Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Socialinis darbas

Socialinis darbas (787 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Socialinio darbo pradinės praktikos ataskaita: Vš.Į. Utenos PSPC, Psichikos sveikatos centras

  Praktikos tikslai. Praktikos uždaviniai. Praktikos vietos pasirinkimo motyvai. Praktikos vietos analizė. Paslaugų pobūdis. Teisinis pagrindas. Darbuotojai, jų išsilavinimas. Darbuotojų funkcijos. Apibendrinimas. Veikla praktikos metu. Tyrimas. Renginio organizavimas. Paroda "Pavasaris". Savirefleksija. Išvados. Pasiūlymai. Priedas (5 psl.).
  Socialinis darbas, praktikos ataskaita(10 puslapių)
  2009-01-08
 • Socialinio darbo praktika: Šiaulių miesto savivaldybės Socialinių paslaugų centras

  Įvadas. Šiaulių miesto savivaldybės socialinių paslaugų centras. Centro veiklos tikslai ir uždaviniai. Centro teisės. Centro darbo organizavimas. Centro darbuotojų veikla. Centro finansavimas ir jo veiklos kontrolė. Baigiamosios nuostatos. Socialinių paslaugų centro veiklą. reglamentuojantys įstatymai. Darbas su klientais namuose. Darbas su klientais dienos užimtumo grupėse. Išvados. Priedai (2). Savianalizė.
  Socialinis darbas, namų darbas(11 puslapių)
  2009-02-09
 • Socialinio darbo praktika: Vokietijos Kolpingo profesinė mokykla

  Įvadas. Socialinio darbo praktikos pasirinkimo motyvai. Socialinio darbo problemų praktikos vietoje aktualumas. Praktikos tikslas(pagal individualią užduotį). Teorinė dalis. Praktinio patyrimo aprašas. Praktikos vietos organizacinė – institucinė analizė. Klientų socialinių problemų apžvalga ir jų pasitenkinimo taikymai. Socialinio darbo paslaugomis organizavimas. Socialinio darbo su atveju analizė(socialinio funkcionavimo įvertinimo ataskaita). Išvados.
  Socialinis darbas, praktikos ataskaita(15 puslapių)
  2009-11-25
 • Socialinio darbo praktikos ataskaita: Tauragės rajono vaikų reabilitacijos centras – mokykla "Pušelė"

  Įvadas. Bendra praktikos vietos charakteristika. Institucijų paskirtis. Klientai. Bendradarbiavimas su kitomis institucijomis. Socialinio darbuotojo vaidmenys ir veikla institucijose, įvairiose socialinės paramos įstaigose. Kliento problemos sprendimo atvejis. Kliento problemų ir poreikių vertinimas. Planavimas. Veikla. Rezultatų vertinimas. Refleksyvioji patirties analizė. Socialinio darbuotojo asmeninės savybės ir vertybės. Tinkamumas pasirinktai profesijai. Išvados.
  Socialinis darbas, praktikos ataskaita(11 puslapių)
  2008-02-22
 • Socialinio darbo procesas: planavimas ir įvertinimas, vertinimas

  Įvadas. Įvertinimas. Planavimas. Vertinimas. Apibendrinimas.
  Socialinis darbas, namų darbas(8 puslapiai)
  2010-01-12
 • Socialinio darbo profesijos pasirinkimo motyvacija

  Įvadas. Specialybės pasirinkimo motyvacija. Socialinio darbo kilmė. Socialinio darbuotojo veikos ir tikslai. Gebėjimai, būtini socialiniame darbe. Veiklos motyvacijos teorijos. Socialinio darbo vizija ir vystymosi tendencijos. Išvados.
  Socialinis darbas, referatas(9 puslapiai)
  2008-03-15
 • Socialinio darbo profesijos pasirinkimo motyvacija (2)

  Įvadas. Socialinio darbo atsiradimas Lietuvoje. Socialinio darbo ir socialinio darbuotojo samprata. Asmeninės ir profesinės savybės, reikalingos socialiniam darbuotojui. Veiklos pasirinkimo motyvacijos. Išvados.
  Socialinis darbas, referatas(8 puslapiai)
  2008-12-10
 • Socialinio darbo samprata

  Įvadas. Nauja profesija Lietuvoje. Kompetencija. Žinios. Įgūdžiai. Vertybės. Socialinio darbuotojo etika. Bendravimas. Kvalifikacija. Grupinis darbas. Socialinė parama ir paslaugos. Solidarumas socialiniame darbe. Išvada.
  Socialinis darbas, referatas(14 puslapių)
  2006-10-17
 • Socialinio darbo su šeima galimybės ir ypatumai

