Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Socialinis darbas>Socialinio darbo referatai

Socialinio darbo referatai (361 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Socialinis darbuotojas kaip vadovaujanti asmenybė

  Įvadas. Sociokultūrinio darbuotojo pozicija ir vertybinės nuostatos. Asmeninių savybių pusiausvyra sėkmingo vadovavimo sąlyga. Socialinė kompetencija bei kompetencijų tobulinimas. Apibendrinimas.
  Socialinis darbas, referatas(19 puslapių)
  2008-11-20
 • Socialinis pedagogas – viena naujausių profesijų Lietuvoje

  Įvadas. Darbo tikslas. Išanalizuoti socialinio pedagogo veiklos ypatumus. Socialinė pedagogika ir socialinio pedagogo pareigybės atsiradimo prielaidos. Socialinių pedagogų veiklos pradžia. Ką dirba socialinis pedagogas mokykloje. Žinios, būtinos socialiniams pedagogams. Išvados.
  Socialinis darbas, referatas(9 puslapiai)
  2008-12-10
 • Socialinis pedagoginis darbas mokykloje su vaikais, linkusiais į delinkventišką elgesį

  Įvadas. Nusikalstamumo kaip vaikų delinkventiško elgesio pasireiškimo forma tarptautiniu aspektu. Delinkventinio elgesio sąvoka. Delinkventinis elgesys. Darbas mokykloje su vaikais linkusiais į delinkventišką elgesį. Rizikos grupės vaikams būdingi bruožai. Rekomendacijos mokytojams, dirbantiems su vaikais, linkusiais nusikalsti. Nederamo vaikų elgesio priežastys. Išvados.
  Socialinis darbas, referatas(12 puslapių)
  2007-04-17
 • Socialinis pedagoginis darbas su vaikų šeimomis, teikiant socialinę – pedagoginę pagalbą

  Įvadas. Šeima kaip socialinė sistema. Šeimos socialinis statusas ir jos tipas. Pagrindinės šeimos funkcijos. Pedagoginės tėvų pareigos. Šeima socialinio ugdymo sistemoje. Socialinio pedagogo teikiamos paramos rūšys šeimai. Šeimai teikiamos socialinės pedagoginės pagalbos formos. Išvados.
  Socialinis darbas, referatas(14 puslapių)
  2008-09-12
 • Socialinis ugdymas

  Bendroji programa. Socialinio ugdymo tikslas. Uždaviniai. Ugdytinos vertybinės nuostatos. Bendrieji gebėjimai. Didaktinės nuostatos. Šeimos įtaka vaiko socializacijai. Šeima ir mokykla kaip socializacijos veiksniai. Prieštaravimai tarp šeimos ir mokyklos. Socializacijos proceso defektai. Socialinis ugdymas - mokinio rengimas gyventi demokratinėje visuomenėje. Pagrindinės klasės auklėtojo veiklos sritys. Jaunesniojo mokyklinio amžiaus moksleivių socialinių įgūdžių ugdymas popamokinės veiklos metu. Žaidimas kaip socialinių įgūdžių ugdymo priemonė. Žaidimo funkcijos.
  Socialinis darbas, referatas(11 puslapių)
  2008-05-19
 • Socialinių nevyriausybinių organizacijų veikla Kauno mieste

  Nevyriausybinė organizacija. Nevyriausybinėms organizacijoms būdingi bruožai. Visuomeninė organizacija. Asociacija. Fondas. Viešoji įstaiga. Kauno apskrities nevyriausybinių organizacijų sąjunga (SNOS). SNOS veiklos tikslai ir uždaviniai. Socialinių nevyriausybinių organizacijų veikla. Išvados.
  Socialinis darbas, referatas(12 puslapių)
  2005-06-09
 • Socialinių paslaugų rūšys

