Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Socialinis darbas

Socialinis darbas (787 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Projektas: Centro, pagyvenusių žmonių laisvalaikio užimtumui, įkūrimas

  Vieta. Prašoma suma. Pavadinimas. Santrauka. Tikslas. Uždaviniai. Projekto pagrindimas. Veiklos etapai. Metodologija. Projekto trukmė. Projekto vykdymo grafikas. Laukiami rezultatai. Veiklos tęstinumas pasibaigus projektui. Rizika ir numatoma veikla taip įvykus. Projekto biudžetas.
  Socialinis darbas, pavyzdys(11 puslapių)
  2006-10-27
 • Projektas: laisvalaikio užimtumo didinimas

  Projektas: vaikų laisvalaikio užimtumo didinimas Gargžduose. Įvadas. Pagrindinė informacija. Problema - tikslus jos aprašymas ir pagrindimas. Projekto rezultatų poveikis tikslinės grupės problemos sprendimui. Problemos pagrindimas. Pasirinkti problemos sprendimo būdai projekto eigoje. Projekto tikslas. Projekto uždaviniai. Laukiamas rezultatas. Projekto tęstinumas. Projekto koordinavimas, projekto dalyviai. Veiksmų planas. Projekto įgyvendinimo planas. Biudžetas. Projekto finansavimo šaltiniai. Vertinimas.
  Socialinis darbas, namų darbas(8 puslapiai)
  2008-03-21
 • Projektas: pagyvenusių žmonių laisvalaikio centro kūrimas "Aušrinė"

  Vieta. Prašoma suma. Pavadinimas. Santrauka. Tikslas: Patenkinti Šiaulių miesto pagyvenusių žmonių laisvalaikio užimtumo poreikius. Uždaviniai. Projekto pagrindimas. Veiklos etapai. Metodologija. Projekto trukmė. Projekto vykdymo grafikas. Laukiami rezultatai. Veiklos tęstinumas pasibaigus projektui. Rizika ir numatoma veikla taip įvykus. Projekto biudžetas.
  Socialinis darbas, referatas(11 puslapių)
  2009-02-13
 • Projektas: prevencinė vasaros stovykla "Aušra"

  Organizacijos, vykdančios projektą pavadinimas, adresas, telefonas, faksas, el.paštas. Organizacijų vadovai, narių skaičius, (savanoriai, etatiniai darbuotojai). Projekto pavadinimas. Projekto vadovo vardas, pavardė pareigos. Situacijos pristatymas (Problemos analizė). Projekto tikslai. Projekto uždaviniai. Kam skirtas projektas (tikslinė grupė). Numatomas dalyvių skaičius. Projekto vykdytojai (skaičius). Projekto tęstinumo galimybės. Kaip bus informuojama visuomenė apie projektą. Laukiami rezultatai. Kas bus daroma (projekto įgyvendinimo etapai). Kokie bus naudojami metodai? (veiklos efektyvumo užtikrinimui, visuomenės informavimui). Projektui reikalinga suma. Biudžetas.
  Socialinis darbas, pavyzdys(8 puslapiai)
  2007-02-07
 • Projektas: senjorų užimtumo ir laisvalaikio dienos centras

  Projekto tikslai. Projekto tikslas – sukurti socialinių paslaugų centrą seniems žmonėms, siekiant pagerinti jų sveikatos ir socialinės priežiūros paslaugas, gyvenantiems tiek globos namuose, tiek ir tiems, kurie gyvena vieniši savo namuose organizuojant paslaugų kokybę ir jų laisvalaikio užimtumą. Problemos aktualumas. Užimtumo ir laisvalaikio problema. Sveikatos problemų aktualumas geriatrijos srityje. Senėjimo poveikis socialiniams vaidmenims ir su tuo susijusios problemos. Problemos aktualumas, remiantis įstatymais, nutarimais ir kitais duomenimis. Projekto praktinė veikla, atsiliepianti į senų žmonių poreikius. Išvados ir pasiūlymai.
  Socialinis darbas, namų darbas(10 puslapių)
  2008-11-16
 • Projektinė paraiška: Laisvalaikio užimtumo projektas (2)

