Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Socialinis darbas>Socialinio darbo referatai

Socialinio darbo referatai (361 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Smurtas prieš vaikus (11)

  Įvadas. Tikslai. Kodėl visi turėtų žinoti apie prievartą. Kas ta prievarta ir iš kur ji? Prievartos rūšys (jų aprašymai). Kaip elgtis mokytojams, kai vaikas praneša apie patirtą prievartą? Kas yra seksualinė prievarta. Kai vaikas praneša apie seksualinę prievartą. Naudojimo prieš vaikus smurto priežastys. Vaiko seksualinės prievartos simptomai. Pasekmės, lydinčios smurtą patyrusius vaikus. Šeima. Mokykla. Visuomenė. Viskas apie prievartautojus. Elgesys būdingas prievartautojams. Atmintinė smurto šeimose aukai. Išvados, galimi problemos sprendimo keliai. Tiriamieji darbai ir įdomybės. Patarimai. Apklausa. Apibendrinimas. Informacija apie smurtą prieš vaikus Molėtų rajone.
  Socialinis darbas, referatas(35 puslapiai)
  2008-03-18
 • Smurtas prieš vaikus (3)

  Įvadas. Tikslai. Smurto sąvoka. Smurto atsiradimo priežastys. Smurto ir prievartos prieš vaikus pasekmės. Problemos sprendimo būdai Lietuvoje ir kitose šalyse. Išvados.
  Socialinis darbas, referatas(11 puslapių)
  2006-11-10
 • Smurtas prieš vaikus (6)

  Įvadas. Prievartos rūšys, jų aprašymai. Pasekmės, lydinčios smurtą patyrusius vaikus. Kaip padėti smurtą patyrusiems vaikams? Išvados.
  Socialinis darbas, referatas(10 puslapių)
  2007-03-27
 • Smurtas prieš vaikus (8)

  Tikslai. Koks smurtas gali būti, kaip jį atpažinti? Ar smurtas ir prievarta iš tiesų yra problema? Apie emocinį smurtą. Mokykla. Statistika. Smurtauja ne tik bendraamžiai. Kaip elgtis mokytojams, kai vaikas praneša apie patirtą prievartą? Pasekmės, lydinčios smurtą patyrusius vaikus. Išvados, galimi problemos sprendimo keliai. Kas turi teikti pagalbą? Kam būtų teikiama ši pagalba? Kaip teikti pagalbą?
  Socialinis darbas, referatas(10 puslapių)
  2007-05-29
 • Smurtas prieš vaikus (9)

  Turinys. Įvadas. Smurtas prieš vaikus. Šeimos narių pozicija smurtautojo namuose. Pagalba smurtą patyrusiems asmenims. Išvados.
  Socialinis darbas, referatas(9 puslapiai)
  2007-08-30
 • Smurtas prieš vaikus šeimoje

  Įvadas. Darbo uždaviniai. Darbo tikslas. Darbo metodas. Problemos aktualumas. Kas tai yra smurtas? Smurto rūšys. Fizinė prievarta. Seksualinė prievarta. Su lytėjimu susijusi prievarta. Egzistencinė prievarta. Religinė arba kulto prievarta. Emocinė prievarta. Psichologinė prievarta. Apie smurtą prieš vaikus šeimoje įvairi statistika. Dažniausios priežastys dėl ko yra mušamas vaikas. Nėra pasiteisinimų dėl smurto prieš vaikus niekur ir niekada. Vaikus žalojančių tėvų bruožai. Smurtaujančių tėvų tipai. Emociškai priklausomi tėvai. Sadistiški tėvai. Fanatiški tėvai. Psichotiniai tėvai. Ūmaus streso situacijoje esantys tėvai. Seksualinės prievartos statistika Lietuvoje. Ką verta žinoti apie prievartautojus. Fizinio, seksualinio bei moralinio smurto pasekmės. Fizinės prievartos prieš vaikus pasekmės. Seksualinės prievartos pasekmės. Emocinė prievarta. Tikėtinos emocinės prievartos pasekmės. Slaugytojo vaidmuo sprendžiant smurto prieš vaikus problemą. Vaikų seksualinės prievartos simptomai. Kai vaikas praneša apie seksualinę prievartą. Taigi slaugytojas tokiose situacijose atlieka daug svarbių funkcijų. Būdai, padedantys vaikui išreikšti skaudžią patirtį. Kaip galima padėti. Išvados. Darbas iliustruotas diagramomis.
  Socialinis darbas, referatas(35 puslapiai)
  2007-05-08
 • Smurtas šeimoje (6)

