Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Socialinis darbas

Socialinis darbas (787 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Specialiųjų poreikių žmonių integracija į visuomenę

  Įvadas. Specialiųjų poreikių žmonės. Integracijos samprata ir esmė. Specialiųjų poreikių žmonių integracijos į visuomenę raida. Specialiųjų poreikių žmonių lygiateisio dalyvavimo visuomenės gyvenime prielaidos. Supratimas. Medicinos priežiūra. Reabilitacija. Paramos paslaugos. Specialiųjų poreikių žmonių lygiateisio dalyvavimo visuomenės gyvenime sąlygos. Prieinamumas. Mokymas. Užimtumas. Materialinė parama ir socialinė apsauga. Šeimyninis gyvenimas ir asmens neliečiamybė. Kultūra. Poilsis ir sportas. Religija. Konkrečios priemonės siekiant specialiųjų poreikių žmones integruoti į visuomenę. Išvados.
  Socialinis darbas, kursinis darbas(28 puslapiai)
  2008-02-27
 • Stresas socialiniame darbe

  Stresas socialiniame darbe. Stresas. Socialinio darbo sudėtingumas. Streso analizė. Stresoriai. Asmenybė. Kova su stresu. Atsipalaidavimas. Savo pačių reikalavimų lygio įvertinimas, refleksija. Trumpalaikiai pokyčiai. Spontaniškas atsipalaidavimas. Dėmesio nukreipimas.
  Socialinis darbas, konspektas(11 puslapių)
  2006-04-01
 • Strėvininkų pensionato gyventojų gyvenimo kokybės analizė

  Įvadas. Socialinės apsaugos svarba žmogaus gyvenime. Gyvenimo kokybės samprata, ją įtakojantys veiksniai. Negalios įtaka žmogaus gyvenime. Socialinio darbo svarba neįgaliajam asmeniui. Savirealizacijos svarba žmogaus gyvenime. Strėvininkų pensionato gyventojų gyvenimo kokybės analizė. Gyvenamosios aplinkos įtaka analizuojant gyventojų gyvenimo kokybę. Pagrindinės problemos, trukdančios socialinės aplinkos vystymui. Socialinio darbo svarba pensionato gyventojams. Socialinio darbuotojo vaidmuo užtikrinant pensionato pensionato gyventojų pilnavertį gyvenimą. Išvados.
  Socialinis darbas, referatas(14 puslapių)
  2007-05-18
 • Suaugusiojo neįgalaus socialinė integracija

  Įvadas. Visuomenės įtaka neįgalaus suaugusiojo socialinei integracijai. Istorinis negalės aspektas. Filosofinis šiuolaikinės visuomenės negalės aspektas. Socialinė aplinka ir neįgaliųjų suaugusiųjų integracija. Socialinė politika neįgaliųjų suaugusiųjų integracijai į visuomenę. Įstatyminė bazė. Neįgaliųjų socialinė integracija 2004 m. Išvados. Priedai.
  Socialinis darbas, referatas(41 puslapis)
  2006-02-20
 • Sveikatos apsauga Lietuvoje

  Įvadas. Lietuvos sveikatos apsaugos istorija. Sveikatos apsaugos ir priežiūros sistema Lietuvoje. Sveikatos apsaugos įgyvendintojai Lietuvoje. Sveikatos apsaugos ministerijos veikla. Sveikatos apsaugos ministerijos funkcijos ir uždaviniai. Sveikatos apsaugos reformos tikslai. Sveikatos apsaugos ateities strategija ir prioritetai Lietuvoje. Sveikatos draudimas. Valstybinė ligonių kasa. Privalomasis sveikatos draudimas (PSD). Institucijos, vykdančios privalomąjį sveikatos draudimą. Kas ir kaip draudžiami privalomuoju sveikatos draudimu. PSD įmokos. 2007 metų privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžetas – gerokai didesnis. Išvados. Klausimai ir temos diskusijai.
  Socialinis darbas, referatas(27 puslapiai)
  2007-02-07
 • Sveikatos apsauga Lietuvoje (2)

