Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Socialinis darbas

Socialinis darbas (787 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Smurtas/prievarta prieš vaikus

  Įvadas. Smurto apibrėžimas. Smurto prieš vaikus rūšys. Kodėl vaikai skriaudžiami? Patirtos prievartos požymiai. Smurto prevencija ir pagalba nukentėjusiems vaikams. Tarptautinė įstatymų, draudžiančių smurtą prieš vaikus, praktika. Tarpžinybinis bendradarbiavimas. Smurto/prievartos prieš vaikus tyrimas. Smurto prieš vaikus statistika. Išvados.
  Socialinis darbas, referatas(12 puslapių)
  2007-05-30
 • Smurtinio atvejo analizė

  Pateikta straipsnio analizė. Situacijos analizė. Socializacijos sutrikimo problema. Priežastys, dėl ko iškilo problema. Institucijos, kurios dalyvavo problemos sprendime. Institucijos, kurios turėjo dalyvauti, bet nedalyvavo problemos sprendime. Institucijų atliekamos funkcijos ir darbuotojų vaidmenys. Kokią reikšmę iškilusi problema turės tolimesnei vaiko socializacijos raidai (prognozės).
  Socialinis darbas, analizė(5 puslapiai)
  2008-09-26
 • Social Insurance in Lithuania

  Socialinis draudimas Lietuvoje. Darbas anglų kalba. History. Social insurance during the soviet union. Social insurance in Lithuania counts the fifteenth year. Some facts about Sodra. Basic information. The insured covered by state social insurance. Social benefits. Mission and vision. Mission. Vision. Strategic tasks. Voluntary social insurance.
  Socialinis darbas, referatas(17 puslapių)
  2007-03-29
 • Social work

  Powerpoint pristatymas anglų kalba. Socialinis darbas. I'm going to talk about. Social Workers are concerned. Social work and social welfare are based on 3 premises. Social workers work with. Is social work a profession? Related occupations. I want to become a social worker. Social workers help to cope with life’s most difficult challenges, and the troubles of everyday living, including. Social workers are found in. To become a Social worker, you will need. Proportion of students agreeing/disagreeing with statements about social work. Do we need social workers?
  Socialinis darbas, pristatymas(14 skaidrių)
  2008-06-26
 • Socialiai ir pedagogiškai apleistų vaikų elgsenos ypatumai

  Įvadas. Socialiai ir pedagogiškai apleisti vaikai. Socialinė atskirtis. Veiksniai lemiantys vaikų apleistumą. Socialiai ir pedagogiškai apleistų vaikų elgesys. Elgesio samprata. Vaikų elgesio ypatumai. Socialiai ir pedagogiškai apleistų vaikų prevencija. Prevencijos būdai. Išvados.
  Socialinis darbas, referatas(9 puslapiai)
  2008-06-09
 • Socialiai pažeistos šeimos

  Įvadas. Šeimos samprata ir pagrindinės kategorijos. Šeimos samprata. Šeimos funkcija Šeimos formos. Šiuolaikinė šeima. Socialiai pažeistos šeimos. Nepilnos šeimos, asocialios šeimos ir ju ypatumai. Socialinė pedagoginė pagalba šeimai. Socialinio pedagogo darbas su mokinių tėvais. Šeimai teikiamos socialinės pagalbos rūšys ir formos. Tyrimo metodai ir organizavimas. Ištirti klasės auklėtojų teikiamą socialinė pagalbą pažeistoms šeimoms mokykloje. Ištirti tėvų nuomonę apie socialinio pedagogo darbą metodų įvairovę su socialiai pažeistomis šeimomis. Išsiaiškinti socialinio pedagogo darbą su socialiai pažeistomis šeimomis. Išvados ir rekomendacijos. Summary. Priedas (1). Darbas iliustruotas diagramomis.
  Socialinis darbas, diplominis darbas(50 puslapių)
  2007-05-11
 • Socialinė apsauga Europoje: koncepcijos, mechanizmai, iššūkiai

