Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Socialinis darbas

Socialinis darbas (787 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Socialinė rūpyba

  Kauno miesto pataisos inspekcija, jos tikslai bei uždaviniai. Įvadas. Dėstymas. Išvada.
  Socialinis darbas, referatas(8 puslapiai)
  2007-10-03
 • Socialinė situacija Elektrėnų savivaldybėje

  Įvadas. Esamos socialinės situacijos Elektrėnų savivaldybėje analizė. Socialinė parama Elektrėnų savivaldybėje. Vaiko ir jaunimo teisių apsauga. Sveikatos apsauga ir susirgimų prevencija. Plėtros strategija. Išvados.
  Socialinis darbas, referatas(17 puslapių)
  2006-09-07
 • Socialinė valstybės apsauga

  PowerPoint pristatymas. Socialinė apsauga. Socialinė išmoka. Socialinė parama. Socialinė pašalpa. Socialinis draudimas. Užimti gyventojai (užimtumas). Lietuvos socialinė politika. Valstybinių pensijų, mokamų iš biudžeto, sistema. Pensinis aprūpinimas - dažniausiai būna mišrus. Socialinės rizikos šeima. Socialinės rizikos šeimų tipai.
  Socialinis darbas, pristatymas(14 skaidrių)
  2007-04-26
 • Socialinės adaptacijos ypatumai (2)

  Įvadas. Darbo tikslas: Išsiaiškinti vaikų, patyrusių laikiną išsiskyrimą su tėvais, socialinės adaptacijos ypatumus. Tyrimo objektas: Druskininkų "Saulės" pradinė mokykla. Adaptacijos sampratos paaiškinimas. Tėvų požiūris į išsiskyrimą. Svarbiausios vertybės vaiko gyvenime. Vaikų reakcija į pasikeitusias gyvenimo sąlygas. Tyrimas. Ar esate patyrę laikiną išsiskyrimą su tėvais? Kas prižiūrėjo jus tėvams išvykus į užsienį? Kuriam laikui tėvai buvo išvykę dirbti į užsienį? Ar dažnai bendraudavote su tėvais jiems nesant namuose? Ar pasikeitė jūsų elgesys per tą laikotarpį kai tėvų nebuvo šalia? Išvados.
  Socialinis darbas, tyrimas(7 puslapiai)
  2009-01-06
 • Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos socialinis pranešimas 2005-2006 m. Socialinis įstatymas. Nacionalinė bendroji strategija

  Įvadas. Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos socialinis pranešimas 2005-2006 metų Europos struktūrinė parama. 2007-2013 metų Europos Sąjungos (ES) struktūrinės paramos panaudojimo strategija. Ministerijos misija ir strateginiai tikslai. Europos Sąjungos (ES) struktūrinės paramos panaudojimo plėtros tikslai ir veiksmų programos. 2007-2013 metų struktūrinės paramos panaudojimo strategija konvencijos tikslui įgyvendinti ir jo įgyvendinimo prioritetinės kryptys. Išvados ir apibendrinimas.
  Socialinis darbas, analizė(11 puslapių)
  2008-03-22
 • Socialinės apsaugos politika Lietuvoje

  Įvadas. Lietuvos socialinės apsaugos sistemos. Pensijos. Senatvės pensija. Našlių ir našlaičių pensija. Šalpos (socialinė) pensija. Invalidumo pensija. Valstybinės ir karių pareigūnų pensijos. Valstybinės pensijos nukentėjusiems asmenims. Vienkartinės kompensacijos. Nukentėjusiųjų asmenų valstybinės pensijos. Mokslininkų valstybinės pensijos. Pašalpos. Motinystės (tėvystės pašalpa). Motinystės pašalpa besimokančioms moterims. Pašalpa gimus kūdikiui. Šeimos pašalpa. Vaiko globos pašalpa. Pašalpa šeimoms, auginančioms tris ir daugiau vaikų. Socialinė pašalpa. Laidojimo pašalpa. Ligos (laikinojo nedarbingumo) pašalpa. Išvados. Terminų žodynėlis.
  Socialinis darbas, referatas(15 puslapių)
  2008-03-04
 • Socialinės apsaugos svarba žmogaus gyvenime