  Įvadas. Smurtas prieš vaikus gali būti. Fizinio smurto prieš vaikus samprata ir priežastys. Fizinio smurto poveikis vaiko vystymuisi. Seksualinė prievarta prieš vaiką. Seksualinės prievartos požymiai ir padariniai. Problemos sprendimo būdai ir galimybės. Išvados.
  Socialinis darbas, referatas(10 puslapių)
  2008-02-05
 • Smurtas vaikų atžvilgiu: formos ir požymiai. Seksualinis vaikų išnaudojimas. Pedofilų demaskavimo problemos

  Įvadas. Smurto formos ir požymiai. Emocinis (psichologinis) smurtas. Fizinis smurtas. Vaikų seksualinė prievarta. Nesirūpinimas/nepriežiūra. Pedofilų demaskavimo problemos. Klausimas diskusijai - "Ar vaikai tampa tėvų, patyrusių vaikystėje smurtą, aukomis"?
  Socialinis darbas, referatas(13 puslapių)
  2010-06-03
 • Smurtas/prievarta prieš vaikus

  Įvadas. Smurto apibrėžimas. Smurto prieš vaikus rūšys. Kodėl vaikai skriaudžiami? Patirtos prievartos požymiai. Smurto prevencija ir pagalba nukentėjusiems vaikams. Tarptautinė įstatymų, draudžiančių smurtą prieš vaikus, praktika. Tarpžinybinis bendradarbiavimas. Smurto/prievartos prieš vaikus tyrimas. Smurto prieš vaikus statistika. Išvados.
  Socialinis darbas, referatas(12 puslapių)
  2007-05-30
 • Social Insurance in Lithuania

  Socialinis draudimas Lietuvoje. Darbas anglų kalba. History. Social insurance during the soviet union. Social insurance in Lithuania counts the fifteenth year. Some facts about Sodra. Basic information. The insured covered by state social insurance. Social benefits. Mission and vision. Mission. Vision. Strategic tasks. Voluntary social insurance.
  Socialinis darbas, referatas(17 puslapių)
  2007-03-29
 • Socialiai ir pedagogiškai apleistų vaikų elgsenos ypatumai

  Įvadas. Socialiai ir pedagogiškai apleisti vaikai. Socialinė atskirtis. Veiksniai lemiantys vaikų apleistumą. Socialiai ir pedagogiškai apleistų vaikų elgesys. Elgesio samprata. Vaikų elgesio ypatumai. Socialiai ir pedagogiškai apleistų vaikų prevencija. Prevencijos būdai. Išvados.
  Socialinis darbas, referatas(9 puslapiai)
  2008-06-09
 • Socialinė apsauga Lietuvoje (2)

  Įvadas. Socialinės paramos rūšys. Socialinė parama nepasiturinčioms šeimoms ar vieniems gyvenantiems asmenims. Socialinė parama vaikus auginančioms šeimoms. Socialinė parama, iškilus netikėtiems sunkumams. Socialinė parama pašalpos pensijų ar kompensacijų forma. Socialinė parama nukentėjusiems asmenims. Seniems žmonėms teikiamos lengvatos ir socialinės paslaugos. Važiavimo keleiviniu transportu lengvatos seniems žmonėms. Nedarbo socialinės apsaugos išmokos ir paslaugos. Nedarbas. Pensijos ir kitos pašalpos. Senatvės pensija. Ištarnauto laiko pensija. Kompensacija už ypatingas darbo sąlygas . Pašalpos pensijos. Pašalpos kompensacijos.
  Socialinis darbas, referatas(11 puslapių)
  2008-04-22
 • Socialinė apsauga pagal rizikos grupes

  Įvadas. Senatvė. Negalia (invalidumas). Liga. Mirtis. Motinystė. Šeimos našta. Nelaimingi atsitikimai darbe ir profesinės ligos. Nedarbas.
  Socialinis darbas, referatas(15 puslapių)
  2007-02-07
 • Socialinė pagalba krizę išgyvenantiems vaikams

