Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Socialinis darbas>Socialinio darbo referatai

Socialinio darbo referatai (361 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Nepilnamečių resocializacija užsienio šalyse

  Įvadas. Nepilnamečių baudžiamosios atsakomybės ir perauklėjimo bendrieji bruožai. Esminės priežiūros įstaigų pertvarkymo gairės. Individualių ir grupinių perauklėjimo metodų taikymo galimybės. Išvados.
  Socialinis darbas, referatas(13 puslapių)
  2008-12-16
 • Nepriteklius

  Įvadas. Skurdo priežastys. Skurdo rizikos ribos problema. Minimalus pragyvenimo lygis. Parama nepriteklių kenčiantiems žmonėms. Valstybinė socialinė parama. Nedirbantys asmenys. Socialinės paramos poreikis. Paramos schemos. Išvados.
  Socialinis darbas, referatas(19 puslapių)
  2012-01-04
 • Netektis mirties atveju

  Įvadas. Tikslas - išsiaiškinti kaip skirtingo amžiaus žmonės reaguoja į netektį, ir kaip būtų galima jiems padėti. Sielvartas ir gedėjimas. Sielvarto eiga. Vaiko mirtis. Vaikų požiūris į mirtį. Mirties supratimo raida. Vaikas patyrė netektį. Vaikų reakcija į netektį. Skirtingo amžiaus vaikų supratimas apie mirtį. Vaikų ir suaugusiųjų gedėjimo skirtumai. 6 požymiai, rodantys, jog vaikui po netekties reikia specialistų pagalbos. Sielvartas senatvėje. Išvados.
  Socialinis darbas, referatas(8 puslapiai)
  2008-05-10
 • Nevyriausybinės ir savanoriškos organizacijos

  Įvadas. Nevyriausybinė organizacija. Nevyriausybinės organizacijos Lietuvoje. Savanoriškas centras. Savanoriškos organizacijos istorija. Nevyriausybinės organizacijos ir savanoriško centro bendradarbiavimas. Išvados.
  Socialinis darbas, referatas(11 puslapių)
  2009-02-04
 • Nevyriausybinės organizacijos (3)

  Įvadas. Tikslas - aptarti savanoriško darbo reikalingumą ir svarbą. Nevyriausybinių organizacijų vaidmuo. NVO samprata. NVO veiklos principai. NVO veiklos sritys. Nevyriausybinės organizacijos (NVO) – dirbančios su vaikais. Telšių psichologinio vaikų ir jaunimo centro "Vilties linija" veikla. Savanoriška veikla Telšiuose. Trumpas "Vilties linijos" pristatymas. savanorių atranka ir mokymas. "Vilties linija" šiandien. Išvados. Priedas ("Vilties linija". Klausau).
  Socialinis darbas, referatas(18 puslapių)
  2009-11-16
 • Nevyriausybinės organizacijos ir jų veikla

  Nevyriausybinių organizacijų samprata. Nevyriausybinės organizacijos – kas tai? Dabartinė padėtis. Nūdienos situacija. Perspektyvos. Nevyriausybinių organizacijų vaidmuo ir privatus NVO finansavimas. Filantropijos vieta visuomenėje. Nevyriausybinių organizacijų vaidmuo. Labdara – parama ir savanoriškas neapmokamas darbas NVO. Europos komisijos pranešimas apie NVO pasiekimus. NVO išteklių gausinimas.
  Socialinis darbas, referatas(12 puslapių)
  2007-02-26
 • Nevyriausybinės organizacijos, teikusios socialines paslaugas tarpukario Lietuvoje 1918 - 1940 metais

  Įvadas. Lietuvos moterų globos komitetas. Kūdikių gelbėjimo draugija. Pieno lašo draugija. Vaikelio Jėzaus draugija. Lietuvių draugija nuo karo nukentėjusiems šelpti. Kunigaikštienės Birutės Karininkų Šeimų Moterų draugija. Lietuvos Katalikių Moterų draugija. Apibendrinimas.
  Socialinis darbas, referatas(6 puslapiai)
  2006-09-27
 • Nevyriausybinių organizacijų veikla ginant vaikų teises

  Įvadas. Vaikų teisės. Nevyriausybinės organizacijos. Atskirų nevyriausybinių organizacijų veikla. "Gelbėkit vaikus". "Visos Lietuvos vaikai". "Dvasinės pagalbos jaunimui centras". Išvados.
  Socialinis darbas, referatas(10 puslapių)
  2007-08-08
 • Nyderlandų šalies socialinė apsaugos sistema

  Įžanga. Sveikatos apsauga. Sveikatos draudimas. Motinystės pašalpa. Šeimos pašalpa. Invalidumo pašalpa. Vaikų fondas. Draudimas nuo nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių susirgimų. Senatvės pensija. Švietimas. Darbo tvarka ir sąlygos. Mokesčiai. Išvada.
  Socialinis darbas, referatas(7 puslapiai)
  2007-04-14
 • Nuteistieji ir asmenys, išėję iš laisvės atėmimo vietų

  Nusikalstamumo ir bausmės samprata. Problemos aktualumas ir visuomenės požiūris. Nusikalstamumą sąlygojančios priežastys. Informacijos rinkimo būdai ir metodai dirbant su nuteistaisiais ir su asmenimis išėjusiais iš įkalinimo įstaigų. Informacijos rinkimo būdai. Socialinio darbo metodai. Individualaus darbo programos. Grupinio užimtumo programos. Institucijos siekiančios padėti nuteistiesiems ir asmenims išėjusiems iš įkalinimo įstaigų. Išvados.
  Socialinis darbas, referatas(11 puslapių)
  2009-02-05
 • Paauglystė vaikų globos namuose: dažniausi žalingi įpročiai

