Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Socialinis darbas>Socialinio darbo referatai

Socialinio darbo referatai (361 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Vaikų fizinis smurtas šeimoje

  Įvadas. Vaikų auklėjimas. Fizinės bausmės. Fizinių bausmių padariniai vaikų sielai. Tėvai mėgstantys išlieti savo pyktį ant vaikų. Tėvai mėgstantys bausti vaikus už blogą mokymąsi. Buitinis smurtas. Kodėl suaugusysis imasi prievartos. Prievartos požymiai. Kas apgins vaikus? Vaikų teisių apsauga ir policija. Nemokama vaikų linija "Gelbėk vaiką". Įstatymai ginantys vaikų teises. Vaikų teisių apsauga 2002–2003 metų statistika. Tyrimų rezultatų analizė. Išvados. Išnašos.
  Socialinis darbas, referatas(20 puslapių)
  2008-07-10
 • Vaikų globos sistema Lietuvoje

  Įvadas. Vaikų globos ir rūpybos Lietuvoje istorinės ir pedagoginės raidos apžvalga. Vaikų globa ir rūpyba Lietuvoje. Globa šeimose – įvaikinimas. Savanoriška globa. Vaikų globos įstaigos. Pagrindiniai pagalbos vaikams sistemos principai. Išvados. Išnašos.
  Socialinis darbas, referatas(18 puslapių)
  2008-04-09
 • Vaikų ir jaunimo savižudybių socialinės priežastys

  Įvadas. Kaip atpažinti savižudybės pavojų? Savižudybės procesas. Savižudybės grėsmės požymiai. Savižudybių problema Lietuvoje. Savižudybių statistika Lietuvoje. Savižudybių priežastys. Savižudybių prevencija Lietuvoje. Išvados.
  Socialinis darbas, referatas(17 puslapių)
  2006-12-26
 • Vaikų nusikalstamumo prevencijos priemonės

  Įžanga. Informacinė sistema. Informacijos kaupimas. Paskaitos. Vaikų įdarbinimas. Pokalbis su nepilnamečiu. Jauni žmonės kaip teigiami modeliai. Bendraamžių švietimas. Darbas su šeima ir vaiku "šeimos namuose". Nepilnamečio neužimtumo priežasčių ir sąlygų aiškinimasis. Partnerystės grupių kūrimas bendruomenėje. Šeimos pasitarimai. Jaunimo teisingumo komitetai. Reabilitacija. Vaikų įvaikinimas. Nepilnamečių nusikalstamumo būklės analizė. Vaiko auklėjimo sąlygų tyrimas. Mediacija. Globa ir priežiūra. Vaiko patalpinimas mišraus tipo laikinuosiuose globos namuose. Bausmių skyrimas. Mokesčių tėvams uždėjimas. Turiningos ir įdomios LRT laidos. Smurto demonstravimo uždraudimas. Santykiai su pareigūnais. Narkomanijos prevencija. Socializacija. Užsiėmimai. Elgesio terapijos formos. Socialinės-psichologinės diagnostikos padalinio naudojamos prevencinės priemonės. Minimalios globos ir priežiūros padalinio naudojamos prevencinės priemonės. Tikrinimo procedūros. Apgyvendinimo sutartys. Izoliavimas. Programavimas. Kitos prevencinės priemonės. Kol kas nenaudojamos priemonės. Išvados.
  Socialinis darbas, referatas(12 puslapių)
  2007-04-03
 • Vaikų prostitucija: priežastys ir pasekmės

  Įvadas. Vaikų prostitucijos priežastys. Genetikos teorija. Psichologijos teorijos. Socialinės teorijas. Socialinės teorijos. Problemos susijusios su vaiko šeima. Prostitucijos priežastys. Vaikų prostitucijos pasekmės. Išvados.
  Socialinis darbas, referatas(7 puslapiai)
  2008-03-31
 • Vaikų savižudybės

  Įvadas. Savižudybės samprata. Vaikų savižudybes įtakojantys veiksniai. Socialiniai veiksniai. Psichologiniai veiksniai. Savižudybių prevencija. Intervencija. Postvencija. Išvados.
  Socialinis darbas, referatas(18 puslapių)
  2007-07-03
 • Vaikų socialinė - pedagoginė situacija

  Vaikų socialinė – pedagoginė situacija per Velykų atostogas tėvų namuose: patyrimas ir neigiami veiksniai. Įvadas. Duomenys apie vaiką. Vaiko daiktinė aplinka. Pokalbis su tėvais. Pokalbis su vaiku. Apibendrinimas. Mano pasiūlymai tėvams ir pedagogams. Situacijos, padedančios projektuoti vaiko mikromokymąsi. Išvados.
  Socialinis darbas, referatas(12 puslapių)
  2008-01-11
 • Vaikų, netekusių tėvų globos, socializacijos ypatumai

  Įvadas. Vaikų, netekusių tėvų globos, socializacijos ypatumai. Pagrindinis socialinio-edukacinio darbo tikslas. Socialinė adaptacija. Socialinės našlaitystės problemos. Įvaikintų vaikų ugdymo ypatumai. Vaikų globa ir rūpyba Lietuvoje. Išvados.
  Socialinis darbas, referatas(9 puslapiai)
  2006-04-10
 • Valstybinis socialinis draudimas (4)

  Įvadas. Valstybinio socialinio draudimo kūrimasis ir vystymasis. Valstybinio socialinio draudimo rūšys Lietuvoje. Motinų ir tėvų, auginančių vaiką iki trejų metų, socialinis draudimas. Socialinio draudimo pensijos. Nauja nedarbo socialinio draudimo sistema. Išvados.
  Socialinis darbas, referatas(10 puslapių)
  2006-10-31
 • Vilniaus arkivyskupijos Caritas dienos centras "Vilties angelas"

