Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Socialinis darbas>Socialinio darbo referatai

Socialinio darbo referatai (361 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Paauglių sveikata

  Įvadas. Paauglystės samprata. Biologinė raida ir lytinis brendimas. Mergaičių fizinė raida. Mėnesinių sureguliavimo sutrikimai. Berniukų fizinė raida. Paauglio pažintinė raida. Formalus operacinis mąstymas. Paauglio idealizmas ir egocentrizmas. Formaliojo operacinio mąstymo raidos galimybės. Paauglio socialinė raida pagal Eriksoną. Sveikatos ir saugos problemos paauglystėje. Valgymo sutrikimai. Nervinė anoreksija. Nervinė bulimija. Paauglių depresija. Savižudybė. Alkoholizmas. Narkomanija. Paauglių priklausomybės ypatumai.
  Socialinis darbas, referatas(16 puslapių)
  2008-05-20
 • Pagyvenusių ir senų žmonių globa, slauga ir reabilitacija

  Įvadas. Socialinis darbuotojas ir slaugytojas sveikatos priežiūros įstaigose. Amžius ir senėjimo samprata. Būsto problema senatvėje. Socialinis darbas su senais žmonėmis. gerontologijos istorijoje. Požiūris į senus žmones ir socialinis darbas. Išvados.
  Socialinis darbas, referatas(10 puslapių)
  2008-06-25
 • Pagyvenusių žmonių priežiūra bendruomenėje. Sveikata

  Įvadas. Žmogaus senėjimas. Gyventojų senėjimas. Demografiniai faktai. Senėjimo teorijos. Senėjimo požymiai, ypatybės. Pagyvenusių žmonių organizmo sistemų senėjimas. Ligos. Kraujodaros sistemos senėjimas. Kraujo ligos senatvėje. Endokrininės ligos senatvėje. Endokrininės sistemos senėjimas. Judamojo aparato kitimas senstant. Judamojo aparato ligos senatvėje. Kvėpavimo sistemos senėjimas. Ligos. Virškinimo sistemos senėjimas. Ligos. Kraujotakos sistemos ligos. Širdies ir kraujagyslių amžiniai pokyčiai. Inkstų senėjimas. Ligos. Pagyvenusių žmonių psichinė sveikata. Sutrikimai. Ligonio ištyrimas, diagnozės nustatymas. Demencija. Delyras. Afektiniai sutrikimai. Pagyvenusių žmonių depresija. Maniakiniai sutrikimai senyvame amžiuje. Miego sutrikimai. Aterosklerozė. Senatvinė silpnaprotystė. Pagyvenusių žmonių rūpyba ir slauga. Vyresnio amžiaus žmonių mityba. Vyresnio amžiaus žmonių ligų profilaktika. Mirštančio ligonio slauga.
  Socialinis darbas, referatas(23 puslapiai)
  2008-05-20
 • Pagyvenusių žmonių socialinės problemos

  Įvadas. Senatvės sąvokos samprata. Pagrindiniai senyvo amžiaus žmogaus poreikiai. Senyvo žmogaus: savarankiškumas ar našta? Socialinio vaidmens susilpnėjimas. Problemos, susijusios su organizme vykstančiais pokyčiais senstant. Išvados.
  Socialinis darbas, referatas(16 puslapių)
  2006-12-27
 • Pagrindinės asocialaus elgesio formos

  Įvadas. Nusikalstamumas. Narkomanija. Prostitucija. Seksualinė prievarta. Išvados.
  Socialinis darbas, referatas(8 puslapiai)
  2007-02-21
 • Pagrindiniai dokumentai, įtakojantys socialinės pedagogikos raidą ir vaikų gerovės politiką

  Įvadas. Socialinės pedagogikos raida. Nuo seniausių laikų iki XVII amžiaus. XVII - XIX amžius. Nuo XX amžiaus pradžios. Vaiko gerovės politikos aktualijos. Teises aktų, reglamentuojančių socialinio pedagogo institucijų ir vaiko gerovės politiką, apžvalga. Pagrindiniai dokumentai, įtakojantys socialinio pedagogo institucijas. Pagrindiniai dokumentai, reglamentuojantys vaiko gerovės politiką. Išvados. Pagrindinės sąvokos.
  Socialinis darbas, referatas(14 puslapių)
  2008-01-08
 • Parama šeimai, auginančiai vaikus

