Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Socialinis darbas

Socialinis darbas (787 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Socialinės rizikos šeimos situacijos tyrimas (2)

  Situacija. Klientų grupė yra: socialinės rizikos šeimos ir jų vaikai. Ši šeima yra socialinės rizikos šeimų įskaitoje, nes tėvai nesirūpina vaiku, neprižiūri, girtuokliauja. Situacijos tyrimas. Informacija nurodoma agentūrai. Šeima kaip sistema. Šeimos raidos istorija. Rūpestis, poreikis, problema. Pranašumai ir trūkumai patenkinti poreikius. Problemų įvardijimas. Pagalbos planavimas. Intervencija. Vertinimas.
  Socialinis darbas, namų darbas(7 puslapiai)
  2010-04-26
 • Socialinės rūpybos lyginamoji analizė

  Santrauka. Įvadas. Vaikų priežiūros lyginamasis tyrimas. Vaikų priežiūra iki ir virš 3 metų. Europos vaikų priežiūros tinklas. Europos vaikų priežiūros tinklas. Gerovės rėžimas ir vaikų priežiūra. Pagyvenusių žmonių priežiūros lyginamasis tyrimas. Pagyvenusių žmonių priežiūros lyginamasis tyrimas. Institucijų ir bendruomenės parama seniems žmonėms. Pagalba neformaliai rūpybai. Panašios kryptys, nepanašios nacionalinės ir vietinės politikos. Gerovės pliuralizmas, gerovės režimas ir rūpinimasis senais žmonėmis.
  Socialinis darbas, analizė(18 puslapių)
  2007-03-26
 • Socialinio darbo bendruomenėje samprata. Bendruomenės vaidmuo mažinant socialinę atskirtį

  Socialinis kapitalas. Socialinė aplinka. Socialinė integracija. Socialinė atskirtis. Bendruomenė. Bendruomeniškumas. Bendruomenė kaip socialinė sistema. Socialinio darbuotojo vaidmenys mažinant. socialinę atskirtį bendruomenėje.
  Socialinis darbas, referatas(6 puslapiai)
  2005-12-09
 • Socialinio darbo ekonomizavimas ir socialinių paslaugų efektyvumas

  Socialinio darbo ekonomizavimo poreikis ir socialinio darbo prigimtis. Socialinių paslaugų efektyvumo samprata. Socialinių paslaugų efektyvumo vertinimas: Socialinis efektyvumas, Teritorinio išdėstymo (alokacinis) efektyvumas, Ekonominis efektyvumas. Socialinių paslaugų sistemos efektyvumas. Socialinių paslaugų teikimo reformavimas. Socialinių paslaugų rinkos kūrimas. Socialinio darbo ekonominiai principai: Ekonominiai motyvai naudoti resursus socialiniam darbui, Rinkos nepakankamumas socialinio darbo srityje, Ekonominio principo naudojimas, įvertinant išlaidų socialinėms paslaugoms efektyvumą. Socialinių paslaugų ekonomizavimas, paslaugų rinkos kūrimas Europos Sąjungos kontekstu.
  Socialinis darbas, namų darbas(13 puslapių)
  2005-05-13
 • Socialinio darbo ekonomizavimas ir socialinių paslaugų efektyvumas (2)

  PowerPoint pristatymas. Socialinio darbo ekonomizavimo poreikis. Socialinių paslaugų efektyvumas (1). Socialinių paslaugų efektyvumas (2). Socialinių paslaugų efektyvumo vertinamas. Socialinių paslaugų efektyvumo analizavimo lygmenys. Efektyvumo rūšys. Socialinis efektyvumas. Teritorinio išdėstymo (alokacinis) efektyvumas. Ekonominis efektyvumas. Ekonominio efektyvumo vertinimas. Socialinių paslaugų rinkos kūrimas Europos sąjungos kontekstu. Socialinio darbo ekonomizavimo įtaka valstybinėms įstaigoms.
  Socialinis darbas, pristatymas(14 skaidrių)
  2010-03-19
 • Socialinio darbo ypatumai su sutrikusio intelekto vaikais ir jaunuoliais