  Įvadas. Institucijos "Vilniaus arkivyskupijos Caritas vaikų ir paauglių sienos centro "Vilties angelas" aprašymas. Dienos centro socialinio darbuotojo veikla ir principai. Dienos centro klientai. Dienos centro vykdomos programos. Išvados.
  Socialinis darbas, referatas(7 puslapiai)
  2007-02-26
 • Vyresnio amžiaus žmonių gerovė

  Seni žmonės. Senatvė. Ekonominiai ir socialiniai veiksniai, įtakojantys senų žmonių padėtį visuomenėje. Teisinė ir socialinė senatvės apsauga. Senų ir pagyvenusių žmonių problemos ir poreikiai. Kultūrinė pagyvenusių ir senų žmonių veikla. Slaugos ir senelių namai. Sveikata ir lėtinės ligos vyresniame amžiuje. Pagyvenusių ir senų žmonių užimtumas. Problemos. Valstybės misija.
  Socialinis darbas, referatas(12 puslapių)
  2007-04-26
 • Žalingų įpročių paauglystėje prevencija

  Įvadas. Žalingi įpročiai, jų priežastys bei priklausomybė. Priklausomybės šaknys glūdi paauglystėje. Žalingų įpročių paauglystėje prevencinės priemonės bei programos. Prevencinė programa "Aš galiu"- jos esmė bei tikslai. Išvados.
  Socialinis darbas, referatas(8 puslapiai)
  2007-01-19
 • Žalingų įpročių paplitimas tarp moksleivių

  Įvadas. Moksleivių žalingų įpročių paplitimo tyrimas. Priklausomybės narkotinėms medžiagoms priežastys. Kodėl paaugliai vartoja narkotines medžiagas? Priklausomybių prevencija. Trumpa narkotinių medžiagų vartojimo prevencijos istorija. Narkotinių medžiagų vartojimo prevencija mokykloje. Kaip kalbėtis su moksleiviais apie narkotikus? Išvados.
  Socialinis darbas, referatas(8 puslapiai)
  2005-11-27
 • Žymiai ir vidutiniškai sutrikusio intelekto vaikų kalbinio bendravimo ugdymas

  Įvadas. Bendravimas. Kalbos supratimas. Sakytinė kalba. Apibendrinimas. Bendravimo ir kalbos ugdymo bendrieji bruožai. Ch. Kiernan, B. Reid apibūdino šiuos bendravimo socialinės funkcijos svarbiausius įgūdžius, į kuriuos būtina atkreipti dėmesį, ugdant sutrikusio intelekto vaikų bendravimą. Lavinamųjų klasių mokinių kalbos plėtojimas. Žymiai ir vidutiniškai sutrikusio intelekto vaikų ekspresyvusis žodynas gali būti pirmiausia plėtojamas atsižvelgiant į tokias grupes (A. ir E. Klernan). Išvados.
  Socialinis darbas, referatas(7 puslapiai)
  2008-05-30
 • ŽIV - AIDS prevencija

  Įvadas. Kodėl reikalingas AIDS švietimas? Kas yra ŽIV/AIDS? Kokios gali būti sukeliamos priežastys? Kokie gali būti ligos simptomai? Kokie yra atliekami tyrimai? Koks gydymas yra taikomas? Kokia turi būti profilaktika? ŽIV infekcijos evoliucija. Išvados.
  Socialinis darbas, referatas(9 puslapiai)
  2007-03-26
 • Žmogaus gyvenimo periodizacija

  Įvadas. E. Eriksono žmogaus raidos pakopos. Kotre keturi tęstinumo tipai. Žmogaus gyvenimo metų laikai pagal Levinsoną. Havighursto suaugusio žmogaus raidos užduotys. B. ir Ph. Newmanų žmogaus vystymosi teorija. Išvados.
  Socialinis darbas, referatas(10 puslapių)
  2007-04-04
 • Žmogaus socialinės ir ekonominės problemos socialinėje aplinkoje

  Įvadas. Reiškiniai, trukdantys sėkmingai individo socialinei raidai. Gyvenamoji aplinka ir žmogaus socialinė raida. Vaikų socialinės - edukacinės problemos. Išvados.
  Socialinis darbas, referatas(7 puslapiai)
  2006-11-03
 • Žmogaus socializavimas. Socialinės pedagogikos reikšmė žmogaus socializacijai

  Įžanga. Kas yra socializacija. Problemos aktualumas. Socializacijos procesas. Socializacijos etapai. Socialinės pedagogikos reikšmė žmogaus socializacijai. Išvados.
  Socialinis darbas, referatas(8 puslapiai)
  2007-02-21
 • Žmogus – unikalus fizinis, psichinis, socialinis individas

  Įvadas. Savisaugos samprata. Žmogaus raida. Talentingumas. Genialumas. Koks gabumų lavinimas lengvas ir džiaugsmingas?
  Socialinis darbas, referatas(6 puslapiai)
  2007-02-21
 • Žmonių su negale gyvenimo kokybės gerinimo prielaidos

  Temos aktualumas. Problema. Darbo tikslas. Uždaviniai. Problemos analizė mokslinės teorijos aspektu. Gyvenimo kokybė. Problemos analizė. Darbo išvados. Rekomendacijos problemai spręsti.
  Socialinis darbas, referatas(7 puslapiai)
  2007-08-17
Puslapyje rodyti po