  PowerPoint pristatymas. Kas yra socialinė apsauga? Apibrėžimas. Socialinės apsaugos tikslai? Skurdo mažinimas. Apsauga nuo rizikų. Perskirstymas. Solidarumas. Elgesio normų keitimas. Išmokų rūšys. Susijusios su užimtumu. Privalumai. Trūkumai. Universalios išmokos. Panašumai/trūkumai. Išmokos, teikiamos remiantis pajamų tikrinimu. Privalumai/trūkumai. Neįmokinės išmokos. Diskretinės išmokos. Privalomumas privalus draudimas. Darbdavio teikiamos programos. Taupymo fondai. Diskusijos. Iššūkiai socialinei apsaugai. Nauji darbo modeliai. Atsakas į naujus darbo modelius. Visuomenės senėjimas. Socialiniai pokyčiai. Nauji išmokų tipai.
  Socialinis darbas, pristatymas(28 skaidrės)
  2008-09-26
 • Socialinė apsauga Lietuvoje

  Įvadas. Darbo tikslas. Darbo uždaviniai. Socialinės apsaugos samprata. Lietuvos socialinės apsaugos sistema. Socialinės apsaugos struktūra. Socialinės apsaugos finansavimas. Socialinės apsaugos administravimas. Europos sąjungos socialinė politika. Apibendrinimas.
  Socialinis darbas, kursinis darbas(14 puslapių)
  2008-01-03
 • Socialinė apsauga Lietuvoje (2)

  Įvadas. Socialinės paramos rūšys. Socialinė parama nepasiturinčioms šeimoms ar vieniems gyvenantiems asmenims. Socialinė parama vaikus auginančioms šeimoms. Socialinė parama, iškilus netikėtiems sunkumams. Socialinė parama pašalpos pensijų ar kompensacijų forma. Socialinė parama nukentėjusiems asmenims. Seniems žmonėms teikiamos lengvatos ir socialinės paslaugos. Važiavimo keleiviniu transportu lengvatos seniems žmonėms. Nedarbo socialinės apsaugos išmokos ir paslaugos. Nedarbas. Pensijos ir kitos pašalpos. Senatvės pensija. Ištarnauto laiko pensija. Kompensacija už ypatingas darbo sąlygas . Pašalpos pensijos. Pašalpos kompensacijos.
  Socialinis darbas, referatas(11 puslapių)
  2008-04-22
 • Socialinė apsauga pagal rizikos grupes

  Įvadas. Senatvė. Negalia (invalidumas). Liga. Mirtis. Motinystė. Šeimos našta. Nelaimingi atsitikimai darbe ir profesinės ligos. Nedarbas.
  Socialinis darbas, referatas(15 puslapių)
  2007-02-07
 • Socialinė gerontologija

  Gyventojų senėjimas Lietuvoje. Gyventojų senėjimo veiksniai ir pasekmės. Biologinio senėjimo teorijos: stochastinės. Biologinio senėjimo teorijos: nestochastinės. Sergamumo senyvame amžiuje ypatumai bei ligų profilaktika. Sociologinės senėjimo teorijos: atsiskyrimo ir aktyvumo teorijos. Sociologinės senėjimo teorijos: socialinių mainų teorija. Sociologinės senėjimo teorijos: socialinio konstravimo teorija. Sociologinės senėjimo teorijos: amžiaus stratifikavimo teorija. E.Eriksono psicho-socialinės asmens raidos teorija. Pagyvenusių žmonių šeiminė padėtis ir namų ūkio struktūra. Vyresnio amžiaus žmonių ekonominis aktyvumas, pajamos, skurdas. Pagyvenusių žmonių būsto sąlygos. Senatvė - socialinės apsaugos objektas. Paramos pagyvenusiems žmonėms politika Lietuvoje. Vyresnio amžiaus žmonių socialinio aktyvumo galimybės. Gerontologinio socialinio darbo atsiradimo prielaidos bei raidos etapai. Gerontologinio socialinio darbo ypatumai bei nauji uždaviniai. Gerontologinis socialinis darbas: intervencijos lygiai. Socialinio darbuotojo ir jo kliento požiūris į senatvę ir senėjimą. Rūpinimasis mirštančiuoju.
  Socialinis darbas, špera(5 puslapiai)
  2007-02-21
 • Socialinė globa ir rūpyba Kauno mieste

