Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Socialinis darbas

Socialinis darbas (787 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Jaunos šeimos konfliktai ir jų sprendimas

  Įvadas. Konflikto psichologinės ypatybės. Konfliktų atsiradimo priežastys. Jaunavedžių adaptacijos problemos. Jaunų šeimų problemos, susijusios su santykiais su tėvais. Materialiniai sunkumai – jaunų šeimų konfliktų šaltinis. Konfliktų sprendimo būdai jaunoje šeimoje. Praktinė dalis. Tyrimo metodika. Anketų analizė. Išvados.
  Socialinis darbas, referatas(12 puslapių)
  2008-06-20
 • Jaunų mamų ugdymo ir globos programa: "Kartų namai"

  Socialinės programos įvertinimas. Įžanga. Darbo tikslas – išnagrinėti vertinimą, kaip įgalinimo procesą. "Kartų namai" jaunų mamų ugdymo ir globos programos įvertinimas. Jaunų mamų ugdymo ir globos programos stakenholderiai. Vertinimas – kaip įgalinimo procesas. Išvados.
  Socialinis darbas, namų darbas(7 puslapiai)
  2010-07-28
 • Jaunuolių, išėjusių iš vaikų globos institucijų, socialinės pagalbos poreikis: specialistų požiūris

  Santrauka. Įvadas. Globos institucijų vaidmuo rengiant jaunuolį savarankiškam gyvenimui. Globos institucijoje augančio jaunuolio ruošimo savarankiškam gyvenimui sunkumai. Savarankiško gyvenimo įgūdžių ugdymo programų svarba ruošiant jaunuolį integracijai į visuomenę. Jaunuolių, gyvenančių globos įstaigoje psichosocialinio prisitaikymo naujoje aplinkoje sunkumai. Globos institucijų auklėtinių bendravimo, elgesio ir emociniai ypatumai. Globos institucijų auklėtinių savęs vertinimo ypatumai. Jaunuolių, išėjusių iš globos institucijų, situacijos teisinis reglamentavimas. Specialistų požiūrio į jaunuolių, išėjusių iš vaikų globos institucijų, socialinės pagalbos poreikį tyrimas. Tyrimo problema. Tyrimo metodika. Tyrimo metodas. Atranka. Tyrimo eiga ir organizavimas. Rezultatų pristatymas ir aptarimas. Respondentų charakteristikos. Duomenų analizė ir interpretacija. Globos institucijos vaidmuo rengiant jaunuolį savarankiškam gyvenimui. Specialistų požiūriu, aktualiausios jaunuolių, išėjusių iš globos institucijų, problemos. Veiksniai, įtakojantys sėkmingą buvusių globos institucijų auklėtinių socialinę integraciją. Jaunuolio socialinių savybių, įgytų globos institucijoje, vertinimas. Socialiniai psichologiniai sutrikimai, apsunkinantys integravimosi procesą. Emocinės vaiko savybės, skatinančios neefektyvią vaiko socializaciją. Veiksniai, sąlygojantys socialinės pagalbos būtinybę. Valstybės teikiamos paramos jaunuoliams, išėjusiems iš globos institucijų, efektyvumo įvertinimas. Specialistų požiūrio nustatymas įstatyminės bazės keitimo klausimais. Rezultatų apibendrinimas.42 Rekomendacijos. Išvados.
  Socialinis darbas, diplominis darbas(43 puslapiai)
  2008-03-06
 • Jonavos vaikų globos namų aplankymas

  Įvadas – kodėl pasirinkau šią įstaigą. Jonavos vaikų globos namai. Pabaiga.
  Socialinis darbas, namų darbas(3 puslapiai)
  2007-09-07
 • Judėjimo negalią turinčių asmenų profesinis ugdymas ir integravimas į darbo rinką Anglijoje ir Rusijoje

  Įvadas. Negalios kaip sąvokos apibrėžimas. Kiti apibrėžimai. Neįgaliųjų profesinis ugdymas bei integravimas į darbo rinką Anglijoje. Statistika. Profesinio ugdymo galimybės Anglijos universitetuose. Įsidarbinimo galimybės asmenims su judėjimo negalia. Neįgaliųjų profesinis ugdymas bei integravimas į darbo rinką Rusijoje. Statistika. Profesinio ugdymo galimybės Rusijos universitetuose. Įsidarbinimo galimybės asmenims su judėjimo negalia. Neįgaliųjų profesinis ugdymas bei integravimas į darbo rinką Lietuvoje. Statistika. Profesinio ugdymo galimybės Lietuvos universitetuose. Įsidarbinimo galimybės asmenims su judėjimo negalia. Apibendrinimas.
  Socialinis darbas, referatas(17 puslapių)
  2009-01-14
 • Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV) socialinės apsaugos sistema

  Sąvokos apibrėžimas. Socialinės rizikos. Socialinės apsaugos struktūra. Socialinis draudimas. Socialinė parama. Socialinės apsaugos terminai. Socialinės apsaugos raida Jungtinėse Amerikos Valstijose (JAV). Išvados.
  Socialinis darbas, rašinys(4 puslapiai)
  2008-01-09
 • Juvenile delinquency in Lithuania (2)

  PowerPoint pristatymas anglų kalba. Nepilnamečių nusikalstamumas Lietuvoje. Introduction. Statistics. Factors. Criminal responsibility of juveniles. Prevention. A project "Nebūk šešėlyje". Conclusion.
  Socialinis darbas, pristatymas(11 skaidrių)
  2008-02-22
 • Kaimo bendruomenių narių skatinimas dalyvauti socioedukacinėje veikloje

