Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Socialinis darbas

Socialinis darbas (787 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Ligos - socialinė problema

  Įvadas. Ligos ir sindromai, kai vyrauja širdies ir kraujagyslių pažeidimai. Su mityba susijusios ligos. Mitybos problemos socialinė esmė. Psichinės ir vegetacinės nervų sistemos ligos ir jas nulemiantys faktoriai. Infekcinės, profesinės ligos ir jas įtakojantys veiksniai.
  Socialinis darbas, referatas(6 puslapiai)
  2007-02-09
 • Marijampolės vaikų globos namai

  Tikslinė populiacija. Srities problematika. Vietos specializacija. Ankstesni požiūriai į šią problemą. Marijampolės vaikų globos namų istorija. Veiksmų apribojimas. Įstatymai ir nutarimai. Išorinės gairės. Finansavimas. Sprendimus priimanti ir atsakomybę paskirianti tarnyba. Apėmimas. Palyginamosios perspektyvos. Klientų patekimas į Marijampolės vaikų globos namus. Laisvalaikis. Asmeninė nuomonė.
  Socialinis darbas, referatas(11 puslapių)
  2007-05-11
 • Meilė kaip dorovinė vertybė ir santuokos pagrindas (4)

  Esė apie meilę. Tikslas - išsiaiškinti meilės kaip dorovinės vertybės ir santuokos pagrindo ypatumus. Išvados.
  Socialinis darbas, esė(4 puslapiai)
  2009-12-01
 • Mirtis ir netektis: slaugos ir socialinio darbo aspektai

  Įvadas. Mirtis ir mirimas. Mirties sampratos raida. Mirties apibrėžimas. Mirimo stadijos. Mirštančio žmogaus slaugymas. Mirštančiojo poreikiai. Rūpinimasis fizine būsena. Psichologinė pagalba. Socialinė pagalba. Rūpinimasis dvasine būsena. Mirštančiojo šeima. Komandinis darbas. Netektis. Išvados. Summary.
  Socialinis darbas, kursinis darbas(21 puslapis)
  2007-05-21
 • Mokyklos nelankymo problema

  Įvadas. Vaiko teisė į mokslą. Mokyklos nelankymo priežastys. Šeimos įtaka mokyklos nelankymui. Mokymosi sunkumai ir mokyklos nelankymas. Mokytojo vaidmens sąsajos su mokyklos nelankymu. Patyčių problemos sąsajos su vengimu lankyti mokyklą. Psichologinės mokyklos nelankymo priežastys. Prievarta prieš vaikus kaip vengimo lankyti mokyklą veiksnys. Mokinių veikla mokyklos nelankymo metu. Priemonės, skirtos spręsti mokyklos nelankymo problemą. Socialinio pedagogo vaidmuo, sprendžiant blogai mokyklą lankančių vaikų problemas. Išvados. Rekomendacijos.
  Socialinis darbas, referatas(14 puslapių)
  2008-12-18
 • Mokinių konfliktai tarp bendraklasių mokykloje

  Santrauka. Įvadas. Darbo tikslas: Ištirti mokinių požiūri į mokyklą, mokytojus, Bendravimą su klasės draugais ir pamokų lankymą bei nelankymą. Tyrimo metodika. Tyrimo metodai. Tiriamieji. Rezultatų analizė. Tyrimo išvados. Anketa.
  Socialinis darbas, tyrimas(18 puslapių)
  2011-07-04
 • Mokomosios grupės

  PowerPoint pristatymas. Pranešimo tikslas. Pranešimo uždaviniai. Mokomosios grupės. Požymiai. Socialinis darbuotojas atlieka vadovo, koordinatoriaus vaidmenį. Mokomajai grupei būdinga. Kaip įsimename perteikiamą informaciją. Grupių pavyzdžiai. Vaikų įgūdžių lavinimas. Kiekvienas vaikas yra žymimas, ką jis padarė ir ko ne. Dienos pabaigoje vaikams yra užduodami klausimai. Šeimos akademija. Grupių metu tėvai. Tėvystės įgūdžių grupė. Tėvystės įgūdžių grupė. Savanorių mokymai. Europos savanorių rengimo strategijos kryptys. Savanorių mokymai prasideda nuo susipažinimo. Darbuotojų darbo su savanoriais būdai. Savanorių sistemos rengimo programą sudaro. Savanorių rengimo programa darbui su vaikais. Savanorių išankstinis pasirengimas darbui su vaikais iš gatvės (2004 metai). Jaunuolių, dalyvavusių savanoriškoje veikloje, mintys. Neįgaliųjų profesinis pasirengimas. Tikėtinos kompetencijos, kurios bus įgytos mokymų metu.
  Socialinis darbas, pristatymas(28 skaidrės)
  2009-05-04
 • Moraliniai natūralaus šeimos planavimo (NŠP) ir kontracepcijos skirtumai

