Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Socialinis darbas>Socialinio darbo referatai

Socialinio darbo referatai (361 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Socialinio darbo profesijos pasirinkimo motyvacija

  Įvadas. Specialybės pasirinkimo motyvacija. Socialinio darbo kilmė. Socialinio darbuotojo veikos ir tikslai. Gebėjimai, būtini socialiniame darbe. Veiklos motyvacijos teorijos. Socialinio darbo vizija ir vystymosi tendencijos. Išvados.
  Socialinis darbas, referatas(9 puslapiai)
  2008-03-15
 • Socialinio darbo profesijos pasirinkimo motyvacija (2)

  Įvadas. Socialinio darbo atsiradimas Lietuvoje. Socialinio darbo ir socialinio darbuotojo samprata. Asmeninės ir profesinės savybės, reikalingos socialiniam darbuotojui. Veiklos pasirinkimo motyvacijos. Išvados.
  Socialinis darbas, referatas(8 puslapiai)
  2008-12-10
 • Socialinio darbo samprata

  Įvadas. Nauja profesija Lietuvoje. Kompetencija. Žinios. Įgūdžiai. Vertybės. Socialinio darbuotojo etika. Bendravimas. Kvalifikacija. Grupinis darbas. Socialinė parama ir paslaugos. Solidarumas socialiniame darbe. Išvada.
  Socialinis darbas, referatas(14 puslapių)
  2006-10-17
 • Socialinio darbo su šeima galimybės ir ypatumai

  Įvadas. Šeimos socialinis statusas ir jos tipas. Šeimų tipai. Socialinio pedagogo darbo su šeima ypatumai. Socialinio pedagogo teikiamos paramos rūšys šeimai. Socialinio pedagogo, dirbančio su šeima, vaidmenys. Socialinės pagalbos formos. Socialinio pedagogo darbas su vaikų tėvais. Išvados.
  Socialinis darbas, referatas(10 puslapių)
  2008-10-07
 • Socialinio darbuotojo genograma

  Savęs pažinimas. Gyvenimo stilius ir filosofija. Moralinis kodeksas ir vertybių sistema. Šaknys. Asmeniniai poreikiai. Asmeninis funkcionavimas. Atvejo pavyzdys (mano genograma).
  Socialinis darbas, referatas(6 puslapiai)
  2006-02-23
 • Socialinio darbuotojo ir pedagogo skirtumai

  Įvadas. Socialinis darbuotojas. Taikymo sritis. Terminai vartojami socialinį darbą dirbančių kvalifikaciniuose reikalavimuose. Bendrosios nuostatos. Teisės, kurias turi socialinis darbuotojas. Socialinio darbuotojo pareigos. Kompetencija. Socialinės apsaugos sistemos įstaigos, kuriose gali dirbti socialinis darbuotojas. Socialinis pedagogas. Taikymo sritis. Terminai vartojami socialinio pedagogo darbą dirbančių kvalifikaciniuose reikalavimuose. Bendrosios nuostatos. Teisės, kurias turi socialinis pedagogas. Socialinio pedagogo pareigos. Kompetencija. Socialinės apsaugos sistemos įstaigos, kuriose gali dirbti socialinis pedagogas. Išvada.
  Socialinis darbas, referatas(10 puslapių)
  2006-11-06
 • Socialinio darbuotojo ir socialinio pedagogo pagrindinių funkcijų panašumai ir skirtumai

  Socialinio darbuotojo ir socialinio pedagogo samprata. Socialinio darbuotojo ir socialinio pedagogo teisės ir pareigos. Socialinio darbuotojo ir socialinio pedagogo pagrindinės funkcijos. Socialinio darbuotojo ir socialinio pedagogo teisės. Socialinio darbuotojo ir socialinio pedagogo vertybinės nuostatos. Socialinio darbo ir socialinės pedagogikos profesijų panašumai ir skirtumai. Socialinio darbo ir socialinės pedagogikos profesijų panašumai. Socialinio darbo ir socialinės pedagogikos profesijų skirtumai. Išvados.
  Socialinis darbas, referatas(10 puslapių)
  2008-03-27
 • Socialinio darbuotojo ir vaiko dialogo kūrimas socialinės pagalbos procese

  Įvadas. Jaunesniojo paauglio amžiaus tarpsnio apibrėžtis. Seksualinio smurto prieš vaikus problema. Kaip prakalbinti vaiką, prieš kurį buvo panaudotas seksualinis smurtas.
  Socialinis darbas, referatas(11 puslapių)
  2007-03-21
 • Socialinio darbuotojo kompetencijos

  Įvadas. Socialinio darbuotojo kvalifikacijos. Bendruomeniškumas. Projektas. Išvados, pasiūlymai.
  Socialinis darbas, referatas(14 puslapių)
  2006-10-17
 • Socialinio darbuotojo kompetencijos ribos dirbant su grupe

  Įvadas. Socialinio darbuotojo vaidmuo grupėje. Atsakomybė ir autoritetas. Socialinio darbuotojo kompetencija. Žinios. Įgūdžiai. Vertybės. Išvados.
  Socialinis darbas, referatas(8 puslapiai)
  2007-02-21
 • Socialinio darbuotojo pagalba vaikams ir paaugliams patyrusiems smurtą šeimoje

