Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Socialinis darbas>Socialinio darbo referatai

Socialinio darbo referatai (361 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Disabled child in the family

  Referatas anglų kalba apie neįgalų vaiką šeimoje. I don't want him. I wish he were dead. It's such a relief to know. I'm so depressed I can't stop crying. I am so angry. It must have been my fault. I feel such a failure. I'm jealous of other people's babies. Will I always feel this bad?
  Socialinis darbas, referatas(6 puslapiai)
  2005-10-14
 • Diskriminacija ir smurtas prieš moteris

  Kodėl tai yra problema? Kas daroma? Kas rekomenduojama? Apibendrinimas.
  Socialinis darbas, referatas(7 puslapiai)
  2006-12-31
 • Drinking habits in Lithuania and Finland

  Darbas anglų kalba. Gėrimo įpročiai Lietuvoje ir Suomijoje. Alkoholio žala. Kodėl jauni žmonės pradeda gerti. Girtavimo įpročių palyginimas Lietuvoje ir Suomijoje. The damage of alcohol. Why youth people start to drink? Comparison of drinking habits in Finland and Lithuania. Introduction. In the alcohol‘s world. What is alcohol? Damage of alcohol to body. The damage of alcohol to life. Youth and alcohol. Why young people start to drink? Comparison of drinking habits between Finland and Lithuania. Some comparable facts about alcohol. Social work and helping. Conclusion.
  Socialinis darbas, referatas(24 puslapiai)
  2009-05-05
 • Epilepsija

  Įvadas. Epilepsijos samprata. Ligos priežastys. Ligos paplitimas. Epilepsijos simptomai. Ligos eiga. Komplikacijos. Gydymas. Patarimai. Profilaktika. Epileptiko dabartis ir ateities prognozės. Ištikus priepuoliui. Socialinio darbuotojo vaidmuo vaikų epileptologijoje. Adaptacijos sutrikimai ir korekcijos galimybės. Adaptacijos problemos. Korekcijos galimybės. Išvados.
  Socialinis darbas, referatas(11 puslapių)
  2006-02-08
 • Europos Sąjungos (ES) socialinė politika

  Įvadas. Darbo tikslas – susipažinti su Europos Sąjungos (ES) socialine politika, atkreipiant dėmesį į problemas, susijusias su ekonomikos vystymu. Socialinės politikos charakteristika. Socialinės politikos reikšmė vidaus rinkoje. Socialinės politikos plėtra. Socialinė politika po Amsterdamo sutarties. Socialinės politikos įgyvendinimo pagrindinės procedūros ir vykdytojai. Socialinės apsaugos sistemų koordinavimas. Europos Sąjungos (ES) socialinės politikos vystymosi kryptys. Užimtumas. Lygios vyrų ir moterų galimybės. Laisvas judėjimas. Švietimas. Darbo sauga ir sveikatos apsauga. Europos Sąjungos (ES) socialinės politikos įtaka Lietuvoje. Išvados.
  Socialinis darbas, referatas(18 puslapių)
  2009-04-24
 • Fizinė negalia

  Įžanga. Statistiniai duomenys. Socialinio darbuotojo tikslai ir funkcijos. Klientas. Žmonių su fizine negalia teisinė padėtis Lietuvoje. Socialinės paslaugos žmonėms su fizine negalia. Ligonių kasos. "Nugalėk save". Lietuvos invalidų draugija. Lietuvos kurčiųjų draugija. Tarptautinės neįgaliųjų žmonių sporto organizacijos. Neįgaliųjų sporto organizacijos Lietuvoje. "Mažoji Guboja". Lankyta įstaiga. Fizioterapijos ir reabilitacijos centras. Apibendrinimas. Priedai (4).
  Socialinis darbas, referatas(58 puslapiai)
  2008-01-22
 • Fizinę negalią turinčių žmonių įdarbinimo politika Lietuvoje

  Įvadas. Žmogus su negalia. Integracijos problemos. Profesinė reabilitacija. Socialinė reabilitacija. Lietuvos Respublikos neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymas. Darbo birža. Įdarbinimas. Bedarbių registravimas. Socialinės įmonės. Darbo vietų subsidijavimas. Subsidijų dydžiai. Statistika. Apibendrinimas.
  Socialinis darbas, referatas(8 puslapiai)
  2005-12-18
 • Fizinio aktyvumo ugdymas

