymas. Darbo tikslas. Uždaviniai. Esminiai Dauno sindromo bruožai. Asmenų turinčių Dauno sindromą mokymo problemos. Socialinio darbuotojo veikla dirbant su Dauno sindromą turinčiais asmenimis. Gaunamų paslaugų vaikams su Dauno sindromu vertinimas. Išvados.
  Socialinis darbas, pristatymas(10 skaidrių)
  2008-01-15
 • Socialinio pedagogo darbas su socialiai pažeistomis šeimomis

  PowerPoint pristatymas. Įvadas. Darbo tikslas. Darbo uždaviniai. Šeimos samprata. Šeimos funkcijos. Šeimos formos. Šiuolaikinė šeima. Nepilnos šeimos ir jų ypatumai. Asocialios šeimos. Socialinė – pedagoginė pagalba. Apibendrinant literatūrinę dalį, galima teigti, kad. Klasės auklėtojų socialinė pagalba socialiai pažeistoms šeimoms. Tėvų nuomonė apie socialinį pedagoginį darbą, jo socialinė pagalbos veiksmingumą, dirbant su socialiai pažeistomis šeimomis. Socialinio pedagogo darbas su socialiai pažeistomis šeimomis. Tikslas. Metodas. Organizavimas. Išvados. Rekomendacijos.
  Socialinis darbas, pristatymas(21 skaidrė)
  2007-11-14
 • Socialinių darbuotojų pagrindinės funkcijos ir jo veiklos organizavimas

  PowerPoint pristatymas. Socialinis darbas. Socialinis darbuotojas. Socialinio darbuotojo funkcijos. Funkcijų klasifikacija, kuri remiasi individualaus socialinio darbo metodo struktūra. Funkcijos, remiantis Lietuvos socialinio darbuotojo pareigybės aprašu. Labai detalios socialinio darbuotojo funkcijos apimtų tokias veiklos sritis ir konkrečias veiklas. Socialinio darbuotojo vaidmenys. Organizuojant veiklą svarbu atsižvelgti į keletą principų. Išvados.
  Socialinis darbas, pristatymas(14 skaidrių)
  2007-04-08
 • Socialinių paslaugų teikimo strategija 2007-2012 m.

  PowerPoint pristatymas. Socialinės paslaugos. Socialinių paslaugų tikslas. Socialinių paslaugų organizavimas. Socialinių paslaugų sistema. Seniems žmonėms. Žmonėms su negalia. Vaikams ir jaunimui.
  Socialinis darbas, pristatymas(12 skaidrių)
  2007-03-16
 • Sveikos gyvensenos programa

  PowerPoint pristatymas. Įvadas. Sveikatos stiprinimo metodai. Sveika mityba. Kasdien naudokitės sveikos mitybos piramide – lengviau pasirinksite maistą. Šviežio, kokybiško, mūsų sveikatai naudingo maisto įsigijimas. Skysčių vartojimo patarimai. Baltyminė dieta geriau nei angliavandeninė. Mityba pagal kraujo grupes. Fizinis aktyvumas. Saugūs mankštos pratimų pavyzdžiai. Žalinga elgsena. Nemiga-stresas. Keli patarimai ką ir kada valgyti. Išvados.
  Socialinis darbas, pristatymas(17 skaidrių)
  2007-04-23
 • Sveikų mokyklų projektai. Stiprinančių mokyklų tinklas

  PowerPoint pristatymas. Lietuvos respublikos įstatymais ir kiti teisės aktai, reglamentuojantys saugias ugdymo sąlygas. Vaiko teisė būti sveikam. Sveikatos priežiūra mokykloje. Sveikos mokyklos, sveikatą stiprinančios mokyklos: kas tai? Kas tai yra sveika aplinka? Sveikatą stiprinančių mokyklų tikslas. Sveikatos stiprinimo idėja remiasi. Dokumentai, reglamentuojantys tinklo plėtrą. Svarbiausi faktai apie sveikatą stiprinančių mokyklų tinklą Europoje. Šalys narės. Svarbiausi faktai apie sveikatą stiprinančių mokyklų tinklą Lietuvoje.
  Socialinis darbas, pristatymas(23 skaidrės)
  2007-01-23
 • Šeimos švietimas apie žalingus įpročius kaip socialinio darbo forma

