Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Socialinis darbas>Socialinio darbo referatai

Socialinio darbo referatai (361 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Atvejo studija

  Įžanga. Informacija apie klientą. Priežastys, dėl kurių buvo įtrauktas socialinis darbuotojas. Situacijos tyrimas. Kliento sistemos funkcionavimas. Duomenys apie šeimos sistemą ir jos funkcionavimą, kliento vietos šeimoje supratimas. Fizinis kliento funkcionavimas. Emocinis kliento funkcionavimas. Intelektualinis kliento funkcionavimas. Kliento poreikiai, troškimai. Kliento stipriosios pusės, gebėjimas spręsti problemas. Problemos identifikavimas. Anksčiau gautos informacijos analizė ir apibendrinimas. Įspūdžiai. Problemų įvardijimas iš kliento pusės. Problemų įvardijimas iš socialinio darbuotojo pusės. Problemų įvardijimas kitų asmenų, dalyvaujančių kliento problemos tyrime ir sprendime. Problemų klasifikacija ir pagrindimas pagal jų prioritetus. Nuoseklus intervencijos planas. Kokia įtaka buvo daroma intervencijos metu. Pirminiai žingsniai, kurių buvo imtasi sprendžiant problemą. Sekantys intervencijos žingsniai. Intervencija. Vertinimas.
  Socialinis darbas, referatas(9 puslapiai)
  2007-12-10
 • Baimės ir fobijos

  Įvadas. Darbo tikslas yra sužinoti apie baimės rūšis, formas, kaip jos atsiranda žmoguje. Baimė. Baimės samprata. Baimės rūšys. Baimės formos. Šizoidiškos asmenybės. Depresiškos asmenybės. Suvaržytos asmenybės. Isteriškos asmenybės. Baimės atsiradimo priežastys. Fobijos. Fobijos samprata. Fobijų tipai. Įvairios fobijos. Bendrausio pobūdžio fobijos. Fizinės fobijos. Fobijos dėl savojo Aš. Fobijos namų aplinkoje. Socialinės fobijos. Fobijos mokykloje ir darbe. Išvados.
  Socialinis darbas, referatas(14 puslapių)
  2010-05-28
 • Bausmės šeimoje ir jų poveikis vaiko asmenybei

  Įvadas. Fizinės bausmės. Patarimai tėvams. Bausmių žala. Fizinių bausmių požymiai.
  Socialinis darbas, referatas(5 puslapiai)
  2006-11-09
 • Beglobiai vaikai

  Įvadas. Beglobiai vaikai. Grupės apibrėžimas. Statistika. Priežastys kodėl šie vaikai yra socialinio darbo klientai. Socialinio darbuotojo funkcijos ir tikslai. Įstatyminė bazė. Pagalbos sistema. Institucijos darbo apžvalga. Spragos ir trūkumai. Pasiūlymai. Išvados. Priedai (13).
  Socialinis darbas, referatas(33 puslapiai)
  2006-04-01
 • Bendradarbiavimas prevenciniame darbe

  Sąvokos. Įvadas. SSP modelis. Nusikalstamumo prevencijos sąvoka. SSP kooperacija. SSP kooperacijos sudarymas. Valdymo lygis. Koordinavimo lygis. Įgyvendinimo lygis. Nusikalstamumo prevencinio darbo pagrindas. Veiklos planas ir tikslai. Situacijos žymėjimas. SSP konsultantas. Išvados. SPPK (Socialinės Pedagoginės pagalbos komandos) veiklos modelis. Komandos samprata. Socialinės pedagoginės pagalbos komandos veiklos bendrojo lavinimo mokykloje prielaidos. Bendradarbiavimo modelis. SPPK veiklos modelis bendrojo lavinimo mokyklose. SPPK komandos narių atsakomybės. Specialioji prevencija. Išvados.
  Socialinis darbas, referatas(24 puslapiai)
  2007-11-27
 • Bendrojo lavinimo mokyklų investicijos į žmogiškuosius išteklius

  Įvadas. Darbo tikslas – bendrojo lavinimo mokyklų investicijų į žmogiškuosius išteklius nagrinėjimas. Investavimas į mokytojus. Investicijų formos. Pagrindiniai investuotojai švietimo sistemoje. Kvalifikacijos tobulinimo priemonės. Investicijų paskirstymas ir prioritetai. Išvados.
  Socialinis darbas, referatas(13 puslapių)
  2008-09-19
 • Bendruomenės slauga ir globa