  Įvadas. Socialinės apsaugos svarba žmogaus gyvenime. Gyvenimo kokybės samprata, ją įtakojantys veiksniai. Negalios įtaka žmogaus gyvenime. Socialinio darbo svarba neįgaliajam asmeniui. Savirealizacijos svarba žmogaus gyvenime. Strėvininkų pensionato gyventojų gyvenimo kokybės analizė. Gyvenamosios aplinkos įtaka analizuojant gyventojų gyvenimo kokybę. Pagrindinės problemos, trukdančios socialinės aplinkos vystymui. Socialinio darbo svarba pensionato gyventojams. Socialinio darbuotojo vaidmuo užtikrinant pensionato pensionato gyventojų pilnavertį gyvenimą. Išvados.
  Socialinis darbas, referatas(14 puslapių)
  2006-02-22
 • Socialinės apsaugos svarba žmogaus gyvenime (2)

  Įvadas. Socialinės apsaugos svarba žmogaus gyvenime. Gyvenimo kokybės samprata, ją įtakojantys veiksniai. Negalios įtaka žmogaus gyvenime. Socialinio darbo įtaka neįgaliajam asmeniui. Savirealizacijos svarba žmogaus gyvenime. Strėvininkų pensionato gyventojų gyvenimo kokybės analizė. Gyvenamosios aplinkos įtaka analizuojant gyventojų gyvenimo kokybę. Pagrindinės problemos, trukdančios socialinės aplinkos kūrimui. Socialinio darbo svarba pensionato gyventojams. Socialinio darbuotojo vaidmuo, užtikrinant pensionato gyventojų pilnavertį gyvenimą. Išvados.
  Socialinis darbas, referatas(9 puslapiai)
  2006-10-26
 • Socialinės atskirties problema Lietuvoje

  Įvadas. Teorinė dalis. Marginalizacija ir socialinė izoliacija. Socialinės problemos Lietuvoje. Skurdas Lietuvoje. Skurdo mažinimas. Užimtumo politika Europos sąjungoje. Socialinė politika ir socialinė apsauga Lietuvoje. Socialinės atskirties grupės. Neįgaliųjų socialinė atskirtis. Pagyvenę žmonės kaip socialinė atskirtis. Išvados.
  Socialinis darbas, kursinis darbas(19 puslapių)
  2006-04-24
 • Socialinės atskirties vaikai

  Socialinės atskirties vaikų problematika. šiandieniniame gyvenime. Socialinės atskirties samprata. Socialiai pažeisti vaikai. Socialinės rizikos šeimos. Skurdo lygis namų ūkiuose su vaikais 2002 m. Socialinio pedagogo profesinė veikla ugdant komunikacinius gebėjimus. Efektyvios komunikacijos samprata. Komunikacinių gebėjimų ugdymo metodai socialinėje pedagogikoje. Teorinės socialinio pedagogo veiklos prielaidos ugdant komunikacinius gebėjimus. Išvados.
  Socialinis darbas, referatas(12 puslapių)
  2005-06-03
 • Socialinės edukologijos objektas, principai, sąvokos ir metodologija

  Pagrindiniai terminai ir jų sąvokos. Humanizmas. Socialinė pedagogika. Išvados.
  Socialinis darbas, referatas(9 puslapiai)
  2006-05-13
 • Socialinės ir psichologinės mokyklos nelankymo priežastys

  Įvadas. Socialinės nenoro mokytis priežastys. Visuomenėje glūdinčios nenoro mokytis priežastys. Šeimoje glūdinčios nenoro mokytis priežastys. Psichologinės mokyklos nelankymo priežastys. Paauglystės ypatumai. Asmenybinės nenoro mokytis priežastys. Mokykloje glūdinčios nenoro mokytis priežastys. Išvados.
  Socialinis darbas, referatas(13 puslapių)
  2009-02-05
 • Socialinės ir psichologinės problemos vaikų gyvenančių globos institucijose

  Įvadas. Vaikų, gyvenančių globos namuose psichologiniai ugdymo ypatumai. Vaikų savęs vertinimas. Vaiko gerovė. Apibendrinimas.
  Socialinis darbas, referatas(10 puslapių)
  2006-04-13
 • Socialinės ir psichologinės vaiko problemos globos institucijose