  Lietuvos demografinė situacija. Šeimos transformacija: nuo tradicinio prie modernaus modelio. Lietuvos šeimos ir gimstamumo pokyčių XX amžiaus pabaigoje prielaidos/veiksniai. Šeimos transformacija: perėjimas nuo tradicinės prie modernios šeimos. Lietuvos šeimos politikos sampratos specifika: pereinamojo laikotarpio variacijos. Lietuvos šeimos politikos plėtra XX amžiaus paskutiniame dešimtmetyje. Paramos šeimai, auginančiai vaikus, priemonių sistema Lietuvoje. Naujų šeimos bruožų vertinimas: bendras vaizdas. Nepilnos šeimos. Paramos šeimai priemonių sistemos vertinimas. Priemonės, kurių įgyvendinimo norima labiausiai. Vaiko auginimo atostogų vertinimas. Vyriausybės vaidmuo sprendžiant šeimos ir darbo derinimo problemą.
  Socialinis darbas, referatas(9 puslapiai)
  2007-04-28
 • Paramos šeimai politikos samprata ir raida

  Įvadas. Paramos šeimai politikos samprata. Šeimos politikos raida Lietuvoje. Išvados ir pasiūlymai.
  Socialinis darbas, referatas(10 puslapių)
  2009-04-20
 • Pensijų fondai ir su jais susijusios investicijos

  Įžanga. Pensijų fondai. Pensinio draudimo sistemos. Individualus pensijų kaupimas. Privati pensija kaip investicija. Finansų analitikų asociacijos parengta 2005 metų antrojo ketvirčio II pakopos pensijų fondų investicinių rezultatų apžvalga. Kaip išsirinkti fondą? Kaip pasirinkti investicinę bendrovę? Kas yra valiutos rizika? Kaip sužinoti akcijų fondo rezultatus? Lietuvos respublikos pensijų fondas ir pensijų sandara. Minimalios pensijos. Pensijos, susijusios su buvusiomis pajamomis. Kaupiamųjų pensijų sistema. Pensijų kaupimo fondai skelbia mokesčius. Dabartinė Lietuvos pensijų sistema. Išvados. Priedai (2).
  Socialinis darbas, referatas(24 puslapiai)
  2007-03-19
 • Piktnaudžiaujančių alkoholiu tėvų vaikas

  Įvadas. Tėvų alkoholizmo poveikio vaikams veiksniai. Vaikų reakcija į tėvų alkoholizmą skirtingais amžiaus tarpsniais. Piktnaudžiaujančioms alkoholiu šeimoms būdingi tarpusavio santykiai. Vaikų auklėjimo būdai. Piktnaudžiaujančių alkoholiu tėvų vaiko prisiimami vaidmenys šeimoje. Ryšys tarp tėvų piktnaudžiavimo alkoholiu ir blogo elgesio su vaiku. Pagalba piktnaudžiaujančių alkoholiu tėvų vaikams. Išvados. Priedas (1).
  Socialinis darbas, referatas(13 puslapių)
  2007-03-01
 • Pozityvioji socializacija

  Įvadas. Socializacijos proceso sąlygos ir eiga. Pozityviosios socializacijos sąvoka. Išvados.
  Socialinis darbas, referatas(8 puslapiai)
  2008-08-28
 • Praktikos ataskaita: Motinos ir vaiko pensionas

  Įvadas. Ataskaita. Vilniaus miesto motinos ir vaiko pensionas. Pensiono pagrindiniai veiklos uždaviniai. Moterims ir jų vaikams teikiamos šios paslaugos. Personalas. Klientai. Darbo metodai. Ateities planai. darbas praktikos metu. Pasiūlymai. Klausinėjimo apie SPM principai. Klausimai apie SPM. Kaip reaguoti į pacienčių atsakymus. Personalo susirūpinimo skatinimas. Moterų saugumas. Konfidencialumas. Jautrumas žmogui ir problemai. Personalo vaidmuo. Pagalbos tęstinumo užtikrinimas. Nukreipimas.
  Socialinis darbas, referatas(8 puslapiai)
  2006-03-06
 • Priekabiavimo reiškinys tarp vaikų

