Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Socialinis darbas

Socialinis darbas (787 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Narkomanijos prevencija mokykloje

  Santrauka. Įvadas. Pagrindinės sąvokos. Literatūros apžvalga. Narkomanija Lietuvoje. Žalingų įpročių paplitimas Lietuvoje. Statistinė informacija apie narkotinių ir psichotropinių medžiagų vartojimo paplitimą bei neteisėtą apyvartą Lietuvoje 2006 m. Narkomanijos prevencija mokykloje. Narkotinių medžiagų samprata ir klasifikacija. Priežastys, įtakojančios narkotikų vartojimą mokinių tarpe. Narkomanijos prevencijos pagrindiniai aspektai mokykloje. Pagalbos telefonai. Narkomanijos prevencijos pagrindiniai aspektai šeimoje. Narkomanijos prevencijos mokykloje tyrimas. Tyrimo metodika. Anketinės apklausos analizė ir apibendrinimas. Išvados. Priedai (4).
  Socialinis darbas, diplominis darbas(45 puslapiai)
  2007-11-14
 • Narkomanijos prevencija mokykloje (2)

  Įvadas. Projekto aktualumas. Projekto planas. Projekto įgyvendinimo etapai ir jų terminai paskaita tėveliams ir mokytojams. Kaip tėvams atpažinti, jog jų vaikas vartoja narkotikus. Kaip elgtis, sužinojus, kad vaikas vartoja narkotikus. Paskaita moksleiviams. Narkotikų vartojimo priežastys. Narkotikų vartojimo pasekmės. Išvados.
  Socialinis darbas, namų darbas(13 puslapių)
  2009-06-22
 • Narkomanijos prevencijos būdų efektyvumas mokykloje

  Įvadas. Teorinė dalis. Narkomanijos samprata. Narkomanija – priklausomybės liga. Narkotikų vartojimo priežastys. Narkotikų vartojimo pasekmės. Esminės socialinės – pedagogines prevencines gaires mokykloje. Tėvų ir mokyklos vaidmuo apsaugant paauglius nuo narkomanijos . Tėvų vaidmuo užkertant kelią paauglių narkomanijai. Narkomanijos prevencija mokyklose. Praktinė dalis. Anketų analizė. Išvados. Priedai (2).
  Socialinis darbas, kursinis darbas(26 puslapiai)
  2007-10-16
 • Narkomanijos problemos mokyklose

  Įvadas. Narkotinių medžiagų vartojimas tarp moksleivių. Priežastys, dėl kurių pastaraisiais metais Lietuvoje išplito narkotikai. Problemos sprendimo būdai. Pagrindinai narkotikų prevencijos mokykloje principai. Išvados.
  Socialinis darbas, namų darbas(14 puslapių)
  2006-02-27
 • Narkomanijos situacija Lietuvoje ir prevencija

  Įvadas. Narkomanijos situacija Lietuvoje. Trumpa istorinė narkotikų apžvalga. Narkotikų vartojimas Lietuvoje. Teisiniai narkomanijos prevencijos aspektai. Narkomanija - vienas iš neigiamiausių socialinių reiškinių. Narkotikų rūšys ir jų poveikis. Narkomanijos priežastys. Prevencija.
  Socialinis darbas, referatas(31 puslapis)
  2006-12-26
 • Narkotikai (2)

  Narkotikų sukeliami sveikatos sutrikimai. Marichuana. Uostomieji preparatai. Slopinamieji preparatai. Stimuliuojantys preparatai. Narkotikai. Narkotikų sukeltos ligos. AIDS. Kraujo trombai. Plaučių embolija. Virusinis endokarditas. Trombų dėmės. Smegenų abscesas. Seruminis hepatitas. Cirozė. Išsigimimai. "Sveika mokykla – sveika šeima" programos tikslai. Formalus sveikatos ugdymas. Ryšiai su mokinių šeimomis ir visuomene. Mokytojų kvalifikacija. Pagalbos, kurią gali suteikti kitos tarnybos ir organizacijos panaudojimas. Organizacijos, kurios gali suteikti pagalbą.
  Socialinis darbas, referatas(10 puslapių)
  2005-05-23
 • Narkotikai ir gatvės vaikai