  Moraliniai NŠP (natūralaus šeimos planavimo) ir kontracepcijos skirtumai, svarbūs sutuoktinių emociniame, dvasiniame ir fiziniame bendravime. Įvadas. Natūralaus šeimos planavimo ir kontracepcijos moralumo vertinimo skirtumai. Išvados.
  Socialinis darbas, namų darbas(7 puslapiai)
  2008-12-02
 • Moterų nedarbas kaip socialinė problema

  Įvadas. Nedarbo statistika Lietuvoje. Socialinė bedarbių savijauta. Moterų diskriminacijos problemos. Lyčių darbo užmokesčio skirtumai. Tradicinis vyro ir moters vaidmenų pasiskirstymas šeimoje, lemiantis lyčių ekonominę nelygybę. Ar tikrai moterims visada naudingos lengvatos ir privilegijos? Moterų bedarbystės problemų atsiradimo ir priežasčių analizė. Tyrimo charakteristika. Moterų sampratos apie bedarbystės problemų atsiradimo ir priežasčių analizės apibendrinimas. Išvados. Priedas (1).
  Socialinis darbas, kursinis darbas(29 puslapiai)
  2006-12-06
 • Moterų užimtumo skatinimo priemonės Lietuvoje

  Įvadas. Tikslas: nustatyti pagrindinius veiksnius, lemiančius moterų užimtumą bei įvertinti užimtumą skatinimo priemones Lietuvoje. Strateginiai šalies prioritetai užimtumo politikos srityje. Stereotipinio požiūrio įtaka moterų užimtumui. Šeima ir darbas Lietuvos žmonių gyvenime. Šeimos ir darbo suderinamumas Europos Sąjungoje. Diskriminacija darbo rinkoje. Diskriminacijos darbo rinkoje rūšys. Vykdoma lyčių lygybės politika Lietuvoje. Vykdoma lyčių lygybės politika Europos. Sąjungoje. Išvados.
  Socialinis darbas, kursinis darbas(17 puslapių)
  2010-04-14
 • Motinystės apsauga Lietuvoje

  Santrauka. Summary. Įvadas. Motinystės apsaugos priemonės. Motinų ir kūdikių sveikata. Motinystės atostogos. Nėštumo ir gimdymo atostogos. Pašalpa nėštumo ir gimdymo atostogų metu. Vaiko priežiūros atostogos. Pašalpa vaiko priežiūros atostogų metu. Vaiko priežiūros paslaugos. Motinoms teikiamos lengvatos ir jų teisės. Išmokos, kompensacijos ir kitos lengvatos. Motinų teisės ir diskriminacija darbe. Motinystės ir profesinės veiklos derinimo problemos. Tyrimo tikslas ir uždaviniai. Tyrimo metodika. Tyrimo metodas. Tyrimo atranka. Tyrimo eiga ir organizuotumas. Tyrimo rezultatai. Rezultatų pristatymas. Rezultatų aptarimas. Išvados ir pasiūlymai.
  Socialinis darbas, diplominis darbas(36 puslapiai)
  2008-12-24
 • Motinystės ir motinystės (tėvystės) pašalpų programų lyginimas

  Įvadas. Motinystė - kaip socialinė rizika. Socialinės politikos modeliai. Lietuva (Rytų Europa). Vokietija (Vakarų Europa). Graikija (Pietų Europa). Motinystės pašalpų programų lyginimas. Galiojantys teisės pagrindai. Aprėptis. Paslaugų rūšys. Motinystės pašalpos mokėjimo trukmė (prieš ir po gimdymo). Motinystės pašalpos dydis. Tėvystė. Tyrimų duomenys. Sąlygos, kurioms esant vyrai labiau pasinaudotų šia teise. Tėvystės programos Lietuvoje, Vokietijoje ir Graikijoje. Modernūs vyrai išsiplėtusioje Europoje. Reklaminė kampanija. Kodėl vyrams svarbu eiti tėvystės atostogų. Modernus vyras. Ydingas ir atgyvenęs požiūris. Išvados.
  Socialinis darbas, referatas(15 puslapių)
  2006-09-09
 • Motinų, auginančių neįgalius vaikus, profesinis savęs realizavimas

