Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Socialinis darbas>Socialinio darbo referatai

Socialinio darbo referatai (361 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Socialinio pedagogo darbas kaimo bendruomenėje

  Įvadas. Socialinio pedagogo darbas kaimo bendruomenėje. Socialinio pedagogo veiklos metodai. Pedagoginės psichoterapijos metodai. Įvairių elgesio nukrypimų profilaktikos metodai. Socialinio ugdymo metodai. Socialinio palaikymo metodai. Aktyvaus apmokymo metodai. Pedagoginiai metodai. Psichoterapiniai metodai. Socialinio pedagogo darbo kaimo bendruomenėje metodai. Tinkami darbai socialiniam pedagogui. Kaip nustatyti ar reikalinga pagalba šeimai? Kaip pagerinti šeimos socialinę sveikatą? Socialinio pedagogo etinė pareiga bendruomenei. Kaimo socialinio pedagogo darbo su šeima metodika. Kaimo mokyklos socialinis pedagogas 13 Neįgalaus kaimo vaiko ir jo šeimos socialinės reabilitacijos darbo metodika. Kaimo socialinio pedagogo veiklos rezultatyvumo kriterijai. Kaimo socialinio pedagogo veiklos vertinimas. Išvados.
  Socialinis darbas, referatas(19 puslapių)
  2007-02-12
 • Socialinio pedagogo darbas su prievartą patyrusiais vaikais

  Įvadas. Prievartos samprata. Prievartos požymiai. Prievartą patyrę vaikai, jų elgesys. Galimi skriaudikai. Socialinio pedagogo veikla su vaikais patyrusiais prievartą. Klasės auklėtojų ir mokytojų požiūrio į vaikų, patyrusių prievartą, tyrimas. Tyrimo charakteristika. Apklausa. Priedas – anketa auklėtojams ir mokytojams. Tikslai. Uždaviniai.
  Socialinis darbas, referatas(8 puslapiai)
  2005-11-19
 • Socialinio pedagogo darbas su vaikų šeimomis, teikiant socialinę pedagoginę pagalbą

  Įvadas. Pagrindiniai probleminių šeimų tipai. Fizinis smurtas prieš vaiką šeimoje. Nepilna šeima. Asociali šeima. Socialinė pedagoginė pagalba šeimai. Šeimai teikiamos socialinės pedagoginės pagalbos rūšys ir formos. Socialinio pedagogo darbas su šeima mokykloje. Socialinio pedagogo darbas su šeima vaikų dienos centre. Išvados.
  Socialinis darbas, referatas(12 puslapių)
  2006-04-12
 • Socialinio pedagogo etika

  Įvadas. Socialinė etika. Žmoniškumo principas. Meilės ir atjautos principas. Altruizmo principas. Lygiateisiškumo principas. Tolerancija kaip bendravimo kultūros dorovinis principas. Pagarbos, kaip bendravimo kultūros, dorovinis principas. Išvados.
  Socialinis darbas, referatas(15 puslapių)
  2008-08-25
 • Socialinio pedagogo ir socialinio darbuotojo funkcijų panašumai ir skirtumai

  Įvadas. Socialinio darbo, socialinio darbuotojo samprata. Socialinės pedagogikos, socialinio pedagogo samprata. Socialinio darbuotojo ir socialinio pedagogo teisės ir pareigos. Socialinio darbuotojo ir socialinio pedagogo pagrindinės funkcijos. Socialinio darbuotojo ir socialinio pedagogo teisės. Socialinio darbuotojo ir socialinio pedagogo vertybinės nuostatos. Socialinio darbo ir socialinės pedagogikos profesijų panašumai ir skirtumai. Socialinio darbo ir socialinės pedagogikos profesijų panašumai. Socialinio darbo ir socialinės pedagogikos profesijų skirtumai. Išvados.
  Socialinis darbas, referatas(10 puslapių)
  2007-06-03
 • Socialinio pedagogo įvaizdis, profesinės veiklos kryptys, socialiniai vaidmenys