  Įvadas. Teorinė socialinės globos samprata. Socialinė globa ir rūpyba Kauno mieste. Socialinio skyriaus Kaune veikla ir funkcijos. Kauno socialinio skyriaus finansavimas. Išvados ir pasiūlymai. Priedai (3).
  Socialinis darbas, tyrimas(26 puslapiai)
  2008-05-09
 • Socialinė integracija

  Socialinė reabilitacija. Socializacija. Adaptacija. Kas yra reabilitacija? Reabilitacijos tikslas. Socialinė reabilitacija. Negalia. Invalido psichologiniai ypatumai. Negalės priėmimas – esminė neįgalių žmonių psichologinės reabilitacijos grandis. Reali žmonių su negalia padėtis Lietuvoje. Reabilitacijos organizavimas, svarbieji elementai. Reabilitacijos uždaviniai. Socialinio darbuotojo vaidmuo žmonių su negalia socialinė reabilitacija. Reabilitacijos įstaigose teikiamos tokios paslaugos. Reabilitacijos įstaigos rizikos grupių asmenims. Gavėjai tų paslaugų. Įstaigos. Integracija. Integracijos problemos. Parama integracijai. Sėkmingos integracijos veiksniai. Normalizacija. Proto (psichikos) negalios žmonių reabilitacijos procesas. Žmonių su protine, psichine negalia reabilitacijos elementai. Nacionalinė neįgaliųjų socialinės integracijos programa -2003-2012m. Programos principai. Programos tikslai. Kompleksinė reabilitacija. Specialiųjų poreikių tenkinimas. Socialinis dalyvumas.
  Socialinis darbas, konspektas(6 puslapiai)
  2007-06-11
 • Socialinė nelygybė ir skurdas Lietuvoje

  Įvadas. Socialinė nelygybė. Poveikis ekonomikai. Socialinė stratifikacija. Stratifikacijos dimensijos. Skurdas. Skurdo rodikliai. Gyvenimas be namų - ryškiausia skurdo apraiška. Skurdas Lietuvoje. Skurdo priežastys. Skurdo svarba. Valdžia neįveikia skurdo. Skurdo mažinimo priemonės. Asmeninė ir valstybės tragedija. Išvados.
  Socialinis darbas, kursinis darbas(16 puslapių)
  2009-04-03
 • Socialinė pagalba krizę išgyvenantiems vaikams

  Įvadas. Kas tai yra psichologinė krizė? Vaikų krizės. Kaip atpažinti, kad vaikas išgyvena krizę? Tėvų skyrybos. Artimo žmogaus praradimas. Vaiką žalojantis elgesys. Krizė vaikui – krizė visai šeimai. Kur kreiptis pagalbos krizę išgyvenančiai šeimai? Vaikų ir paauglių krizių intervencijos skyrius. Išvados.
  Socialinis darbas, referatas(11 puslapių)
  2007-02-02
 • Socialinė pagalba neįgalių asmenų su protine negalia įgalinimui, sutelkiant išorinius ir vidinius išteklius, tinkamai modeliuojant specialisto vaidmenį

  Įvadas. Tikslas – apžvelgti neįgaliųjų turinčių proto negalią situaciją. Išoriniai ištekliai. Vidiniai ištekliai. Specialisto vaidmuo. Išvados.
  Socialinis darbas, referatas(8 puslapiai)
  2009-03-27
 • Socialinė pagalba paaugliui nelankančiam mokyklos