  Įvadas. Paauglystė ir vaikų globos namai. Paauglystės samprata. Teisiniai aktai, reglamentuojantys vaikų globą. Paauglys vaikų globos namuose. Paauglių, gyvenančių vaikų globos namuose, žalingi įpročiai. Žalingų įpročių samprata. Dažniausi paauglių, gyvenančių globos namuose, žalingi įpročiai ir jų atsiradimo priežastys. Išvados.
  Socialinis darbas, referatas(17 puslapių)
  2007-05-17
 • Paauglystės krizės (2)

  Paauglystės laikotarpis ir jo reikšmė vaiko vystymuisi. Paauglystės krizės. Pažintinė raida. Paauglių emocijos. Jaunystės fazės ir krizės. Jaunystės fazės. Ankstyvoji jaunystė. Vidurinioji jaunystė. Vėlyvoji jaunystė. Krizė ir jos sprendimas. Pokyčiai. Paauglys ir šeima. Draugai. Apibendrinimas.
  Socialinis darbas, referatas(12 puslapių)
  2007-02-13
 • Paauglių delinkventinio elgesio priežasčių analizė

  Įvadas. Pagrindinės kriminogeninių veiksnių grupės. Šeimos aplinka. Mokyklos ir bendraamžių grupės įtaka. Visuomenės informavimo priemonės. Neužimtumas. Alkoholio ar kitų narkotinių medžiagų vartojimas. Intelektas ir delinkventinis elgesys. Išvados.
  Socialinis darbas, referatas(16 puslapių)
  2011-11-28
 • Paauglių elgesio sutrikimai ir jų sprendimo būdai

  Įvadas. Paauglių elgesį sąlygojantys veiksniai tėvų vaidmuo tapatumo raidoje. Brendimo įtaka. Deviacinis paauglių elgesys. Socialinės rizikos grupei priklausančių paauglių elgesio sutrikimai. Paauglių sutrikusio elgesio sprendimo būdai, patarimai. Išvados.
  Socialinis darbas, referatas(10 puslapių)
  2007-06-18
 • Paauglių girtavimas

  Įvadas. Girtaujantis paauglys. Visuomenės požiūris į girtaujantį jaunimą. Asmeninė patirtis. Išvados.
  Socialinis darbas, referatas(10 puslapių)
  2008-10-29
 • Paauglių įsitraukimo į alkoholio vartojimą lygiai. Prevencija

  Įvadas. Darbe plačiau panagrinėsiu: kokios yra vaikų alkoholizmo priežastys, kaip užkirsti kelią alkoholizmo plitimui, kaip padėti alkoholikui ir jo šeimai. Įsitraukimo į alkoholinių gėrimų vartojimą lygiai. Alkoholizmo prevencija. Pagalba alkoholikui ir jo šeimai. Pagalba sergančiajam alkoholizmu. Pagalba sergančiojo šeimai. Išvados.
  Socialinis darbas, referatas(9 puslapiai)
  2008-09-12
 • Paauglių narkomanija

  Įvadas. Kas yra narkotikai? Iš kur kilo, rūšys, poveikis. Narkotikų žala besivystančiam organizmui ir kiti pavojai susiję su narkotikų vartojimu. Narkotikų populiarumas Lietuvoje. Narkotikų vartojimo priežastys. Narkotikų prevencija mokyklose. Kaip tėvai gali padėti savo vaikams. Išvados.
  Socialinis darbas, referatas(21 puslapis)
  2006-02-08
 • Paauglių reprodukcinė sveikata

  Įvadas. Visuomenės požiūris į jaunų žmonių lytinės sveikatos stiprinimo poreikius. Ar apsaugo sveikatą lytinis švietimas? Jaunų žmonių reprodukcinės sveikatos programų besivystančiose šalyse tyrimai. Jaunimas – tai mūsų ateitis ir turime investuoti į jų sveikatą bei raidą. Jaunų žmonių apklausa, kurią organizavo Jungtinių tautų Populiacijos fondas ir Tarptautinė planuotos tėvystės federacija: Draugai. Tėvai ir suaugusieji. Lytiškumo pasireiškimas. Meilė. Santuoka. Kontracepcija. Nėštumas ir tėvystė. Lytiškai plintančios ligos/ AIDS. Abortas. Tarnybos. Mokymas ir švietimas. Pašnekesiai apie seksą. Statistiniai duomenys, atspindintys paauglių reprodukcinę sveikatą. Išvados. Darbas iliustruotas grafikais.
  Socialinis darbas, referatas(26 puslapiai)
  2007-04-27
 • Paauglių savižudybės

  Įvadas. Savižudybė - procesas. Pagrindinės vaikų savižudybių priežastys. Moksleivių savižudystės požymiai. Mitai ir tiesos apie savižudybę. Depresija. Mokymosi sutrikimai. Į savižudybę linkę jaunuoliai ir jų šeimos. Moksleiviško amžiaus jaunuolių savižudybių paplitimas. Savižudybių prevencijos galimybės mokykloje. Išvados.
  Socialinis darbas, referatas(13 puslapių)
  2008-04-28
 • Paauglių socialinė gerovė

  Socialinė gerovė. Socialinė problema – paauglių maištas. Kaip ši problema apibrėžiama. Organizacijų ir įstaigų užsiimančiu šia problema funkcijos. Šeimos susijusios su šia problema. Išgirstos nuomonės ir jų apmąstymas. Pašnekovai ir jų problemos šia tema. Išvados.
  Socialinis darbas, referatas(6 puslapiai)
  2006-01-19
Puslapyje rodyti po