Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Socialinis darbas

Socialinis darbas (787 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Ar ilgai dar leisime alkoholiui skverbtis į mūsų visuomenę?!

  Ar ilgai dar leisime alkoholiui skverbtis į mūsų visuomenę?! Jaunimo alkoholio vartojimo kultūra. Alkoholizmas.
  Socialinis darbas, rašinys(4 puslapiai)
  2007-02-23
 • Asmens socialinė istorija

  Asmuo. Informacija. Šeima. Išsimokslinimas ir darbo patirtis. Skirtumai. Aplinkos veiksniai. Rūpestis, poreikis, problema. Pagalbos pranašumai ir trūkumai.
  Socialinis darbas, namų darbas(4 puslapiai)
  2005-05-24
 • Asmens su negalia socialinė situacija

  Įvadas. Situacijos aprašymas. Situacijos interpretacija. Individualios patirties refleksija.
  Socialinis darbas, interpretacija(9 puslapiai)
  2007-03-15
 • Asmenų, grįžusių iš įkalinimo įstaigų, resocializacijos galimybės

  Statistiniai duomenys apie pataisos inspekcijas. 2002m. statistiniai duomenys apie pataisos inspekcijas. 2003m. statistiniai duomenys apie pataisos inspekcijas. Nuteistųjų resocializacija. Nuteistųjų integracijos į visuomenę programa. Socialinės reabilitacijos programos. Kauno miesto ir rajono pataisos inspekcijos. vykdoma nuteistųjų resocializacija. Išvados.
  Socialinis darbas, kursinis darbas(20 puslapių)
  2005-10-04
 • Asmenų, turinčių priklausomybę nuo alkoholio, socialinių paslaugų poreikis: Panevėžio psichikos sveikatos centras (PSC)

  Įvadas. Tikslas – teoriniu ir praktiniu požiūriu išanalizuoti asmenų, turinčių priklausomybę nuo alkoholio, socialinių paslaugų poreikį. Priklausomybė nuo alkoholio ir galimi pagalbos būdai. Alkoholizmo priežastys ir pasekmės. Asmenų, turinčių priklausomybę nuo alkoholio, įtaka šeimos nariams. Priklausomybių gydymo būdai. Socialinio darbuotojo pagalba asmenims, priklausantiems nuo alkoholio. Socialinio darbuotojo vaidmenys pagalbos procese. Socialinių paslaugų sistema asmenims, turintiems priklausomybę nuo alkoholio. Socialinių paslaugų klasifikacija. Socialinės paslaugos stacionarinio gydymo metu. Socialinės paslaugos ambulatorinio gydymo metu. Socialinių paslaugų asmenims, turintiems priklausomybę nuo alkoholio, poreikio tyrimas Panevėžio psichikos sveikatos centre. Tyrimo metodika. Tyrimo rezultatų analizė. Respondentų socialinė – demografinė charakteristika. Psichikos sveikatos centre (PSC) teikiamos paslaugos, asmenims, turintiems priklausomybę nuo alkoholio. Socialinių paslaugų įvairovės svarba asmens sveikimo procese. Šeimos įtaka asmenų, turinčių priklausomybę nuo alkoholio, sveikimo procese. Išvados.
  Socialinis darbas, diplominis darbas(39 puslapiai)
  2010-02-01
 • Asocialių vaikų socializacija

  Įvadas. Bendruomenės ir jų įtaka augančiam vaikui. Bendruomenės samprata bei reikšmė. Šeima kaip bendruomenė. Mokykla kaip bendruomenė. Bendraamžių bendruomenė. Rizikos veiksniai. Šeima, kaip rizikos veiksnys. Žiniasklaida. Gatvės vaikai. Prevencinė veikla. Mokykla kaip prevencinė priemonė. Vaikų užimtumo centrai. Europos Sąjungos prevencinė veikla. Išvados.
  Socialinis darbas, namų darbas(7 puslapiai)
  2007-06-11
 • Asocialus asmuo

