Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Socialinis darbas

Socialinis darbas (787 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Neįgalaus asmens šeimos narių psichosocialinė situacija

  Įvadas. Neįgalaus asmens atsiradimas šeimoje. Neįgalaus asmens šeimos narių psichosocialinė situacija. Broliams / seserims kylantys rūpesčiai ir prisitaikymas prie neįgalaus brolio /sesers. Brolių / seserų santykiai su neįgaliu šeimos nariu, tėvais, draugais, giminaičiais. Pagalba neįgaliųjų broliams / seserims. Visuomenės požiūris į šeimą auginančią neįgalų asmenį. Pagalbos būdai šeimoms, auginančioms neįgalų asmenį. Išvados.
  Socialinis darbas, referatas(25 puslapiai)
  2007-09-07
 • Neįgalaus žmogaus socializacija

  Įvadas. Socializacijos procesas. Socializacijos samprata. Socializacijos etapai. Socializacijos aspektai. Socializacijos priemonės. Neįgalus žmogus. Negalės samprata. Negalės rūšys. Neįgalaus žmogaus socializacijos problemos. Išvados.
  Socialinis darbas, kursinis darbas(24 puslapiai)
  2008-03-17
 • Neįgalių asmenų profesinė reabilitacija

  Įvadas. Profesinė reabilitacija. Socialinio vystymosi Lietuvoje situacija. Poreikis gerinti ir/ar kurti naujas institucijas. Visuomenės galimybės įsitraukti į politikos formavimą, į programų kūrimą, vertinimo ir vertybių atsiskaitomumą. Vykdoma socialinė politika, neįgalių asmenų profesinė reabilitacija, teisingumo principu. Neįgalių asmenų profesinės reabilitacijos pokyčiai per pastaruosius penkerius metus. Socialinių aspektų integracija, per socialinio darbuotojo vaidmenis.
  Socialinis darbas, referatas(13 puslapių)
  2008-03-20
 • Neįgalių vaikų ir jų šeimų gyvenimo kokybė

  Įvadas. Neįgalaus vaiko įtaka šeimai. Negalės poveikis šeimai. Neįgalių vaikų brolių ir seserų reakcijos. Šeimos, aplinkinių dalyvavimas gydant ir ugdant neįgalų vaiką. Išvados.
  Socialinis darbas, referatas(7 puslapiai)
  2007-05-25
 • Neįgaliųjų integracija (2)

  Įvadas. Neįgalumo samprata. Neįgaliųjų integracija per mokymąsi. Išvados.
  Socialinis darbas, referatas(9 puslapiai)
  2009-02-13
 • Neįgaliųjų integracija į Lietuvos darbo rinką

  Įvadas. Lietuvos respublikos neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymas. Švietimas. Teisė į mokslą. Teisė į darbą. Statistiniai duomenys. Perėjimas nuo išsilavinimo prie įdarbinimo. Profesinis rengimas. Išvados.
  Socialinis darbas, referatas(10 puslapių)
  2007-01-18
 • Neįgaliųjų integracija į visuomenę

  Įvadas. Žmonės, turintys specialiųjų poreikių. Integracijos esmė bei samprata. Prieinamumas. Mokymas. Užimtumas. Materialinė parama ir socialinė apsauga. Šeimyninis gyvenimas ir asmens neliečiamybė. Kultūra. Išvados.
  Socialinis darbas, referatas(12 puslapių)
  2009-03-17
 • Neįgaliųjų integracijos į Lietuvos visuomenę problemos

  Įvadas. Ar leisti pasaulį išvysti truputį kitokiems nei mes? Neįgalieji apie savo gyvenimą. Neįgaliųjų dalyvavimas darbo rinkoje. Neįgalieji aukštosiose mokyklose. Kai šeimoje auga neįgalus vaikas. Išvados.
  Socialinis darbas, referatas(13 puslapių)
  2008-11-23
 • Neįgaliųjų įsidarbinimo galimybės Tauragės rajone

  Įvadas. Tyrimo metodika. 1 tyrimo rezultatai. 2 tyrimo rezultatai. Trečiasis tyrimas. Išvados ir pasiūlymai.
  Socialinis darbas, tyrimas(7 puslapiai)
  2006-06-06
 • Neįgaliųjų socialinė apsauga

  Lietuvos Respublikos (LR) neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo apžvalga. Neįgaliųjų socialinės integracijos sistema. Neįgaliųjų padėtis švietimo sistemoje. Neįgaliųjų integracija į darbo rinką. Neįgaliųjų socialinė apsauga. Išvados. Priedas (1).
  Socialinis darbas, referatas(11 puslapių)
  2005-09-16
 • Neįgaliųjų socialinė integracija

  PowerPoint pristatymas. Neįgaliųjų žmonių padėties raida. Atstūmimo (atskyrimo) etapas. Globos (rūpinimosi) etapas. Reabilitacijos (adaptacijos) etapas. Specialiojo ugdymo etapas. Integracijos etapas. Šiuolaikinis etapas. Neįgaliųjų socialinės integracijos Lietuvoje teisinių aktų analizė. Neįgaliųjų integruoto ugdymo ypatumai Europos šalyse. Asmenų, turinčių fizinę negalią socialinių integravimo problemų valdymas. Asmenų, turinčių proto negalią socialinių integravimo problemų valdymas. Neįgaliųjų profesinis mokymas. Klausos sutrikimų turinčiųjų profesinis mokymas. Fizinių ir judėjimo sutrikimų turinčių profesinis mokymas.
  Socialinis darbas, pristatymas(45 skaidrės)
  2007-12-28
 • Neįgaliųjų socialinės teisės ir integracija

