Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Socialinis darbas>Socialinio darbo referatai

Socialinio darbo referatai (361 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Nedarbo problema jaunystės amžiaus tarpsnyje (18 – 29 metų)

  Įvadas. Jaunimo integracijos į darbo rinką ypatumai. Švietimo sistemos vaidmuo jaunimo integracijos į darbo rinką procese. Jaunimo integracijos į darbo rinką priemonių sistema. Bendrojo lavinimo tobulinimas. Profesinio informavimo, orientavimo ir konsultavimo tobulinimas. Pirminio ir tęstinio profesinio mokymo tobulinimas. Priežastys, trukdančios įgyti profesiją ar tobulinti kvalifikaciją. Jaunimo verslumo plėtra. Aktyvių darbo rinkos politikos priemonių tobulinimas. Kompleksinis jaunimo įdarbinimo tobulinimas. Išvados.
  Socialinis darbas, referatas(16 puslapių)
  2006-12-13
 • Neįgalaus asmens šeimos narių psichosocialinė situacija

  Įvadas. Neįgalaus asmens atsiradimas šeimoje. Neįgalaus asmens šeimos narių psichosocialinė situacija. Broliams / seserims kylantys rūpesčiai ir prisitaikymas prie neįgalaus brolio /sesers. Brolių / seserų santykiai su neįgaliu šeimos nariu, tėvais, draugais, giminaičiais. Pagalba neįgaliųjų broliams / seserims. Visuomenės požiūris į šeimą auginančią neįgalų asmenį. Pagalbos būdai šeimoms, auginančioms neįgalų asmenį. Išvados.
  Socialinis darbas, referatas(25 puslapiai)
  2007-09-07
 • Neįgalių asmenų profesinė reabilitacija

  Įvadas. Profesinė reabilitacija. Socialinio vystymosi Lietuvoje situacija. Poreikis gerinti ir/ar kurti naujas institucijas. Visuomenės galimybės įsitraukti į politikos formavimą, į programų kūrimą, vertinimo ir vertybių atsiskaitomumą. Vykdoma socialinė politika, neįgalių asmenų profesinė reabilitacija, teisingumo principu. Neįgalių asmenų profesinės reabilitacijos pokyčiai per pastaruosius penkerius metus. Socialinių aspektų integracija, per socialinio darbuotojo vaidmenis.
  Socialinis darbas, referatas(13 puslapių)
  2008-03-20
 • Neįgalių vaikų ir jų šeimų gyvenimo kokybė

  Įvadas. Neįgalaus vaiko įtaka šeimai. Negalės poveikis šeimai. Neįgalių vaikų brolių ir seserų reakcijos. Šeimos, aplinkinių dalyvavimas gydant ir ugdant neįgalų vaiką. Išvados.
  Socialinis darbas, referatas(7 puslapiai)
  2007-05-25
 • Neįgaliųjų integracija (2)

  Įvadas. Neįgalumo samprata. Neįgaliųjų integracija per mokymąsi. Išvados.
  Socialinis darbas, referatas(9 puslapiai)
  2009-02-13
 • Neįgaliųjų integracija į Lietuvos darbo rinką

  Įvadas. Lietuvos respublikos neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymas. Švietimas. Teisė į mokslą. Teisė į darbą. Statistiniai duomenys. Perėjimas nuo išsilavinimo prie įdarbinimo. Profesinis rengimas. Išvados.
  Socialinis darbas, referatas(10 puslapių)
  2007-01-18
 • Neįgaliųjų integracija į visuomenę

  Įvadas. Žmonės, turintys specialiųjų poreikių. Integracijos esmė bei samprata. Prieinamumas. Mokymas. Užimtumas. Materialinė parama ir socialinė apsauga. Šeimyninis gyvenimas ir asmens neliečiamybė. Kultūra. Išvados.
  Socialinis darbas, referatas(12 puslapių)
  2009-03-17
 • Neįgaliųjų integracijos į Lietuvos visuomenę problemos

  Įvadas. Ar leisti pasaulį išvysti truputį kitokiems nei mes? Neįgalieji apie savo gyvenimą. Neįgaliųjų dalyvavimas darbo rinkoje. Neįgalieji aukštosiose mokyklose. Kai šeimoje auga neįgalus vaikas. Išvados.
  Socialinis darbas, referatas(13 puslapių)
  2008-11-23
 • Neįgaliųjų socialinė apsauga

  Lietuvos Respublikos (LR) neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo apžvalga. Neįgaliųjų socialinės integracijos sistema. Neįgaliųjų padėtis švietimo sistemoje. Neįgaliųjų integracija į darbo rinką. Neįgaliųjų socialinė apsauga. Išvados. Priedas (1).
  Socialinis darbas, referatas(11 puslapių)
  2005-09-16
 • Neįgaliųjų socialinės teisės ir integracija

  Įvadas. Analitinė dalis. Lietuvos Respublikos neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo apžvalga. Neįgaliųjų socialinės integracijos sistema. Neįgaliųjų padėtis švietimo sistemoje. Neįgaliųjų integracija į darbo rinką. Neįgaliųjų socialinė apsauga. Išvados.
  Socialinis darbas, referatas(7 puslapiai)
  2008-04-16
 • Neįgaliųjų sportas

