Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Socialinis darbas>Socialinio darbo namų darbai

Socialinio darbo namų darbai (117 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Socialinės paslaugos (5)

  Įvadas. Kas yra socialinės paslaugos? Bendrosios socialinės paslaugos. Specialiosios socialinės paslaugos. Socialinės globos įstaigų sistema vaikams. Šiuolaikiniai pagalbos vaikams sistemos principai. Specialieji vaikų auklėjimo ir globos namai. Socialinių paslaugų įstaigos. Stacionarios socialinių paslaugų įstaigos. Nestacionarios socialinių paslaugų įstaigos. Išvados.
  Socialinis darbas, namų darbas(10 puslapių)
  2010-04-25
 • Socialinės rizikos šeimos situacijos tyrimas (2)

  Situacija. Klientų grupė yra: socialinės rizikos šeimos ir jų vaikai. Ši šeima yra socialinės rizikos šeimų įskaitoje, nes tėvai nesirūpina vaiku, neprižiūri, girtuokliauja. Situacijos tyrimas. Informacija nurodoma agentūrai. Šeima kaip sistema. Šeimos raidos istorija. Rūpestis, poreikis, problema. Pranašumai ir trūkumai patenkinti poreikius. Problemų įvardijimas. Pagalbos planavimas. Intervencija. Vertinimas.
  Socialinis darbas, namų darbas(7 puslapiai)
  2010-04-26
 • Socialinio darbo ekonomizavimas ir socialinių paslaugų efektyvumas

  Socialinio darbo ekonomizavimo poreikis ir socialinio darbo prigimtis. Socialinių paslaugų efektyvumo samprata. Socialinių paslaugų efektyvumo vertinimas: Socialinis efektyvumas, Teritorinio išdėstymo (alokacinis) efektyvumas, Ekonominis efektyvumas. Socialinių paslaugų sistemos efektyvumas. Socialinių paslaugų teikimo reformavimas. Socialinių paslaugų rinkos kūrimas. Socialinio darbo ekonominiai principai: Ekonominiai motyvai naudoti resursus socialiniam darbui, Rinkos nepakankamumas socialinio darbo srityje, Ekonominio principo naudojimas, įvertinant išlaidų socialinėms paslaugoms efektyvumą. Socialinių paslaugų ekonomizavimas, paslaugų rinkos kūrimas Europos Sąjungos kontekstu.
  Socialinis darbas, namų darbas(13 puslapių)
  2005-05-13
 • Socialinio darbo modelių taikymas negalės kontekste

  Socialinio darbo modelių taikymas negalės kontekste. Sisteminis socialinio darbo modelis. Humanistinis socialinio darbo modelis. Krizės intervencijos modelis. Pagalba ir rekomendacijos. Išvados.
  Socialinis darbas, namų darbas(5 puslapiai)
  2007-02-08
 • Socialinio darbo modelių taikymas organizuojant socialinę paramą

  Įvadas. Situacijos aprašymas. Namiškiams nereikalinga. Gyvenimas baimėje. Probleminės situacijos analizė. Krizės intervencijos modelis. Problemos sprendimo planas. Pirmas etapas. Antras etapas. Trečias etapas. Išvados.
  Socialinis darbas, namų darbas(9 puslapiai)
  2011-10-13
 • Socialinio darbo pagalbos procesas dirbant su įvairiomis rizikos grupėmis sprendžiant jų socialines problemas

  Kompleksinė refleksija. Trumpas visos praktikos veiklos aprašymas. Ką naujo sužinojau, išmokau apie socialinį darbą praktikos vietoje. Ką aš sužinojau apie save, kaip apie besivystantį socialinio darbo profesionalą? Sekantys mano žingsniai. Apibendrinimas.
  Socialinis darbas, namų darbas(8 puslapiai)
  2009-09-28
 • Socialinio darbo praktika: Šiaulių miesto savivaldybės Socialinių paslaugų centras