  Įvadas. Analitinė dalis. Lietuvos Respublikos neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo apžvalga. Neįgaliųjų socialinės integracijos sistema. Neįgaliųjų padėtis švietimo sistemoje. Neįgaliųjų integracija į darbo rinką. Neįgaliųjų socialinė apsauga. Išvados.
  Socialinis darbas, referatas(7 puslapiai)
  2008-04-16
 • Neįgaliųjų sportas

  Įvadas. Parolimpinės žaidynės. Neįgaliųjų sporto pradžia Lietuvoje. Neįgaliųjų sportas (1990 – 1994). Kauno krašto invalidų sporto klubas "Santaka". Išvados.
  Socialinis darbas, referatas(10 puslapių)
  2007-02-15
 • Neįgaliųjų su proto negalia užimtumas

  Įvadas. Teisinė neįgaliųjų užimtumą reguliuojanti bazė. Valstybės politika. Profesijos įgijimas ir įsidarbinimas. Profesinis konsultavimas (orientavimas). Profesinis mokymas(is). Įsidarbinimas. Pagalba darbo vietoje. Požiūris į žmones su proto negalia. Tyrimas. Tyrimo metodika. Tyrimo metodas. Tyrimo atranka. Tyrimo eiga ir organizavimas. Rezultatų aprašymas. Rezultatų analizė. Išvados. Santrauka (lietuvių kalba). Santrauka (anglų kalba).
  Socialinis darbas, diplominis darbas(73 puslapiai)
  2008-03-15
 • Neįgaliųjų vaikų integracija

  Medicininės paslaugos. Sveikatos priežiūra. Aprūpinimas medikamentais. Kompensacinės technikos priemonės. Aprūpinimas klausos aparatais. Aprūpinimas ortopedine technika. Aplinkos pritaikymas. Transporto lengvatos. Ugdymas ir mokymas. Pedagoginė, psichologinė ir socialinė pagalba. Finansinė parama. Kultūrinė veikla, sportas ir poilsis. Statistika. Neįgalūs vaikai (iki 15 metų). Išvados.
  Socialinis darbas, referatas(8 puslapiai)
  2005-11-16
 • Neįgaliųjų vaikų teisė į mokslą

  Įvadas. Neįgaliųjų padėtis visuomenėje. Požiūrio problema. Lietuvos Respublikos neįgaliųjų vaikų švietimą reglamentuojantys teisės aktai. Švietimo įstatymas. Specialiojo ugdymo įstatymas. Neįgaliųjų vaikų integracija į bendrojo lavinimo mokyklą. Išvados.
  Socialinis darbas, referatas(13 puslapių)
  2005-04-06
 • Neįgalius vaikus supanti artimiausia socialinė aplinka

  Neįgalius vaikus supanti artimiausia socialinė aplinka per kurią jie integruojasi į visuomenę. Įvadas. Straipsnių nagrinėjimas. Neįgalius vaikus auginančių tėvų psichologinis prisitaikymas. Neįgalių vaikų ugdytojų požiūris į tarpusavio bendradarbiavimo galimybes. Neįgalių studentų požiūris į invalidų socialinės integracijos procesą. Išvados.
  Socialinis darbas, namų darbas(5 puslapiai)
  2008-04-08
 • Neįgalumą turinčio asmens ir visuomenės santykis

  Įvadas. Neįgalumą turinčio asmens ir visuomenės santykis. Išvados.
  Socialinis darbas, referatas(8 puslapiai)
  2007-10-25
 • Neįgalūs vaikai

  Įvadas. Medicininės paslaugos. Sveikatos priežiūra. Aprūpinimas medikamentais. Kompensacinės technikos priemonės. Aprūpinimas klausos aparatais. Aprūpinimas ortopedine technika. Aplinkos pritaikymas. Transporto lengvatos. Ugdymas ir mokymas. Pedagoginė, psichologinė ir socialinė pagalba. Finansinė parama. Kultūrinė veikla, sportas ir poilsis. Statistika. Išvados.
  Socialinis darbas, referatas(8 puslapiai)
  2007-05-15
 • Nemokamo maitinimo registracijos žurnalo projekto rengimas ir įgyvendinimas

  Įvadas. Darbo tikslas – mokinių nemokamo maitinimo registracijos žurnalo projekto rengimas ir įgyvendinimas. Informacinės sistemos paskirtis ir tikslai. Tikslas. Uždaviniai. Tikslų medis. Kompiuterizuojamojo objekto pageidaujama būsena, jos pasiekimas. Įstaigos charakteristika. Mokyklos vizija. Mokyklos misija. Informacijos srautai. Projekto valdymas. Mokinių nemokamo maitinimo žurnalo darbų tinklinis grafikas. Informacinei sistemai keliami reikalavimai. Sistemos efektyvumas ir ekonomiškumas. Dialogo pranešimai "Mokinių nemokamo maitinimo žurnalas".
  Socialinis darbas, namų darbas(10 puslapių)
  2008-01-21
Puslapyje rodyti po