  Įvadas. Priekabiavimo formos. Priekabiavimo priežastys remiantis J. Gilligan smurto teorija. Pasekmės aukai. Priekabiaujančio vaiko elgesio priežastys. Socialinio pedagogo pagalba. Pagalba skriaudėjui. Apibendrinimas.
  Socialinis darbas, referatas(10 puslapių)
  2007-01-26
 • Prieraišumo jausmas vaikystėje

  Įvadas. Prieraišumo teorijos ištakos. Prieraišumas kaip elgesys. Prieraišumo raida. Ankstyvoji globa. Nepažįstamos aplinkos teorija (NA). Prieraišumo tipai. Prieraišumo reikšmė. Išvados.
  Socialinis darbas, referatas(13 puslapių)
  2009-05-26
 • Prievarta ir smurtas prieš vaikus

  Vaikų patiriamas smurtas ir prievarta: kas, kam ir kaip teiks pagalbą Lietuvoje? Problemos sprendimo strategija ir taktika Lietuvoje. Kas teikia pagalbą smurtą patyrusiems vaikams? Kur teikiama pagalba? Kokia pagalba yra teikiama? Kas yra prievarta? Kas prievartauja vaikus? Kokios yra prievartos pasekmės? Ką vaikai turi žinoti apie prievartą ir savo teises? Ką vaikai pasakoja Vaikų linijos konsultantams? Keletas faktų apie seksualinę prievartą. Kaip vyksta seksualinė prievarta.
  Socialinis darbas, referatas(9 puslapiai)
  2005-10-10
 • Prikurtusiųjų psichologinė reabilitacija

  Įvadas. Psichoterapija ir pagrindinės jos kryptys. Psichoterapijos metodai. Psichoterapijos taikymas prikurtusiųjų reabilitacijai. LOR reabilitacinio centro duomenis. Išvados.
  Socialinis darbas, referatas(12 puslapių)
  2009-02-25
 • Profesinio konsultavimo darbo aplankas

  Įvadas. Pradinio mokymo mokytojai. Darbo aprašymas. Darbuotojų kvalifikacinės kategorijos. Darbuotojų gebėjimai. Darbo sąlygos. Atlyginimas. Perspektyva. Išsilavinimas. Mokymo arba studijų programos. Giminiškos specialybės. Papildomos informacijos šaltiniai.
  Socialinis darbas, referatas(6 puslapiai)
  2005-10-23
 • Projektas: pagyvenusių žmonių laisvalaikio centro kūrimas "Aušrinė"

  Vieta. Prašoma suma. Pavadinimas. Santrauka. Tikslas: Patenkinti Šiaulių miesto pagyvenusių žmonių laisvalaikio užimtumo poreikius. Uždaviniai. Projekto pagrindimas. Veiklos etapai. Metodologija. Projekto trukmė. Projekto vykdymo grafikas. Laukiami rezultatai. Veiklos tęstinumas pasibaigus projektui. Rizika ir numatoma veikla taip įvykus. Projekto biudžetas.
  Socialinis darbas, referatas(11 puslapių)
  2009-02-13
 • Projektinė paraiška: Laisvalaikio užimtumo projektas (2)

  Pagrindinė informacija. Projekto pagrindimas. Projekto santrauka. Projekto įgyvendinimo alternatyvų analizė. Projekto inovatoriškumo pagrindimas. Pasirinkti problemos sprendimo būdai projekto eigoje. Projekto tikslas. Projekto uždaviniai. Tikslinės grupės. Tikslinės grupės pasirinkimo priežastys. Tikslinių grupių problemos, tikslinių grupių poreikiai, susiję su projektu. Projekto veiklos. Veiklų planas. Paramos viešumo priemonės. Projekto biudžetas. Projektui reikalingų prekių ar paslaugų pirkimas. Žaidimo aikštelės įrengimas. Numatomas rezultatas. Projekto rezultatų poreikio ir naudos pagrindimas. Projekto administravimo personalas.
  Socialinis darbas, referatas(13 puslapių)
  2008-01-18
 • Prostitucija (2)

  Įžanga. Prostitucijos socialiniai, teisiniai ir istoriniai aspektai. Prostitucijos priežastys ir pasekmės. Kaip su jomis kovoti? Administracinio teisės pažeidimo (nusižengimo) ir vertimosi prostitucija nusižengimo sudėtis. Prostitucija - už ar prieš? Visuomenės nuomonė. Išvados.
  Socialinis darbas, referatas(27 puslapiai)
  2007-06-12
Puslapyje rodyti po