Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Socialinis darbas

Socialinis darbas (787 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Galimybių studija lopšelio-darželio "Voveraitė"

  Šiaulių lopšelio–darželio "Voveraitė" 2006-2008 metų galimybių studija. Įvadas. Tyrimo rezultatų analizė. Institucijos aplinkos analizė. Politiniai veiksniai. Ekonominiai veiksniai. Socialiniai veiksniai. Technologiniai veiksniai. Institucijos išteklių analizė. Teisinė bazė. Organizacinė struktūra. Žmonių ištekliai. Finansiniai ir materialiniai ištekliai. Veiklos sistema. Planavimo sistema. Apskaitos tinkamumas. Ryšių sistema. Vidaus audito sistema. SSGS Analizė. Institucijos veiklos strategija. Programos, tikslai, uždaviniai, priemonės, uždavinių įgyvendinimo vertinimo kriterijai, lėšos. Ankstyvasis ugdymas. Ikimokyklinis ugdymas. Priešmokyklinio ugdymo ir ugdymosi programa. Sveikatos stiprinimo programa "Sveikas darželis". Programos: Metodinės bazės plėtra. Darželio teritorijos modernizavimas. Materialios bazės plėtra. Išvados ir pasiūlymai.
  Socialinis darbas, referatas(12 puslapių)
  2008-04-28
 • Gatvės vaikai (3)

  Įvadas. Gatvės vaikai – vaikai be šeimos. Socialinio darbuotojo vaidmuo dirbant su gatvės vaikais. Išvados.
  Socialinis darbas, kursinis darbas(10 puslapių)
  2007-03-30
 • Gatvės vaikai (4)

  Įvadas. Darbo tikslas – išanalizuoti šią socialinę problemą teoriniu ir praktiniu aspektais bei aptarti pagalbos teikimą gatvės vaikams. Gatvės vaikų problemos analizė teoriniu ir praktiniu aspektais. Gatvės vaikų samprata. Patekimo į gatvę priežastys. Gatvės vaikų statistiniai rodikliai. Vaikų gyvenimo gatvėje ypatumai. Sąsajos su kitomis socialinėmis problemomis. Gatvės vaikams teikiama pagalba. Nevyriausybinių organizacijų veikla. Kitų šalių patirtis su gatvės vaikai. Pagalba, kuri reikalinga gatvės vaikams. Gatvės vaikų problemos sprendimas, remiantis praktiniu bendruomenės organizavimo vietinio vystymo modeliu. Išvados. Priedai (2).
  Socialinis darbas, referatas(14 puslapių)
  2009-09-18
 • Gatvės vaikai (5)

  Įžanga. Šeimos veiksniai. Mokyklos ir aplinkos veiksniai. Šeima ir mokykla. Bendraamžių atstūmimas. Pereinamojo periodo sunkumai. Mokyklos nepasirengimas spręsti asocialumo problemų. Rizikos grupės vaikams būdingi bruožai. Gatvės vaikai šiandien. Paauglių bėgimas iš namų. Rekomendacijos specialistams, dirbantiems su vaikais, linkusiais nusikalsti. Išvados.
  Socialinis darbas, referatas(7 puslapiai)
  2009-09-25
 • Gatvės vaiko fenomenas Lietuvoje

  Profesinės kompetencijos. Įvadas. Rizikos grupės vaikai. Rizikos grupės vaikų charakteristika. Rizikos grupės vaikų elgesio ypatumai ir priežastys. Gatvės vaikai. Kodėl atsiranda gatvės vaikai. Gatvės vaiko darbo būdai ir pobūdžio kategorijos. Gatvės vaiko elgesio ypatumai. Užimtumo stoka – delinkventiško elgesio prielaida. Kaip elgtis su gatvės vaikais. Gatvės vaikai ir tėvų globos rūšys. Tėvų globos netekties priežastys. Nedarnios (asocialios) šeimos – viena pagrindinių vaikų socialinio apleistumo priežasčių. Tiriamoji dalis. Pedagogų ir kitų specialistų apklausa (interviu). Anketa organizacijoms.
  Socialinis darbas, diplominis darbas(23 puslapiai)
  2008-03-05
 • Gatvės vaikų aplinkos veiksniai, elgesio raiška ir galimi pavojai