  Įvadas. Darbo tikslas. Uždaviniai. Metodai. Naudojami terminai. Pagrindinės psichinių negalių rūšys bei jų charakteristikos. Skirtingų lygių intelekto sutrikimai. Neįgalaus vaiko ugdymas. Specialiųjų poreikių vaikų veiksmų ir elgesio korekcijos ypatumai. Socialinio darbo svarba su specialiųjų poreikių vaikais ir jaunuoliais. Išvados.
  Socialinis darbas, kursinis darbas(14 puslapių)
  2006-12-30
 • Socialinio darbo ir etikos ryšys

  Įvadas. Socialinio darbo esmė ir realizavimas. Socialinio darbo ir etikos ryšys. Komunikacija ir bendravimas. Pagrindiniai socialinio darbo principai. Išvados.
  Socialinis darbas, referatas(8 puslapiai)
  2006-03-31
 • Socialinio darbo ir etikos ryšys (2)

  Įvadas. Etikos samprata. Socialinio darbo samprata. Socialinio darbo ir etikos santykis. Išvados.
  Socialinis darbas, referatas(8 puslapiai)
  2006-04-13
 • Socialinio darbo ir etikos ryšys (3)

  Įvadas. Profesinė etika. Klientų aptarnavimo etika. Socialinių darbuotojų doros problemos. Išvados.
  Socialinis darbas, referatas(5 puslapiai)
  2007-05-04
 • Socialinio darbo ir etikos ryšys (4)

  Įvadas. Etika kaip mokslas. Empirinis mokslas. savęs pažinimo problema. Apie jaunimo auklėjimą, tėvų tarpusavio santykius. Ugdymas kaip filosofija praktikoje. Vertybių etika. Moraliniai ir humanistiniai socialinio pedagogo darbo aspektai. Etika. Socialinis pedagogas ir jo etika. Pedagoginės doros ypatumai. Socialinė pedagogika ir individas. Išvados.
  Socialinis darbas, referatas(15 puslapių)
  2007-05-16
 • Socialinio darbo ir socialinės edukologijos reikšmė sėkmingai individo socializacijai

  PowerPoint pristatymas. Tikslas. Įvadas. Nagrinėjama tema. Socializacijos funkcijos ir tikslas. Pagrindinės sąvokos. Kaip pasiekiami socializacijos tikslai. Vaikų socializacijos problema. Vaikų socializacijos problemos. Bendruomenės socialinių problemų sprendimas. Išvados.
  Socialinis darbas, pristatymas(14 skaidrių)
  2007-10-18
 • Socialinio darbo ir socialinės pedagogikos panašumai bei skirtumai

  Įvadas. Socialinio darbo raida. Socialinio darbo metodai. Keli svarbūs socialinio darbo metodai. Ekonomika ir socialinis darbas. Politika ir socialinis darbas. Socialinio darbo profesijos aprašas. Socialinio darbo skirstymas. Socialiniai darbuotojai. Socialinės pedagogikos raida. Socialinė pedagogika kaip mokslo šaka. Socialinis pedagogas. Apibendrinimai.
  Socialinis darbas, referatas(12 puslapių)
  2005-09-15
 • Socialinio darbo istorija

  Skurdo problema ir jos sprendimo keliai. Socialistinė kryptis skurdo problemų sprendime. Konservatyvioji kryptis sprendžiant skurdo problemas. Įvadas į socialinio darbo istoriją. Vargšų globa viduramžiais ir absoliutizmo laikais 16 – 18a. Pilietinis visuomenės formavimasis ir socialinis darbas. Labdaringų organizacijų susivienijimai. "Gyvenviečių" judėjimas - bendruomenių socialinio darbo pradžia. Vargšų globos reglamentavimas ankstyvuoju socialinio darbo laikotarpiu. Socialinis pedagoginis judėjimas. Socialinio darbo metodų istorinė raida. Bendruomeninis socialinio darbo metodas. Perėjimas nuo atskirų socialinių klausimų reguliavimo prie valstybės socialinės politikos. Socialinio darbo profesija Lietuvoje.
  Socialinis darbas, špera(8 puslapiai)
  2006-08-22
 • Socialinio darbo ištakos