  Įvadas. Asociali asmenybė ir savęs vertinimas. Slaugytojas ir asocialus pacientas. Bendravimo ypatumai.
  Socialinis darbas, namų darbas(7 puslapiai)
  2008-03-06
 • Atmintinė tėvams apie vaikų specialiųjų poreikių pažinimą ir jų tenkinimą

  Specialiųjų poreikių asmenys. Specialusis ugdymas – specialiųjų poreikių asmenų mokymas, lavinimas bei vertybinių nuostatų formavimas. Specialieji ugdymosi poreikiai. Ankstyvasis amžius (nuo gimimo iki 3 metų). Ikimokyklinis amžius. Mokyklinis amžius. Specialiojo ugdymo organizavimas. Specialiųjų poreikių asmenų ugdymo formos Vaiko specialieji mokymosi poreikiai bendrojo lavinimo mokykloje.
  Socialinis darbas, namų darbas(14 puslapių)
  2012-05-17
 • Atvejo analizė (2)

  Atvejo studijos schema: mergaitės įvaikinimo procesas iš sutrikusio vystymosi kūdikių namų. Pirminis kontaktas (tikslas, sąlygos, gauta informacija). Informacijos gavimo būdas. Gauta informacija. Informacijos sistemos ir analizė. Reikalinga papildoma informacija. Probleminės situacijos nustatymas. Pagrindinių tikslų ir uždavinių nustatymas. Pasirinkti informacijos rinkimo būdai (argumentai). Taikytų informacijos būdų apžvalga. Paramos modelio numatymas (prioritetai, ištekliai). Paramos modelio realizavimas. Socialinio darbo metodų (individualus socialinis darbas, socialinis darbas su šeima, socialinis darbas grupėje, socialinis darbas bendruomenėje). Socialinio darbo praktikos modelių taikymas (argumentai). Išteklių sutelkimas paramai. Paramos eigos vertinimas. Suteiktos paramos rezultatų analizė. Apibendrinimas. Iškilusios problemos, nesėkmės, jų priežastys.
  Socialinis darbas, namų darbas(9 puslapiai)
  2005-11-02
 • Atvejo analizė (3)

  Atvejo identifikavimas. Naudodamiesi įvertinimo principais socialinis darbuotojas lengviau identifikuos Gitanos B. poreikius, pageidavimus ir stiprybes. Problemos formulavimas yra paramos planavimo ir įvertinimo pagrindas. Formuluojant problema būtina nustatyti kas trukdo tenkinti poreikius. Problemų įvardijimas iš klientės pusės. Problemų įvardijimas iš socialinio darbuotojo pusės. Šeimos ir jos situacijos žemėlapis. Situacijos pagalbos planavimas. Problemos pagrindiniai tikslai. Priemonės, kurių dėka būtų galima spręsti problemą. Sukonkretinti užduotis. Sutartis. Intervencijos plano sudarymas. Intervencijos ataskaita.
  Socialinis darbas, analizė(7 puslapiai)
  2006-02-17
 • Atvejo analizė (4)

  Marijos ir Domo atvejo analizė remiantis R. Rousseau socialinio tinklo tyrimo schema. Atvejo aprašymas. Tinklų pobūdis. Intervencijos hipotezės ir tinklo mobilizacija.
  Socialinis darbas, analizė(5 puslapiai)
  2006-04-01
 • Atvejo analizė (5)

  Atvejo aprašymas. Teorinė socialinės problemos apžvalga. Kliento problemos tyrimas, įvertinimas, apibrėžimas. Kliento problemos sprendimo planas. Kliento problemos sprendimo rezultatų įvertinimas. Baiga.
  Socialinis darbas, namų darbas(16 puslapių)
  2006-10-20
 • Atvejo analizė (8)

  Situacija. Socialinis tyrimas: šeima. Reikiama nurodyti agentūrai informacija. Šeima kaip sistema. Šeimos struktūra. Šeimos funkcionavimas. Ekožemėlapis. Šeimos raidos istorija. Genograma. Rūpestis, poreikis, problema. Pranašumai ir trūkumai patenkinti poreikius.
  Socialinis darbas, analizė(6 puslapiai)
  2008-01-08
 • Atvejo analizė (9)