  Įvadas. Medicinos raida Lietuvoje. Sveikatos apsaugos ministerijos istorija. Sveikatos apsaugos ministerija. Misija. Tikslai. Finansavimas. Vykdomi projektai ir programos. Jaunimas ir sveikata. Valgymo sutrikimai. Nervinė anoreksija. Nervinė bulimija. Nuolatinis persivalgymas. Išvados. Kartojimo klausimai bei temos diskusijai.
  Socialinis darbas, referatas(16 puslapių)
  2007-02-07
 • Sveikos gyvensenos programa

  PowerPoint pristatymas. Įvadas. Sveikatos stiprinimo metodai. Sveika mityba. Kasdien naudokitės sveikos mitybos piramide – lengviau pasirinksite maistą. Šviežio, kokybiško, mūsų sveikatai naudingo maisto įsigijimas. Skysčių vartojimo patarimai. Baltyminė dieta geriau nei angliavandeninė. Mityba pagal kraujo grupes. Fizinis aktyvumas. Saugūs mankštos pratimų pavyzdžiai. Žalinga elgsena. Nemiga-stresas. Keli patarimai ką ir kada valgyti. Išvados.
  Socialinis darbas, pristatymas(17 skaidrių)
  2007-04-23
 • Sveikų mokyklų projektai. Stiprinančių mokyklų tinklas

  PowerPoint pristatymas. Lietuvos respublikos įstatymais ir kiti teisės aktai, reglamentuojantys saugias ugdymo sąlygas. Vaiko teisė būti sveikam. Sveikatos priežiūra mokykloje. Sveikos mokyklos, sveikatą stiprinančios mokyklos: kas tai? Kas tai yra sveika aplinka? Sveikatą stiprinančių mokyklų tikslas. Sveikatos stiprinimo idėja remiasi. Dokumentai, reglamentuojantys tinklo plėtrą. Svarbiausi faktai apie sveikatą stiprinančių mokyklų tinklą Europoje. Šalys narės. Svarbiausi faktai apie sveikatą stiprinančių mokyklų tinklą Lietuvoje.
  Socialinis darbas, pristatymas(23 skaidrės)
  2007-01-23
 • Šeima kaip socialinė institucija (2)

  Įvadas. Temos aktualumas. Probleminiai klausimai. Temos objektas. Esė tikslas. Šeimos supratimas. Santuoka ir šeima. Šeima ir vaikai. Šeima ir krizė. Išvados.
  Socialinis darbas, rašinys(6 puslapiai)
  2007-11-14
 • Šeima. Krizės šeimoje

  Įvadas. Šeimos krizės ir šeimos dinamika. Problemos. Šeimų konfliktai. Būdingiausi konflikto šaltiniai. Konfliktai kyla kai. Smurtas šeimoje. Infanticidas. Abortai. Sutuoktinių egoizmas. Girtavimas. Narkomanija. Sutuoktinių neištikimybė ir pavyduliavimas. Skyrybos. Netektis. Daugiaproblemių šeimų daugėjimas. Išvados.
  Socialinis darbas, referatas(16 puslapių)
  2009-07-22
 • Šeimos alkoholio tradicijos ir jų įtaka vaikų alkoholizmo vystymuisi

  Įvadas. Veiksniai, lemiantys vaikų alkoholizmo vystymąsi. Alkoholio vartojimo problemos šeimoje. Išvados.
  Socialinis darbas, namų darbas(5 puslapiai)
  2008-03-08
 • Šeimos analizė

  Kliento situacija. Tikslai. Uždaviniai. Kiekybinės ir kokybinės informacijos duomenys. Šeimos situacijos vertinimas. Intervencija. Suteiktos pagalbos priemonės. Atliktos intervencijos įvertinimas. Tarpdisciplininis bendradarbiavimas. Išvados. Rekomendacijos.
  Socialinis darbas, analizė(5 puslapiai)
  2007-03-20
 • Šeimos konfliktai

  Įžanga. Konfliktų priežastys. Konfliktų sprendimo principai. Šešeriopas receptas konfliktams gydyti. Išvados.
  Socialinis darbas, referatas(12 puslapių)
  2006-12-08
 • Šeimos laisvalaikis ir jo ypatumai