  Įvadas. Vaikų, gyvenančių globos institucijose, samprata. Vaikų psichologinės problemos. Prieraišumo sutrikimai. Intelektinės raidos problemos. Savivokos formavimosi problemos. Emocijų ir elgesio sutrikimai. Vaikų socialinės problemos. Mokyklos nelankymas. Narkotikų ir alkoholio vartojimas. Nusikalstamumas. Išvados.
  Socialinis darbas, referatas(12 puslapių)
  2008-03-14
 • Socialinės paramos (pašalpų ir paslaugų) gavėjai: faktinė padėtis ir raidos tendencijos

  Įvadas. Socialinės paramos sistema Lietuvoje. Piniginė parama. Socialinės paslaugos. Bendrosios socialinės paslaugos. Specialios socialinės paslaugos. Pagrindiniai Lietuvos respublikos teisiniai aktai, reglamentuojantys socialinių paslaugų teikimą. Socialinės paslaugos teikiamos Biržų rajono Socialinės paramos skyriuje. Bendrosios socialinės paslaugos. Specialiosios socialinės paslaugos. Piniginė parama. Išvados.
  Socialinis darbas, kursinis darbas(29 puslapiai)
  2006-09-21
 • Socialinės paramos organizavimas rizikos grupės asmenims

  Įvadas. Piniginė socialinė parama. Socialinių paslaugų sistemos plėtra. Vaikų globos ir įvaikinimo problemos. Rizikos grupės laisvalaikis, bendra popamokinė veikla. Rizikos grupės ryšiai su visuomene. Rizikos grupės taisyklės. Rizikos grupės mokinių ir jų ugdytojų santykiai. Išvados.
  Socialinis darbas, referatas(6 puslapiai)
  2006-12-05
 • Socialinės paramos šeimai teisinis reglamentavimas

  Įvadas. Darbo tikslas: Išanalizuoti teikiamą socialinę paramą šeimai. Šeimos sąvokos charakteristika. Šeimos teisės reglamentuojami visuomeniniai santykiai. Šeimos ir šeimos narių požymiai ir teisinė padėtis. Socialinė parama šeimai teisinis reglamentavimas. Socialinės paramos šeimai charakteristika. Socialinės paramos šeimoms ir vaikams teisinis reglamentavimas. Naujovės paramos šeimai srityje 2009 metams. Išvados.
  Socialinis darbas, referatas(18 puslapių)
  2010-06-10
 • Socialinės paslaugos

