Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Socialinis darbas

Socialinis darbas (787 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Socialinis darbas su klientu

  Projektas. Kliento ar jų grupės aprašymas. Kliento(ų) bendravimo įgūdžių lygio įvertinimas ir nustatymas. Testai klientams. Savęs vertinimo testas. Ar jūs linkę bendrauti? Ar mokate bendrauti? Kodėl nemetate rūkyti. Rezultatai. Ar jūs alkoholikas? Ar sugebate save kontroliuoti? Instruktažas klientams. Praktinės užduotys, kurios per užsiėmimus pateikiamos klientams. Kitų akimis. Kvadratai. Atpažinkite jausmą. "Aš teiginiai". Sprendžiame konfliktą. Ką tu galvoji apie rūkymą/alkoholio vartojimą? Grįžtamojo ryšio palaikymas, vertinimas. Diskusija. Komplimentai. Rankos kontūras. Aš esu. Privalumai ir trūkumai. Kliento paskatinimai. Užsiėmimų metu numatomi naudoti šie konkretūs paskatinimai. Namų užduotys. Piešimo procesas. Piešinių aptarimas. Aš tarp žmonių. Koks aš esu ir koks aš norėčiau būti.
  Socialinis darbas, namų darbas(15 puslapių)
  2008-05-15
 • Socialinis darbas su senais ir pagyvenusiais žmonėmis

  Įvadas. Senatvės samprata. Socialiniai ryšiai. Emocijos. Motyvai. Socialinės paslaugos. Socialinių paslaugų samprata. Klientų poreikiai. Socialinės problemos. Panevėžio miesto senų žmonių socialinių problemų tyrimas. Tyrimo metodika. Apklausos rezultatai. Tyrimo rezultatai. Išvados. Priedai (1).
  Socialinis darbas, kursinis darbas(19 puslapių)
  2008-03-21
 • Socialinis darbas su senais ir pagyvenusiais žmonėmis (2)

  Įžanga. Darbo tikslas – išanalizuoti socialinio darbo su pagyvenusiais ir senais žmonėmis ypatumus, suteikti teorinių žinių apie senėjimą. Socialinio darbo su pagyvenusiais ir senais žmonėmis istorinė raida. Socialinio darbo gerontologijoje aspektai. Ką turėtų žinoti socialinis darbuotojas, dirbantis su pagyvenusiais ir senais žmonėmis. Psichologinio senėjimo aspektai. Klasikinės senatvę analizuojančios psichologijos teorijos. Individo senėjimas socialiniame kontekste. Bendravimas su senyvo amžiaus žmonėmis. Pagyvenusių žmonių vaidmuo visuomenėje. Senatvės samprata ir vyraujantys senatvės įvaizdžiai. Vilniaus Fabijoniškių pensiono veiklos analizė. Išvados. Santrauka. Priedai (2).
  Socialinis darbas, kursinis darbas(29 puslapiai)
  2009-04-17
 • Socialinis darbas su senais žmonėmis: metodai ir formos

  Gerontologijos teorijos, socialinio darbo su senais žmonėmis metodai bei formos. Įvadas. Seno vienišo žmogaus asmenybės ypatumai ir poreikiai. Seno žmogaus patiriamos problemos. Situacijos aprašas. Socialinės paramos planas. Išvados. Išnašos.
  Socialinis darbas, referatas(9 puslapiai)
  2008-05-19
 • Socialinis darbas su šeima

  Situacija: 15 metų paauglys piktnaudžiauja alkoholiu. Pirmas susitikimas su socialine darbuotoja. Surenkama informacija apie šeimą, su kuria bus dirbama. Informacija renkama iš kaimiškosios seniūnijos, mokyklos, kurioje mokosi klientas. Antrasis susitikimas su socialine darbuotoja. Trečiasis susitikimas su socialine darbuotoja. Ketvirtasis susitikimas su socialine darbuotoja. Penktasis susitikimas su socialine darbuotoja.
  Socialinis darbas, analizė(9 puslapiai)
  2006-01-05
 • Socialinis darbas su šeima (2)

  Pradedančiojo vadovas pirmam šeimos interviu, orientuotame į problemą. Pokalbis telefonu. Hipotezės kūrimas. Pasisveikinimas. Socialinė fazė. Problemos nustatymas. Šeimos elgesio modelių stebėjimas. Tikslų nustatymas. Kontrakto sudarymas. Kontrolinis lapas. Hipotezių tikrinimas. Susisiekimas su pacientą nukreipusiu žmogumi. Dokumentų rinkimas. Namų lankymas. Namų lankymo abc. Darbas su šeima auginančią neįgalų vaiką. Parama neįgalaus vaiko tėvams. Pirmieji metai, kuo jie yra ypatingi. Profesionalams reikia apgalvoti tam tikrus klausimus. Patarimai. Ankstyvosios intervencijos išskirtiniai bruožai. Profesionalai ir tėvai. Parama šeimai. Darbas su šeima. Paslaugos, kurios gali pasiūlyti daugiadisciplinarinė komanda.
  Socialinis darbas, konspektas(11 puslapių)
  2006-10-29
 • Socialinis darbas su šeima (3)