  Įvadas. Šiaulių miesto savivaldybės socialinių paslaugų centras. Centro veiklos tikslai ir uždaviniai. Centro teisės. Centro darbo organizavimas. Centro darbuotojų veikla. Centro finansavimas ir jo veiklos kontrolė. Baigiamosios nuostatos. Socialinių paslaugų centro veiklą. reglamentuojantys įstatymai. Darbas su klientais namuose. Darbas su klientais dienos užimtumo grupėse. Išvados. Priedai (2). Savianalizė.
  Socialinis darbas, namų darbas(11 puslapių)
  2009-02-09
 • Socialinio darbo procesas: planavimas ir įvertinimas, vertinimas

  Įvadas. Įvertinimas. Planavimas. Vertinimas. Apibendrinimas.
  Socialinis darbas, namų darbas(8 puslapiai)
  2010-01-12
 • Socialinio darbo teorija ir metodai

  Palyginti socialinio darbo teorijas: sisteminį socialinio darbo modelį, krizės intervencijos modelį ir bihevioristinę socialinio darbo teorijas pagal nagrinėjimo objektą, pagrindinius principus ir nuostatas atskleidžiant panašumus ir skirtumus. Lyginamąją analizę pateikti lentelės forma. Įvadas. Lentelė: Teorijos pavadinimas. Panašumų ir skirtumų analizė: Objektas, Pagrindiniai teorijos teiginiai, Teorijai būdingi principai. Apibendrinimas. Išvados.
  Socialinis darbas, namų darbas(6 puslapiai)
  2009-03-05
 • Socialinio darbuotojo įgūdžiai, klasifikacija, sistema

  Socialinio darbuotojo įgūdžiai. Socialinio darbuotojo profesijos ypatumus. Socialinio darbuotojo įgūdžiai, klasifikacija, sistema. Socialinio darbo procesas. Įgūdžiai. Dviejų tipų įgūdžiai. Išnašos.
  Socialinis darbas, namų darbas(6 puslapiai)
  2008-05-15
 • Socialinio darbuotojo interviu proceso aprašymas

  Užduotis: socialinio darbuotojo ir jo kliento interviu. Interviu tikslas: sužinoti daugiau informacijos apie kliento šeimą. Lentelė: Interviu tiesioginė kalba, Kliento neverbalinė kalba, Studento jausmai, mintys.
  Socialinis darbas, namų darbas(3 puslapiai)
  2011-11-09
 • Socialinio darbuotojo profesinė veikla ir funkcijos dirbant su rizikos grupės vaikais nepilnamečių reikalų tarnyboje

  Įvadas. Darbo tikslas — Analizuoti socialinių darbuotojų profesinę veiklą ir funkcijas dirbant su rizikos grupės vaikais Utenos nepilnamečių reikalų tarnyboje. Socialinio darbuotojo veiklos analizė realizuojant nepilnamečių nusikalstamumo prevenciją bendrojo lavinimo mokyklose. Socialinio darbuotojo profesinė veikla ir funkcijos Utenos nepilnamečių reikalų tarnyboje. Išvados.
  Socialinis darbas, namų darbas(9 puslapiai)
  2008-11-17
 • Socialinio darbuotojo profesiograma

  Socialinio darbuotojo profesiograma. Socialinis darbas – kūrybiškas žinių, vertybių ir įgūdžių derinimas. Darbuotojas. Priklausomybės ligomis sergančių žmonių socialinės problemos analizė remiantis socialinio darbuotojo etikos kodeksu.
  Socialinis darbas, namų darbas(7 puslapiai)
  2006-11-01
 • Socialinio darbuotojo vaidmens analizė

  Socialinio darbuotojo vaidmens analizė. Vaidmenys. Lūkesčiai.
  Socialinis darbas, namų darbas(7 puslapiai)
  2006-10-30
 • Socialinio darbuotojo vaidmens analizė (2)