  Įvadas. Laisvalaikio kultūros samprata. Laisvalaikio struktūra ir jo funkcijos. Laisvalaikio leidimas – kultūros dalis. Vaikų, suaugusiųjų ir šeimos laisvalaikio leidimas. Vaikų laisvalaikis. Suaugusiųjų laisvalaikis. Laisvalaikis šeimoje. Laisvalaikio leidimo kartu šeimoje ypatumai. Tyrimo organizavimas. Tėvų ir vaikų bendro laisvo laiko leidimo ypatumai. Žaidimai tėvų ir vaikų laisvalaikio metu. Išvados. Santrauka.
  Socialinis darbas, diplominis darbas(58 puslapiai)
  2009-02-19
 • Šeimos politika Lietuvoje

  Įvadas. Socialinių paslaugų samprata. Lietuvos socialinės politikos situacija. Socialinė parama. Socialinė parama šeimoms ir vaikams. Vaikų globa. Jaunimo politika. Socialinės paramos informacinė sistema. Socialinių paslaugų vaikui ir šeimai Lietuvoje analizė. Teisės aktai reglamentuojantys socialines paslaugas vaikams ir probleminėms šeimoms. Situacijos analizė. Socialinis draudimas ir pensijos. Socialinio draudimo įmokų sistemos plėtra. Socialinio draudimo išmokų sistemos tobulinimas. Išvados. Rekomendacijos. Summary. Išnašos.
  Socialinis darbas, diplominis darbas(46 puslapiai)
  2008-01-18
 • Šeimos samprata (2)

  Šeimos samprata. Šeimos tipai. Šeimos funkcijos. Šeimos poreikiai. Raidos etapai. Vaidmenys. Sutuoktinių vaidmenys. Šeimos motyvai turėti vaikų. Išnašos.
  Socialinis darbas, namų darbas(7 puslapiai)
  2008-04-23
 • Šeimos samprata (3)

  Įvadas. Šeimos apibūdinimas. Šeimos apibrėžimas. Šeimos funkcijos. Šeimos dinamika. Šeimos gyvenimo ciklas. Šeimos gyvenimo krizės. Šeimos reikšmė sveikatos ugdyme. Šeimos sveikatos problemos ir jų sprendimo būdai. Šeima ir sunkiai sergantis šeimos narys. Šeima ir neįgalumas. Mirtis šeimoje. Išvados.
  Socialinis darbas, referatas(15 puslapių)
  2008-05-20
 • Šeimos socialinis tyrimas. Atvejo studija

  Informacija apie šeimą. Šeimos nariai: Tėvai- Tomas, Rasa. Vaikai- Monika, Inga, Karolina. Šeima kaip sistema. Šeimos struktūra. Šeimos funkcionavimas. Ekožemėlapis. Šeimos raidos istorija. Geneograma. Rūpestis, poreikis, problema. Pranašumai ir trūkumai patenkinti poreikius.
  Socialinis darbas, namų darbas(6 puslapiai)
  2010-01-12
 • Šeimos švietimas apie žalingus įpročius kaip socialinio darbo forma

  PowerPoint pristatymas. Tyrimo problema – žalingų įpročių plitimas mokinių tarpe. Tyrimo hipotezė. Tyrimo tikslas. Tyrimo uždaviniai. Išvados.
  Socialinis darbas, pristatymas(12 skaidrių)
  2008-03-18
 • Šeimos švietimas žalingų įpročių klausimu kaip socialinio darbo forma

  Žalingi įpročiai mūsų gyvenime. Priežastys dėl kurių pradedama vartoti svaiginančias medžiagas. Žalingų įpročių plitimas tarp Lietuvos jaunimo. Kas užsiima šeimos švietimu. Šeimos švietimas. Socialinio pedagogo darbas šviečiant šeimą žalingų įpročių klausimu. Tėvų vaidmuo moksleivių sveikatos ugdymo programoje. Dažniausiai tėvų daromos klaidos. Socialinio pedagogo ir tėvų bendradarbiavimas. Tėvų integravimas į mokyklos gyvenimą. Vaikų neigiamo požiūrio į svaiginančias. medžiagas formavimo etapai. Praktinė dalis. Išvados.
  Socialinis darbas, kursinis darbas(34 puslapiai)
  2005-09-26
Puslapyje rodyti po