  Įvadas. Narkotikai. kodėl gatvės vaikai vartoja narkotikus? Įstatymas. Skirtingi pavojai skirtingiems vaikams. Psichologinė priklausomybė. Gatvės vaikų alkoholio ir narkotikų vartojimo etapai. Vaikai gatvėje. Išvados.
  Socialinis darbas, referatas(8 puslapiai)
  2009-01-05
 • Narkotikai. Rizikos veiksniai

  Kas yra narkotikai? Kaip tampama narkomanu? Rizikos veiksniai. Narkomano požymiai. Kaip išvengti narkomanijos? Narkotikų rūšys. Amfetaminas. Ecstazy. Heroinas. Kanapės. Kokainas. Krekas. Trakviliantai. Uostalai. Darbas iliustruotas nuotraukomis.
  Socialinis darbas, referatas(11 puslapių)
  2006-05-02
 • Narkotikų atsiradimo istorija

  Įvadas. Narkotikų atsiradimo istorija. Narkotikų rūšys, jų padariniai. Narkotikų sukeliamos problemos. Narkomanijos priežastys. Kaip atprasti nuo narkotikų. Išvados.
  Socialinis darbas, referatas(13 puslapių)
  2007-01-26
 • Narkotikų vartojimas ir sveikata

  Įvadas. Narkotikų atsiradimo istorija. Narkotikų rūšys, jų padariniai. Narkotikų sukeliamos problemos. Narkomanijos priežastys. Kaip atprasti nuo narkotikų. Išvados.
  Socialinis darbas, referatas(13 puslapių)
  2008-02-09
 • Narkotikų vartojimo prevencija bendruomenėje

  PowerPoint pristatymas. Narkotikų vartojimo reiškinio samprata. Narkotikų plitimo priežastys. Veiksniai darantys įtaką alkoholio ir narkotikų vartojimui. Narkotikų vartojimo padariniai. Narkotikai Lietuvoje statistika. 2005 m duomenys. Narkomanija įkalinimo įstaigose. Narkomanijos prevencija. Prevencijos veiksmai. Prevencinės veiklos tikslai ir objektai. Prevencijos bendruomenėje strategijos. Prevencijos programų įgyvendinimas. Įvairiapusių programų privalumai. Prevencijos programų rengimo principai. Prevencijos programų principai. Rengiant narkomanijos prevencijos projektą, daromi tokie žingsniai. Prevencijos programų įvertinimas. Programos įvertinimo sudėtinės dalys. Narkomanijos prevencijos programa. Visuotiniai narkotikų vartojimo prevencijos prioritetai. Pirminė prevencija. Tradicinė prevencijos samprata. Prevencija psichosocialiniu požiūriu. Pagrindiniai prevencijos principai. Ankstyvoji intervencija. Pirminė ir antrinė sveikatos priežiūra. Gydytojo ir paciento bendravimas. Tretinė prevencija. Narkotikų kontrolės politika. Jungtinių Tautų nuostatos dėl narkotikų poreikio mažinimo. Narkotikų kontrolė ir narkomanijos prevencija: tarptautinės sutartys, bendradarbiavimas. Narkotikų kontrolės įstatymai Lietuvoje. Narkotinių ir psichotropinių medžiagų kontrolės įstatymas. Lietuvos Respublikos Vyriausybės programa. Kitos programos, susijusios su priklausomybės ligų prevencija. Europos Sąjungos kovos su narkotikais strategijoje numatytos 5 kryptys. Dalyvavimas tarptautinėse programose. Koordinavimo struktūros. Kitos institucijos dalyvaujančios narkomanijos prevencijos veikloje. Nevyriausybinės organizacijos. Narkotikų legalizavimo tendencijos. Nuomonės už ir prieš. Frankfurto rezoliucija. Stokholmo rezoliucija. Išvados.
  Socialinis darbas, pristatymas(79 skaidrės)
  2007-04-25
 • Narkotikų vartojimo priežastys, pasekmės ir kova su jais šeimoje