  Įvadas. Gatvės vaiko samprata. Gatvės vaiko apibrėžimas. Gatvės vaikų problematika. Aplinkos veiksniai, lemiantys gatvės vaikų atsiradimą. Šeimos socialinis nuosmukis ir pokyčiai. Gatvės vaiko galimybės mokykloje. Socializacija tarp bendraamžių. Pavojai, kylantys gatvės vaikams. Seksualinė, fizinė, emocinė prievarta prieš gatvės vaikus. Prekyba gatvės vaikais. Psichoaktyvių medžiagų vartojimo tendencijos. Pagalba gatvės vaikams. Socialinio pedagogo pagalba gatvės vaikams. Organizacijos, padedančios gatvės vaikams. Tyrimo metodika. Darbo rezultatai ir jų aptarimas. Pirmojo kiekybinio tyrimo analizė. Antrojo kiekybinio tyrimo analizė. Išvados. Pasiūlymai.
  Socialinis darbas, kursinis darbas(28 puslapiai)
  2008-03-15
 • Genealoginis medis

  Įvadas. Darbo tikslas – giliau pažvelgti į savo giminės gyvenimą. Giminės medis. Pavardžių kilmės. Giminės kilmės vietovės aprašymas. Giminės asmenybių aprašymai. Išvados.
  Socialinis darbas, namų darbas(6 puslapiai)
  2010-10-29
 • Gerontologija

  Senstanti visuomenė. Fiziniai senėjimo padariniai. Senėjimo problemos. Senėjimo ateitis. Kartų kova. Jaunimas ir visuomenė. Jaunimo nedarbas ir emigracija. Jaunų žmonių poreikiai. Jaunos šeimos. Jaunimo kalba. Madas diktuoja jaunimas.
  Socialinis darbas, namų darbas(9 puslapiai)
  2008-11-19
 • Gerovės valstybės ekonomika. Gerovės valstybės kritika

  Gerovės ekonomika. Gerovės ekonomikos apibrėžimai. Gerovės ekonomikos ir pozityviosios ekonomikos skirtumai. Gerovės ekonomikos kryptys. Kas yra "gerovės valstybė"? (Apie "gerovės valstybę" apskritai). Lietuva kaip "gerovės valstybė. "Gerovės valstybės" kritika. Argumentai prieš "gerovės valstybę". "Gerovės valstybės" modelių kritika. Nuosavybė ir moralė. Išlikimas, pareiga ir tobulėjimas. Laisvė patirti nesėkmę. Atsakomybės išsižadėjimas. "Gerovės valstybė" ir lyties lygybės.
  Socialinis darbas, referatas(22 puslapiai)
  2007-02-07
 • Girdimasis suvokimas ir lingvistiniai procesai

  Ugdytinio teigiamos mokymosi motyvacijos palaikymo būdai. Ugdymo: nepakankamai išlavėjusių gebėjimų ar pažintinių procesų ugdymas. Kompensavimo: ugdytinio negalės "apėjimas" taikant specialius mokymo būdus ir metodus. Mokymo turinio keitimas. Vertinimas.
  Socialinis darbas, referatas(5 puslapiai)
  2007-02-15
 • Globos namuose gyvenančių vaikų požiūris į ateities perspektyvas

  Įvadas. Mokslinės literatūros analizė. Vaikų, gyvenančių globos namuose, ateities planavimas. Neigiamų socialinių faktorių įtaka vaikų ateities planavimui. Aspektai padėsiantys vaikams kurti šeimą ir savarankišką gyvenimą. Tyrimo rezultatai. Jų analizė ir interpretacija. Išvados.
  Socialinis darbas, tyrimas(8 puslapiai)
  2007-12-06
 • Grįžusių iš įkalinimo įstaigų adaptacijos sunkumai

  Įvadas. Tikslas: Atskleisti nuteistųjų bei buvusių kalinių adaptacijos ypatumus. Adaptacija: problemos ir jos tipai. Socialinė atskirtis. Stigmatizacija. Nuteistųjų, paleistų iš laisvės atėmimo vietų socialinės, profesinės bei pedagoginės adaptacijos problemos. Išvados. Išnašos.
  Socialinis darbas, referatas(9 puslapiai)
  2008-05-07
 • Grįžusių iš įkalinimo įstaigų asmenų integracija per mokymąsi

  Įvadas. Resocializacijos samprata. Kodėl svarbu mažinti socialinę atskirtį? Asmenų, paleistų iš laisvės atėmimo vietų, socialinės integracijos projektai. Projektas "Suaugusiųjų mokymo galimybių plėtra: andragoginės literatūros portfelis". Išvados. Išnašos.
  Socialinis darbas, referatas(12 puslapių)
  2008-05-26
 • Grupinio darbo metodas ir grupinis darbas su rizikos grupėmis