  Įvadas. Teorinis pagrindimas. Socialinės pedagogikos paskirtis. Socialinio pedagogo veiklos modelis. Socialinio pedagogo funkcijos.
  Socialinis darbas, referatas(14 puslapių)
  2008-01-25
 • Socialinio pedagogo kompetencija

  Įvadas. Socialinis pedagogas ir socializacija. Socialinio pedagogo darbo principai ir pareigos. Socialinio pedagogo profesinės kompetencijos. Išvados.
  Socialinis darbas, referatas(11 puslapių)
  2008-05-23
 • Socialinio pedagogo praktika: Ventos vidurinė mokykla

  Ventos vidurinė mokykla. Mokyklos socialinis tinklas. Socialinių problemų spektras. Ventos vidurinės mokyklos socialinis pasas. Ketvirčio, mėnesio, savaitės planai bei veiklos programa. Ventos vidurinės mokyklos savaitės veiklos planas. Ventos vidurinės mokyklos mėnesio planas. Ventos vidurinės mokyklos ketvirčio planas. Veiklos programa. Socialinio pedagogo veiklos turinio pagrindai. Individualus darbas su ugdytiniu. Vaiko problemų analizė. Informacijos rinkimas. Informacijos įvertinimas. Problemos sprendimo planas. Apibendrinimas. Praktikos analizė.
  Socialinis darbas, referatas(23 puslapiai)
  2006-01-24
 • Socialinio pedagogo profesinis statusas ir vaidmuo socialinio konsultavimo procese

  Įvadas. Socialinio pedagogo samprata. Socialinio pedagogo profesinis statusas. Socialinio pedagogo funkcijos. Socialinio pedagogo atsakomybės. Socialinio pedagogo kompetencijos. Konsultanto žinios, vertybės, įgūdžiai. Socialinis pedagogas kaip konsultantas. Efektyvaus konsultavimo modelis. Išvados. Antra dalis: "Pagalba tėvų netekusiems vaikams". Gedinčių vaikų poreikiai. Kai ištinka nelaimė: klasės veikla pradinėje mokykloje.
  Socialinis darbas, referatas(10 puslapių)
  2009-11-09
 • Socialinio pedagogo vadybinė funkcija

  Socialinio pedagogo atliekama vadybinė funkcija. Vadybinė/organizacinė funkcija. Šiek tiek istorijos Lietuvoje. Uždaviniai. Kompetencijos. Gebėjimai. Socialinis pedagogas turi. Ugdymo veiklos organizavimo principai. Nemokamas maitinimas. Vadybos specialistai išskiria 6 pagrindines darbuotojo savivaldos funkcijas.
  Socialinis darbas, referatas(6 puslapiai)
  2006-10-27
 • Socialinio pedagogo vadovavimo stiliai globos įstaigose

  Įvadas. Vadovavimo teorijos. Vadovavimas ir vadovavimo stiliai. Socialinio pedagogo veikla globos institucijose ir tinkamiausi vadovavimo stiliai. Tinkamiausi vadovavimo stiliai globos įstaigoje. Išvados.
  Socialinis darbas, referatas(14 puslapių)
  2007-01-23
 • Socialinio pedagogo vaidmenys

  Organizacinė veikla. Pagrindiniai klasės vadovo darbo principai. Ugdymas kaip kultūros priežastis. Išvada.
  Socialinis darbas, referatas(5 puslapiai)
  2005-11-24
 • Socialinio pedagogo veikla, dirbant su šeimomis, auginančiomis neįgalų vaiką

  Socialinio pedagogo darbas su šeima. Šeimos samprata. Pagrindinės šeimos funkcijos. Socialinio pedagogo veikla, dirbant su šeimomis, auginančiomis neįgalų vaiką. Problemos, su kuriomis susiduria negalios išlikti vaikai ir jų artimieji. Medicininės problemos. Sunkumai buityje. Psichologinės problemos. Efektyvus socialinio ugdymo būdas - reabilitacijos centro veikla. Neįgalaus kaimo vaiko ir jo šeimos socialinės reabilitacijos darbo metodika. Parama neįgalaus vaiko tėvams. Pagalbos tėvams stadijos. Pirmieji metai, kuo jie ypatingi. Profesionalai ir tėvai. Yra išskiriami 3 darbo su tėvais modeliai. Parama šeimai. Išvados.
  Socialinis darbas, referatas(15 puslapių)
  2008-03-01
 • Socialinio pedagogo veiklos kryptys