  Įvadas. Fizinio ugdymo esmės samprata. Fizinis krūvis atliekant pratimus. Fizinį aktyvumą stimuliuojanti aplinka. Ikimokyklinukų fizinė būklė. Programa: "Siekime būti sveiki ir gražūs". Pagrindiniai tikslai. Uždaviniai. Pagrindinė veiklos kryptis. Darbas su vaikais. Savaitės programa: "Sveikatos valandėlė". Laukiami rezultatai.
  Socialinis darbas, referatas(9 puslapiai)
  2009-09-29
 • Galimybių studija lopšelio-darželio "Voveraitė"

  Šiaulių lopšelio–darželio "Voveraitė" 2006-2008 metų galimybių studija. Įvadas. Tyrimo rezultatų analizė. Institucijos aplinkos analizė. Politiniai veiksniai. Ekonominiai veiksniai. Socialiniai veiksniai. Technologiniai veiksniai. Institucijos išteklių analizė. Teisinė bazė. Organizacinė struktūra. Žmonių ištekliai. Finansiniai ir materialiniai ištekliai. Veiklos sistema. Planavimo sistema. Apskaitos tinkamumas. Ryšių sistema. Vidaus audito sistema. SSGS Analizė. Institucijos veiklos strategija. Programos, tikslai, uždaviniai, priemonės, uždavinių įgyvendinimo vertinimo kriterijai, lėšos. Ankstyvasis ugdymas. Ikimokyklinis ugdymas. Priešmokyklinio ugdymo ir ugdymosi programa. Sveikatos stiprinimo programa "Sveikas darželis". Programos: Metodinės bazės plėtra. Darželio teritorijos modernizavimas. Materialios bazės plėtra. Išvados ir pasiūlymai.
  Socialinis darbas, referatas(12 puslapių)
  2008-04-28
 • Gatvės vaikai (4)

  Įvadas. Darbo tikslas – išanalizuoti šią socialinę problemą teoriniu ir praktiniu aspektais bei aptarti pagalbos teikimą gatvės vaikams. Gatvės vaikų problemos analizė teoriniu ir praktiniu aspektais. Gatvės vaikų samprata. Patekimo į gatvę priežastys. Gatvės vaikų statistiniai rodikliai. Vaikų gyvenimo gatvėje ypatumai. Sąsajos su kitomis socialinėmis problemomis. Gatvės vaikams teikiama pagalba. Nevyriausybinių organizacijų veikla. Kitų šalių patirtis su gatvės vaikai. Pagalba, kuri reikalinga gatvės vaikams. Gatvės vaikų problemos sprendimas, remiantis praktiniu bendruomenės organizavimo vietinio vystymo modeliu. Išvados. Priedai (2).
  Socialinis darbas, referatas(14 puslapių)
  2009-09-18
 • Gatvės vaikai (5)

  Įžanga. Šeimos veiksniai. Mokyklos ir aplinkos veiksniai. Šeima ir mokykla. Bendraamžių atstūmimas. Pereinamojo periodo sunkumai. Mokyklos nepasirengimas spręsti asocialumo problemų. Rizikos grupės vaikams būdingi bruožai. Gatvės vaikai šiandien. Paauglių bėgimas iš namų. Rekomendacijos specialistams, dirbantiems su vaikais, linkusiais nusikalsti. Išvados.
  Socialinis darbas, referatas(7 puslapiai)
  2009-09-25
 • Gerovės valstybės ekonomika. Gerovės valstybės kritika

  Gerovės ekonomika. Gerovės ekonomikos apibrėžimai. Gerovės ekonomikos ir pozityviosios ekonomikos skirtumai. Gerovės ekonomikos kryptys. Kas yra "gerovės valstybė"? (Apie "gerovės valstybę" apskritai). Lietuva kaip "gerovės valstybė. "Gerovės valstybės" kritika. Argumentai prieš "gerovės valstybę". "Gerovės valstybės" modelių kritika. Nuosavybė ir moralė. Išlikimas, pareiga ir tobulėjimas. Laisvė patirti nesėkmę. Atsakomybės išsižadėjimas. "Gerovės valstybė" ir lyties lygybės.
  Socialinis darbas, referatas(22 puslapiai)
  2007-02-07
 • Girdimasis suvokimas ir lingvistiniai procesai