  Įvadas. Kaimo bendruomenių socialinės viltys. Kaimo bendruomenių projektinė veikla. Kaimo bendruomenių vykdoma veikla. Išvados.
  Socialinis darbas, referatas(9 puslapiai)
  2008-11-28
 • Kaip apsaugoti vaikus

  Kaip apsaugoti vaikus nuo nikotino, alkoholio ir narkotikų. Šis darbas skiriamas ikimokyklinėms įstaigoms ir pradinių klasių pedagogams. Kokią informaciją suteikti vaikams? Kaip apsaugoti vaikus? Alkoholis. Vaistai (narkotikai). Pasikalbėkime su vaikais (pratimai bei žaidimai). Ką daryti, kad būtum sveikas? Kas kenkia sveikatai? Meškiukas ir vaistai. Ką vaikams galima daryti ir ko negalima daryti? Kas atsitiko Jonui? Mano tėvelis geria... Kas man padeda geriau jaustis? Mano draugai. Koks aš esu? Ką aš moku gerai daryti? Ar teisingai pasielgė Alisa? Rūkyti - nesveika. Kam reikalingos taisyklės ir įstatymai.
  Socialinis darbas, namų darbas(11 puslapių)
  2005-10-04
 • Kaip apsaugoti vaikus nuo priklausomybių (2)

  Įvadas. Priklausomybė. Narkotikai. Rūkymas. Alkoholis. Ar apsaugosime savo vaikus? Ko turėtų imtis mokyklos. Išvada.
  Socialinis darbas, referatas(7 puslapiai)
  2007-02-28
 • Kaip galimas socialinio darbo mokslas?

  Įvadas. Socialinių mokslų pasiekimai. Socialinio darbo mokslas. Šiuolaikinis socialinio darbo mokslas. Diagnostinė mokykla Jungtinėse Amerikos Valstijose (JAV). Funkcinė socialinio darbo mokykla. Išvados.
  Socialinis darbas, referatas(6 puslapiai)
  2006-11-10
 • Kaip galimas socialinio darbo mokslas? (2)

  Įvadas. Dėstymas. Socialinio darbo kategorijos. Socialinio darbo metodai. Socialinio darbo teorijos. Socialinio darbo žinios. Išvados.
  Socialinis darbas, rašinys(5 puslapiai)
  2008-03-03
 • Kaip pritaikyti socialinio darbo teorijas praktikoje?

  Į klientą orientuotas požiūris. Biheviorizmas. Sutuoktinių bendravimo korekcija. Feminizmas. Racionali terapija. Geštalto terapija. Realybės terapija.
  Socialinis darbas, namų darbas(6 puslapiai)
  2007-03-20
 • Kaip tapti klientu

  Įvadas. Klientas. Jo tipai. Kliento supratimas. Motyvacija, pajėgumas, galimybė. Daugiaklientės sistemos samprata: šeima. Išvados.
  Socialinis darbas, rašinys(4 puslapiai)
  2007-02-28
 • Kauno miesto socialinių paslaugų centrai

  Apsilankėme Kauno miesto socialinių paslaugų centre. Kita socialinė tarnyba, kurią stebėjome, yra Vaiko teisių apsaugos tarnyba. Vaiko teisių atstovavimas teisme.
  Socialinis darbas, namų darbas(7 puslapiai)
  2006-11-10
 • Kauno miesto socialinių paslaugų centras

  Kauno miesto socialiniu paslaugu centras. Personalas, teikiančias paslaugas. Paslaugų įvairovė. Socialinių paslaugų gavėjai. Organizacijos informacija. Pasiūlymai organizacijai.
  Socialinis darbas, namų darbas(5 puslapiai)
  2009-11-16
 • Ko-alkoholizmas – liguista priklausomybė nuo alkoholiko šeimoje

  Įvadas. Santykiai su sergančiuoju priklausomybe. Pirmoji fazė: išgėręs, tačiau rūpestingas. Antroji fazė: slėpimo, pateisinimo, arba gynėjo. Trečioji fazė: kontroliavimo. Ketvirtoji fazė: kaltinimo. Galutinė stotis: bejėgiškumas. Aklavietė. Išvados.
  Socialinis darbas, referatas(12 puslapių)
  2006-05-23
 • Kodėl stringa specialiųjų poreikių vaikų integracijos procesas Lietuvoje?

  Kritiškas socialinio darbuotojo požiūris į tai: Kodėl stringa specialiųjų poreikių vaikų integracijos procesas Lietuvoje? Mokykla ir mokytojai nėra tam pasiruošę, nekompetentingi. Neužtikrintos sąlygos, trūksta priemonių bei vadovėlių. Priežastis - lėšų trūkumas. Apibendrinimas.
  Socialinis darbas, esė(5 puslapiai)
  2010-11-25
 • Kognityvinės ir bihevioristinės teorijų idėjų taikymas socialiniame darbe

  Įvadas. Biheviorizmas. Reakcijos sąlygojimo teorija. Operantinio determinavimo (sąlygojimo) teorija. Socialinio išmokimo teorija. Kognityvinės raidos teorijos. Išvados.
  Socialinis darbas, referatas(8 puslapiai)
  2007-08-28
 • Kognityvinės ir bihevioristinės teorijų pritaikymo sferos socialiniame darbe

  Įvadas. Kas yra biheviorizmas, ką jis tiria? Kas yra kognityvizmas, ką jis tiria? Bihevioristinis socialinio darbo modelis. Kognityvinis socialinio darbo modelis. Išvados.
  Socialinis darbas, referatas(6 puslapiai)
  2005-10-31
Puslapyje rodyti po