  Atvejis (girtuokliavimas namuose). Atvejo įvertinimas. Kliento situacijos įvertinimo etapai. Apibendrinimas. Schema.
  Socialinis darbas, analizė(7 puslapiai)
  2008-01-17
 • Atvejo analizė: nesirūpinimas vaiku

  Įvadas. Atlieku praktiką Druskininkų savivaldybės socialinių paslaugų centre su rizikos šeimomis. Anamnezė. Diagnozė. Problema: Vilma nesirūpina vaiku, neturi socialinių įgūdžių, nepriima socialinės darbuotojos pagalbos. Tokią problemą mato ir Rimas, ir aš, ir socialinė darbuotoja, taip pat tokią pačią problemą mato ir vaikų teisės apsaugos tarnyba. Pagalbos planavimas. Intervencija. Įvertinimas.
  Socialinis darbas, namų darbas(7 puslapiai)
  2010-04-15
 • Atvejo analizė: nesirūpinimas vaiku, alkoholio problemos

  Preliminarus problemos formulavimas: Karolinai dabar yra 13 metų, ji gyvena su savo seneliais (motina gyvena užsienyje), Karolinos seneliai mėgsta išgerti. Išankstinių problemos esmės prielaidų formulavimas. Informacijos rinkimas ir atranka. Informacijos analizė. Plano rengimas. Plano įgyvendinimas. Plano vertinimas.
  Socialinis darbas, namų darbas(7 puslapiai)
  2010-11-22
 • Atvejo analizė: paauglio problemos

  Socialinis darbas praktikantams. Atvejo analizė. Vaikinas 17 metų vaikų krizių centre.
  Socialinis darbas, analizė(4 puslapiai)
  2005-08-24
 • Atvejo analizė: problemos šeimoje dėl geriančio vyro

  Situacija: Į Priklausomybės ligų centrą buvo nukreiptas 30 metų vyras, kuris jau antrą kartą šį mėnesį buvo neblaivus atvežtas į nakvynės namus. Įvertinimas. Šeimos stipriosios pusės. Šeimos silpnosios pusės. Poreikių nustatymas. Problemos įvertinimas. Situacijos sprendimas taikant problemos sprendimo modelį. Apibendrinimas.
  Socialinis darbas, namų darbas(3 puslapiai)
  2010-04-16
 • Atvejo analizė: šeimos nesirūpinimas vaikais

  Atvejo aprašymas: šeima nesirūpina vaikais. Atvejo įvertinimas. Pagalbos projektas. Taigi, iškėlus pagrindines intervencijos hipotezes, galima formuluoti ir galutinį pagalbos proceso tikslą – padėti išmokti Algirdui ir Marijai būti tėvais.
  Socialinis darbas, namų darbas(8 puslapiai)
  2010-05-04
 • Atvejo studija

  Įžanga. Informacija apie klientą. Priežastys, dėl kurių buvo įtrauktas socialinis darbuotojas. Situacijos tyrimas. Kliento sistemos funkcionavimas. Duomenys apie šeimos sistemą ir jos funkcionavimą, kliento vietos šeimoje supratimas. Fizinis kliento funkcionavimas. Emocinis kliento funkcionavimas. Intelektualinis kliento funkcionavimas. Kliento poreikiai, troškimai. Kliento stipriosios pusės, gebėjimas spręsti problemas. Problemos identifikavimas. Anksčiau gautos informacijos analizė ir apibendrinimas. Įspūdžiai. Problemų įvardijimas iš kliento pusės. Problemų įvardijimas iš socialinio darbuotojo pusės. Problemų įvardijimas kitų asmenų, dalyvaujančių kliento problemos tyrime ir sprendime. Problemų klasifikacija ir pagrindimas pagal jų prioritetus. Nuoseklus intervencijos planas. Kokia įtaka buvo daroma intervencijos metu. Pirminiai žingsniai, kurių buvo imtasi sprendžiant problemą. Sekantys intervencijos žingsniai. Intervencija. Vertinimas.
  Socialinis darbas, referatas(9 puslapiai)
  2007-12-10
Puslapyje rodyti po