Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Socialinis darbas

Socialinis darbas (787 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Baimė kraustytis į senelių namus

  Tikslas - panagrinėti senų žmonių baimę kraustytis į senelių namus. Seni žmonės. Baimė. Senas žmogus. Išvados.
  Socialinis darbas, namų darbas(4 puslapiai)
  2009-02-12
 • Baimės ir fobijos

  Įvadas. Darbo tikslas yra sužinoti apie baimės rūšis, formas, kaip jos atsiranda žmoguje. Baimė. Baimės samprata. Baimės rūšys. Baimės formos. Šizoidiškos asmenybės. Depresiškos asmenybės. Suvaržytos asmenybės. Isteriškos asmenybės. Baimės atsiradimo priežastys. Fobijos. Fobijos samprata. Fobijų tipai. Įvairios fobijos. Bendrausio pobūdžio fobijos. Fizinės fobijos. Fobijos dėl savojo Aš. Fobijos namų aplinkoje. Socialinės fobijos. Fobijos mokykloje ir darbe. Išvados.
  Socialinis darbas, referatas(14 puslapių)
  2010-05-28
 • Bausmės šeimoje ir jų poveikis vaiko asmenybei

  Įvadas. Fizinės bausmės. Patarimai tėvams. Bausmių žala. Fizinių bausmių požymiai.
  Socialinis darbas, referatas(5 puslapiai)
  2006-11-09
 • Bausmių sankcijos: kaip vertina bausmių sankcijas vaikai?

  Vaiko socialinio ugdymas. Tyrimo problema - kaip vertina bausmių sankcijas vaikai? Tyrimo tikslas - išsiaiškinti, kokiu laipsniu sankciją vaikai laiko teisinga ir veiksminga. Socializacija ir ugdymas vaikystėje. Išvados. Tyrimo rezultatai. Vaikų pasiskirstymas pagal amžių ir lytį. Atsakymų suvestinė. Bendra vaikų atsakymų suvestinė. Tyrimų rezultatų išvados.
  Socialinis darbas, tyrimas(17 puslapių)
  2010-01-07
 • Bedarbių mokymas Lietuvoje

  Įvadas. Bedarbių profesinis mokymas. Problemos sprendimas. Išvados.
  Socialinis darbas, namų darbas(5 puslapiai)
  2007-01-08
 • Beglobiai vaikai

  Įvadas. Beglobiai vaikai. Grupės apibrėžimas. Statistika. Priežastys kodėl šie vaikai yra socialinio darbo klientai. Socialinio darbuotojo funkcijos ir tikslai. Įstatyminė bazė. Pagalbos sistema. Institucijos darbo apžvalga. Spragos ir trūkumai. Pasiūlymai. Išvados. Priedai (13).
  Socialinis darbas, referatas(33 puslapiai)
  2006-04-01
 • Benamiai

  PowerPoint pristatymas. Projekto tikslas. Lietuvos gyventojų nuomonė apie benamystės problemą Lietuvoje. Socialinės pagalbos šaltiniai. Didžiausios Lietuvos benamių problemos. Situacija. Jungtinės Karalystės Benamių skaičiaus mažinimo projektas BAOH. Užimtumo programos benamiams užsienyje. Pliusai. Minusai. Užimtumo programa benamiams Lietuvoje – Kofoedo mokykla (2000 metai). Pastangos kovoti su skurdu ir socialine atskirtimi pasaulyje. Pastangos kovoti su skurdu ir socialine atskirtimi Lietuvoje. Dėl nakvynės namų steigimo grįžusiems iš įkalinimo vietų bei kai kuriems kitiems asmenims ir jų įdarbinimo. Pagalbos poreikis benamiams pagal lytį. Benamių amžius ir socialiniai poreikiai. Benamių išsilavinimas ir žinojimas apie jiems skirtas socialines lengvatas. Keletas sprendimų... Benamių viltys.
  Socialinis darbas, pristatymas(19 skaidrių)
  2008-06-26
 • Benamiai žmonės

  Įvadas. Darbo tikslas: atskleisti pagrindines benamių problemas ir priežastis dėl ko prarandami namai. Pagrindinės namų netekimo priežastys. Gatvės žmonių problemos. Valdžios ir policijos problemos su benamiais. Išvados.
  Socialinis darbas, namų darbas(8 puslapiai)
  2010-03-23
 • Bendradarbiavimas prevenciniame darbe