  Įvadas. Šeimos socialinis statusas ir jos tipas. Šeimų tipai. Socialinio pedagogo darbo su šeima ypatumai. Socialinio pedagogo teikiamos paramos rūšys šeimai. Socialinio pedagogo, dirbančio su šeima, vaidmenys. Socialinės pagalbos formos. Socialinio pedagogo darbas su vaikų tėvais. Išvados.
  Socialinis darbas, referatas(10 puslapių)
  2008-10-07
 • Socialinio darbo teorija

  Psichoanalizė. Asmens struktūros arba psichikos struktūros teorija. Gydymo teorija. Psichosocialinis atvejo metodas. Pagalbos metodai, tikslai ir socialinio darbuotojo veiksmai. Krizių intervencija ir į užduotį orientuotas pagalbos modelis. Į užduotį orientuotas atvejo metodas. Biheiviorizmas. Klasikinė reakcijos sąlygojimo teorija. Operantinis sąlygojimas. Socialinis išmokimas ir modeliavimas (kognityvinė). Sistemų teorija. Ekologinė sistemų teorija (Ekologinis sisteminis požiūris). Rizikos ir apsaugos veiksniai. Socialinės psichologijos teorijos. Psichologinės socialinės teorijos. Vaidmenų teorija. Hofmano vaidmenų teorija. Etikečių klijavimo teorija. Komunikacijos teorija. Egzistencinės humanistinės socialinio darbo teorijos. Radikalioji Marksistinė perspektyva.
  Socialinis darbas, konspektas(21 puslapis)
  2009-04-08
 • Socialinio darbo teorija ir metodai

  Palyginti socialinio darbo teorijas: sisteminį socialinio darbo modelį, krizės intervencijos modelį ir bihevioristinę socialinio darbo teorijas pagal nagrinėjimo objektą, pagrindinius principus ir nuostatas atskleidžiant panašumus ir skirtumus. Lyginamąją analizę pateikti lentelės forma. Įvadas. Lentelė: Teorijos pavadinimas. Panašumų ir skirtumų analizė: Objektas, Pagrindiniai teorijos teiginiai, Teorijai būdingi principai. Apibendrinimas. Išvados.
  Socialinis darbas, namų darbas(6 puslapiai)
  2009-03-05
 • Socialinio darbo teorijos

  Sistemų teorija. Holizmo principas. Sistema. Bendruomenės. Homeostazė. Entropija. Sinergija. Sisteminis požiūris. Problemos sprendimo modelis pagal sistemų teoriją. Johnson problemos sprendimo modelis. Humanistinė teorija. Humanistinė psichologija. Terapija, orientuota į klientą. Nuoširdus terapeutas. Asmenybės vystymosi teorijos. Teorija taikoma, kai. Kaip padedama įvykdyti terapiją. Interviu vedimo technikos. Biheviorizmas. Išmokimo teorija. Biheviorizmo taikymas socialiniame darbe. Žingsniai keisti elgesį. Veiksmingos technikos. Atkaklumo mokymas. Elgesio repetavimas. Atlygio ekonomika. Kontraktai su savimi. Nujautrinimas. Impulso terapija. Pasibjaurėjimą sukelianti technika. Biheviorizmo pliusai. Biheiviorizmo minusai. Feminizmas. Feminizmo požiūris socialiniame darbe. Feminizmo šakos. Absurdiškos feminizmo rūšys. Eko feminizmas. Pop feminizmas. Separatizmas. Maskulinizmas. Išprievartavimai. Prievartautojai, smurtas ir socialinis darbas. Prievartautojai (N. Grof). Auka patiria. Feministinis požiūris socialiniame darbe. Smurtas. Smurto rūšys. Smurto ciklas. Kognityvinis požiūris. Asmenybės vystymosi teorija. Tapatybės teorija. Teorijos taikymas praktikoje. Racionalusis požiūris. A. Elis 5 raidos fazės.
  Socialinis darbas, konspektas(8 puslapiai)
  2009-01-21
 • Socialinio darbo teorijos ir metodai

  Kliento samprata socialiniame darbe. Termino klientas samprata. Tapsmas klientu. Atskiro kliento supratimas. Daugiaklientės sistemos samprata: šeima. Tarpasmeninė sąveika. Socialinio darbuotojo ir kliento veiksmų sistemos tipas. Santykiai. Bendravimas. Socialinis darbas kaip atsakas į rūpestį ir poreikį. Socialinis darbas: žinių, vertybių ir įgūdžių derinimas. Vertybės. Yra keli apibrėžimai. Įgūdžiai. Įgūdžio apibrėžimas sociologijoje. Socialinis darbas kaip intervencija į žmonių sąveikas. Visi šie barjerai yra tarpusavio santykių dalis. Socialinis darbas kaip problemos sprendimo procesas. Sąvokų apibrėžimai. Problema. Problemos sprendimo proceso etapai. Preliminarus problemos formulavimas. Socialinio darbo/pedagogo praktika ir problemos sprendimo procesas. Problemos sprendimo procesas ir rėmimosi asmens stiprybėmis kryptis.
  Socialinis darbas, konspektas(4 puslapiai)
  2009-02-20
 • Socialinio darbo teorijos ir praktikos konstrukcija