  Įvadas. Dėstomoji dalis. Socialinio darbo metodo samprata. Grupinio darbo metodo samprata. Darbuotojo ir grupės sąveika. Psichoterapinių grupių įvairovė. Psichoterapinės grupės tikslo realizavimo būdų požiūriu. I.D. Yalomo 11 svarbiausi grupės psichoterapiniai veiksniai. Grupės formavimas. Grupinis darbas su rizikos grupėmis. Rizikos grupė – gatvės vaikai. Rizikos grupė - narkomanai. Rizikos grupė – alkoholikų vaikai. Rizikos grupė – moterys, patiriančios smurtą šeimoje. Išvados. Summary (anglų kalba). Sąvokų žodynėlis.
  Socialinis darbas, kursinis darbas(21 puslapis)
  2007-02-26
 • Grupinio darbo metodas ir grupinis darbas su rizikos grupėmis (2)

  Įvadas. Socialinio darbo metodo samprata. Grupinio darbo metodo samprata. Situacijos, kurioms dažniausiai reikia taikyti grupinio darbo metodą. Psichoterapinių grupių įvairovė. Psichoterapinės grupės tikslo realizavimo būdų požiūriu. I.D. Yalom išskyrė 11 svarbiausių grupės psichoterapinių veiksnių. Grupės formavimas. Socialinių paslaugų klientų grupės. Grupinis darbas su rizikos grupėmis. Rizikos grupė - gatvės vaikai. Grupinio darbo metodas dirbant su gatvės vaikais. Rizikos grupė - narkomanai. Grupinio darbo metodas dirbant su narkomanais. 5 elgesio keitimo stadijos. Darbo su priklausomybe sergančiais asmenimis etapai. Priklausomybės nuo narkotikų veiksmingo gydymo principai. Rizikos grupė - alkoholikų vaikai. Grupinio darbo metodas dirbant su alkoholikų vaikais. Rizikos grupė - moterys, patiriančios smurtą šeimoje. Grupinio darbo metodas dirbant su moterimis patiriančiomis smurtą šeimoje. Organizacijos, kurios dirba su smurtą patiriančiomis moterimis. Išvados.
  Socialinis darbas, kursinis darbas(16 puslapių)
  2007-05-17
 • Grupinio socialinio darbo metodai

  Įvadas. Darbo tikslas – atskleisti grupinio socialinio darbo metodo esmę. Socialinio darbo su grupe ypatumai. Socialinio darbuotojo ir grupės sąveika. Psichoterapinės grupės ir jų ypatumai. Išvados.
  Socialinis darbas, referatas(12 puslapių)
  2010-01-29
 • Health care: Lithuania and Belgium

  Darbas anglų kalba apie sveikatos apsaugą Lietuvoje ir Belgijoje. Health care system comparison in Lithuania and Belgium. Reflection: Health care system and health care organisations in Flanders.
  Socialinis darbas, rašinys(4 puslapiai)
  2008-10-09
 • Humanistinės egzistencinės teorijos

  Įvadas. Humanistinės teorijos pagrindinės idėjos ir vertybinės nuostatos. Egzistencinės teorijos pagrindinės idėjos ir vertybinės nuostatos. Humanistinės – egzistencinės teorijų idėjų taikymas socialinio darbo praktikoje. Išvados.
  Socialinis darbas, referatas(11 puslapių)
  2006-10-03
 • Humanistinės ir egzistencinės teorijos taikymas socialiniame darbe

  Įvadas. Humanistinės teorijos taikymas. Poreikiai. Asmens charakteristika. Humanistas – socialinis darbuotojas. Egzistencinės teorijos. Būti. Būti su. Ne – buvimas. Ontologinės savybės. Savieji išgyvenimai. Brandi asmenybė. Egzistencialistas – socialinis darbuotojas. Išvados.
  Socialinis darbas, referatas(10 puslapių)
  2006-11-15
 • Humanistinių-egzistencinių teorijų taikymas socialinio darbo praktikoje

  Įvadas. Humanizmo ryšys su socialiniu darbu. Egzistencializmo ryšys su socialiniu darbu. Humanistinės psichologijos idėjos. Abraham Maslow. Carlas Rogersas. Humanistinės ir egzistencinės terapijos. Socialinių darbuotojų principai.
  Socialinis darbas, referatas(13 puslapių)
  2006-10-02
Puslapyje rodyti po