Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Socialinis darbas>Socialinio darbo referatai

Socialinio darbo referatai (361 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Įvaikinimas Lietuvoje

  Įvaikinimas Lietuvoje. Globos institucijos - šeimos netekusių vaikų socializacijai. Ką pavyko padaryti? Visuomenės požiūris į vaikus gyvenančius globos institucijose. Įvaikinimo bendros nuostatos. Įvaikinimo motyvacijos svarba. Išvados.
  Socialinis darbas, referatas(10 puslapių)
  2008-04-02
 • Įvaikinimas. Globa ir rūpyba

  Įvadas. Įvaikinimo, globos ir rūpybos istorinė raida. Įvaikinimo, globos ir rūpybos istorinės raidos pagrindiniai aspektai. Įvaikinimo teisiniai aspektai. Įvaikinimo esminiai teisiniai aspektai. Globos ir rūpybos teisiniai ypatumai. Pagrindiniai globos ir rūpybos teisiniai ypatumai. Išvados.
  Socialinis darbas, referatas(22 puslapiai)
  2006-11-07
 • Įvairių priklausomybių priežastys

  Įvadas. Priklausomybės nuo narkotikų samprata. Psichinė priklausomybė. Fizinė priklausomybė. Netiesioginė priklausomybė, arba žala artimiesiems. Palankios elgsenos prielaidos priklausomybei nuo narkotikų susiformuoti. Piktnaudžiavimas raminamaisiais vaistais. Palankios elgsenos prielaidos priklausomybei nuo raminamų vaistų susiformuoti. Nikotinizmas. Palankios elgsenos prielaidos rūkymo priklausomybei susiformuoti. Ryšys tarp tabako ir narkotikų vartojimo. Išvados.
  Socialinis darbas, referatas(13 puslapių)
  2009-04-24
 • Jaunimas ir narkotikai

  Įvadas. Tikslas. Uždaviniai. Metodai. Narkomanijos samprata. Narkotikų paplitimas mokyklose. Nusikaltimai susiję su narkotikais. Narkotikų vartojimo priežastys. Narkotikų poveikis ir jų vartojimo pasekmės. Narkomanų klasifikacija. Požymiai būdingi jaunuoliams vartojančius narkotikus. Narkomanijos prevencijos būdai. Informacijos pateikimas apie narkomaniją įvairaus amžiaus moksleiviams. Patarimai tėvams.
  Socialinis darbas, referatas(10 puslapių)
  2006-05-12
 • Jaunos šeimos konfliktai ir jų sprendimas

  Įvadas. Konflikto psichologinės ypatybės. Konfliktų atsiradimo priežastys. Jaunavedžių adaptacijos problemos. Jaunų šeimų problemos, susijusios su santykiais su tėvais. Materialiniai sunkumai – jaunų šeimų konfliktų šaltinis. Konfliktų sprendimo būdai jaunoje šeimoje. Praktinė dalis. Tyrimo metodika. Anketų analizė. Išvados.
  Socialinis darbas, referatas(12 puslapių)
  2008-06-20
 • Judėjimo negalią turinčių asmenų profesinis ugdymas ir integravimas į darbo rinką Anglijoje ir Rusijoje

  Įvadas. Negalios kaip sąvokos apibrėžimas. Kiti apibrėžimai. Neįgaliųjų profesinis ugdymas bei integravimas į darbo rinką Anglijoje. Statistika. Profesinio ugdymo galimybės Anglijos universitetuose. Įsidarbinimo galimybės asmenims su judėjimo negalia. Neįgaliųjų profesinis ugdymas bei integravimas į darbo rinką Rusijoje. Statistika. Profesinio ugdymo galimybės Rusijos universitetuose. Įsidarbinimo galimybės asmenims su judėjimo negalia. Neįgaliųjų profesinis ugdymas bei integravimas į darbo rinką Lietuvoje. Statistika. Profesinio ugdymo galimybės Lietuvos universitetuose. Įsidarbinimo galimybės asmenims su judėjimo negalia. Apibendrinimas.
  Socialinis darbas, referatas(17 puslapių)
  2009-01-14
 • Kaimo bendruomenių narių skatinimas dalyvauti socioedukacinėje veikloje

  Įvadas. Kaimo bendruomenių socialinės viltys. Kaimo bendruomenių projektinė veikla. Kaimo bendruomenių vykdoma veikla. Išvados.
  Socialinis darbas, referatas(9 puslapiai)
  2008-11-28
 • Kaip apsaugoti vaikus nuo priklausomybių (2)

  Įvadas. Priklausomybė. Narkotikai. Rūkymas. Alkoholis. Ar apsaugosime savo vaikus? Ko turėtų imtis mokyklos. Išvada.
  Socialinis darbas, referatas(7 puslapiai)
  2007-02-28
 • Kaip galimas socialinio darbo mokslas?