  Įvadas. Socialinių paslaugų samprata. Socialinio darbo palyginimas su socialinėmis paslaugomis. Socialinis darbas lygus socialinėms paslaugoms. Socialinis darbas nelygus socialinėms paslaugoms. Socialinių paslaugų klasifikavimas. Socialinių paslaugų klasifikavimo poreikis. Socialinės paslaugos pagal klientų grupes. Socialinės paslaugos pagal jų pobūdį. Socialinių paslaugų rūšys. Bendrosios socialinės paslaugos. Specialiosios socialinės paslaugos. Išvados.
  Socialinis darbas, referatas(14 puslapių)
  2008-12-17
 • Socialinių pedagogų ir tėvų bendradarbiavimas paauglių mokyklos nelankymo prevencijos srityje

  Įvadas. Diagnostikos instrumento pagrindimas. Tyrimo dalyvių atrankos pagrindimas. Diagnostinio instrumento apibūdinimas. Diagnostikos procedūrų aprašymas. Tyrimo etika.
  Socialinis darbas, referatas(8 puslapiai)
  2006-12-20
 • Socialinių problemų analizė: šeimos, auginančios neįgalų vaiką

  Įvadas. Darbo tikslas: Atskleisti šeimos, auginančios neįgalų vaiką, problemas ir pagalbos būdus šiai šeimai. Visuomenės požiūris į negalę. Problemos, su kuriomis susiduria negalios ištikti vaikai ir jų artimieji. Pagalba šeimai, auginančiai neįgalų vaiką. Išvados.
  Socialinis darbas, referatas(11 puslapių)
  2010-02-22
 • Socializacijos mikrofaktoriai: įtaka ir vaidmuo žmogaus socializacijai

  Įvadas. Darbo tikslas: apibūdinti socializacijos mokrofaktorius. Socializacijos samprata ir esmė. Socializacijos agentai. Socializacijos mikrofaktoriai, jų įtaka ir vaidmuo žmogaus socializacijai. Išvados.
  Socialinis darbas, referatas(10 puslapių)
  2009-10-06
 • Socioedukacinis darbas su elgetaujančiais vaikais

  Įvadas. Benamystės problema. Benamystės priežastys. Benamystės pasekmės. Gatvės vaikų bruožai. Benamystės prevencija. Išvados.
  Socialinis darbas, referatas(10 puslapių)
  2007-03-21
 • Sociokultūrinis darbas bendruomenėje

  Įvadas. Sociokultūrinis darbas bendruomenėje. Bendruomenės samprata ir jos įtaka individo socializacijai. Sociokultūrinio darbo bendruomenėje principai. Sociokultūrinio darbo bendruomenėje metodai. Išvados.
  Socialinis darbas, referatas(10 puslapių)
  2007-01-29
 • Solidarumas tarp kartų

  Įvadas. Europos demografiniai pokyčiai. Žemas gimstamumo lygis ir to pasekmės darbo rinkoje. Galimas imigracijos indėlis. Naujas solidarumas tarp kartų. Geresnė jaunų žmonių integracija. Globalus požiūris į darbo visą gyvenimą ratą. Nauja vieta darbo rinkoje vyresniems darbuotojams. Solidarumas su daug senesniais. Išvados.
  Socialinis darbas, referatas(9 puslapiai)
  2008-06-13
 • Specialiosios socialinės paslaugos jūsų mieste

  Kupiškio mieste teikiamos socialinės paslaugos. Kupiškio rajono Raudonojo kryžiaus draugija. Veiklos kryptys. Kokios paslaugos teikiamos. Jaunimo programa. Pirmosios pagalbos mokymas. Klientai ir pagrindinės personalo.
  Socialinis darbas, referatas(5 puslapiai)
  2005-12-05
 • Specialiųjų poreikių moksleivių socializacija heterogeninėse bendruomenėse