  Įvadas. Socialinio pedagogo veiklos sritys ir prioritetai. Socialinio pedagogo funkcijos ir veiklos nuostatos. Socialinio pedagogo metinis veiklos planas. Išvados.
  Socialinis darbas, referatas(10 puslapių)
  2008-05-23
 • Socialinis darbas

  Socialinio darbo istorija. Socialinio darbo praeitis. Socialinio darbo raida Lietuvoje. Socialinio darbo ateities perspektyvos. Socialinis darbas. Socialinio darbo esmė ir realizavimas. Socialinio darbuotojo vaidmuo. Skirtumai tarp socialinio darbuotojo ir kitų profesijų, bei mokslų. Socialinio darbo įgūdžių, vertybių, žinių taikymo galimybės būsimajame darbe. Išvados.
  Socialinis darbas, referatas(8 puslapiai)
  2005-10-24
 • Socialinis darbas (2)

  Socialinė pažanga – visuomenės gerovės garantas. Socialinės apsaugos svarba. Žmonių turinčių proto negalę reabilitacijos strategija. Socialinio darbo esmė ir realizavimas. Socialinio darbuotojo vaidmuo. Socialinių paslaugų struktūra. Socialinio darbo raida ir perspektyvos Strėvininkų pensionate. Strėvininkų pensionato administravimas ir valdymas. Socializacija – socialinės patirties įsisavinimas. Socialinio darbo reikšmė individui. Socialinio darbo specifika Stėvininkų pensionate. Socialinės paslaugos, teikiamos Strėvininkų pensionate. Bendruomenės ryšys su institucija. Kaip keitėsi požiūris į socialinį darbą. Išvados.
  Socialinis darbas, referatas(13 puslapių)
  2005-12-06
 • Socialinis darbas (5)

  Įvadas. Socialinio darbo istorija. Socialinė pagalba. Individuali socialinio pagalba. Grupinė pagalba. Visuomeninė socialinė pagalba. Socialinio darbuotojo veiksmai teikiant pagalbą. Socialinio darbuotojo principai. Socialinio darbuotojo profesinis pasiruošimas.
  Socialinis darbas, referatas(8 puslapiai)
  2006-06-05
 • Socialinis darbas su senais žmonėmis: metodai ir formos

  Gerontologijos teorijos, socialinio darbo su senais žmonėmis metodai bei formos. Įvadas. Seno vienišo žmogaus asmenybės ypatumai ir poreikiai. Seno žmogaus patiriamos problemos. Situacijos aprašas. Socialinės paramos planas. Išvados. Išnašos.
  Socialinis darbas, referatas(9 puslapiai)
  2008-05-19
 • Socialinis darbas sveikatos priežiūros sistemoje

  Įvadas. Socialinis darbuotojas. Socialinio darbo vaidmuo socialinių paslaugų sferoje. Socialinio darbo vieta sveikatos priežiūros paslaugų sistemoje. Socialinio darbuotojo vieta psichiatrijoje. Socialinio darbuotojo vieta neonatologiniame skyriuje. Socialinio darbuotojo vieta ligoninėje. Perspektyvos. Išvados.
  Socialinis darbas, referatas(11 puslapių)
  2007-04-14
 • Socialinis darbuotojas ir rizikos grupės asmenys

  Įvadas. Socialinio darbuotojo etikos kodeksas. Ką turi žinoti socialinis darbuotojas apie rizikos grupes? Alkoholizmas. Literatūra apie alkoholizmą. Mitai ir tikrovė apie alkoholizmą. Alkoholizmo problema. Priklausoma asmenybė. Elgesys su savimi. Elgesys su aplinkiniais. Išvados.
  Socialinis darbas, referatas(11 puslapių)
  2006-02-23
Puslapyje rodyti po