Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Socialinis darbas>Socialinio darbo referatai

Socialinio darbo referatai (361 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Seksualinė prievarta prieš vaikus ir Saugaus vaiko centras

  Įvadas. Bendra situacijos apžvalga. Tikslinė populiacija. Srities problema ir darbo aktualumas vietos atžvilgiu.Istorinis problemos kontekstas. Veiksmų apribojimai. Įstatymai ir nutarimai. Išorinės ir vidinės institucijos gairės. Institucijos finansavimas. Atsakomybės lygiai. Institucijos darbo apimtis. Palyginamosios perspektyvos. Klientų patekimas į instituciją.
  Socialinis darbas, referatas(10 puslapių)
  2008-10-10
 • Seksualinė prievarta prieš vaikus, galimi sprendimo būdai

  Įvadas. Kas yra seksualinė prievarta prieš vaiką? Seksualinės prievartos požymiai ir padariniai. Ką būtina žinoti apie pagalbą? Kai vaikas praneša apie seksualinę prievartą. Jei vaikas apie patirtą seksualinę prievartą kalba klasėje. Pasaulio valstybių patirties, tarptautinių dokumentų rekomendacijos įvertinimas. Statistika užsienyje ir Lietuvoje.
  Socialinis darbas, referatas(6 puslapiai)
  2006-05-16
 • Seksualinė prievarta prieš vaikus. Galimi sprendimo būdai

  Prievartos atvejų padažnėjimas. Kas yra seksualinė prievarta prieš vaiką. Seksualinės prievartos požymiai ir padariniai. Ką būtina žinoti apie pagalbą. Pasaulio valstybių patirties, tarptautinių dokumentų rekomendacijos įvertinimas. Statistika. Problemos sprendimo keliai. Išvados.
  Socialinis darbas, referatas(11 puslapių)
  2005-10-19
 • Seksualinis išnaudojimas vaikų amžiuje

  Įvadas. Darbo tikslas – išsiaiškinti pagrindinius aspektus apie seksualinę vaikų prievartą. Seksualinė vaikų prievarta. Vaikas patyrė seksualinę prievartą. Kaip pastebėti? Incestas. Vaikų tvirkintojas/viliotojas. Kur galima gauti visuomeninės konsultacijos Lietuvoje patyrus seksualinį smurtą. Vaikų teisių apsaugos tarnybos. Saugaus vaiko ir Paramos vaikams centrai. Psichologinės-pedagoginės tarnybos. Seksualinės prievartos socialinės pasekmės. Kas trečias jaunuolis patyrė seksualinę prievartą. Išvados.
  Socialinis darbas, referatas(11 puslapių)
  2010-08-05
 • Seksualinis smurtas prieš vaikus

  Įvadas. Jaunesniojo paauglio amžiaus tarpsnio apibrėžtis. Seksualinio smurto prieš vaikus problema. Kaip prakalbinti vaiką, prieš kurį buvo panaudotas seksualinis smurtas.
  Socialinis darbas, referatas(11 puslapių)
  2007-01-23
 • Seksualinis smurtas prieš vaikus šeimoje

  Prievarta šeimoje ir visuomenėje, Prievartos problema Lietuvoje, Prievartos rūšys, jų formos, Seksualinės prievartos priežastys, prielaidos, Seksualinės prievartos požymiai, pasekmės, Pagalba vaikams, patyrusiems seksualinę prievartą, Problemos aktualumas (apklausa). Išvados. Pasiūlymai.
  Socialinis darbas, referatas(23 puslapiai)
  2005-04-08
 • Seksualinis vaikų išnaudojimas

  Įvadas. Seksualinio vaikų išnaudojimo samprata. Seksualinės prievartos prieš vaikus pasireiškimo priežastys. Seksualinės prievartos pasekmės. Kontrolės ir prevencijos galimybės. Išvados.
  Socialinis darbas, referatas(8 puslapiai)
  2008-12-10
 • Sisteminis socialinio darbo modelis

  Teorijos ištakos. Pagrindiniai konceptai ir prielaidos. Kritika (teigiamos ir neigiamos pusės). Praktinis pritaikomumas.
  Socialinis darbas, referatas(6 puslapiai)
  2010-02-22
 • Situacijos analizė: skurdo problema ir vieniša senatvė