  Socialinių paslaugų apibrėžimas. Socialinių paslaugų kriterijai. Socialinių paslaugų klasifikavimas. Socialinių paslaugų klasifikavimo poreikis. Socialinės paslaugos pagal klientų grupes. Socialinės paslaugos pagal teikėjo pavaldumą (steigėją). Socialinės paslaugos pagal jų pobūdį. Socialinių paslaugų infrastruktūra. Socialinių paslaugų infrastruktūros pagal klientų grupes. Socialinių paslaugų infrastruktūros pagal paslaugų pobūdį. Socialinių paslaugų infrastruktūros pagal paslaugų teikėjų statusą (pavaldumą) analizė. Socialinių paslaugų vieta Lietuvos Respublikos (LR) socialinės apsaugos sistemoje. Valstybės socialinė politika ir socialinių paslaugų rinka. Visuotinės gerovės valstybė. Vakarų šalių socialinės apsaugos modeliai. Išplėstinis socialinės politikos modeliavimas: penki modeliai. Modeliavimo reikšmė socialiniame moksle. Rytų Europos socialinės politikos modelis. Lietuvos socialinės politikos modelio ypatumai. Dekomodifikacija socialinėje apsaugoje. Socialinė rinkos ekonomika ir socialumo reikšmė. Socialinės apsaugos dekomodifikacijos laipsnis. Socialinių paslaugų infrastruktūra ir administruojančios institucijos. Valstybinė socialinių paslaugų infrastruktūros plėtros programa. Socialinių paslaugų tinklo plėtojimo kryptis Lietuvoje. Socialinių paslaugų tinklo išvystymo vertinimas. Socialinių paslaugų organizavimas: paslaugų organizatoriai, teikėjai ir gavėjai. Socialinių paslaugų organizavimo principai. Socialinių paslaugų teikimo principai. NVO socialinių paslaugų sektorius: samprata ir reikšmė. NVO istorinės ištakos. Galimybės ir būdai įtraukti NVO į socialinių paslaugų rinką. Savanoriškas darbas NVO sektoriuje. Šalies konstitucinė santvarka: demokratijos institutai. Valdžių sistema. Tiesioginė demokratija. Demokratijos konsolidacijos problema. Teisinės sistemos reforma, jos sunkumai. Žmogaus ir šeimos socialinės raidos ir raiškos poreikiai ir paslaugos jiems tenkinti. Esamos situacijos vertinimas. Socialinės paramos šeimai politika. Piniginė socialinė parama. Socialinių paslaugų sistemos plėtra. Socialinių paslaugų deinstitucionalizacija. Socialinių paslaugų sistemos efektyvumas. Socialinės paramos politikos tobulinimas. Paramos šeimai tobulinimas. Socialinių paslaugų kokybės gerinimas. Socialinių programų nukentėjusiems asmenims bei socialinės rizikos grupėms rengimas ir įgyvendinimas. Pabėgėlių socialinė integracija. Socialinės paramos paslaugų administravimas. Socialinių paslaugų raidos apžvalga. Socialinių paslaugų teikimas. Nacionalinė narkotikų prevencijos programa. Pagalba namuose ir kitos bendrosios paslaugos. Paslaugos užimtumo problemoms spręsti. Darbo politika. Socialinis draudimas. Pajamų garantijos ir skurdo mažinimas. Socialinė parama. Žmonių su negalia integracija. Šeimos, vaikų ir jaunimo rėmimas. Darbo rinkos politikos priemonių įgyvendinimas. Paslaugų teikimas visuomenės sveikatingumui užtikrinti. Finansavimo sistemos pertvarkymai. Sveikatos priežiūros lygiai. Sveikatos apsaugos sistemos ištekliai. Sveikatos draudimas. Saugios socialinės ir natūralios aplinkos formavimas ir šio paslaugų segmento plėtojimas Teisinės sistemos reforma. Žmogaus teisių apsauga. Institucinė teisinės sistemos reforma. Žmogaus teisių apsauga. Nusikalstamumas: kontrolė ir prevencijos perspektyvos. Socialinių paslaugų rinkos tyrimai. Kitos koncepcijos bei požiūriai į žmogaus socialinė raidą. Žmogaus socialinės raidos įvertinimas. Žmogaus socialinės raidos tendencijos Lietuvoje. Žmogaus socialinė raida transformacijų laikotarpiu. Teoriniai socialinio darbo modeliai. Humanistinės – egzistencinės socialinio darbo metodologinės nuostatos. Sisteminis socialinis darbo modelis. Apklausa. Problemos tyrimas. Sutarties sudarymas. Planavimas ir veikla. Įvertinimas ir užbaigimas. Bihevioristinis socialinio darbo modelis. Krizės intervencijos modelis. Socialinės teisės Europos sąjungoje. Europos Sąjungos (ES) teisė ir socialinės teisės. Bendrijos darbuotojų pagrindinių socialinių teisių chartija. Europos tarybos 1961 metų Socialinė chartija ir 1996 metų Socialinė chartija. Europos socialinių teisių komitetas. Europos socialinė chartija ir Tarptautinis socialinių, ekonominių ir kultūrinių teisių paktas. Europos Sąjungos (ES) pagrindinių teisių chartija.
  Socialinis darbas, konspektas(37 puslapiai)
  2006-05-03
 • Socialinės paslaugos ir garantijos protinę negalią turintiems asmenims užsienyje (Naujojoje Zelandijoje)

  Poreikių įvertinimo ir paslaugų nustatymo tarnyba (PĮPNT). Negalios Paslaugų Tarnyba (NPT). Asmuo su negalia. Regioninė protinės negalios bendruomenės rūpybos agentūra (RPNBRA). Reagavimas į krizes. Regioninė protinių neįgaliųjų apgyvendinimo tarnyba (RPNAT). Psichosocialinės reabilitacijos paslaugos psichikos sutrikimų turintiems asmenims VPSRC, Lietuvoje.
  Socialinis darbas, referatas(7 puslapiai)
  2008-12-06
 • Socialinės paslaugos — socialinės paramos dalis

  Įvadas. Socialinės paslaugos. Bendrosios socialinės paslaugos. Specialiosios socialinės paslaugos. Stacionarios socialinės paslaugos. Nestacionarios socialinės paslaugos. Poreikio paslaugoms nustatymas. Išvados ir apibendrinimai.
  Socialinis darbas, kursinis darbas(14 puslapių)
  2008-05-08
Puslapyje rodyti po