  Įvadas. Parolimpinės žaidynės. Neįgaliųjų sporto pradžia Lietuvoje. Neįgaliųjų sportas (1990 – 1994). Kauno krašto invalidų sporto klubas "Santaka". Išvados.
  Socialinis darbas, referatas(10 puslapių)
  2007-02-15
 • Neįgaliųjų vaikų integracija

  Medicininės paslaugos. Sveikatos priežiūra. Aprūpinimas medikamentais. Kompensacinės technikos priemonės. Aprūpinimas klausos aparatais. Aprūpinimas ortopedine technika. Aplinkos pritaikymas. Transporto lengvatos. Ugdymas ir mokymas. Pedagoginė, psichologinė ir socialinė pagalba. Finansinė parama. Kultūrinė veikla, sportas ir poilsis. Statistika. Neįgalūs vaikai (iki 15 metų). Išvados.
  Socialinis darbas, referatas(8 puslapiai)
  2005-11-16
 • Neįgaliųjų vaikų teisė į mokslą

  Įvadas. Neįgaliųjų padėtis visuomenėje. Požiūrio problema. Lietuvos Respublikos neįgaliųjų vaikų švietimą reglamentuojantys teisės aktai. Švietimo įstatymas. Specialiojo ugdymo įstatymas. Neįgaliųjų vaikų integracija į bendrojo lavinimo mokyklą. Išvados.
  Socialinis darbas, referatas(13 puslapių)
  2005-04-06
 • Neįgalumą turinčio asmens ir visuomenės santykis

  Įvadas. Neįgalumą turinčio asmens ir visuomenės santykis. Išvados.
  Socialinis darbas, referatas(8 puslapiai)
  2007-10-25
 • Neįgalūs vaikai

  Įvadas. Medicininės paslaugos. Sveikatos priežiūra. Aprūpinimas medikamentais. Kompensacinės technikos priemonės. Aprūpinimas klausos aparatais. Aprūpinimas ortopedine technika. Aplinkos pritaikymas. Transporto lengvatos. Ugdymas ir mokymas. Pedagoginė, psichologinė ir socialinė pagalba. Finansinė parama. Kultūrinė veikla, sportas ir poilsis. Statistika. Išvados.
  Socialinis darbas, referatas(8 puslapiai)
  2007-05-15
 • Nepilnamečių alkoholio vartojimas dėl lengvo prieinamumo

  Įvadas. Teorinė dalis. Alkoholio vartojimo žala. Vaikų ir paauglių alkoholio vartojimas Lietuvoje. Empirinė dalis. Tyrimo organizavimas ir pravedimas. Tyrimo rezultatai. išvados. Priedas (Anketa). Išnašos.
  Socialinis darbas, referatas(12 puslapių)
  2008-07-22
 • Nepilnamečių nusikalstamumas (3)

  Įžanga. Nepilnamečių nusikalstamumas. Sprendimai. Išvados.
  Socialinis darbas, referatas(6 puslapiai)
  2007-03-09
 • Nepilnamečių nusikalstamumas. Nepilnamečių nusikalstamumo prevencijos priemonės

  Darbas pavadinimu "Nepilnamečių nusikalstamumas ir jo prevencijos priemonės". Įvadas. Nepilnamečių nusikalstamumo visuomenėje samprata. Nepilnamečių nusikaltėlių asmenybėms būdingi bruožai. Nusikalstamumo socialiniai veiksniai. Šeimos įtaka. Mokyklos vaidmuo. Kriminalinės justicijos institucijos. Neformalios grupės įtaka. Neužimtumas. Žiniasklaida. Prevencijos samprata. Nusikalstamumo prevencijos priemonės. Specialios mokymo - auklėjimo įstaigos nepilnamečiams teisės pažeidėjams. Išvados.
  Socialinis darbas, referatas(13 puslapių)
  2008-04-02
 • Nepilnamečių nusikalstamumo priežastys bei ankstyvoji nusikalstamumo prevencija

  Santrauka. Svarbių terminų žodynėlis. Įvadas. Teorinė dalis. Šiandieninė nepilnamečių nusikalstamumo situacijos analizė. Nepilnamečių nusikalstamumo priežasčių teorijos. Nepilnamečių nusikalstamumas ir jį įtakojantys veiksniai. Nepilnamečių, linkusių į delinkventišką elgesį, asmeninės savybės. Nepalankios asmens raidos sąlygos šeimoje. Neigiamas mokyklos ir bendraamžių grupės poveikis. Neigiama žiniasklaidos įtaka. Ankstyvoji nusikaltimų prevencija. Nepilnamečių užimtumo tendencijos. Socialinio darbuotojo veikla nepilnamečių nusikalstamumo ankstyvojoje prevencijoje. Išvados. Priedai.
  Socialinis darbas, referatas(40 puslapių)
  2006-03-03
 • Nepilnamečių prostitucija

  Įvadas. Seksualinio išnaudojimo įtaka. Vaikų prostitucijos ypatumai ir tipologija. Vaikų prostitucijos priežastys ir pasekmės. Interneto atsiradimo įtaka. Prevencinė programa. Išvados.
  Socialinis darbas, referatas(10 puslapių)
  2007-05-16
Puslapyje rodyti po