  Pasirinktos situacijos analizė. Įvadas. Žmogaus socialinės raidos koncepcijos sąsajos su analizuojama situacija. Senelių globos namai Kauno miesto savivaldybėje. Valstybiniai senelių globos namai Kauno miesto savivaldybėje . Ilgalaikės (trumpalaikės) socialinės globos ir asmens sveikatos priežiūros padalinys (skyrius). Socialinės priežiūros padalinys (skyrius). Parapijiniai senelių globos namai Kauno miesto savivaldybėje. Privatūs senelių globos namai Kauno miesto savivaldybėje. Neformali pagalba bei NVO dirbančios situacijai aktualioje srityje. Caritas. Maltos ordinas. Maltos ordino pagalba senjorams. Maistas ant ratų. Maltos ordino sriuba, INTERVIU su LSB Kauno skyriaus pirmininku Mindaugu Vėlyviu ir Tarybos nare Irena Bražiūnienė. Lietuvos pensininkų sąjunga "Bočiai". Situacijai aktualių LR įstatymų analizė, Išvados.
  Socialinis darbas, referatas(37 puslapiai)
  2012-03-15
 • Skyrybos, jų priežastys

  Įvadas. Skyrybų sąvoka, statistika. Skyrybų stadijos (etapai). Skyrybų priežastys. Apibendrinimas. Tyrimas. Išvados.
  Socialinis darbas, referatas(35 puslapiai)
  2007-05-17
 • Skurdas Lietuvoje ir Vokietijoje

  Įvadas. Skurdas Lietuvoje. Skurdo sampratos evoliucija. Skurdo rodikliai Lietuvoje. Skurdo lygis ir skurstantieji Lietuvoje. Skurdo tyrimų rezultatai ir socialinė politika. Skurdo mažinimo Lietuvoje strategija. Skurdo mažinimo strategijos Lietuvoje įgyvendinimas ir monitoringas. Skurdas Vokietijoje. Skurdo samprata. Vystymasis: kritimas ir naujas paplitimas. Ypatingos rizikos grupės Vokietijoje. Pagrindinės skurdo priežastys. Išvados.
  Socialinis darbas, referatas(13 puslapių)
  2007-02-21
 • Skurdas Lietuvoje. Skurdą įtakojantys veiksniai. Skurdo pasekmės visuomenei. Galimos priemonės mažinti skurdą

  Įvadas. Skurdas Lietuvoje. Skurdo sampratos raida. Pagrindiniai skurdo rodikliai. Skurdo ribos. Absoliuti skurdo riba. Santykinė skurdo riba. Subjektyvi skurdo riba. Taikomoji skurdo riba. Skurdo lygis ir gylis. Skurdą įtakojantys veiksniai Lietuvoje. Skurdo priežastys. Bendrosios skurdo priežastys Lietuvoje. Nedarbas. Kitos priežastys, lemiančios skurdo atsiradimą. Skurdo problemos sprendimo būdai. Skurdo mažinimo strategija. Kovos su skurdu priemonės. Išvados.
  Socialinis darbas, referatas(14 puslapių)
  2008-03-27
 • Skurdas, jo kilmė ir pobūdis

  Skurdo sąvoka. Skurdo kilmė ir pobūdis. Skurdo ribos. Skurdo pasiskirstymas. Skurdo paplitimo priežastys. Nedarbas. Pajamos ir išlaidos. Skurdo mažinimo politika. Išvados.
  Socialinis darbas, referatas(13 puslapių)
  2007-05-20
 • Skurdo problema Lietuvoje (2)

  Įvadas. Skurdo samprata, jo matavimas. Skurdo analizė Lietuvoje. Strategija, pagrindiniai tikslai ir siekiai. Ilgalaikiai skurdo ir socialinės atskirties įveikimo tikslai. Pagalbos pažeidžiamiems asmenims srityje. Užimtumo didinimo ir galimybių naudotis ištekliais, teisėmis, prekėmis ir paslaugomis gerinimo srityje. Socialinės atskirties rizikos prevencijos srityje. Strategijos taikiniai. Bendras skurdo mažinimo strategijos taikinys. Parama labiausiai skurstančioms gyventojų grupėms. Skurdo mažinimas viešosios politikos priemonėmis. Skurdo mažinimo kryptys. Gyventojų aktyvumo ir dalyvavimo stiprinimas. Dalyvavimas darbo rinkoje. Profesinis mokymas. Smulkusis verslas ir ūkininkavimas kaime. Nevyriausybinių organizacijų veikla. Fiskalinė politika. Europos Sąjungos (ES) parama. Švietimas. Socialinės paslaugos. Pajamų garantijos. Piniginė socialinė parama. Parama bedarbiams. Parama šeimoms auginančioms vaikus. Monitoringas. Išvados.
  Socialinis darbas, referatas(27 puslapiai)
  2009-02-26
 • Smurtą patyrusių vaikų problemos ir jų atsiradimo priežasčių analizė socialinio darbo kontekste

