Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Socialinis darbas>Socialinio darbo referatai

Socialinio darbo referatai (361 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Socialinės paslaugos (2)

  Įvadas. Socialinių paslaugų samprata. Paslaugų apibūdinimas. Socialinių paslaugų sistemos raidos etapai. Socialinių paslaugų samprata Lietuvos įstatymuose ir poįstatyminiuose aktuose. Tikslai. Bendrosios socialinės paslaugos. Informacijos teikimas ir konsultavimas. Pagalba namuose. Slauga namuose. Globos pinigai. Kitos paslaugos. Specialiosios socialinės paslaugos. Bendruomeninės įstaigos. Dienos socialinių paslaugų įstaigos. Laikino gyvenimo įstaigos. Savarankiško gyvenimo namai. Stacionarios globos ir slaugos įstaigos. Mišrių socialinių paslaugų įstaigos. Socialinių paslaugų organizatoriai, teikėjai ir gavėjai. Išvados.
  Socialinis darbas, referatas(13 puslapių)
  2008-12-28
 • Socialinės paslaugos (4)

  Įvadas. Socialinių paslaugų samprata. Paslaugų apibūdinimas. Socialinių paslaugų sistemos raidos etapai. Socialinių paslaugų samprata Lietuvos įstatymuose ir poįstatyminiuose aktuose. Tikslai. Bendrosios socialinės paslaugos. Informacijos teikimas ir konsultavimas. Pagalba namuose. Slauga namuose. Globos pinigai. Kitos paslaugos. Specialiosios socialinės paslaugos. Bendruomeninės įstaigos. Dienos socialinių paslaugų įstaigos. Laikino gyvenimo įstaigos. Savarankiško gyvenimo namai. Stacionarios globos ir slaugos įstaigos. Mišrių socialinių paslaugų įstaigos. Socialinių paslaugų organizatoriai, teikėjai ir gavėjai. Išvados.
  Socialinis darbas, referatas(13 puslapių)
  2009-02-26
 • Socialinės paslaugos į namus Pasvalio mieste

  Įvadas. Socialinių paslaugų samprata. Socialinių paslaugų klasifikacija. Socialinių paslaugų gavėjai. Socialinės paslaugos ir jų teikimas Pasvalio rajone. Socialinių paslaugų namuose tarnybos veikla. Išvados ir pasiūlymai.
  Socialinis darbas, referatas(14 puslapių)
  2006-12-04
 • Socialinės paslaugos namuose

  Įvadas. Socialinių paslaugų rūšys. Socialinės paslaugos namuose. Pagalbos namuose paslaugų rūšys. Mokėjimas už paslaugas. Pagalbos pinigų mokėjimas. Socialinių paslaugų teikėjai. Kaip gauti socialines paslaugas namuose. Statistika. Pagalbą į namus ir socialinę globą namuose gavę asmenys. Visi socialinę pagalbą ir globą namuose gavę asmenys. Išvados.
  Socialinis darbas, referatas(12 puslapių)
  2012-01-06
 • Socialinės paslaugos smurtą patyrusioms moterims

  Įvadas. Dažniausiai smurtaujantys šeimoje asmenys. Tiriamoji įstaiga: Vilniaus miesto motinos ir vaiko pensionas. Teikiamos paslaugos. Socialinių paslaugų tikslai. Motinos ir vaiko pensiono pagrindiniai veiklos uždaviniai. Socialinės paslaugos organizuojamos ir teikiamos vadovaujantis šiais principais. Klientų grupės. Personalas. Veiklos finansavimas. Bendradarbiavimas su kitomis institucijomis. Įstatyminė bazė. Vilniaus miesto motinos ir vaiko pensiono klientams tyrimo analizė. Vilniaus miesto motinos ir vaiko pensiono darbuotojams tyrimo analizė. Teisės aktų apžvalga. Tarptautinių tesės aktų ir įvairių programų apžvalga. Papildoma medžiaga. Išvados. Priedai (2). Darbas iliustruotas grafikais.
  Socialinis darbas, referatas(20 puslapių)
  2008-05-15
 • Socialinės paslaugos šeimai turinčiai vaikų. Socialinių globos įstaigų sistema vaikams

  Įvadas. Socialinės paslaugos šeimoms turinčioms vaikų. Socialinių paslaugų skirstymas. Socialinės globos įstaigos. Stacionarios vaikų globos įstaigos. Nestacionarios vaikų globos įstaigos. Vaikų globos įstaigų sistema. Išvados. Priedas (6 psl.).
  Socialinis darbas, referatas(18 puslapių)
  2008-11-26
 • Socialinės paslaugos. Socialinės paslaugos Lietuvoje. Senų žmonių globa

  Įvadas. Slauga seneliams. Senų žmonių socialinė globa Kauno apskrityje. Išvados.
  Socialinis darbas, referatas(5 puslapiai)
  2007-05-21
 • Socialinės pašalpos (2)

  Įvadas. Socialinių pašalpų samprata. Kam skiriamos socialinės pašalpos? Išmokos vaikams. Išvados.
  Socialinis darbas, referatas(8 puslapiai)
  2007-03-27
 • Socialinės pedagogikos mokslo raida Lietuvoje

  Įvadas. Socialinės pedagogikos samprata. Socialinės pedagogikos raida Lietuvoje. Tarpukario metais. Sovietiniais metais. Atkūrus Lietuvos nepriklausomybę. Išvados.
  Socialinis darbas, referatas(9 puslapiai)
  2006-05-17
 • Socialinės problemos

