Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Socialinis darbas>Socialinio darbo referatai

Socialinio darbo referatai (361 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Šeimos konfliktai

  Įžanga. Konfliktų priežastys. Konfliktų sprendimo principai. Šešeriopas receptas konfliktams gydyti. Išvados.
  Socialinis darbas, referatas(12 puslapių)
  2006-12-08
 • Šeimos samprata (3)

  Įvadas. Šeimos apibūdinimas. Šeimos apibrėžimas. Šeimos funkcijos. Šeimos dinamika. Šeimos gyvenimo ciklas. Šeimos gyvenimo krizės. Šeimos reikšmė sveikatos ugdyme. Šeimos sveikatos problemos ir jų sprendimo būdai. Šeima ir sunkiai sergantis šeimos narys. Šeima ir neįgalumas. Mirtis šeimoje. Išvados.
  Socialinis darbas, referatas(15 puslapių)
  2008-05-20
 • Šeimos tarpusavio santykių pokyčiai, šeimoje augant neįgaliam vaikui

  Įvadas. Negalės poveikis šeimai. Negalės poveikis tėvams. Gedėjimas ir išgyvenimų pakopos. Stresas. Stigma (žymė). Šeimos irimas. Negalės stiprumas. Negalės poveikis broliams ir seserims. Parama šeimai. Išvados.
  Socialinis darbas, referatas(13 puslapių)
  2005-04-08
 • Šeimų, auginančių neįgalų vaiką, problemų analizė socialinio darbo aspektu

  Šeimų, auginančių neįgalų vaiką, problemų, jų atsiradimo priežasčių ir galimos pagalbos analizė socialinio darbo aspektu. Įvadas. Darbo tikslas: atlikti šeimų, auginančių neįgalų vaiką, problemų ir jų atsiradimo priežasčių bei galimos pagalbos analizę socialinio darbo aspektu. Veiksniai, apsprendžiantys krizinę šeimos situaciją. Pagrindinės lengvatos, taikomos vaikams invalidams. Valstybinio socialinio draudimo fondo (VSDF) institucijos paskirtis. Valstybinio socialinio draudimo fondo (VSDF) paslaugų pobūdis. Valstybinio socialinio draudimo fondo (VSDF) valdybos skyrius vykdo šias funkcijas. Sprendžiamos socialinės problemos. Socialinio darbuotojo veikla- socialinis administravimas. Išvados.
  Socialinis darbas, referatas(12 puslapių)
  2009-06-19
 • Šeškinės socialinės situacijos analizė

  Įvadas. Bendra informacija apie Šeškinės seniūniją. Šeškinės seniūnijos socialinė-demografinė padėtis ir jos aprašymas. Institucijų tinklas. Šeškinės mikrorajono žemėlapis. Institucijų veiklos aprašymas. Juridinės paslaugos. Socialinės paslaugos. SOS Vaikų Kaimas. Švietimo įstaigos. Sveikatos įstaigos. Socialinių paslaugų teikėjų bendradarbiavimo ryšiai. Problemos ir jų sprendimo būdai. Alkoholizmas Šeškinėje. Keliai Šeškinės seniūnijoje. Akropolis. Žodynas. Priedai (3). Darbas iliustruotas lentelėmis.
  Socialinis darbas, referatas(25 puslapiai)
  2008-03-15
 • Šv. Vincento Pauliečio brolija

  Šv. Vincento Pauliečio brolijos (1860 - 1863) veikla pagalbos srityje. Įvadas. Brolijos įsteigimas. Brolijos sudėtis. Kam ir kokia pagalba teikiama. Brolijos lėšos. Kaltinimai brolijai. Išvados. Išnašos.
  Socialinis darbas, referatas(6 puslapiai)
  2008-05-22
 • Švietimo ir mokymo sistema Lietuvoje. Pagrindinės plėtros tendencijos

  Įvadas. Švietimo ištakos Lietuvoje. Lietuvos švietimo būklė šiandien. Globalizacijos iššūkis Lietuvai. Lietuvos švietimo siekiai. 2008 – 2009m. mokslo ir studijų pertvarkos plėtros tikslai. Vieni pagrindinių Lietuvos mokslo sistemos siekių. Švietimo ir ugdymo įstaigos. Ikimokyklinis ugdymas. Priešmokyklinis ugdymas. Bendrojo lavinimo mokyklos. Profesinis mokymas. Universitetinis mokymas. Koleginis ugdymas Lietuvoje.Nuotolinis mokymas. Pagrindinės nuotolinio mokymosi priemonių kategorijos. Nuotolinio mokymo tikslai. Priežastys, lėmusios nuotolinio mokymosi pasirinkimą. Nuotoliniu būdu gali mokytis visi, ypač kurie dėl įvairių priežasčių negali mokytis tradicinėje bendrojo lavinimo mokykloje. 2006–2008 metų mokslo sistemos poslinkiai. Mokymosi visą gyvenimą strategija Europos. Sąjungos integracijoje. Mokymosi visą gyvenimą programa. Išvados.
  Socialinis darbas, referatas(18 puslapių)
  2009-10-26
 • Tarptautinė darbo organizacija (TDO)

  Įvadas. Tarptautinės darbo organizacijos (TDO) įkūrimas ir plėtra. Tarptautinės darbo organizacijos struktūra ir funkcijos. Tarptautinė darbo konferencija. Administracinė taryba. Tarptautinis darbo biuras. Tarptautinės darbo organizacijos trišalė struktūra. Tarptautinės darbo organizacijos veikla. Tarptautinių darbo standartų nustatymas ir jų laikymosi kontrolė. Techninė pagalba. Išvados.
  Socialinis darbas, referatas(15 puslapių)
  2009-05-26
 • Tėvų globos netekimo priežastys