  Įvadas. Bendruomenės slauga. Socialinis darbas bendruomenėje. Socialinio darbo ir slaugos apibrėžimai, ir jų kompetencijos. Bendruomenei teikiamos socialinės paslaugos.
  Socialinis darbas, referatas(7 puslapiai)
  2006-09-12
 • Bendruomenės socialinė veikla, sociokultūrinė veikla bendruomenėje

  Įvadas. Kaimo bendruomenės samprata. Šilalės rajono kaimo bendruomenių koordinacinis centras. Koordinacinio centro veiklos tikslai, uždaviniai. Koordinacinio centro nariai, jų teisės ir pareigos. Koordinacinio centro struktūra ir valdymas. Šilalės rajono kaimo bendruomenių koordinacinis centras veikla. Renginiai, kultūrinės, tradicinės šventės. Išvados.
  Socialinis darbas, referatas(18 puslapių)
  2006-11-21
 • Children’s rights and its protection

  Referatas anglų kalba. Vaikų teisės. Vaikų teisių apsauga. Introduction. UNICEF. The Convention on the Rights of the Child. What kind of Rights does a Child have?
  Socialinis darbas, referatas(5 puslapiai)
  2007-03-01
 • Darbas su bendruomene socialiniame darbe

  Įvadas. Bendruomenė kaip socialinė sistema. Bendruomiškumo ugdymo būdai ir priemonės. Poreikių vertinimas bendruomenės lygmeniu. Lietuvos kaimo bendruomenės plėtros problemos. Pozityvūs ir negatyvūs bendruomeniškumo aspektai. Socialinio darbuotojo darbas bendruomenėje. Socialinio darbuotojo vaidmenys mažinant socialinę atskirtį. Išvados.
  Socialinis darbas, referatas(12 puslapių)
  2007-12-28
 • Darbas su rizikos grupėmis: negatyvūs ir delinkventiniai vaikai

  Įvadas. Rizikos grupes vaikai. Rizikos grupės vaikams būdingi bruožai. Nederamo vaikų elgesio priežastys. Priežastys, susijusios su pačiu savo vaiku. Priežastys, susijusios su šeima arba kaimynais. Priežastys, susijusios su mokykla ir su jos organizacija. Priežastys susijusios su klase. Žaidimas "Pasekmės": darbas su negatyviais, delinkventiniais vaikais. Žaidimo aprašymas. Išvados.
  Socialinis darbas, referatas(8 puslapiai)
  2006-11-08
 • Darbo metodai su rizikos grupės vaikais

  Rizikos grupės vaikai. Metodas. Metodų grupės. Asmenybės formavimas. Konsultavimo metodas. Grupinis palaikymas (darbas su grupe). Bendradarbiavimo metodas. Psichodrama. Pokalbis. Natūralių pasekmių metodas. Saviraiškos terapija.
  Socialinis darbas, referatas(8 puslapiai)
  2007-02-19
 • Darbo su neįgaliaisiais asmenimis psichologiniai bendravimo ypatumai

  Įvadas. Negalių rūšys. Požiūrio taškai į neįgaliuosius. Bendravimas su žmonėmis, turinčiais protinę negalią. Bendravimas su žmonėmis, sergančiais cerebriniu paralyžiumi. Kurčiųjų psichologiniai bendravimo ypatumai. Bendravimas su žmonėmis, turinčiais kalbos sutrikimų. Išvados.
  Socialinis darbas, referatas(9 puslapiai)
  2010-04-20
 • Darbo su vaikais, patyrusiais tėvų skyrybas ypatumai

  Vaikas. Šeima. Meilė ir moralinė atsakomybė. Vaikų gimdymas. Pirminės socializacijos funkcija. Edukacinė funkcija. Rekreacinė ir psichoterapinė funkcija. Ekonominė ir namų ūkio tvarkymo funkcija. Komunikacinė šeimos funkcija. Emocinė šeimos funkcija. Reguliuojančioji funkcija. Psichologinis šeimos klimatas. Paauglio socializavimas. Pagrindiniai socialiniai įgūdžiai. Skyrybos. Vaiko gedėjimo procesas. Tėvų elgesio klaidos po skyrybų. Agresyvumas. Socialinio pedagogo darbas su vaiku. Pagalbos teikimo įgūdžiai. Socialinio pedagogo darbas su vaiku.
  Socialinis darbas, referatas(22 puslapiai)
  2006-04-25
 • Dėmesio trūkumas ir hiperaktyvumas