  Įvadas. Priežastys lemiančios vaiko nenorą mokytis. Asmenybės nenoro mokytis priežastys. Nenoro mokytis priežastys slypinčios šeimoje. Mokykloje glūdinčios vaiko nenoro mokytis priežastys. Visuomenėje slypinčios nenoro mokytis problemos. Psichologinė pagalba paaugliui pagal elgesio išraiškas. Konfliktinis mokinys. Nesimokantis paauglys. Agresyvus paauglys. Silpnavalis paauglys. Demonstratyvus paauglys. Išvados.
  Socialinis darbas, referatas(8 puslapiai)
  2008-05-19
 • Socialinė parama probleminėms šeimoms, auginančioms vaikus

  Įvadas. Probleminės šeimos statusas bendruomenėje. Šeima - socialiai kontroliuojama mikroaplinka visuomenėje. Probleminių šeimų situacijos Trakų rajone apžvalga. Socialinės paramos Lietuvoje charakteristika. Socialinės paramos vieta bendroje socialinės apsaugos sistemoje. Socialinę paramą probleminėms šeimoms reglamentuojantys dokumentai. Trakų rajono savivaldybės socialinių paslaugų probleminėms šeimoms teikimo tvarkos svarbiausi aspektai. Trakų rajono savivaldybės socialinės paramos teikimo ypatumai. Socialinių paslaugų probleminėms šeimoms teikimas. Tyrimo metodika. Probleminių šeimų, auginančių vaikus požiūris į teikiamas socialines paslaugas. Ekspertų požiūrio į socialinių paslaugų teikimo organizavimą analizė. Išvados. Rekomendacijos. Summary. Priedai (5 psl.)
  Socialinis darbas, diplominis darbas(65 puslapiai)
  2009-02-17
 • Socialinė parama nepasiturinčioms šeimoms ir jų vaikams

  Įvadas. Piniginė socialinė parama nepasiturinčioms šeimoms ir vieniems gyvenantiems asmenims. Piniginė socialinė parama ir jos teikimas. Valstybės remiamų pajamų (VRP) didinimas. Socialinė parama mokiniams. Pagrindinės Socialinės paramos mokiniams įstatymo nuostatos. Piniginės socialinės paramos finansavimo bei gavėjų skaičiaus pokyčiai. Išvados. Išnašos.
  Socialinis darbas, referatas(6 puslapiai)
  2008-03-28
 • Socialinė parama šeimai ir jos administravimas

  PowerPoint pristatymas. Paramos šeimai politikos samprata. Šeimos politikos pagrindiniai tikslai. Vertybių kaita šeimos politikoje. Šeimos politikos raida Lietuvoje. Paramos šeimos politikos sampratos formavimas. Pašalpų šeimoms sistemos plėtra. Lūžis šeimos politikos formavime: šeimos politikos modelio pasirinkimas. Šeimos politikos koncepcijos kūrimas. Paramos šeimai politikos plėtros neapibrėžtumai. Integruotos šeimos politikos kūrimas, tobulinimas. Socialinės paramos šeimoms ir vaikams klasifikacija ir administravimas. Vienkartinė pašalpa gimus kūdikiui. Šeimos pašalpa. Nėštumo pašalpa besimokančioms moterims. Pašalpa šeimoms, turinčioms 4 vaikus. Pašalpa krašto apsaugos tarnautojų vaikams. Pašalpa vaikui iki 7 metų. Vaiko globos pašalpa. Našlaičio stipendija. Pašalpa našlaičiams įsikurti. Socialinė pašalpa. Išlaidų būstui šildyti ir vandeniui kompensacijos. Nemokamas moksleivių maitinimas. Vienkartinė pašalpa. Pašalpos šeimoms, auginančioms 3 vaikus. Parama šeimai įvairiuose socialinės gerovės politikos modeliuose. Liberalaus modelio gerovės valstybių charakteristikos. Konservatyvaus – korporatyvinio modelio valstybės. Socialdemokratinio modelio gerovės valstybės. Paramos šeimai politikos tipai.
  Socialinis darbas, pristatymas(32 skaidrės)
  2007-12-28
Puslapyje rodyti po