  PowerPoint pristatymas. Tyrimo problema – žalingų įpročių plitimas mokinių tarpe. Tyrimo hipotezė. Tyrimo tikslas. Tyrimo uždaviniai. Išvados.
  Socialinis darbas, pristatymas(12 skaidrių)
  2008-03-18
 • Telefoninių pagalbos linijų veikla Lietuvoje

  Psichologinės pagalbos linijos Lietuvoje. Lietuvos telefoninių psichologinės pagalbos tarnybų asociacija. 800-sios telefono paslaugos numeris. Vaikų linija. Statistika. Dažniausiai vaikų laiškuose minimi sunkumai. Jaunimo linija. Rusakalbių linija. Vilties linija. Moksleivių linija. Profesionali psichologinė pagalba telefonu. Pagalbos moterims linija. Kituose miestuose. Konsultaciniai pokalbiai pagal skambinusiųjų lytį. Konsultaciniai pokalbiai pagal amžiaus grupes Klaipėdoje, Kaune. Problemos. Skambinančiųjų savijauta. Laiškų pasiskirstymas pagal amžių, pagal lytį. Žiniasklaida apie JPPC (Jaunimo linija) 2006 metais. Žiniasklaida apie VL (Vilties linija) 2006 metais. JPPC (Jaunimo linijos) ir VL (Vilties linijos) rėmėjai. Organizuoti renginiai. Darbas iliustruotas diagramomis (9).
  Socialinis darbas, pristatymas(28 skaidrės)
  2008-04-11
 • Užsienio šalių šeimos ir vaikų auklėjimo principai

  PowerPoint pristatymas. Anglų šeima. Švedų šeima. Amerikiečių šeima. Prancūzų šeima. Japonų šeima.
  Socialinis darbas, pristatymas(6 skaidrės)
  2007-05-23
 • Vaikų teisių apsaugą reglamentuojantys dokumentai. Teisių pažeidimai. Sąlygos vaikų teisėms užtikrinti

  PowerPoint pristatymas. Sąvokos. Dokumentai. Vaiko teisių apsaugos tarnybos. Kokios teisės pažeidinėjamos? Kur dažniausiai pažeidinėjamos vaikų teisės? Kur kreiptis? Baudos. Ką daryti, kai vaikai elgiasi TAIP? Pasiūlymai kaip to išvengti ir padidinti apsaugą.
  Socialinis darbas, pristatymas(38 skaidrės)
  2007-06-27
 • Veiklos metodai, teikiant pagalbą individui krizinėse situacijose

  PowerPoint pristatymas. Planas. Krizė ir krizinė situacija. Krizinę situaciją galima apibūdinti kaip socialinę ir dinamišką, pasireiškiančią dviem kryptimis. Intervencija. Pagalbos technologijos krizinėse situacijose atsidūrusiems vaikams ir paaugliams. Nustatomoji dalis. Psichokorekcinė dalis. Dirbant su krizinėse situacijose atsidūrusiais vaikais ir paaugliais, galima naudoti. Šeimos konsultavimo metodika.
  Socialinis darbas, pristatymas(17 skaidrių)
  2007-02-28
 • Visuomenės sveikatos samprata, koncepcijos ir jų raida pasaulyje ir Lietuvoje

  PowerPoint pristatymas. Visuomenės sveikatos apibrėžimai. VS mokslo teorijos ir praktikos elementai.
  Socialinis darbas, pristatymas(6 skaidrės)
  2007-01-23
 • ŽIV/AIDS – kaip kalbėtis su ugdytiniais

  PowerPoint pristatymas. Kas yra ŽIV/AIDS? Kelias į narkotikus ir AIDS. Kodėl reikalingas AIDS švietimas? ŽIV galima užsikrėsti. AIDS ligos eigai įtakos turi.
  Socialinis darbas, pristatymas(8 skaidrės)
  2007-03-26
 • Puslapiai:
 • 1
 • 2
 • 3
Puslapyje rodyti po