  Socialinio darbo teorijos socialinė konstrukcija. Socialinio darbo (SD) praktikos teorijos aiškinimai. Socialiniame darbe (SD) egzistuojančių praktikos teorijų pagrindiniai tikslai. Darbas su klientu. Darbas su klientų grupe. Krizės intervencijos modelis. D. Kapkanas, E. Lindemanas, Z. Plužek. Biheivioristinis Socialinio darbo (SD) modelis. Socialinio darbo (SD) vystymasis Lietuvoje.
  Socialinis darbas, konspektas(9 puslapiai)
  2009-01-13
 • Socialinio darbuotojo genograma

  Savęs pažinimas. Gyvenimo stilius ir filosofija. Moralinis kodeksas ir vertybių sistema. Šaknys. Asmeniniai poreikiai. Asmeninis funkcionavimas. Atvejo pavyzdys (mano genograma).
  Socialinis darbas, referatas(6 puslapiai)
  2006-02-23
 • Socialinio darbuotojo įgūdžiai, klasifikacija, sistema

  Socialinio darbuotojo įgūdžiai. Socialinio darbuotojo profesijos ypatumus. Socialinio darbuotojo įgūdžiai, klasifikacija, sistema. Socialinio darbo procesas. Įgūdžiai. Dviejų tipų įgūdžiai. Išnašos.
  Socialinis darbas, namų darbas(6 puslapiai)
  2008-05-15
 • Socialinio darbuotojo interviu proceso aprašymas

  Užduotis: socialinio darbuotojo ir jo kliento interviu. Interviu tikslas: sužinoti daugiau informacijos apie kliento šeimą. Lentelė: Interviu tiesioginė kalba, Kliento neverbalinė kalba, Studento jausmai, mintys.
  Socialinis darbas, namų darbas(3 puslapiai)
  2011-11-09
 • Socialinio darbuotojo ir pedagogo skirtumai

  Įvadas. Socialinis darbuotojas. Taikymo sritis. Terminai vartojami socialinį darbą dirbančių kvalifikaciniuose reikalavimuose. Bendrosios nuostatos. Teisės, kurias turi socialinis darbuotojas. Socialinio darbuotojo pareigos. Kompetencija. Socialinės apsaugos sistemos įstaigos, kuriose gali dirbti socialinis darbuotojas. Socialinis pedagogas. Taikymo sritis. Terminai vartojami socialinio pedagogo darbą dirbančių kvalifikaciniuose reikalavimuose. Bendrosios nuostatos. Teisės, kurias turi socialinis pedagogas. Socialinio pedagogo pareigos. Kompetencija. Socialinės apsaugos sistemos įstaigos, kuriose gali dirbti socialinis pedagogas. Išvada.
  Socialinis darbas, referatas(10 puslapių)
  2006-11-06
 • Socialinio darbuotojo ir socialinio pedagogo pagrindinių funkcijų panašumai ir skirtumai

  Socialinio darbuotojo ir socialinio pedagogo samprata. Socialinio darbuotojo ir socialinio pedagogo teisės ir pareigos. Socialinio darbuotojo ir socialinio pedagogo pagrindinės funkcijos. Socialinio darbuotojo ir socialinio pedagogo teisės. Socialinio darbuotojo ir socialinio pedagogo vertybinės nuostatos. Socialinio darbo ir socialinės pedagogikos profesijų panašumai ir skirtumai. Socialinio darbo ir socialinės pedagogikos profesijų panašumai. Socialinio darbo ir socialinės pedagogikos profesijų skirtumai. Išvados.
  Socialinis darbas, referatas(10 puslapių)
  2008-03-27
 • Socialinio darbuotojo ir vaiko dialogo kūrimas socialinės pagalbos procese

  Įvadas. Jaunesniojo paauglio amžiaus tarpsnio apibrėžtis. Seksualinio smurto prieš vaikus problema. Kaip prakalbinti vaiką, prieš kurį buvo panaudotas seksualinis smurtas.
  Socialinis darbas, referatas(11 puslapių)
  2007-03-21
Puslapyje rodyti po