  Socialinio darbo ištakos. Profesionalaus socialinio darbo pradininkės. Savanoris. Nevyriausybinė organizacija. Savanoriškas darbas Lietuvoje. Socialinio ugdymo programos.
  Socialinis darbas, rašinys(4 puslapiai)
  2007-05-30
 • Socialinio darbo metodika

  Socialinio darbo teorijos samprata, tikslai, požymiai. Teorijos samprata. Atliekant tyrimus naudojami metodai. Vertinimo kriterijai. Skirtingas teorinis požiūris į socialinį darbą, kaip atsaką į rūpestį ir poreikį. Bazinis SD požiūris - įgalinti žmogų, kad jis pasikeistų. Socialinio darbo teorijos ir praktikos taikymas skirtinguose kultūriniuose kontekstuose. Socialinio darbo konstrukcija ir jos ryšys su teorija. Pozityvistinės ir postmodernistinės filosofinės krypties įtaka socialinio darbo teorijai. Socialinio darbo teorijų taikymo principai praktikoje. Socialinio darbo teorinių modelių apžvalga ir jų skirstymas pagal vyraujančius mokslus. Psichodinaminis socialinio darbo teorinis modelis. Funkcinis socialinio darbo teorinis modelis. Į užduotį centruotas socialinio darbo teorinis modelis. Sisteminis modelis socialinio darbo teorijoje. Ekologinis (gyvenimo) modelis kaip sisteminio modelio atmaina. Humanistinės – egzistencinės teorijų idėjų taikymas socialinio darbo praktikoje. Krizių intervencijos socialinio darbo teorinis modelis. Kognityvinės ir bihevioristinės teorijų pritaikymo sferos socialiniame darbe.
  Socialinis darbas, špera(8 puslapiai)
  2006-05-02
 • Socialinio darbo metodika (2)

  Įvadas. Socialinio darbo profesijos metodų specifika. Socialinių darbo metodų istorija ir šiandieninė plėtotė. Socialinio tinklo metodas. Atvejo vadybos metodas. Filmo "Nuostabioji Ana" analizė. Filmo "Mocartas ir banginis" analizė. Išgyventos situacijos aprašymas. Išvada.
  Socialinis darbas, referatas(10 puslapių)
  2008-01-22
 • Socialinio darbo metodika (3)

  Socialinio darbo metodika. Metodai. Socialinio darbo vertybės. Socialinio darbo principai. Socialinio darbo tikslai. Socialinio darbo uždaviniai. Darbas su individu ir šeima. Interviu tipai. Darbuotojo ir kliento santykiai. Interviu etapai – konsultacija! Darbuotojo įgūdžiai vesti interviu. Konsultavimas. Empatija. Darbo su šeima metodai. Šeimų tipai. Šeimos funkcijos. Auklėjimo stiliai. Problemos šeimoje ir jų sprendimas. Šeimos terapija. Krizės intervencija. Aspire.
  Socialinis darbas, konspektas(12 puslapių)
  2009-01-26
 • Socialinio darbo modelių taikymas negalės kontekste

  Socialinio darbo modelių taikymas negalės kontekste. Sisteminis socialinio darbo modelis. Humanistinis socialinio darbo modelis. Krizės intervencijos modelis. Pagalba ir rekomendacijos. Išvados.
  Socialinis darbas, namų darbas(5 puslapiai)
  2007-02-08
 • Socialinio darbo modelių taikymas organizuojant socialinę paramą

  Įvadas. Situacijos aprašymas. Namiškiams nereikalinga. Gyvenimas baimėje. Probleminės situacijos analizė. Krizės intervencijos modelis. Problemos sprendimo planas. Pirmas etapas. Antras etapas. Trečias etapas. Išvados.
  Socialinis darbas, namų darbas(9 puslapiai)
  2011-10-13
 • Socialinio darbo pagalbos procesas dirbant su įvairiomis rizikos grupėmis sprendžiant jų socialines problemas

  Kompleksinė refleksija. Trumpas visos praktikos veiklos aprašymas. Ką naujo sužinojau, išmokau apie socialinį darbą praktikos vietoje. Ką aš sužinojau apie save, kaip apie besivystantį socialinio darbo profesionalą? Sekantys mano žingsniai. Apibendrinimas.
  Socialinis darbas, namų darbas(8 puslapiai)
  2009-09-28
Puslapyje rodyti po