  Įvadas. Socialinių mokslų pasiekimai. Socialinio darbo mokslas. Šiuolaikinis socialinio darbo mokslas. Diagnostinė mokykla Jungtinėse Amerikos Valstijose (JAV). Funkcinė socialinio darbo mokykla. Išvados.
  Socialinis darbas, referatas(6 puslapiai)
  2006-11-10
 • Ko-alkoholizmas – liguista priklausomybė nuo alkoholiko šeimoje

  Įvadas. Santykiai su sergančiuoju priklausomybe. Pirmoji fazė: išgėręs, tačiau rūpestingas. Antroji fazė: slėpimo, pateisinimo, arba gynėjo. Trečioji fazė: kontroliavimo. Ketvirtoji fazė: kaltinimo. Galutinė stotis: bejėgiškumas. Aklavietė. Išvados.
  Socialinis darbas, referatas(12 puslapių)
  2006-05-23
 • Kognityvinės ir bihevioristinės teorijų idėjų taikymas socialiniame darbe

  Įvadas. Biheviorizmas. Reakcijos sąlygojimo teorija. Operantinio determinavimo (sąlygojimo) teorija. Socialinio išmokimo teorija. Kognityvinės raidos teorijos. Išvados.
  Socialinis darbas, referatas(8 puslapiai)
  2007-08-28
 • Kognityvinės ir bihevioristinės teorijų pritaikymo sferos socialiniame darbe

  Įvadas. Kas yra biheviorizmas, ką jis tiria? Kas yra kognityvizmas, ką jis tiria? Bihevioristinis socialinio darbo modelis. Kognityvinis socialinio darbo modelis. Išvados.
  Socialinis darbas, referatas(6 puslapiai)
  2005-10-31
 • Kognityvinės ir bihevioristinės teorijų pritaikymo sferos socialiniame darbe (2)

  Įvadas. Dėstymas. Piaget idėjos. Klinikinis tyrimo metodas. Pagrindiniai kognityviniai procesai. Kognityvinės raidos stadijos Piaget teorijoje. Kognityvinės raidos stadijos Piaget teorijoje. Kognityvinės teorijos vertinimas. Kognityvinė teorija apie moralės raidą. Socialinė kognityvinė kryptis. Elgesio įvairiomis situacijomis. Tyrinėjimas. Elgesio įvairiomis situacijomis įvertinimo būdai. Socialinės - kognityvinės krypties vertinimas. Bihevioristinis socialinio darbo modelis. Biheviorizmas. Elgesio akcentavimas. Klasikinė sąlyginė reakcija. Operantinis sąlygojimas. Paskatinimo taisyklės. Socialinio išmokimo teorija. Bihevioristinės teorijos vertinimas. Bihevioristinė teorija apie mokymo vaidmenį. Išvados.
  Socialinis darbas, referatas(16 puslapių)
  2007-05-08
 • Komunikacija (6)

  Žmonių bendravimas. Grupių rūšys. Tarpasmeniniai santykiai grupėje. Bendras darbas grupėje. Lyderis ir vadovas grupėje. Susirinkimai ir konferencijos. Konfliktų valdymas grupėje. Išvados.
  Socialinis darbas, referatas(11 puslapių)
  2007-02-22
 • Krizės intervencijos modelis

  Įvadas. Krizės intervencijos modelis. Psichologų, sociologų, psichiatrų krizės samprata. Pagrindiniai krizės bruožai pagal G. Parry. Krizių intervencijos tarnybos. Įžvalgos.
  Socialinis darbas, referatas(10 puslapių)
  2006-09-07
 • Krizių intervencijos teorija

  Krizių intervencijos teorija. Krizių intervencijos teorija socialinio darbo praktikoje. Būsimos krizės prognozavimas. Krizę išgyvenančių žmonių įgalinimo būdai.
  Socialinis darbas, referatas(6 puslapiai)
  2006-09-14
 • Kurčiųjų socializacija ir integracija

  Įvadas. Neįgalus žmogus. Socializacijos ir integracijos sampratos. Integracija. Kurčiųjų socializacija ir integracija. Integruoto ugdymo privalumai. Integruoto ugdymo trūkumai. Išvados. Išnašos.
  Socialinis darbas, referatas(9 puslapiai)
  2008-04-30
 • Labdaros organizacijos ikikarinėje Lietuvoje

  Ikikarinėje Lietuvoje labdaros organizacijos. Įvadas. Pirmųjų prieglaudų atsiradimas Lietuvoje Amerikos lietuvių parama. Kitose šalyse lietuvių labdaros organizacijos. Globos organizacijos įkurtos Lietuvoje 1905 – 1918 metais. Komitetas nukentėjusiems nuo karo šelpti Lietuvos Caritas. Valstybės veikla socialinės apsaugos srityje. Kitos labdaringos organizacijos. Išvada. PowerPoint pristatymas (16 skaidrių).
  Socialinis darbas, referatas(10 puslapių)
  2009-10-16
 • Lietuvių šeima

  Įvadas. Šeimos samprata ir politika. Šeimos kūrimas. Skyrybos. Skyrybų samprata. Skyrybų pakopos. Skyrybų priežastys. Šeimos gyvenimo būdas. Šeimos tradicijos ir papročiai. Šeimos tarpusavio santykiai. Vaikų ugdymas šeimoje. Išvados.
  Socialinis darbas, referatas(23 puslapiai)
  2012-02-15
 • Lietuvos socialinės politikos bei vaiko gerovės politikos aktualijos

  Įvadas. Darbo tikslas - išnagrinėti esamą literatūrą ir aptarti Lietuvos socialinės politikos ir vaiko gerovės politikos aktualijas. Lietuvos socialinė politika. Socialinės politikos pagrindiniai tikslai. Socialinės apsaugos struktūra. Vaiko gerovės politika. Dokumentai, reglamentuojantys vaiko gerovės politiką. Išvados.
  Socialinis darbas, referatas(9 puslapiai)
  2008-11-07
Puslapyje rodyti po