Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Socialinis darbas>Socialinio darbo analizės

Socialinio darbo analizės (29 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Atvejo analizė (3)

  Atvejo identifikavimas. Naudodamiesi įvertinimo principais socialinis darbuotojas lengviau identifikuos Gitanos B. poreikius, pageidavimus ir stiprybes. Problemos formulavimas yra paramos planavimo ir įvertinimo pagrindas. Formuluojant problema būtina nustatyti kas trukdo tenkinti poreikius. Problemų įvardijimas iš klientės pusės. Problemų įvardijimas iš socialinio darbuotojo pusės. Šeimos ir jos situacijos žemėlapis. Situacijos pagalbos planavimas. Problemos pagrindiniai tikslai. Priemonės, kurių dėka būtų galima spręsti problemą. Sukonkretinti užduotis. Sutartis. Intervencijos plano sudarymas. Intervencijos ataskaita.
  Socialinis darbas, analizė(7 puslapiai)
  2006-02-17
 • Atvejo analizė (4)

  Marijos ir Domo atvejo analizė remiantis R. Rousseau socialinio tinklo tyrimo schema. Atvejo aprašymas. Tinklų pobūdis. Intervencijos hipotezės ir tinklo mobilizacija.
  Socialinis darbas, analizė(5 puslapiai)
  2006-04-01
 • Atvejo analizė (8)

  Situacija. Socialinis tyrimas: šeima. Reikiama nurodyti agentūrai informacija. Šeima kaip sistema. Šeimos struktūra. Šeimos funkcionavimas. Ekožemėlapis. Šeimos raidos istorija. Genograma. Rūpestis, poreikis, problema. Pranašumai ir trūkumai patenkinti poreikius.
  Socialinis darbas, analizė(6 puslapiai)
  2008-01-08
 • Atvejo analizė (9)

  Atvejis (girtuokliavimas namuose). Atvejo įvertinimas. Kliento situacijos įvertinimo etapai. Apibendrinimas. Schema.
  Socialinis darbas, analizė(7 puslapiai)
  2008-01-17
 • Atvejo analizė: paauglio problemos

  Socialinis darbas praktikantams. Atvejo analizė. Vaikinas 17 metų vaikų krizių centre.
  Socialinis darbas, analizė(4 puslapiai)
  2005-08-24
 • Darbo su vaiku, augančiu rizikos grupės šeimoje, savirefleksija

  Įvadas. Socialinės rizikos grupės šeimos kaip socialinė problema. Socialinės rizikos grupės šeimos apibrėžimas. Socialinės rizikos grupės šeima kaip socialinio darbo klientas. Atvejo pristatymas. Savirefleksija. Išvados.
  Socialinis darbas, analizė(12 puslapių)
  2007-09-21
 • Druskininkų bendruomenės profilis

  Įvadas. Įsikūrimas. Demografija. Istorija. Socialinė ir kultūrinė sistema. Pagrindinės Druskininkų kurorto veiklos. Masinės visuomenės informavimo priemonės bendruomenėje. Ekonominė sistema. Valdžios sistema. Vietų skaičius Taryboje pagal politines partijas. Žmonėms skirtų tarnybų sistema. Sveikatos priežiūros tarnybos ir institucijos. Formali socialinės gerovės sistema. Druskininkų socialinių paslaugų centras. Išmokos, mokamos socialinės paramos skyriuje. Švietimas. Išvados.
  Socialinis darbas, analizė(19 puslapių)
  2007-02-14
 • Filmo analizė: "Priešas už vartų"

  Istorinio laikotarpio analizė. Filmo siužetas. Pagrindiniai herojai. Vasilijus Zaicevas. Nikita Chruščiovas. Vietovės. Filmo objektyvumas. Darbas iliustruotas paveikslėliais.
  Socialinis darbas, analizė(5 puslapiai)
  2010-06-11
 • G. Colombero "Vidinio išgijimo kelias"

  G. Colombero knygos "Vidinio išgijimo kelias" ištraukos analizė. Kančios suvokimas. Apibendrinimai.
  Socialinis darbas, analizė(4 puslapiai)
  2007-01-11
 • Į problemą orientuota priešinimosi strategija

  Situacija. Ekožemėlapis. Situacijos įvertinimas ir analizė. Svarbiausios iškylančios problemos Linos atveju. Situacijos konkretus įvertinimas. Informacijos rinkimas. Kliento poreikių nustatymas. Galutinių ir tarpinių tikslų numatymas. Veiksmų planavimas. Vykdymas. Išvados.
  Socialinis darbas, analizė(8 puslapiai)
  2007-12-29
 • Institucijose globojamų vaikų gyvenimo sąlygos