  Įvadas. Darbo tikslas: atlikti smurtą patyrusių vaikų problemų ir jų atsiradimo priežasčių analizę socialinio darbo aspektu. Smurto samprata. Smurto rūšys. Fizinė prievarta. Emocinė prievarta. Seksualinė prievarta. Neprižiūrėjimas. Smurto priežastys ir pasekmės. Šeimos vaidmuo vaiko socializacijos procese. Socialinio darbuotojo veikla sprendžiant smurtą patyrusių vaikų problemas vaiko teisių apsaugos tarnyboje. Vaiko teisių apsaugos tarnybos paskirtis ir funkcijos. Praktinės vaiko teisių apsaugos problemos. Socialinio darbuotojo metodai dirbant su smurtą patyrusiais vaikais. Išvados.
  Socialinis darbas, referatas(15 puslapių)
  2009-06-19
 • Smurtas mokykloje. Smurto prevencija

  Įvadas. Darbo tikslas. Apibrėžti smurtą, nustatyti jo pagrindines formas. Įvertinti veiksnius, lemiančius smurto plitimą mokykloje. Įvardinti smurto prevencijos organizavimo svarbą ir efektyvumą. Smurto mokykloje teoriniai aspektai. Smurto mokykloje apibrėžimas. Smurto lygį mokykloje lemiantys veiksniai. Smurto formos mokykloje ir jų sprendimo būdai. Smurto formos ir paplitimas mokykloje. Smurto atvejų mokykloje sprendimas. Smurto mokykloje prevencijos organizavimas. Išvados.
  Socialinis darbas, referatas(16 puslapių)
  2009-09-22
 • Smurtas mokyklose

  Įvadas. Tikslas: aptarti smurto mokyklose problemas bei galimus sprendimo būdus. Smurto sąvoka ir rūšys. Fizinis smurtas prieš vaikus. Emocinis smurtas prieš vaikus. Seksualinis smurtas prieš vaikus. Patyčios. Institucinis smurtas. Įvairūs prevencijos metodai. Išvados.
  Socialinis darbas, referatas(7 puslapiai)
  2008-06-02
 • Smurtas prieš moterį šeimoje (3)

  Įvadas. Mitai ir faktai apie smurtą prieš moteris šeimoje. Visuomenės nuomonė apie smurto prieš moteris Lietuvoje paplitimą. Buitinis smurtas. Buitinio smurto kategorijos. Kas trukdo nutraukti buitinį smurtą? Smurto ratas. Smurtautojas ir auka. Smurtautojas. Auka. Kas apsaugos nuo smurto šeimoje? Pagalba smurto aukoms. Išvados. Rekomendacijos.
  Socialinis darbas, referatas(17 puslapių)
  2007-10-16
 • Smurtas prieš moteris (3)

  Įvadas. Fizinė prievarta prieš moterį šeimoje. Problemos mastas Lietuvoje. Smurto priežastys. Smurtaujančios šeimos charakteristika. Išvados.
  Socialinis darbas, referatas(17 puslapių)
  2007-08-30
 • Smurtas prieš vaikus (10)

  Įvadas. Kodėl visi turėtų žinoti apie prievartą?. Prievartos rūšys. Fizinė prievarta. Emocinis (psichologinis)smurtas ir prievarta. Seksualinė prievarta. Smurto prieš vaikus priežastys. Smurto prieš vaikus pasekmės. Rekomendacijos pastebėjusiems smurtą prieš vaikus. Kas, kam, kaip teiks pagalbą Lietuvoje? Aplinkinių draugų nuomonės. Ingos nuomonė. Giedrės nuomonė. Egidijaus nuomonė. Bendra nuomonė. Apklausa "vaikų patiriamas smurtas". Išvados. Priedai (Anketa). Išnašos.
  Socialinis darbas, referatas(19 puslapių)
  2008-01-30
Puslapyje rodyti po