Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Socialinis darbas

Socialinis darbas (787 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Paauglių savižudybės

  Įvadas. Savižudybė - procesas. Pagrindinės vaikų savižudybių priežastys. Moksleivių savižudystės požymiai. Mitai ir tiesos apie savižudybę. Depresija. Mokymosi sutrikimai. Į savižudybę linkę jaunuoliai ir jų šeimos. Moksleiviško amžiaus jaunuolių savižudybių paplitimas. Savižudybių prevencijos galimybės mokykloje. Išvados.
  Socialinis darbas, referatas(13 puslapių)
  2008-04-28
 • Paauglių smurtas

  Smurto sąvoka. Darbo objektas, tikslas ir uždaviniai. Smurto šaknys ir jo priežastys. Paauglių smurto rūšys. Keletas paauglių smurto išpuolių pavyzdžių. Apklausa. Tyrimo rezultatai. Išvados. Darbas iliustruotas grafikais.
  Socialinis darbas, namų darbas(8 puslapiai)
  2008-01-10
 • Paauglių socialinė gerovė

  Socialinė gerovė. Socialinė problema – paauglių maištas. Kaip ši problema apibrėžiama. Organizacijų ir įstaigų užsiimančiu šia problema funkcijos. Šeimos susijusios su šia problema. Išgirstos nuomonės ir jų apmąstymas. Pašnekovai ir jų problemos šia tema. Išvados.
  Socialinis darbas, referatas(6 puslapiai)
  2006-01-19
 • Paauglių suicidinis elgesys

  Nepakankamas problemos suvokimas. Paauglių savižudybės ir jų priežastys. Savižudybė - tai procesas. Savižudybės proceso etapai. Minčių etapas. Ketinimų etapas. Ambivalencija. Apsisprendimo ir veiksmų etapas. Savižudybės riziką didinantys veiksniai. Socialiniai veiksniai. Socialiniai veiksniai turintys didžiausią įtaką paauglio savižudybėms. Šeima. Blogi santykiai su tėvais. Negatyvi patirtis šeimoje bei psichologinės traumos vaikystėje. Su šeimos gyvenimu susiję savižudybės riziką didinantys veiksniai. Veikla, aktyvus gyvenimas. Tradicijos ir kultūrinės nuostatos. Prevencija. Intervencija. Postvencija. Pirmas savižudybių prevencijos etapas. Optimizmas ir psichologinis atsparumas. Mokymosi proceso patrauklumas ir teigiamo požiūrio į mokymąsi ugdymas. Socialinių įgūdžių mokymas. Krizių prevencijos intervencijos komanda.
  Socialinis darbas, namų darbas(10 puslapių)
  2008-01-07
 • Paauglių sveikata

  Įvadas. Paauglystės samprata. Biologinė raida ir lytinis brendimas. Mergaičių fizinė raida. Mėnesinių sureguliavimo sutrikimai. Berniukų fizinė raida. Paauglio pažintinė raida. Formalus operacinis mąstymas. Paauglio idealizmas ir egocentrizmas. Formaliojo operacinio mąstymo raidos galimybės. Paauglio socialinė raida pagal Eriksoną. Sveikatos ir saugos problemos paauglystėje. Valgymo sutrikimai. Nervinė anoreksija. Nervinė bulimija. Paauglių depresija. Savižudybė. Alkoholizmas. Narkomanija. Paauglių priklausomybės ypatumai.
  Socialinis darbas, referatas(16 puslapių)
  2008-05-20
 • Pagalba nuo seksualinės prievartos ir prekybos žmonėmis nukentėjusiems vaikams ir jų artimiesiems

  PowerPoint pristatymas. Pristatomas tyrimas. Apklausos analizė. Grafikai. Lentelės. Rekomendacijos.
  Socialinis darbas, pristatymas(12 skaidrių)
  2007-04-25
 • Pagalbos ir slaugos namuose būdai ir plėtotės galimybės

  PowerPoint pristatymas. Pagalba namuose. Slauga namuose. Paslaugų namuose gavėjai. Pagalbos namuose paslaugų rūšys. Pagrindinės pagalbos namuose paslaugų grupės. Pagalbos namuose paslaugų įkainiai. Slauga namuose. Slaugos namuose paslaugas apima. Slaugos namuose būdai. Slaugos kainos. Plėtros galimybės.
  Socialinis darbas, pristatymas(14 skaidrių)
  2007-04-08
 • Pagyvenusio ir seno žmogaus tyrimas