  Pagrindinė informacija. Projekto pagrindimas. Projekto santrauka. Projekto įgyvendinimo alternatyvų analizė. Projekto inovatoriškumo pagrindimas. Pasirinkti problemos sprendimo būdai projekto eigoje. Projekto tikslas. Projekto uždaviniai. Tikslinės grupės. Tikslinės grupės pasirinkimo priežastys. Tikslinių grupių problemos, tikslinių grupių poreikiai, susiję su projektu. Projekto veiklos. Veiklų planas. Paramos viešumo priemonės. Projekto biudžetas. Projektui reikalingų prekių ar paslaugų pirkimas. Žaidimo aikštelės įrengimas. Numatomas rezultatas. Projekto rezultatų poreikio ir naudos pagrindimas. Projekto administravimo personalas.
  Socialinis darbas, referatas(13 puslapių)
  2008-01-18
 • Prostitucija (2)

  Įžanga. Prostitucijos socialiniai, teisiniai ir istoriniai aspektai. Prostitucijos priežastys ir pasekmės. Kaip su jomis kovoti? Administracinio teisės pažeidimo (nusižengimo) ir vertimosi prostitucija nusižengimo sudėtis. Prostitucija - už ar prieš? Visuomenės nuomonė. Išvados.
  Socialinis darbas, referatas(27 puslapiai)
  2007-06-12
 • Prostitucijos ir prekybos moterimis problemos

  Įvadas. Prostitucijos raida. Prostitucijos plitimo priežastys. Prostitucijos formos. Prostitutės – seksualinės prievartos aukos. Požiūrio į prostituciją įvairovė. Prostitucijos legalizavimas. Požiūris į prostituciją Lietuvoje. Prekybos žmonėmis ir prostitucijos prevencija Lietuvoje. Išvados.
  Socialinis darbas, referatas(14 puslapių)
  2007-12-20
 • Prostitucijos prevencija

  Įvadas. Prostitucijos formos bei mastai. Prostituciją sąlygojantys veiksniai. Prevencija. Išvados.
  Socialinis darbas, referatas(7 puslapiai)
  2008-01-15
 • Psichologinės ir socialinės vaiko problemos

  Įvadas. Tikslas – išanalizuoti psichologines ir socialines vaiko problemas globos institucijose. Vaiko socialinės problemos. Išskyriau šias socialines vaiko problemas. Nesėkmės mokykloje arba mokyklos nelankymas. Narkotinių medžiagų ir alkoholio vartojimas. Prostitucija. Apleistumas. Patyčios. Smurtas. Nusikalstama veikla. Vaikų psichologinės problemos. Išskyriau šias psichologines vaiko problemas. Emocijų ir elgesio problema. Nerimas. Intelektinės problemos. Apibendrinimas. Išvados.
  Socialinis darbas, referatas(10 puslapių)
  2008-10-23
 • Psichologinis smurtas šeimoje prieš pagyvenusius žmones

  Įvadas. Darbo tikslas: išsiaiškinti, kas, kaip ir kodėl naudoja psichologinį smurtą prieš pagyvenusius žmones šeimoje ir pabandyti atrasti tam tikrus būdus, kuriais būtų galima mėginti šią problemą spręsti. Situacijos, kurioje yra panaudotas psichologinis smurtas prieš pagyvenusį žmogų, aprašymas. Situacijos analizė. Socialinės problemos spendimo planas. Konsultavimo proceso eiga. Išvados ir pasiūlymai.
  Socialinis darbas, namų darbas(6 puslapiai)
  2009-02-21
 • Psichosocialinės pagalbos formos: individualus konsultavimas ir darbas su grupe

  Įvadas. Individualus konsultavimas. Socialinis konsultavimas. Konsultavimo technika. Psichologinis konsultavimas. Konsultavimas psichoterapijoje. Darbas su grupe socialiniame darbe. Kokiose socialinėse darbo srityse tikslinga taikyti darbo su grupe metodą? Darbas su grupe psichologijoje. Grupinė psichoterapija. Išvados.
  Socialinis darbas, referatas(15 puslapių)
  2009-10-14
 • Psichosocialinės reabilitacijos paslaugos psichikos sutrikimų turintiems asmenims VPSRC

  Psichosocialinės reabilitacijos paslaugos psichikos sutrikimų turintiems asmenims VPSRC(Vilniaus psichosocialinės reabilitacijos centras). Kam teikiamos paslaugos. Kaip klientas patenka į VPSRC. Paslaugos klientams (1). Paslaugos klientams (2). Paslaugos klientams (3). Paslaugos specialistams.
  Socialinis darbas, pristatymas(6 skaidrės)
  2007-09-07
 • Psichosocialinis modelis