  Kokius vaidmenis socialinis darbuotojas atlieka įstaigoje? Vaidmens kontekstas. Socialinio darbuotojo vaizdiniai ir lūkesčiai savo vaidmeniui. Kitų lūkesčiai socialinio darbuotojo atžvilgiu. Vaidmenų problemos. Vaidmens vystymas.
  Socialinis darbas, namų darbas(5 puslapiai)
  2010-04-16
 • Socialinis darbas – viena naujausių profesijų Lietuvoje

  Kada atsirado socialinis darbas, kodėl? Tai kas tas socialinis darbas? Priežastys sąlygojusios socialinio darbo atsiradimą. Socialinio darbuotojo žinios, vertybės. Socialinių darbuotojų rengimas Lietuvoje. Išvados.
  Socialinis darbas, namų darbas(5 puslapiai)
  2009-12-22
 • Socialinis darbas su klientu

  Projektas. Kliento ar jų grupės aprašymas. Kliento(ų) bendravimo įgūdžių lygio įvertinimas ir nustatymas. Testai klientams. Savęs vertinimo testas. Ar jūs linkę bendrauti? Ar mokate bendrauti? Kodėl nemetate rūkyti. Rezultatai. Ar jūs alkoholikas? Ar sugebate save kontroliuoti? Instruktažas klientams. Praktinės užduotys, kurios per užsiėmimus pateikiamos klientams. Kitų akimis. Kvadratai. Atpažinkite jausmą. "Aš teiginiai". Sprendžiame konfliktą. Ką tu galvoji apie rūkymą/alkoholio vartojimą? Grįžtamojo ryšio palaikymas, vertinimas. Diskusija. Komplimentai. Rankos kontūras. Aš esu. Privalumai ir trūkumai. Kliento paskatinimai. Užsiėmimų metu numatomi naudoti šie konkretūs paskatinimai. Namų užduotys. Piešimo procesas. Piešinių aptarimas. Aš tarp žmonių. Koks aš esu ir koks aš norėčiau būti.
  Socialinis darbas, namų darbas(15 puslapių)
  2008-05-15
 • Socialinis darbas su šeima (3)

  Šeima. Daugumoje šalių santuokos vis dar kontroliuojamos tėvų. Išplėstinė šeima. Paslaugos namuose yra profilaktinės. Eko žemėlapis. Socialinė stadija. Socialinė pagalba. Bendravimo gebėjimai. Sėkmingas bendravimas. Socialinis darbuotojas, teikia pagalbą individualiai vaikams. Didelę dalį socialinio darbuotojo klientų sudaro šeimos. Smurtas šeimoje.
  Socialinis darbas, namų darbas(8 puslapiai)
  2008-04-15
 • Socialinis darbas su šeima (4)

  Įvadas. Darbo planas sudaromas su šeima, kurioje nariai patiria įtampą, nes vaikas (Petriukas) nepripažįsta naujo mamos draugo (Petriuko tėvai yra išsiskyrę). Pirmas susitikimas. Susitikimo eiga. Informacijos rinkimas apie šeimą. Šeimos narių bendravimo ypatumai. Problemos išsiaiškinimas. Šeimos teigiamos ir neigiamos pusės. Poreikių nustatymas. Antras susitikimas. Trečias susitikimas. Ketvirtas susitikimas. Penktas susitikimas. Refleksijos.
  Socialinis darbas, namų darbas(6 puslapiai)
  2008-09-26
 • Socialinių įtampų laukai: skurdas - prabanga

  Skurdas- prabanga socialinės politikos intervencijos sričių kotekste. Skurdo - prabangos raiška visuomenės lygmenyje. Skurdo- prabangos raiška asmeniniame kontekste. Skurdas – prabanga socialinės rizikos sričių kontekste. Skurdo – prabangos multidimensiškumas šiuolaikinėje visuomenėje (politinis- ekonominis kultūrinis problemos integruotumas).
  Socialinis darbas, namų darbas(7 puslapiai)
  2010-01-07
Puslapyje rodyti po