  PowerPoint pristatymas. Įvadas. Problemos aktualumas. Narkomanijos priežastys. Narkomanijos pasekmės. Prevencija šeimoje. Situacija. Situacijos analizė. Išvados.
  Socialinis darbas, pristatymas(9 skaidrės)
  2007-05-19
 • Narkotikų vartojimo priežastys, pasekmės ir kova su jais šeimoje (2)

  Įvadas. Problemos aktualumas. Narkomanijos priežastys. Narkomanijos padariniai. Prevencija šeimoje. Išvados.
  Socialinis darbas, referatas(16 puslapių)
  2007-11-20
 • Narkotinių medžiagų paplitimas ir vartojimas

  Įvadas. Paauglystės amžiaus charakteristika. Narkotikai ir priklausomybė. Priežastys, lemiančios narkotikų vartojimą paauglių tarpe. Išvados.
  Socialinis darbas, referatas(14 puslapių)
  2008-01-22
 • Narkotinių medžiagų vartojimo prevencija mokyklinio amžiaus vaikų tarpe

  Projekto įgyvendinimas. Pagrindiniai prevencijos principai. Rizikos ir apsaugantys veiksniai. Kada ir kokią informaciją pateikti moksleiviams. Kaip kalbėtis su moksleiviais. Programos darbų atlikimo grafikas. Projekto įvertinimas. Anketa.
  Socialinis darbas, tyrimas(12 puslapių)
  2005-11-29
 • Narkotinių medžiagų, toksinių medžiagų ir vaistų įtaka žmogaus sveikatai

  Piktnaudžiavimas cheminėmis medžiagomis. Narkomanija. Toksikomanija. Vaistai.
  Socialinis darbas, referatas(6 puslapiai)
  2008-09-04
 • Nedarbas kaime

  Įvadas. Nedarbo kaime statistiniai rodikliai. Nedarbo sąsajos su kitomis socialinėmis problemomis. Institucijos dalyvaujančios šios problemos sprendime. Metodai, kurie taikomi sprendžiant nedarbo problemą. Keletas pagalbos priemonių kaimo bedarbiams kitose šalyse. Išvados. Ką reikėtų daryti. Priedai (1).
  Socialinis darbas, referatas(8 puslapiai)
  2008-01-22
 • Nedarbas Lietuvoje kaip socialinė problema

  Įvadas. Socialinės grupės. Skurdas ir jo priežastys. Nedarbas. Bedarbiai. Bedarbio pašalpa. Profesinis mokymas ir perkvalifikavimas. Viešieji ir užimtumo fondo remiami darbai. Socialinės pašalpos mokėjimas. Šiandieninė padėtis darbo rinkoje. Išvados.
  Socialinis darbas, referatas(15 puslapių)
  2007-07-02
 • Nedarbo problema jaunystės amžiaus tarpsnyje (18 – 29 metų)

  Įvadas. Jaunimo integracijos į darbo rinką ypatumai. Švietimo sistemos vaidmuo jaunimo integracijos į darbo rinką procese. Jaunimo integracijos į darbo rinką priemonių sistema. Bendrojo lavinimo tobulinimas. Profesinio informavimo, orientavimo ir konsultavimo tobulinimas. Pirminio ir tęstinio profesinio mokymo tobulinimas. Priežastys, trukdančios įgyti profesiją ar tobulinti kvalifikaciją. Jaunimo verslumo plėtra. Aktyvių darbo rinkos politikos priemonių tobulinimas. Kompleksinis jaunimo įdarbinimo tobulinimas. Išvados.
  Socialinis darbas, referatas(16 puslapių)
  2006-12-13
 • Negalės psichosociologija

  PowerPoint pristatymas. Pranešimo tikslas. Pranešimo uždaviniai. Negalė. Psichosociologija. Kas tai yra neįgaliųjų socialinė marginalizacija? Marginalumo sąvoka. Socialinio konstravimo procese skiriamos 3 ašys. Negalės interpretavimo stadijos. Grupės "Mes" ir "Jie". Skirstymą į "Mes" ir "Jie" sukelia. Neįgaliųjų socialinė atskirtis. Neįgaliųjų socialinės integracijos požiūriai. Socialinė integracija. Dilemos, keliančios rūpestį.
  Socialinis darbas, pristatymas(22 skaidrės)
  2009-04-17
Puslapyje rodyti po