  Įvadas. Tikslas – atskleisti tėvų globos netekimo priežastis. Tėvų globos netekimo priežastys. Globos samprata. Globos netekimo priežastys. Vaikų netekusių tėvų globos psichologinės problemos. Vaiko psichologinių problemų įveikimo būdai. Išvados.
  Socialinis darbas, referatas(10 puslapių)
  2009-12-14
 • Tėvų ir vaikų konfliktų sprendimo būdai

  Įvadas. Bendras mokslininkų požiūris apie tėvų ir vaikų konfliktus. Konfliktų sprendimo ir jų vengimo būdai. Išvados.
  Socialinis darbas, referatas(8 puslapiai)
  2008-01-11
 • Tėvų tarpusavio santykių įtaka vaiko gerbūviui

  Įvadas. Prieštaravimai ir konfliktai. Konfliktų priežastys. Konfliktų sprendimo principai. Konfliktai šeimoje ir jų šalinimas. Išvados.
  Socialinis darbas, referatas(10 puslapių)
  2007-05-24
 • Tradicijos ir alkoholio vartojimas Lietuvoje

  Įžanga. Istorija. Alkoholio poveikis žmogaus organizmui. Statistika. Griežtinti bausmes ar toliau skatinti girtavimą. Išvados.
  Socialinis darbas, referatas(10 puslapių)
  2008-01-18
 • Užimtumo terapija

  Įvadas. Menas. Meno terapija. Egzistenciškai orientuota meno terapija. Terapija per saviraišką. Dailės terapija.
  Socialinis darbas, referatas(7 puslapiai)
  2007-02-13
 • Vaikai, augantys socialinės rizikos šeimose

  Įvadas. Socialinės rizikos šeimų socialinės atskirties aspektai. Socialines rizikos šeimų rizikos veiksniai. Su kokiomis pagrindinėmis problemomis susiduria socialinės rizikos šeimose augantys vaikai? Deviantinis elgesys. Socialinės rizikos šeimų sociodemografiniai veiksniai. Socialines rizikos šeimų situacija Lietuvoje. Pagalba socialinės rizikos šeimai. Prevencija. Socialiniai darbuotojai – tiesioginė pagalbos teikimo socialinės rizikos šeimoms "grandis". Ką būtų galima daryti, siekiant sumažinti į socialinės rizikos grupę patenkančių šeimų ir jose augančių vaikų skaičių? Išvados.
  Socialinis darbas, referatas(12 puslapių)
  2007-10-24
 • Vaikas išgyvena netektį

  Įvadas. Skirtingo amžiaus vaikų supratimas apie mirtį. Kodėl suaugę vengia kalbėti su vaikais apie mirtį. Vaikų reakcija į netektį. Vaikų ir suaugusiųjų gedėjimo skirtumai. Požymiai, rodantys, jog vaikui po netekties reikia specialistų pagalbos. Rekomendacijos. Dilema. Tėvų daromos klaidos. Kaip padėti paaugliui. Vaikų, praradusių tėvus, bendravimo ypatumai. Tėvų netekties įtaka tolesniam vaiko gyvenimui. Išvados.
  Socialinis darbas, referatas(11 puslapių)
  2006-02-01
 • Vaikas, kaip socialinės aplinkos objektas

  Pagrindinės sąvokos. Amžiaus tarpsnių charakteristika. Vaiko raidos etapai pagal PSO. Vaikų socialinių ryšių pažeidimo problematika. Lietuvos statistika. Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymas. Socialinė pagalba rizikos grupės vaikams. Danijos pavyzdys.
  Socialinis darbas, referatas(13 puslapių)
  2007-11-12
 • Vaiko adaptacija globėjų šeimoje

  Kaip padėti vaikui adaptuotis globėjų šeimoje? Problemos atskleidimas. Problemos sprendimo būdai. Vaiko pasitikėjimo suaugusiais formavimas. Vaiko atsivėrimas. Jausmų pažinimas. Vaiko savigarbos formavimas. Vaiko elgesio keitimas. Vaiko ir globėjų susitikimas. Išvados.
  Socialinis darbas, referatas(7 puslapiai)
  2007-08-17
 • Vaiko ugdymas šeimoje, mušimas

  Įvadas. Šeimos kaip ugdymo institucijos samprata. Vaiko mušimas šeimoje nėra ugdymo pagrindas. Nepilnos ir netradicinės šeimos. Išvados.
  Socialinis darbas, referatas(12 puslapių)
  2007-06-06
 • Vaikų agresijos. Jų priežastys, prevencija

  Įvadas. Kas yra agresija? Agresijos formos. Agresijos priežastys. Agresijos protrūkiai mokykloje. Galimi problemos sprendimo būdai. Išvados.
  Socialinis darbas, referatas(11 puslapių)
  2009-03-23
 • Vaikų auklėjimas šeimoje (2)

  Įžanga. Šeimos vaidmuo. Vaikų auklėjimas šeimoje. Auklėjimo šeimoje stilius. Šeimyninių santykių įtaka auklėjant vaikus. Pedagoginės tėvų pareigos. Vaikų auklėjimo klaidos. Išvados.
  Socialinis darbas, referatas(9 puslapiai)
  2009-09-24
Puslapyje rodyti po