  Sąvokos. Įvadas. SSP modelis. Nusikalstamumo prevencijos sąvoka. SSP kooperacija. SSP kooperacijos sudarymas. Valdymo lygis. Koordinavimo lygis. Įgyvendinimo lygis. Nusikalstamumo prevencinio darbo pagrindas. Veiklos planas ir tikslai. Situacijos žymėjimas. SSP konsultantas. Išvados. SPPK (Socialinės Pedagoginės pagalbos komandos) veiklos modelis. Komandos samprata. Socialinės pedagoginės pagalbos komandos veiklos bendrojo lavinimo mokykloje prielaidos. Bendradarbiavimo modelis. SPPK veiklos modelis bendrojo lavinimo mokyklose. SPPK komandos narių atsakomybės. Specialioji prevencija. Išvados.
  Socialinis darbas, referatas(24 puslapiai)
  2007-11-27
 • Bendradarbiavimas prevenciniame darbe (2)

  PowerPoint pristatymas. Darbo "Bendradarbiavimas prevenciniame darbe" pristatymas. Darbo tikslas. SSP (School - Social Services - Police) veiklos modelis. Taigi: S,S ir P. Mokykla. Socialinės institucijos ir policija. SSP kooperacijos sudarymas. Valdymo lygis. Koordinavimo lygis. Įgyvendinimo lygis. SSP konsultantas. SPPK (Socialinės Pedagoginės pagalbos komandos) veiklos modelis. SPPK (Socialinės Pedagoginės pagalbos komandos) veiklos modelis. SPPK veiklos modelio kūrimo etapai. SPPK veiklos modelis bendrojo lavinimo mokyklose. Komandos samprata. Komandos veikla. SPPK veiklos ypatumai. SPPK komandos narių atsakomybės. Bendradarbiavimo modelis. Specialioji prevencija. Išvados.
  Socialinis darbas, pristatymas(26 skaidrės)
  2007-12-13
 • Bendroji psichopatologija

  Anotacija. Pagrindiniai žodžiai. Įvadas. Sąmonė/budrumas. Kiekybiniai sąmonės sutrikimai. Kokybiniai sąmonės sutrikimai. Dėmesio ir atminties sutrikimai. Dėmesio/galėjimo susikaupti sutrikimus. Vertinimo sutrikimai. Pastabumo ir atminties sutrikimai. Orientacijos sutrikimai. Suvokimo sutrikimai. Kiekybiniai sutrikimai. Kokybiniai sutrikimai.
  Socialinis darbas, namų darbas(5 puslapiai)
  2009-12-31
 • Bendrojo lavinimo mokyklų investicijos į žmogiškuosius išteklius

  Įvadas. Darbo tikslas – bendrojo lavinimo mokyklų investicijų į žmogiškuosius išteklius nagrinėjimas. Investavimas į mokytojus. Investicijų formos. Pagrindiniai investuotojai švietimo sistemoje. Kvalifikacijos tobulinimo priemonės. Investicijų paskirstymas ir prioritetai. Išvados.
  Socialinis darbas, referatas(13 puslapių)
  2008-09-19
 • Bendruomenės slauga ir globa

  Įvadas. Bendruomenės slauga. Socialinis darbas bendruomenėje. Socialinio darbo ir slaugos apibrėžimai, ir jų kompetencijos. Bendruomenei teikiamos socialinės paslaugos.
  Socialinis darbas, referatas(7 puslapiai)
  2006-09-12
 • Bendruomenės socialinė veikla

  Bendruomenių samprata. Bendruomenės samprata. Terminai ir sąvokos. Bendruomenių tipai. Bendruomenės socialinė veikla kaip socialinio darbo metodas. Socialinio darbo metodų -individualaus socialinio darbo, darbo su grupe ir bendruomene - skirtumai ir jų santykis.
  Socialinis darbas, konspektas(8 puslapiai)
  2007-01-05
 • Bendruomenės socialinė veikla, sociokultūrinė veikla bendruomenėje