  Šeima. Daugumoje šalių santuokos vis dar kontroliuojamos tėvų. Išplėstinė šeima. Paslaugos namuose yra profilaktinės. Eko žemėlapis. Socialinė stadija. Socialinė pagalba. Bendravimo gebėjimai. Sėkmingas bendravimas. Socialinis darbuotojas, teikia pagalbą individualiai vaikams. Didelę dalį socialinio darbuotojo klientų sudaro šeimos. Smurtas šeimoje.
  Socialinis darbas, namų darbas(8 puslapiai)
  2008-04-15
 • Socialinis darbas su šeima (4)

  Įvadas. Darbo planas sudaromas su šeima, kurioje nariai patiria įtampą, nes vaikas (Petriukas) nepripažįsta naujo mamos draugo (Petriuko tėvai yra išsiskyrę). Pirmas susitikimas. Susitikimo eiga. Informacijos rinkimas apie šeimą. Šeimos narių bendravimo ypatumai. Problemos išsiaiškinimas. Šeimos teigiamos ir neigiamos pusės. Poreikių nustatymas. Antras susitikimas. Trečias susitikimas. Ketvirtas susitikimas. Penktas susitikimas. Refleksijos.
  Socialinis darbas, namų darbas(6 puslapiai)
  2008-09-26
 • Socialinis darbas sveikatos priežiūros sistemoje

  Įvadas. Socialinis darbuotojas. Socialinio darbo vaidmuo socialinių paslaugų sferoje. Socialinio darbo vieta sveikatos priežiūros paslaugų sistemoje. Socialinio darbuotojo vieta psichiatrijoje. Socialinio darbuotojo vieta neonatologiniame skyriuje. Socialinio darbuotojo vieta ligoninėje. Perspektyvos. Išvados.
  Socialinis darbas, referatas(11 puslapių)
  2007-04-14
 • Socialinis darbuotojas ir rizikos grupės asmenys

  Įvadas. Socialinio darbuotojo etikos kodeksas. Ką turi žinoti socialinis darbuotojas apie rizikos grupes? Alkoholizmas. Literatūra apie alkoholizmą. Mitai ir tikrovė apie alkoholizmą. Alkoholizmo problema. Priklausoma asmenybė. Elgesys su savimi. Elgesys su aplinkiniais. Išvados.
  Socialinis darbas, referatas(11 puslapių)
  2006-02-23
 • Socialinis darbuotojas kaip vadovaujanti asmenybė

  Įvadas. Sociokultūrinio darbuotojo pozicija ir vertybinės nuostatos. Asmeninių savybių pusiausvyra sėkmingo vadovavimo sąlyga. Socialinė kompetencija bei kompetencijų tobulinimas. Apibendrinimas.
  Socialinis darbas, referatas(19 puslapių)
  2008-11-20
 • Socialinis pedagogas – viena naujausių profesijų Lietuvoje

  Įvadas. Darbo tikslas. Išanalizuoti socialinio pedagogo veiklos ypatumus. Socialinė pedagogika ir socialinio pedagogo pareigybės atsiradimo prielaidos. Socialinių pedagogų veiklos pradžia. Ką dirba socialinis pedagogas mokykloje. Žinios, būtinos socialiniams pedagogams. Išvados.
  Socialinis darbas, referatas(9 puslapiai)
  2008-12-10
 • Socialinis pedagoginis darbas mokykloje su vaikais, linkusiais į delinkventišką elgesį

  Įvadas. Nusikalstamumo kaip vaikų delinkventiško elgesio pasireiškimo forma tarptautiniu aspektu. Delinkventinio elgesio sąvoka. Delinkventinis elgesys. Darbas mokykloje su vaikais linkusiais į delinkventišką elgesį. Rizikos grupės vaikams būdingi bruožai. Rekomendacijos mokytojams, dirbantiems su vaikais, linkusiais nusikalsti. Nederamo vaikų elgesio priežastys. Išvados.
  Socialinis darbas, referatas(12 puslapių)
  2007-04-17
 • Socialinis pedagoginis darbas su vaikų šeimomis, teikiant socialinę – pedagoginę pagalbą