  Psichosocialinis modelis. Socialinio modelio aprašymas. Psichoanalitinė teorija. Asmeninė pasąmonė. Kolektyvinė pasąmonė. Persona. Šešėlio archetipas. Anima ir Animus. Savasties archetipas. Vaiko psichikos raida. Psichosocialinio modelio panaudojimas socialiniame darbe. Piešimas. Sapnų dienoraštis. Tai kas yra žmogaus pasąmonėje galima išsiaiškinti iš sapnų. Persona. Anima ir Animus bei Šešėlis.
  Socialinis darbas, namų darbas(4 puslapiai)
  2007-08-22
 • Psichosocialinis socialinio darbo teorijos modelis

  Įvadas. Bendra socialinių darbo teorinių modelių apžvalga. Psichosocialinis modelis. Išvados.
  Socialinis darbas, referatas(9 puslapiai)
  2011-08-01
 • Raudonojo Kryžiaus draugija

  Įvadas. Raudonojo Kryžiaus draugijos kilmė pasaulyje ir Lietuvoje. Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugija. Lietuvos Raudonojo Kryžiaus (RK) jaunimas. Raudonojo Kryžiaus draugijos simbolis, nariai ir jų veikla. Raudonojo Kryžiaus (RK) draugijos simbolis, nariai. Raudonojo Kryžiaus draugijos veikla Lietuvoje. Socialinis darbas. Paieškos. Mokymas suteikti pirmąją pagalbą. Pabėgėlių prieglobsčio suteikimas. Europos Sąjungos (ES) Maisto produktų tiekimas labiausiai nepasiturintiems. Raudonojo Kryžiaus (RK) jaunimo grupės. Išvados.
  Socialinis darbas, namų darbas(5 puslapiai)
  2012-01-23
 • Rengimo šeimai ir lytiškumo ugdymo programa

  Programos aprašymas. Kaip kilo idėja. Apie ką ši programa. Tikslas, uždaviniai. Klientai ir jų skaičiai. Vykdytojai ir jų skaičius. Kokia veikla. Kaip ta veikla įgyvendinama, kokie metodai. Kokia vieta. Kokie yra rezultatai. Bendradarbiavimas. Programos trukmė. Finansavimas. Programos įvertinimo tipas. Įvertintojas.
  Socialinis darbas, namų darbas(4 puslapiai)
  2007-11-20
 • Report: convention on the rights of persons with disabilities

  Darbas anglų kalba. Ataskaita: Neįgaliųjų teisių konvencija. Human Rights are very important for all community. Persons with disabilities should have equal possibilities and could use all supplies of community – they should have possibility to educate, apply all news technologies, should get all health care services and social welfare services, should participate in sports occupations too. There are a lot of opinions about the right of disabled people. There are a piece of legislation of disabled people in Lithuania.
  Socialinis darbas, analizė(2 puslapiai)
  2008-04-22
 • Rizikos grupės vaikai

  Įvadas. Rizikos grupių vaikų samprata. Veiksniai, lemiantys rizikos grupių vaikų atsiradimą. Rizikos grupių vaikų tipai. Rizikos grupių vaikams būdingi bruožai. Socialinio ugdymo samprata. Socialinio ugdymo metodai, formos, galimybės. Prevenciniai socialinio rizikos grupių vaikų ugdymo aspektai. Vaikų, linkusių nusikalsti, socialinio ugdymo metodai. Nusižengusių nepilnamečių, patekusių į uždaro tipo ugdymo instituciją socialinis ugdymas. Išvados.
  Socialinis darbas, kursinis darbas(27 puslapiai)
  2007-06-03
 • Rizikos grupės vaikai (2)

  Įvadas. Rizikos grupės vaikų gyvenimo aplinkybės. Girtaujantys tėvai. Asociali šeima. Smurtas šeimoje. Tėvų skyrybos. Parama Lietuvoje rizikos grupės vaikams. Lietuvos vaikų teisių gynimo organizacija "Gelbėkit vaikus". Saugaus vaiko centras. SOS vaikų kaimai. Vaiko namas. Jaunimo psichologinės paramos centras. VĮ paramos vaikams centras. Išvados.
  Socialinis darbas, namų darbas(7 puslapiai)
  2009-05-06
Puslapyje rodyti po