  Įvadas. Apibūdinti senėjimo procesą. Išanalizuoti fiziologinius, anatominius geriatrinio paciento ypatumus. Psichologinės problemos geriatrinėje slaugoje. Pagyvenusio ir seno žmogaus tyrimas. Kasdieninės veiklos anketa. Paciento gyvybinių veiklų įvertinimas. Išvados.
  Socialinis darbas, tyrimas(12 puslapių)
  2008-11-04
 • Pagyvenusios moters veiklos centras. Vyresnio amžiaus moterų socializacija

  Pagyvenusių moterų socialinė padėtis Lietuvoje. Pagyvenusios moters veiklos centras (PMVC). Vyresnio amžiaus moterų socializacija. Centre yra vykdomi šie projektai. Išvados.
  Socialinis darbas, rašinys(4 puslapiai)
  2007-03-01
 • Pagyvenusių ir senų žmonių globa, slauga ir reabilitacija

  Įvadas. Socialinis darbuotojas ir slaugytojas sveikatos priežiūros įstaigose. Amžius ir senėjimo samprata. Būsto problema senatvėje. Socialinis darbas su senais žmonėmis. gerontologijos istorijoje. Požiūris į senus žmones ir socialinis darbas. Išvados.
  Socialinis darbas, referatas(10 puslapių)
  2008-06-25
 • Pagyvenusių žmonių priežiūra bendruomenėje. Sveikata

  Įvadas. Žmogaus senėjimas. Gyventojų senėjimas. Demografiniai faktai. Senėjimo teorijos. Senėjimo požymiai, ypatybės. Pagyvenusių žmonių organizmo sistemų senėjimas. Ligos. Kraujodaros sistemos senėjimas. Kraujo ligos senatvėje. Endokrininės ligos senatvėje. Endokrininės sistemos senėjimas. Judamojo aparato kitimas senstant. Judamojo aparato ligos senatvėje. Kvėpavimo sistemos senėjimas. Ligos. Virškinimo sistemos senėjimas. Ligos. Kraujotakos sistemos ligos. Širdies ir kraujagyslių amžiniai pokyčiai. Inkstų senėjimas. Ligos. Pagyvenusių žmonių psichinė sveikata. Sutrikimai. Ligonio ištyrimas, diagnozės nustatymas. Demencija. Delyras. Afektiniai sutrikimai. Pagyvenusių žmonių depresija. Maniakiniai sutrikimai senyvame amžiuje. Miego sutrikimai. Aterosklerozė. Senatvinė silpnaprotystė. Pagyvenusių žmonių rūpyba ir slauga. Vyresnio amžiaus žmonių mityba. Vyresnio amžiaus žmonių ligų profilaktika. Mirštančio ligonio slauga.
  Socialinis darbas, referatas(23 puslapiai)
  2008-05-20
 • Pagyvenusių žmonių slauga ir reabilitacija

  Įvadas. Senų žmonių slauga. Slaugos poreikio atsiradimo priežastys senstančio žmogaus gyvenime. Senyvo žmogaus slauga namuose. Pagrindiniai senstančių žmonių slaugos trūkumai. Pagyvenusių žmonių, turinčių psichikos sutrikimų, slauga. Senyvų žmonių, kamuojamų miego sutrikimų, slauga. Depresija ir slauga. Pagalba senstančiam žmogui, kuris serga demencija. Slaugytojo vaidmuo gerontopsichiatrinėje slaugoje. Senyvo amžiaus žmonių reabilitacija. Kineziterapijos svarba senstančiųjų žmonių reabilitacijoje. Pagyvenusių žmonių ergoterapijos ypatumai. Psichologinė reabilitacija. Reabilitacijos komanda. Išvados. Summary.
  Socialinis darbas, kursinis darbas(24 puslapiai)
  2008-04-15
 • Pagyvenusių žmonių socialinės problemos

  Įvadas. Senatvės sąvokos samprata. Pagrindiniai senyvo amžiaus žmogaus poreikiai. Senyvo žmogaus: savarankiškumas ar našta? Socialinio vaidmens susilpnėjimas. Problemos, susijusios su organizme vykstančiais pokyčiais senstant. Išvados.
  Socialinis darbas, referatas(16 puslapių)
  2006-12-27
 • Pagrindinės asocialaus elgesio formos

  Įvadas. Nusikalstamumas. Narkomanija. Prostitucija. Seksualinė prievarta. Išvados.
  Socialinis darbas, referatas(8 puslapiai)
  2007-02-21
 • Pagrindinės sampratos susijusios su vaiko globa šeimoje

