Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Socialinis darbas>Socialinio darbo referatai

Socialinio darbo referatai (361 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Socialinė pedagogika (4)

  Kas yra socialinė pedagogika? Socialinės pedagogikos ryšiai su kitais mokslais. Kas yra socialinis pedagogas? Socialinio pedagogo veikla. Socialinio pedagogo profesinės savybės. Išvados.
  Socialinis darbas, referatas(11 puslapių)
  2006-02-07
 • Socialinė pedagogika (8)

  Įvadas. Socialinio ugdymo samprata ir turinys. Pagrindiniai socialinio ugdymo tikslai ir uždaviniai. Bendrųjų gebėjimų ugdymas. Didaktinės nuostatos ir ugdymo metodai. Mokymasis bendradarbiaujant. Projektų metodas. Išvados.
  Socialinis darbas, referatas(8 puslapiai)
  2008-01-24
 • Socialinė pedagogika kaip mokslas

  Įvadas. Socialinės pedagogikos samprata. Socialinės pedagogikos raida Lietuvoje tarpukario metais. Sovietiniais metais. Atkūrus Lietuvos nepriklausomybę. Socialinės pedagogikos funkcijos. Socialinės pedagogikos ir kitų mokslų ryšiai. Išvados.
  Socialinis darbas, referatas(13 puslapių)
  2008-03-26
 • Socialinė pedagogika kaip mokslas (2)

  Įvadas. Socialinė pedagogika kaip mokslas. Socialinės pedagogikos raida. Socialinės pedagogikos ryšys su kitais mokslais. Socialinės pedagogikos tyrimai. Tyrimo objektas. Tyrimo samprata. Socialinės pedagogikos mokslinio tyrimo uždaviniai. Išvados.
  Socialinis darbas, referatas(15 puslapių)
  2008-11-21
 • Socialinė politika (2)

  Įžanga. Socialinės politikos esmė, užduotys, tikslai ir metodika. Socialinė politika Lietuvoje. Socialinės apsaugos raida Lietuvoje. Šiuolaikinė socialinė politika Lietuvoje. Socialinės apsaugos struktūra. Santrauka.
  Socialinis darbas, referatas(17 puslapių)
  2007-03-02
 • Socialinė politika (4)

  Terminų paaiškinimas. Įvadas. Socialinė politika. Socialinės politikos modeliai. Lietuvos socialinės apsaugos sistemos samprata ir pobūdis. Socialinės apsaugos politiką vykdo. Europos sąjungos socialinės apsaugos samprata ir pobūdis. Lietuvos socialinės sistemos pokyčiai įstojus į Europos sąjungą. Išvados.
  Socialinis darbas, referatas(10 puslapių)
  2007-09-12
 • Socialinė politika užsienyje ir Lietuvoje

  Įvadas. Socialinės apsaugos samprata. Socialinės politikos raida užsienyje. Socialinė politika Lietuvoje. Užimtumo politika. Valstybės parama šeimai. Senatvės politika. Migracijos problemos. Išvados.
  Socialinis darbas, referatas(11 puslapių)
  2006-11-08
 • Socialinė rūpyba

  Kauno miesto pataisos inspekcija, jos tikslai bei uždaviniai. Įvadas. Dėstymas. Išvada.
  Socialinis darbas, referatas(8 puslapiai)
  2007-10-03
 • Socialinė situacija Elektrėnų savivaldybėje

  Įvadas. Esamos socialinės situacijos Elektrėnų savivaldybėje analizė. Socialinė parama Elektrėnų savivaldybėje. Vaiko ir jaunimo teisių apsauga. Sveikatos apsauga ir susirgimų prevencija. Plėtros strategija. Išvados.
  Socialinis darbas, referatas(17 puslapių)
  2006-09-07
 • Socialinės apsaugos politika Lietuvoje

  Įvadas. Lietuvos socialinės apsaugos sistemos. Pensijos. Senatvės pensija. Našlių ir našlaičių pensija. Šalpos (socialinė) pensija. Invalidumo pensija. Valstybinės ir karių pareigūnų pensijos. Valstybinės pensijos nukentėjusiems asmenims. Vienkartinės kompensacijos. Nukentėjusiųjų asmenų valstybinės pensijos. Mokslininkų valstybinės pensijos. Pašalpos. Motinystės (tėvystės pašalpa). Motinystės pašalpa besimokančioms moterims. Pašalpa gimus kūdikiui. Šeimos pašalpa. Vaiko globos pašalpa. Pašalpa šeimoms, auginančioms tris ir daugiau vaikų. Socialinė pašalpa. Laidojimo pašalpa. Ligos (laikinojo nedarbingumo) pašalpa. Išvados. Terminų žodynėlis.
  Socialinis darbas, referatas(15 puslapių)
  2008-03-04
 • Socialinės apsaugos svarba žmogaus gyvenime

  Įvadas. Socialinės apsaugos svarba žmogaus gyvenime. Gyvenimo kokybės samprata, ją įtakojantys veiksniai. Negalios įtaka žmogaus gyvenime. Socialinio darbo svarba neįgaliajam asmeniui. Savirealizacijos svarba žmogaus gyvenime. Strėvininkų pensionato gyventojų gyvenimo kokybės analizė. Gyvenamosios aplinkos įtaka analizuojant gyventojų gyvenimo kokybę. Pagrindinės problemos, trukdančios socialinės aplinkos vystymui. Socialinio darbo svarba pensionato gyventojams. Socialinio darbuotojo vaidmuo užtikrinant pensionato pensionato gyventojų pilnavertį gyvenimą. Išvados.
  Socialinis darbas, referatas(14 puslapių)
  2006-02-22
 • Socialinės apsaugos svarba žmogaus gyvenime (2)