  Vaiko laikinoji globa. Nuolatinė vaiko globa. Apgyvendinimas globos institucijoje. A. Maslow nuomonė. Pirmas ir stipriausias prieraišumo jausmas. Nesaugaus prieraišumo formavimasis. Vaikai, gyvenantys globos institucijose. Vaikas, patekęs į globos instituciją. Globos namų vadovai. Situacija globos institucijose. Vaikų ruošimas savarankiškam gyvenimui. Lyties vaidmens perėmimo problema.
  Socialinis darbas, analizė(15 puslapių)
  2008-05-14
 • Krizės intervencijos modelio pritaikymas socialiniame darbe

  Narkotikų prekeivio išpažintis. Krizės intervencjos modelis. Krizės intervencijos modelio socialinio darbo etapai. I etapas. Problemos sprendimo tikslas. Problemos sprendimo uždaviniai. II etapas. Kliento socialinis tinklas. III etapas. Išvados.
  Socialinis darbas, analizė(7 puslapiai)
  2008-11-12
 • Nepilnamečio ir pilnamečio asmens globos proceso analizė

  Nepilnamečio asmens globa (rūpyba). Vaiko globos (rūpybos) rūšys ir formos. Nuolatinės vaiko globos nustatymo procesas. Laikinosios globos nustatymas nepilnamečiui asmeniui (situacijos aprašymas). Įstatymai, kuriais vadovaujantis, organizuojama vaiko globa (rūpyba.) Pilnamečio asmens globa (rūpyba). Globos nustatymas pilnamečiui neveiksniam asmeniui. Rūpybos nustatymas pilnamečiui veiksniam asmeniui. Rūpintojo skyrimas veiksniam pilnamečiui asmeniui (situacijos aprašymas). Įstatymai, kuriais vadovaujantis, organizuojama pilnamečių asmenų globa (rūpyba).
  Socialinis darbas, analizė(8 puslapiai)
  2007-02-23
 • Pedagoginė-psichologinė mokinio charakteristika

  Trakų pradinės mokyklos 4 klasės mokinio Eriko charakteristika. Šio darbo tikslas: pažinti mokinio asmenybę, jo individualumą, apibendrinti surinktą medžiagą ir padaryti pagrįstas išvadas. Analizė. Išvados.
  Socialinis darbas, analizė(6 puslapiai)
  2008-10-13
 • Problemos analizė (2)

  Problema: 70 metų neįgalus vyras gyvena Kauno rajone sename bendrabutyje, ketvirtame aukšte, vyras sunkiai vaikšto ir iš namų neišeina, gyvena apsileidęs, pas asmenį į namus dažnai renkasi benamiai kurie girtauja. Su dukterimi vyras susipykęs, daugiau artimųjų neturi. Hipotezės. Informacijos rinkimas. Gauta informacija. Informacijos analizė. Analizė. Išvados. Tikslai. Planas. Plano vykdymas. Plano įvertinimas.
  Socialinis darbas, analizė(2 puslapiai)
  2011-10-21
 • Problemos analizė: artimųjų netektis

  Problemos apibūdinimas. Netektį išgyvenančių vaikų grupės. Priežastys. Kas ir į ką turi atkreipti dėmesį? Galimos pasekmės. Specialistai ir jų atsakomybės.
  Socialinis darbas, analizė(6 puslapiai)
  2008-06-19
 • Report: convention on the rights of persons with disabilities

  Darbas anglų kalba. Ataskaita: Neįgaliųjų teisių konvencija. Human Rights are very important for all community. Persons with disabilities should have equal possibilities and could use all supplies of community – they should have possibility to educate, apply all news technologies, should get all health care services and social welfare services, should participate in sports occupations too. There are a lot of opinions about the right of disabled people. There are a piece of legislation of disabled people in Lithuania.
  Socialinis darbas, analizė(2 puslapiai)
  2008-04-22
 • Savianalizė (23)

  Darbo autoriaus savianalizė. Mano požiūris į save. Motyvacija. Vertybės. Temperamentas. Savęs vertinimas.
  Socialinis darbas, analizė(3 puslapiai)
  2009-04-29
 • Sisteminio socialinio darbo modelio atvejo analizė

  Situacija: našlė, bedarbė. Apklausa. Problemos tyrimas. Klientės ekožemėlapis. Sutarties sudarymas. Sutartis. Planavimas ir veikla. Įvertinimas ir užbaigimas.
  Socialinis darbas, analizė(8 puslapiai)
  2008-01-01
 • Smurtinio atvejo analizė

  Pateikta straipsnio analizė. Situacijos analizė. Socializacijos sutrikimo problema. Priežastys, dėl ko iškilo problema. Institucijos, kurios dalyvavo problemos sprendime. Institucijos, kurios turėjo dalyvauti, bet nedalyvavo problemos sprendime. Institucijų atliekamos funkcijos ir darbuotojų vaidmenys. Kokią reikšmę iškilusi problema turės tolimesnei vaiko socializacijos raidai (prognozės).
  Socialinis darbas, analizė(5 puslapiai)
  2008-09-26
 • Puslapiai:
 • 1
 • 2
Puslapyje rodyti po