  Specialiųjų poreikių vaikų ugdymas XIX – XX amžiuje. Klinikinis – korekcinis modelis. Socialinis – interakcinis modelis. Specialiųjų poreikių vaikų integracijos į bendrojo lavinimo mokyklą padėtis Lietuvoje pastaraisiais metais.
  Socialinis darbas, referatas(6 puslapiai)
  2009-03-09
 • Strėvininkų pensionato gyventojų gyvenimo kokybės analizė

  Įvadas. Socialinės apsaugos svarba žmogaus gyvenime. Gyvenimo kokybės samprata, ją įtakojantys veiksniai. Negalios įtaka žmogaus gyvenime. Socialinio darbo svarba neįgaliajam asmeniui. Savirealizacijos svarba žmogaus gyvenime. Strėvininkų pensionato gyventojų gyvenimo kokybės analizė. Gyvenamosios aplinkos įtaka analizuojant gyventojų gyvenimo kokybę. Pagrindinės problemos, trukdančios socialinės aplinkos vystymui. Socialinio darbo svarba pensionato gyventojams. Socialinio darbuotojo vaidmuo užtikrinant pensionato pensionato gyventojų pilnavertį gyvenimą. Išvados.
  Socialinis darbas, referatas(14 puslapių)
  2007-05-18
 • Suaugusiojo neįgalaus socialinė integracija

  Įvadas. Visuomenės įtaka neįgalaus suaugusiojo socialinei integracijai. Istorinis negalės aspektas. Filosofinis šiuolaikinės visuomenės negalės aspektas. Socialinė aplinka ir neįgaliųjų suaugusiųjų integracija. Socialinė politika neįgaliųjų suaugusiųjų integracijai į visuomenę. Įstatyminė bazė. Neįgaliųjų socialinė integracija 2004 m. Išvados. Priedai.
  Socialinis darbas, referatas(41 puslapis)
  2006-02-20
 • Sveikatos apsauga Lietuvoje

  Įvadas. Lietuvos sveikatos apsaugos istorija. Sveikatos apsaugos ir priežiūros sistema Lietuvoje. Sveikatos apsaugos įgyvendintojai Lietuvoje. Sveikatos apsaugos ministerijos veikla. Sveikatos apsaugos ministerijos funkcijos ir uždaviniai. Sveikatos apsaugos reformos tikslai. Sveikatos apsaugos ateities strategija ir prioritetai Lietuvoje. Sveikatos draudimas. Valstybinė ligonių kasa. Privalomasis sveikatos draudimas (PSD). Institucijos, vykdančios privalomąjį sveikatos draudimą. Kas ir kaip draudžiami privalomuoju sveikatos draudimu. PSD įmokos. 2007 metų privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžetas – gerokai didesnis. Išvados. Klausimai ir temos diskusijai.
  Socialinis darbas, referatas(27 puslapiai)
  2007-02-07
 • Sveikatos apsauga Lietuvoje (2)

  Įvadas. Medicinos raida Lietuvoje. Sveikatos apsaugos ministerijos istorija. Sveikatos apsaugos ministerija. Misija. Tikslai. Finansavimas. Vykdomi projektai ir programos. Jaunimas ir sveikata. Valgymo sutrikimai. Nervinė anoreksija. Nervinė bulimija. Nuolatinis persivalgymas. Išvados. Kartojimo klausimai bei temos diskusijai.
  Socialinis darbas, referatas(16 puslapių)
  2007-02-07
 • Šeima. Krizės šeimoje

  Įvadas. Šeimos krizės ir šeimos dinamika. Problemos. Šeimų konfliktai. Būdingiausi konflikto šaltiniai. Konfliktai kyla kai. Smurtas šeimoje. Infanticidas. Abortai. Sutuoktinių egoizmas. Girtavimas. Narkomanija. Sutuoktinių neištikimybė ir pavyduliavimas. Skyrybos. Netektis. Daugiaproblemių šeimų daugėjimas. Išvados.
  Socialinis darbas, referatas(16 puslapių)
  2009-07-22
Puslapyje rodyti po