  Įvadas. Socialinės paslaugos plačiuoju ir siauruoju požiūriu. Socialinės paslaugos plačiuoju požiūriu. Socialinės paslaugos siauruoju požiūriu. Socialinių paslaugų sistemos raidos etapai. Socialinių paslaugų samprata Lietuvos įstatymuose ir poįstatyminiuose aktuose. Socialinių paslaugų klasifikavimas. Socialinės paslaugos pagal klientų grupes. Socialinio darbuotojo pagalba vaikams ir paaugliams patyrusiems smurtą šeimoje. Pagalba vaikams nukentėjusiems nuo smurto. Pradedančiojo socialinio darbuotojo eiga pirmam interviu, orientuotame į problemą. Išvados.
  Socialinis darbas, referatas(18 puslapių)
  2007-12-29
 • Socialinio darbuotojo profesiniai ypatumai dirbant su nuo alkoholio priklausančių tėvų vaikais

  Įvadas. Alkoholizmas. Alkoholizmo trejybė. Alkoholizmo stadijos. Alkoholizmas – kaip nedarnios šeimos reiškinys. Ko neturėtų daryti socialinis darbuotojas, dirbdamas su šiomis šeimomis. Nedarni šeima ir jos įtaka vaikui. Nedarni šeima - vaiko asmenybės vystymąsi stabdantis veiksnys. Nedarnios šeimos įtaka vaiko valios ir emocijų sferai. Alkoholikų vaikų vaidmenys. Alkoholikų tėvų įtaka vaiko sveikatai. Suaugę alkoholikų vaikai. Pagalba piktnaudžiaujančių alkoholiu tėvų vaikams. Tyrimo metodologijos aprašymas. Išvados.
  Socialinis darbas, referatas(13 puslapių)
  2007-01-08
 • Socialinio darbuotojo profesiograma (2)

  Įvadas. Socialinio darbo ištakos (Lietuvos ir pasaulio patirtis). Išvados. Socialinio darbo tikslas. Žinios, vertybės ir įgūdžiai socialiniame darbe. Vertybės reikalingos socialiniam darbuotojui. Refleksija socialiniame darbe. Supervizija socialinio darbo praktikoje. Socialinis darbuotojas ir socialinis pedagogas (veiklos palyginimas). Socialinio darbuotojo asmenybė.
  Socialinis darbas, referatas(7 puslapiai)
  2007-01-17
 • Socialinio darbuotojo vaidmuo, įveikiant priklausomybę narkotinėms medžiagoms

  Įvadas. Socialinio darbuotojo vaidmuo, įveikiant priklausomybę narkotinėms medžiagoms. Žmonijos raidos bruožai. Mūsų laikmečio ypatumai. Narkotinės medžiagos ir jų veikimas. Narkotikų vartojimo motyvai. Pagrindiniai priklausomybės požymiai. Priklausomybės grėsmės suvokimas. Žmogaus savojo "aš" veiksmingumo pripažinimas. Organizacijų teikiamos socialinė paslaugos priklausomiems asmenims. Išvados. Rekomendacijos.
  Socialinis darbas, referatas(15 puslapių)
  2007-06-11
 • Socialinio darbuotojo veikla dirbant su šeimomis turinčiomis neįgalų vaiką

  Įvadas. Neįgalus vaikas šeimoje. Problemos su kuriomis susiduria neįgalūs vaikai. Efektyvus socialinio ugdymo būdas-reabilitacijos centro veikla. Socioedukacinio darbuotojo veikla dirbant su šeimomis, auginančiomis neįgalų vaiką. Esminės problemos. Medicininės problemos. Psichologinės problemos. Išvados.
  Socialinis darbas, referatas(12 puslapių)
  2008-02-26
 • Socialinio darbuotojo veikla ir vaidmenys bendruomenės organizavime

  socialinio darbuotojo veikla ir vaidmenys bendruomenės organizavime. Bendruomenė kaip socialinė sistema.
  Socialinis darbas, referatas(7 puslapiai)
  2010-05-10
 • Socialinio darbuotojo veikla stresą ir krizes patiriančiai šeimai

  Įvadas. Šeimos sąvoka. Bendravimo šeimoje ypatumai. Kas yra krizė. Šeimos ir santuokos krizės. Santuoka vedybų – pradžia. Naujas šeimos narys – kūdikio gimimas. Skyrybos. Mirtis. Sielvartas senatvėje. Parama krizės ištiktiems asmenims. Individuali socialinio darbuotojo veikla. Išvada.
  Socialinis darbas, referatas(15 puslapių)
  2006-10-24
 • Socialinio darbuotojo vertybės dirbant su senais žmonėmis

  Įvadas. Etikos samprata. Socialinio gyvenimo būdas. Socialinio darbuotojo kompetencija. Žinios. Vertybės. Liūdna statistika. Kasdieniniai rūpesčiai. Išvados.
  Socialinis darbas, referatas(11 puslapių)
  2006-05-03
 • Socialinio elgesio sutrikimų priežastys

  Įvadas. Asocialaus elgesio samprata. Agresyvus elgesys. Skriptų teorija. Agresijos rūšys. Agresijos formų kitimas. Lyčių agresyvumo skirtumai. Vaikų agresija kaip socialinis pedagoginis reiškinys. Delinkventinis elgesys. Kriminalinis elgesys. Psichologinės nusikaltimus ir nusikalstamą elgsena aiškinančios teorijos. Kultūrinių veiksnių ir socializacijos įtaka socialinio elgesio sutrikimams. Ekologinis požiūris į nusikaltimus. Nusikaltėlių gaujų teorijos. Situacijos apibūdinimas ir įvertinimas.
  Socialinis darbas, referatas(14 puslapių)
  2008-01-11
 • Socialinio pedagogo darbas

  Įvadas. Socialinės pedagogikos samprata. Socialinis pedagogas. Socialinio pedagogo kompetencijos prielaidos. Šeimos funkcionavimo ypatumai. Išvados.
  Socialinis darbas, referatas(10 puslapių)
  2009-12-17
Puslapyje rodyti po