  Įvadas. Kas tai yra socialinė problema?. Kokios socialinės problemos yra Lietuvoje. Priklausomybės problemos. Socialinės apsaugos problemos. Švietimo sistemos problemos. Šeimos problemos. Nusikalstamumas. Socialinių problemų analizė. Priklausomybės problemos. Alkoholizmas. Narkomanija. Tabakas. Socialinės apsaugos problemos. Bedarbystė ir užimtumas. Skurdas. Benamiai. Sveikatos apsauga. Darbo saugumas. Nelegalus darbas. Socialinė apsauga. Švietimo sistemos problemos. Laisvalaikio problema. Mokyklos ir mokslas. Šeimos problemos. Vaikų išnaudojimas. Skyrybos. Seni žmonės – senatvė. Vaikų namai. Nusikalstamumas. Išvados.
  Socialinis darbas, referatas(16 puslapių)
  2007-09-23
 • Socialinės rizikos šeimos

  Įvadas. Darbo tikslas – nustatyti pagrindines valstybinių institucijų teikiamos pagalbos socialinės rizikos šeimoms sritis, formas ir svarbą. Šeimos misija. Socialinės rizikos šeimų tipai. Pagalbos socialinės rizikos šeimoms teikimo kryptys. Pagalbos teikimo svarba. Išvados. Išnašos.
  Socialinis darbas, referatas(10 puslapių)
  2008-05-08
 • Socialinės rizikos šeimos ir vaikai Lietuvoje

  Įvadas. Šeima, jos funkcijos ir socialinės rizikos šeimos apibrėžimas. Statistiniai duomenys. Socialinės rizikos šeima kaip socialinio darbo klientas. Socialinio darbuotojo funkcijos ir tikslai dirbant su socialinės rizikos šeimomis. Įstatymų bazė. Socialinės rizikos šeimoms pagalbos sistema. Institucijos darbo apžvalga. Trūkumai. Pasiūlymai. Išvados. Priedai (9).
  Socialinis darbas, referatas(37 puslapiai)
  2006-11-05
 • Socialinės rizikos šeimos situacijos tyrimas

  Įvadas. Asocialų elgesį lemiantys veiksniai. Alkoholio įtaka vartojančiam asmeniui ir šeimai. Alkoholio vartojimo pasekmės. Šeimos socialinė situacija. Socialinės rizikos šeimos charakteristika. Metodai, būdai ir pasiūlymai šeimos problemoms spręsti. Išvados.
  Socialinis darbas, referatas(13 puslapių)
  2009-03-25
 • Socialinio darbo bendruomenėje samprata. Bendruomenės vaidmuo mažinant socialinę atskirtį

  Socialinis kapitalas. Socialinė aplinka. Socialinė integracija. Socialinė atskirtis. Bendruomenė. Bendruomeniškumas. Bendruomenė kaip socialinė sistema. Socialinio darbuotojo vaidmenys mažinant. socialinę atskirtį bendruomenėje.
  Socialinis darbas, referatas(6 puslapiai)
  2005-12-09
 • Socialinio darbo ir etikos ryšys

  Įvadas. Socialinio darbo esmė ir realizavimas. Socialinio darbo ir etikos ryšys. Komunikacija ir bendravimas. Pagrindiniai socialinio darbo principai. Išvados.
  Socialinis darbas, referatas(8 puslapiai)
  2006-03-31
 • Socialinio darbo ir etikos ryšys (2)

  Įvadas. Etikos samprata. Socialinio darbo samprata. Socialinio darbo ir etikos santykis. Išvados.
  Socialinis darbas, referatas(8 puslapiai)
  2006-04-13
 • Socialinio darbo ir etikos ryšys (3)

  Įvadas. Profesinė etika. Klientų aptarnavimo etika. Socialinių darbuotojų doros problemos. Išvados.
  Socialinis darbas, referatas(5 puslapiai)
  2007-05-04
 • Socialinio darbo ir etikos ryšys (4)

  Įvadas. Etika kaip mokslas. Empirinis mokslas. savęs pažinimo problema. Apie jaunimo auklėjimą, tėvų tarpusavio santykius. Ugdymas kaip filosofija praktikoje. Vertybių etika. Moraliniai ir humanistiniai socialinio pedagogo darbo aspektai. Etika. Socialinis pedagogas ir jo etika. Pedagoginės doros ypatumai. Socialinė pedagogika ir individas. Išvados.
  Socialinis darbas, referatas(15 puslapių)
  2007-05-16
 • Socialinio darbo ir socialinės pedagogikos panašumai bei skirtumai

  Įvadas. Socialinio darbo raida. Socialinio darbo metodai. Keli svarbūs socialinio darbo metodai. Ekonomika ir socialinis darbas. Politika ir socialinis darbas. Socialinio darbo profesijos aprašas. Socialinio darbo skirstymas. Socialiniai darbuotojai. Socialinės pedagogikos raida. Socialinė pedagogika kaip mokslo šaka. Socialinis pedagogas. Apibendrinimai.
  Socialinis darbas, referatas(12 puslapių)
  2005-09-15
 • Socialinio darbo metodika (2)

  Įvadas. Socialinio darbo profesijos metodų specifika. Socialinių darbo metodų istorija ir šiandieninė plėtotė. Socialinio tinklo metodas. Atvejo vadybos metodas. Filmo "Nuostabioji Ana" analizė. Filmo "Mocartas ir banginis" analizė. Išgyventos situacijos aprašymas. Išvada.
  Socialinis darbas, referatas(10 puslapių)
  2008-01-22
Puslapyje rodyti po