  PowerPoint pristatymas. Kas yra globa šeimoje (1). Kas yra globa šeimoje (2). Globėjų šeima. Statistika teigia. Pirminis įvertinimas. Globėjo savybės. PRIDE. Lietuvoje. PRIDE (1). PRIDE (2). Nuostatos (1). Nuostatos (2). PRIDE procesas (1). PRIDE procesas (2). Mokymų turinys (1). Mokymų turinys (2). Mokymai. 5 globėjų kompetencijų kategorijos. Vienas iš pagrindinių globos uždavinių. Suporavimas. Egzistuoja keturi kompetencijų lygiai. Jausmai, kuriuos patiria vaikai juos perkeliant iš vaikų globos namų (VGN) į globėjų šeimą (1). Jausmai, kuriuos patiria vaikai juos perkeliant iš vaikų globos namų (VGN) į globėjų šeimą (2). Socialinių darbuotojų/tarnybų uždaviniai (1). Socialinių darbuotojų/tarnybų uždaviniai (2).
  Socialinis darbas, pristatymas(29 skaidrės)
  2009-11-17
 • Pagrindiniai dokumentai, įtakojantys socialinės pedagogikos raidą ir vaikų gerovės politiką

  Įvadas. Socialinės pedagogikos raida. Nuo seniausių laikų iki XVII amžiaus. XVII - XIX amžius. Nuo XX amžiaus pradžios. Vaiko gerovės politikos aktualijos. Teises aktų, reglamentuojančių socialinio pedagogo institucijų ir vaiko gerovės politiką, apžvalga. Pagrindiniai dokumentai, įtakojantys socialinio pedagogo institucijas. Pagrindiniai dokumentai, reglamentuojantys vaiko gerovės politiką. Išvados. Pagrindinės sąvokos.
  Socialinis darbas, referatas(14 puslapių)
  2008-01-08
 • Paraiška projekto paramai: 2-3 klasių mokinių kūrybinio darbo stovykla

  Projekto pavadinimas. 2 – 3 klasių mokinių kūrybinio darbo stovykla. Trumpas projekto aprašymas. Projekto tikslai ir uždaviniai. Pagrindiniai projekto vykdytojai, jų kvalifikacija, išsilavinimas, pareigos. Veiksmų kalendorinis planas. Detalus darbo planas. Projekto biudžetas. Laukiami rezultatai. Projekto tęstinumo galimybės. Informacija apie projektą. Rezultatų vertinimo būdai.
  Socialinis darbas, namų darbas(6 puslapiai)
  2010-12-08
 • Parama šeimai, auginančiai vaikus

  Lietuvos demografinė situacija. Šeimos transformacija: nuo tradicinio prie modernaus modelio. Lietuvos šeimos ir gimstamumo pokyčių XX amžiaus pabaigoje prielaidos/veiksniai. Šeimos transformacija: perėjimas nuo tradicinės prie modernios šeimos. Lietuvos šeimos politikos sampratos specifika: pereinamojo laikotarpio variacijos. Lietuvos šeimos politikos plėtra XX amžiaus paskutiniame dešimtmetyje. Paramos šeimai, auginančiai vaikus, priemonių sistema Lietuvoje. Naujų šeimos bruožų vertinimas: bendras vaizdas. Nepilnos šeimos. Paramos šeimai priemonių sistemos vertinimas. Priemonės, kurių įgyvendinimo norima labiausiai. Vaiko auginimo atostogų vertinimas. Vyriausybės vaidmuo sprendžiant šeimos ir darbo derinimo problemą.
  Socialinis darbas, referatas(9 puslapiai)
  2007-04-28
 • Paramos šeimai politikos samprata ir raida

  Įvadas. Paramos šeimai politikos samprata. Šeimos politikos raida Lietuvoje. Išvados ir pasiūlymai.
  Socialinis darbas, referatas(10 puslapių)
  2009-04-20
 • Paslaugų šeimai ir vaikams geroji patirtis Lietuvoje

  Nevyriausybinių organizacijų vaidmuo teikiant socialines paslaugas. Klienčių poreikių tenkinimas krizinio nėštumo programoje. Tyrimas – Socialinių paslaugų finansavimo metodika. Socialinių paslaugų poreikio asmeniui nustatymo metodikos projektas. Socialinių paslaugų kaštų padengimo iš asmens (šeimos) turto vertės galimybių analizės ir įvertinimas.
  Socialinis darbas, rašinys(5 puslapiai)
  2005-12-19
Puslapyje rodyti po