  Ugdytinio teigiamos mokymosi motyvacijos palaikymo būdai. Ugdymo: nepakankamai išlavėjusių gebėjimų ar pažintinių procesų ugdymas. Kompensavimo: ugdytinio negalės "apėjimas" taikant specialius mokymo būdus ir metodus. Mokymo turinio keitimas. Vertinimas.
  Socialinis darbas, referatas(5 puslapiai)
  2007-02-15
 • Grįžusių iš įkalinimo įstaigų adaptacijos sunkumai

  Įvadas. Tikslas: Atskleisti nuteistųjų bei buvusių kalinių adaptacijos ypatumus. Adaptacija: problemos ir jos tipai. Socialinė atskirtis. Stigmatizacija. Nuteistųjų, paleistų iš laisvės atėmimo vietų socialinės, profesinės bei pedagoginės adaptacijos problemos. Išvados. Išnašos.
  Socialinis darbas, referatas(9 puslapiai)
  2008-05-07
 • Grįžusių iš įkalinimo įstaigų asmenų integracija per mokymąsi

  Įvadas. Resocializacijos samprata. Kodėl svarbu mažinti socialinę atskirtį? Asmenų, paleistų iš laisvės atėmimo vietų, socialinės integracijos projektai. Projektas "Suaugusiųjų mokymo galimybių plėtra: andragoginės literatūros portfelis". Išvados. Išnašos.
  Socialinis darbas, referatas(12 puslapių)
  2008-05-26
 • Grupinio socialinio darbo metodai

  Įvadas. Darbo tikslas – atskleisti grupinio socialinio darbo metodo esmę. Socialinio darbo su grupe ypatumai. Socialinio darbuotojo ir grupės sąveika. Psichoterapinės grupės ir jų ypatumai. Išvados.
  Socialinis darbas, referatas(12 puslapių)
  2010-01-29
 • Humanistinės egzistencinės teorijos

  Įvadas. Humanistinės teorijos pagrindinės idėjos ir vertybinės nuostatos. Egzistencinės teorijos pagrindinės idėjos ir vertybinės nuostatos. Humanistinės – egzistencinės teorijų idėjų taikymas socialinio darbo praktikoje. Išvados.
  Socialinis darbas, referatas(11 puslapių)
  2006-10-03
 • Humanistinės ir egzistencinės teorijos taikymas socialiniame darbe

  Įvadas. Humanistinės teorijos taikymas. Poreikiai. Asmens charakteristika. Humanistas – socialinis darbuotojas. Egzistencinės teorijos. Būti. Būti su. Ne – buvimas. Ontologinės savybės. Savieji išgyvenimai. Brandi asmenybė. Egzistencialistas – socialinis darbuotojas. Išvados.
  Socialinis darbas, referatas(10 puslapių)
  2006-11-15
 • Humanistinių-egzistencinių teorijų taikymas socialinio darbo praktikoje

  Įvadas. Humanizmo ryšys su socialiniu darbu. Egzistencializmo ryšys su socialiniu darbu. Humanistinės psichologijos idėjos. Abraham Maslow. Carlas Rogersas. Humanistinės ir egzistencinės terapijos. Socialinių darbuotojų principai.
  Socialinis darbas, referatas(13 puslapių)
  2006-10-02
 • Invalidumo prevencija ir invalidų reabilitacija

  Teisiniai socialinės politikos invalidams pagrindai. Invalidumo nustatymas. Pensijos ir slaugos priedai. Specialaus ugdymo sistema. Invalidų įdarbinimas. Invalidumo prevencija ir invalidų reabilitacija. Neįgaliųjų integracija: svarbiausi aspektai ir tendencijos. Nacionalinė žmonių su negalia socialinės integracijos 2003 - 2012 metų programa. Išvados.
  Socialinis darbas, referatas(5 puslapiai)
  2005-11-18
Puslapyje rodyti po