  Įvadas. Socialinės apsaugos svarba žmogaus gyvenime. Gyvenimo kokybės samprata, ją įtakojantys veiksniai. Negalios įtaka žmogaus gyvenime. Socialinio darbo įtaka neįgaliajam asmeniui. Savirealizacijos svarba žmogaus gyvenime. Strėvininkų pensionato gyventojų gyvenimo kokybės analizė. Gyvenamosios aplinkos įtaka analizuojant gyventojų gyvenimo kokybę. Pagrindinės problemos, trukdančios socialinės aplinkos kūrimui. Socialinio darbo svarba pensionato gyventojams. Socialinio darbuotojo vaidmuo, užtikrinant pensionato gyventojų pilnavertį gyvenimą. Išvados.
  Socialinis darbas, referatas(9 puslapiai)
  2006-10-26
 • Socialinės atskirties vaikai

  Socialinės atskirties vaikų problematika. šiandieniniame gyvenime. Socialinės atskirties samprata. Socialiai pažeisti vaikai. Socialinės rizikos šeimos. Skurdo lygis namų ūkiuose su vaikais 2002 m. Socialinio pedagogo profesinė veikla ugdant komunikacinius gebėjimus. Efektyvios komunikacijos samprata. Komunikacinių gebėjimų ugdymo metodai socialinėje pedagogikoje. Teorinės socialinio pedagogo veiklos prielaidos ugdant komunikacinius gebėjimus. Išvados.
  Socialinis darbas, referatas(12 puslapių)
  2005-06-03
 • Socialinės edukologijos objektas, principai, sąvokos ir metodologija

  Pagrindiniai terminai ir jų sąvokos. Humanizmas. Socialinė pedagogika. Išvados.
  Socialinis darbas, referatas(9 puslapiai)
  2006-05-13
 • Socialinės ir psichologinės mokyklos nelankymo priežastys

  Įvadas. Socialinės nenoro mokytis priežastys. Visuomenėje glūdinčios nenoro mokytis priežastys. Šeimoje glūdinčios nenoro mokytis priežastys. Psichologinės mokyklos nelankymo priežastys. Paauglystės ypatumai. Asmenybinės nenoro mokytis priežastys. Mokykloje glūdinčios nenoro mokytis priežastys. Išvados.
  Socialinis darbas, referatas(13 puslapių)
  2009-02-05
 • Socialinės ir psichologinės problemos vaikų gyvenančių globos institucijose

  Įvadas. Vaikų, gyvenančių globos namuose psichologiniai ugdymo ypatumai. Vaikų savęs vertinimas. Vaiko gerovė. Apibendrinimas.
  Socialinis darbas, referatas(10 puslapių)
  2006-04-13
 • Socialinės ir psichologinės vaiko problemos globos institucijose

  Įvadas. Vaikų, gyvenančių globos institucijose, samprata. Vaikų psichologinės problemos. Prieraišumo sutrikimai. Intelektinės raidos problemos. Savivokos formavimosi problemos. Emocijų ir elgesio sutrikimai. Vaikų socialinės problemos. Mokyklos nelankymas. Narkotikų ir alkoholio vartojimas. Nusikalstamumas. Išvados.
  Socialinis darbas, referatas(12 puslapių)
  2008-03-14
 • Socialinės paramos organizavimas rizikos grupės asmenims

  Įvadas. Piniginė socialinė parama. Socialinių paslaugų sistemos plėtra. Vaikų globos ir įvaikinimo problemos. Rizikos grupės laisvalaikis, bendra popamokinė veikla. Rizikos grupės ryšiai su visuomene. Rizikos grupės taisyklės. Rizikos grupės mokinių ir jų ugdytojų santykiai. Išvados.
  Socialinis darbas, referatas(6 puslapiai)
  2006-12-05
 • Socialinės paramos šeimai teisinis reglamentavimas

  Įvadas. Darbo tikslas: Išanalizuoti teikiamą socialinę paramą šeimai. Šeimos sąvokos charakteristika. Šeimos teisės reglamentuojami visuomeniniai santykiai. Šeimos ir šeimos narių požymiai ir teisinė padėtis. Socialinė parama šeimai teisinis reglamentavimas. Socialinės paramos šeimai charakteristika. Socialinės paramos šeimoms ir vaikams teisinis reglamentavimas. Naujovės paramos šeimai srityje 2009 metams. Išvados.
  Socialinis darbas, referatas(18 puslapių)
  2010-06-10
 • Socialinės paslaugos ir garantijos protinę negalią turintiems asmenims užsienyje (Naujojoje Zelandijoje)

  Poreikių įvertinimo ir paslaugų nustatymo tarnyba (PĮPNT). Negalios Paslaugų Tarnyba (NPT). Asmuo su negalia. Regioninė protinės negalios bendruomenės rūpybos agentūra (RPNBRA). Reagavimas į krizes. Regioninė protinių neįgaliųjų apgyvendinimo tarnyba (RPNAT). Psichosocialinės reabilitacijos paslaugos psichikos sutrikimų turintiems asmenims VPSRC, Lietuvoje.
  Socialinis darbas, referatas(7 puslapiai)
  2008-12-06
Puslapyje rodyti po