  Įvadas. Kaimo bendruomenės samprata. Šilalės rajono kaimo bendruomenių koordinacinis centras. Koordinacinio centro veiklos tikslai, uždaviniai. Koordinacinio centro nariai, jų teisės ir pareigos. Koordinacinio centro struktūra ir valdymas. Šilalės rajono kaimo bendruomenių koordinacinis centras veikla. Renginiai, kultūrinės, tradicinės šventės. Išvados.
  Socialinis darbas, referatas(18 puslapių)
  2006-11-21
 • Bendruomenės sveikatos priežiūra: komandinis darbas

  Įvadas. Pirminės sveikatos priežiūros samprata. Bendruomenės indėlis į pirminę sveikatos priežiūrą. Bendruomenių tipai. Komandinio darbo principai. Komandos struktūra. Kaip sukurti veiksmingą komandą Pagrindiniai vaidmenys komandoje. Komandos veiklą įtakojantys veiksniai. Komandinis darbas pirminėje sveikatos priežiūroje. PSP komandos vaidmenys. PSP komandos narių funkcijos. Darbo bendruomenėje organizavimo principai. Pirminės sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumas. Bendruomenės slauga. Bendruomenės sveikatos ugdymas. Slaugytojo ir socialinio darbuotojo bendradarbiavimo problemos. Išvados. Santrauka. Summary.
  Socialinis darbas, kursinis darbas(27 puslapiai)
  2006-02-20
 • Bendruomenės tyrimas

  Įvadas. Darbo tikslas: išmokti analizuoti įvairias problemas ir jas spręsti. Uždaviniai. Kodėl vakarinių studijų programos studentus galima vadinti bendruomene? Vakarinių studijų studentų bendruomenę sudaro. Kas mane įtakoja bendruomenėje? Sėkmingos bendruomenės reikšmė, kai... Kurso bendruomenės santykiai. Pagrindinės vakarinių studijų programos studentų bendruomenės problemos. Pasirinkimo variantų tyrimas. Išvados.
  Socialinis darbas, namų darbas(7 puslapiai)
  2008-11-21
 • Bendruomenių tinklo kūrimas

  PowerPoint pristatymas. Tinklo samprata. Tinklo požymiai. Bendruomenė kaip tinklas. Bendruomeniniai tinklai. Bendruomenių tinklas. Bendruomenių tinklo apibūdinimas. Tradicinį bendruomenių tinklą sudaro. Bendradarbiavimo elementai. Kodėl svarbi bendruomenių tinklų plėtra? Bendruomenės tinklas atsiranda susiejus mikro, mezo ir makro lygius. Socialinio darbuotojo vaidmuo tinklo kūrime. Bendruomenių tinklo tipai. Tinklų funkciniai tipai. Tinklų funkciniai tipai (Spierts, 178-183). Pagrindinės tinklų funkcijos. Praktinio bendruomenės darbo tezės. Tinklo kūrimo etapai. Patarimai dirbantiems tinkluose. Praktinio bendruomenės darbo tezės. Bendruomenės praktikui gali tekti atlikti tokius veiksmus. Tarporganizaciniai faktoriai. Organizaciniai resursai ir galia. Organizacijos statusas. Organizacijos – aplinkos santykis. Yra keletas strategijų, kurių dėka galima pakeisti galios balansą tarporganizacinėje srityje.
  Socialinis darbas, pristatymas(29 skaidrės)
  2008-12-12
 • Bešeimių vaikų socialinės – pedagoginės raidos ypatumai (5-7 metų)

  Vaiko socialinė – pedagoginė raida. Socialinės raidos ypatumai. Pedagoginė įtaka vaikų ugdymui. Šeima – pagrindinė visuomenės ląstelė. Nedarnios šeimos – pagrindinis beglobių vaikų. Daugėjimo šaltinis. Vaikas, kurio nelaukiama. Vaikai nusikaltėliai, antisocialaus vaiko sąvoka. Ugdymo institucijos globojančios vaikus. Tyrimas. Darbo metodika ir tyrimo rezultatų aptarimas. Išvados. Rekomendacijos.
  Socialinis darbas, diplominis darbas(35 puslapiai)
  2005-08-24
 • Biblioterapija (2)

  Įvadas. Darbas su grupe. Biblioterapija. Biblioterapijos procesas. Išvados.
  Socialinis darbas, namų darbas(5 puslapiai)
  2009-12-30
Puslapyje rodyti po