  Motinų, auginančių neįgalius vaikus, profesinis savęs realizavimas. Įvadas. Darbo uždaviniai. Šeimos struktūra. Motina - namų šeimininkė. Motina, siekianti karjeros, gimus neįgaliam vaikui. Rekomendacijos. Išvados.
  Socialinis darbas, namų darbas(5 puslapiai)
  2007-02-08
 • Muniškių senelių globos namų senelių laisvalaikio gerinimas

  Projektas. Trumpas projekto aprašymas. Projekto tikslai ir uždaviniai. Tikslas – Muniškių senelių globos namų senelių laisvalaikio organizavimas. Uždaviniai. Projekto pagrindimas. Detalus projekto veiklų, dalyvio atsakomybės ir projekto valdymo aprašymas. Projekto veiklų įgyvendinimo planas. Laukiami projekto rezultatai. Pagrindinio pareiškėjo ir partnerių gebėjimai. Projekto kaštų struktūra pagal finansavimo šaltinius.
  Socialinis darbas, namų darbas(8 puslapiai)
  2009-01-09
 • Narkomanija ir ŽIV įkalinimo įstaigose

  Narkomanijos paplitimas Lietuvos įkalinimo vietose. Nuteistųjų sveikatos priežiūra. ŽIV Alytaus kolonijoje. Kalinių žinios apie ŽIV (AIDS). ŽIV plitimo prevencijos laisvės atėmimo vietose sistema. Įgyvendintos prevencinės priemonės įkalinimo įstaigose. Individo reakcija į prevencijas. Išvados.
  Socialinis darbas, referatas(8 puslapiai)
  2006-06-19
 • Narkomanija. Reabilitacija. Reabilitacijos problemos

  Įvadas. Narkomanijos samprata, priežastys, paplitimas. Reabilitacijos samprata. Psichologinės bei socialinės reabilitacijos problemos ir jų sprendimo būdai. Reabilitacijos galimybės Lietuvoje. Reabilitacijos Lietuvoje, turintiems priklausomybę nuo narkotikų, tobulintinos sritys.
  Socialinis darbas, namų darbas(6 puslapiai)
  2010-12-30
 • Narkomanijos pasekmės

  Įvadas. Narkomanijos samprata. Euforija. Psichinė priklausomybė. Fizinė priklausomybė. Narkotinės medžiagos. Narkomanijos pasekmės. Pasekmės susijusios su narkomaną supančia aplinka, visuomene ir valstybe. Narkomano kaip asmenybės ir sveikatos problemos. Kas tai yra AIDS/ŽIV? Nuo narkomanijos iki AIDS/ŽIV. AIDS/ŽIV statistika Lietuvoje ir kitose šalyse. Problemos sprendimo būdai. Prevencija. Gydymas. Išvados.
  Socialinis darbas, referatas(26 puslapiai)
  2009-04-24
 • Narkomanijos plitimo problema ugdymo institucijose

  Įvadas. Narkomanijos samprata. Narkomanija –priklausomybės liga. Narkotikų vartojimo priežastys. Narkotikų vartojimo pasekmės. Išvados.
  Socialinis darbas, referatas(10 puslapių)
  2006-01-19
 • Narkomanijos prevencija

  Įvadas. Prevencijos vykdymas Lietuvoje. Pirminės prevencijos nuostatos. Renginiai, skirti narkotinių ir psichotropinių medžiagų vartojimo prevencijai. Naujos prevencijos formos. Išvados.
  Socialinis darbas, referatas(10 puslapių)
  2007-05-10
 • Narkomanijos prevencija Lietuvoje

  Įvadas. Narkotikų vartojimas. Narkotikai. Vartojimo priežastys. Prevencija.
  Socialinis darbas, referatas(5 puslapiai)
  2007-06-23
Puslapyje rodyti po