  Įvadas. Šeima kaip socialinė sistema. Šeimos socialinis statusas ir jos tipas. Pagrindinės šeimos funkcijos. Pedagoginės tėvų pareigos. Šeima socialinio ugdymo sistemoje. Socialinio pedagogo teikiamos paramos rūšys šeimai. Šeimai teikiamos socialinės pedagoginės pagalbos formos. Išvados.
  Socialinis darbas, referatas(14 puslapių)
  2008-09-12
 • Socialinis ugdymas

  Bendroji programa. Socialinio ugdymo tikslas. Uždaviniai. Ugdytinos vertybinės nuostatos. Bendrieji gebėjimai. Didaktinės nuostatos. Šeimos įtaka vaiko socializacijai. Šeima ir mokykla kaip socializacijos veiksniai. Prieštaravimai tarp šeimos ir mokyklos. Socializacijos proceso defektai. Socialinis ugdymas - mokinio rengimas gyventi demokratinėje visuomenėje. Pagrindinės klasės auklėtojo veiklos sritys. Jaunesniojo mokyklinio amžiaus moksleivių socialinių įgūdžių ugdymas popamokinės veiklos metu. Žaidimas kaip socialinių įgūdžių ugdymo priemonė. Žaidimo funkcijos.
  Socialinis darbas, referatas(11 puslapių)
  2008-05-19
 • Socialinių darbuotojų pagrindinės funkcijos ir jo veiklos organizavimas

  PowerPoint pristatymas. Socialinis darbas. Socialinis darbuotojas. Socialinio darbuotojo funkcijos. Funkcijų klasifikacija, kuri remiasi individualaus socialinio darbo metodo struktūra. Funkcijos, remiantis Lietuvos socialinio darbuotojo pareigybės aprašu. Labai detalios socialinio darbuotojo funkcijos apimtų tokias veiklos sritis ir konkrečias veiklas. Socialinio darbuotojo vaidmenys. Organizuojant veiklą svarbu atsižvelgti į keletą principų. Išvados.
  Socialinis darbas, pristatymas(14 skaidrių)
  2007-04-08
 • Socialinių įtampų laukai: skurdas - prabanga

  Skurdas- prabanga socialinės politikos intervencijos sričių kotekste. Skurdo - prabangos raiška visuomenės lygmenyje. Skurdo- prabangos raiška asmeniniame kontekste. Skurdas – prabanga socialinės rizikos sričių kontekste. Skurdo – prabangos multidimensiškumas šiuolaikinėje visuomenėje (politinis- ekonominis kultūrinis problemos integruotumas).
  Socialinis darbas, namų darbas(7 puslapiai)
  2010-01-07
 • Socialinių nevyriausybinių organizacijų veikla Kauno mieste

  Nevyriausybinė organizacija. Nevyriausybinėms organizacijoms būdingi bruožai. Visuomeninė organizacija. Asociacija. Fondas. Viešoji įstaiga. Kauno apskrities nevyriausybinių organizacijų sąjunga (SNOS). SNOS veiklos tikslai ir uždaviniai. Socialinių nevyriausybinių organizacijų veikla. Išvados.
  Socialinis darbas, referatas(12 puslapių)
  2005-06-09
 • Socialinių paslaugų prieinamumas pagyvenusiems žmonėms Radviliškio rajone

  Anotacija. Abstract. Įvadas. Darbo tikslas – nustatyti socialinių paslaugų prieinamumo pagyvenusiems žmonėms Radviliškio rajone ypatumus. Socialinių paslaugų teikimas pagyvenusiems asmenims: teoriniai aspektai. Įstatyminė bazė, reglamentuojanti socialinių paslaugų teikimą. Socialinė politika ir socialinė apsauga pagyvenusių asmenų poreikio kontekste. Socialinių paslaugų rūšys pagyvenusiems asmenims. Socialinės paslaugos. Bendrosios socialinės paslaugos. Specialiosios socialinės paslaugos. Socialinių paslaugų prieinamumo pagyvenusiems žmonėms Radviliškio rajone tyrimas. Tyrimo metodika. Tyrimo duomenų analizė ir apibendrinimas. Išvados. Rekomendacijos. Priedas: anketa (4 psl.).
  Socialinis darbas, diplominis darbas(36 puslapiai)
  2010-01-27
 • Socialinių paslaugų rūšys

  Įvadas. Socialinių paslaugų samprata. Socialinio darbo palyginimas su socialinėmis paslaugomis. Socialinis darbas lygus socialinėms paslaugoms. Socialinis darbas nelygus socialinėms paslaugoms. Socialinių paslaugų klasifikavimas. Socialinių paslaugų klasifikavimo poreikis. Socialinės paslaugos pagal klientų grupes. Socialinės paslaugos pagal jų pobūdį. Socialinių paslaugų rūšys. Bendrosios socialinės paslaugos. Specialiosios socialinės paslaugos. Išvados.
  Socialinis darbas, referatas(14 puslapių)
  2008-12-17
Puslapyje rodyti po