  Įvadas. Kas tai yra psichologinė krizė? Vaikų krizės. Kaip atpažinti, kad vaikas išgyvena krizę? Tėvų skyrybos. Artimo žmogaus praradimas. Vaiką žalojantis elgesys. Krizė vaikui – krizė visai šeimai. Kur kreiptis pagalbos krizę išgyvenančiai šeimai? Vaikų ir paauglių krizių intervencijos skyrius. Išvados.
  Socialinis darbas, referatas(11 puslapių)
  2007-02-02
 • Socialinė pagalba neįgalių asmenų su protine negalia įgalinimui, sutelkiant išorinius ir vidinius išteklius, tinkamai modeliuojant specialisto vaidmenį

  Įvadas. Tikslas – apžvelgti neįgaliųjų turinčių proto negalią situaciją. Išoriniai ištekliai. Vidiniai ištekliai. Specialisto vaidmuo. Išvados.
  Socialinis darbas, referatas(8 puslapiai)
  2009-03-27
 • Socialinė pagalba paaugliui nelankančiam mokyklos

  Įvadas. Priežastys lemiančios vaiko nenorą mokytis. Asmenybės nenoro mokytis priežastys. Nenoro mokytis priežastys slypinčios šeimoje. Mokykloje glūdinčios vaiko nenoro mokytis priežastys. Visuomenėje slypinčios nenoro mokytis problemos. Psichologinė pagalba paaugliui pagal elgesio išraiškas. Konfliktinis mokinys. Nesimokantis paauglys. Agresyvus paauglys. Silpnavalis paauglys. Demonstratyvus paauglys. Išvados.
  Socialinis darbas, referatas(8 puslapiai)
  2008-05-19
 • Socialinė parama nepasiturinčioms šeimoms ir jų vaikams

  Įvadas. Piniginė socialinė parama nepasiturinčioms šeimoms ir vieniems gyvenantiems asmenims. Piniginė socialinė parama ir jos teikimas. Valstybės remiamų pajamų (VRP) didinimas. Socialinė parama mokiniams. Pagrindinės Socialinės paramos mokiniams įstatymo nuostatos. Piniginės socialinės paramos finansavimo bei gavėjų skaičiaus pokyčiai. Išvados. Išnašos.
  Socialinis darbas, referatas(6 puslapiai)
  2008-03-28
 • Socialinė parama šeimai ir vaikui

  Paramos šeimos ir vaiko politika. Demografinės ir socialinės ekonominės situacijos įvertinimas. Įstatymai ir normos. Pašalpos ir lengvatos. Paslaugos. Šeimos politikos koncepcija. Pagrindiniai šeimos politikos tikslai. Principai. Lietuvos šeimos politikos veiksmų pagrindinės kryptys.
  Socialinis darbas, referatas(9 puslapiai)
  2005-10-18
 • Socialinė pašalpa

  Socialinės paslaugos. Pagrindinės teisės į socialinę apsaugą. Socialinių paslaugų gavėjai. Socialinė pašalpa. Būsto šildymo, karšto bei šalto vandens. išlaidų kompensacija. Šeimos turto bei pajamų apskaičiavimas. Piniginės socialinės paramos mokėjimas. Savivaldybės pareigos ir teisės bei paramą gaunančios šeimos pareigos. Neteisėtai gautos socialinės pašalpos išieškojimas. Vienkartinė pašalpa. Transporto lengvatos. Moksleivių, gyvenančių mažas pajamas gaunančiose šeimose, nemokamas maitinimas. Daugiabučių namų modernizavimo finansavimas. Išvados.
  Socialinis darbas, referatas(7 puslapiai)
  2005-11-16
 • Socialinė pedagogika (3)

  Socialinė pedagogika kaip mokslas. Aktualios socialinės pedagogikos problemos. Deviacija kaip socialinė – edukacinė problema. Nepilnamečių nusikalstamumas. Narkomanija. Alkoholizmas. Vaikų prostitucija. Destruktyvūs mitybos sutrikimai.
  Socialinis darbas, referatas(5 puslapiai)
  2006-01-19
Puslapyje rodyti po