  Įvadas. Hiperkinezinių sutrikimų klasifikacija. Hiperkineziniai sutrikimai. TLK-10 ir DSM-IV klasifikacijų, diagnostikos kriterijų panašumai ir skirtumai diagnozuojant aktyvumo ir dėmesio sutrikimus. Dėmesio trūkumo ir hiperaktyvumo sutrikimas. Dėmesio trūkumo ir hiperaktyvumo sutrikimo etiologija. Komorbidiškumas. Hiperkinezinių sutrikimų klinika. Diagnozės nustatymas. Diagnostiniai kriterijai. Gydymas.
  Socialinis darbas, referatas(10 puslapių)
  2009-02-05
 • Deviantinis elgesys - prostitucija

  Įžanga. Prostitucija senovėje. Prostitucijos priežastys. Prostitutes pagal prostitucijos veiklos priežastis galima būtų suskirstyti į tris grupes. Formos. Gatvės. Dirbančios taip vadinamose agentūrose. Eksportas į kitas šalis. Paslaugos vartotojai. Seksualinės prievartos, smurto pasekmės. Įstatymai. Pagalba. Išvados.
  Socialinis darbas, referatas(9 puslapiai)
  2007-05-18
 • Diagnozės atskleidimas pacientui

  Įvadas. Vėžio diagnostika. Ligos atskleidimas ir tiesos sakymas. Ar visuomet ligonis turi viską žinoti apie savo ligą? Ligonio reakcija sužinojus diagnozę. Tarpasmeninių santykių pokyčiai. Pagalba ir savipagalba. Savipagalba. Pagalba. Šeimos ir artimųjų vaidmuo diagnozavus ligą. Socialinio darbuotojo vaidmuo diagnozavus ligą. Kaip pora gali padėti sau įveikti psichologinę naštą? Išvados.
  Socialinis darbas, referatas(9 puslapiai)
  2007-04-14
 • Dienos centrai vaikams, priklausantiems rizikos šeimoms

  Įvadas. Socialinės rizikos šeimų gyvenimo aplinkybės. Girtaujantys tėvai. Šeimos, kurios neturi pastovaus pragyvenimo šaltinio. Vienišos motinos šeima. Vienišo tėvo šeima. Netikęs tėvų pavyzdys vaikams. Nepakankamas dėmesys vaikui. Netinkamas auklėjimo stilius. Prievarta ir smurtas šeimoje. Vaikams iš socialinės rizikos šeimų būdingi bruožai. Dienos centrai – vienas iš pagalbos vaikui būdu. Vaikams dienos centrų teikiama pagalba. Bendradarbiavimas tarp institucijų.
  Socialinis darbas, referatas(11 puslapių)
  2006-03-17
 • Dienos centras pagyvenusiems žmonėms

  Įstaigos tikslas. Varėnos rajono bendruomenės dienos centras "Dobilas". Klientai. Kauno pagyvenusių žmonių dienos centras. Dienos centras pagyvenusiems žmonėms ir žmonėms su negalia "Verdenė". Širvintų dienos centras. Poreikiai. Paslaugos. Paslaugų rūšys. Personalas. Pensininkai ir pensijos. Dienos centro finansavimas bei paslaugų apmokėjimas. Vyresnio ir senyvo amžiaus žmonių mokymosi ypatumai (trečiojo amžiaus universiteto pavyzdžiu): poreikių analizė.
  Socialinis darbas, referatas(9 puslapiai)
  2006-10-27
 • Disability and society

  Darbas anglų kalba. Neįgalumas ir visuomenė. Introduction. Historical Perspective of disabled people. From the early history till the Dark Ages. Medieval Christianity - impairment as a sin. Disability in industrialization and medicalization period. Myths about disability in late twenty century and nowadays. Medical and Social models of disability. The medical/individual model of disability. The social model of disability. Two models of disability to compare. Disabling barriers for participation in social life. The life of disabled family. Disabled children in education. Disadvantage of disability in employment. Not access built environment. Conclusion.
  Socialinis darbas, referatas(14 puslapių)
  2009-04-14
Puslapyje rodyti po