Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Socialinis darbas

Socialinis darbas (787 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Vaiko socializacija (2)

  Socializacijos samprata. Teorijų sutelktumas, aiškinant socializaciją vaiko psichosocialinės raidos aspektu. Socializacijos kontekstai. Aš koncepcija arba savęs identiteto paieškos. Formuojant tapatumo jausmą. Psichoanalitinė teorija. Socialinio išmokimo teorijos. Identiteto įgijimas. Internalizacija. Eksternalizacija. Legitimacija. Pirminė ir antrinė socializacija. Asmenybės socializaciją nulemiantys veiksniai. Vertybių internalizacijos svarba socializacijoje. Internalizacijos, eksternalizacijos ir legitimacijos esmė. Internalizacijos rūšys. Vertybių internalizacijos ir eksternalizacijos lygmenys. Internalizavimo ir eksternalizacijos mechanizmai. Internalizavimo ir eksternalizavimo galimybės vaikystėje. Vaiko socializacijos institucijos: visuomenė, šeima, mokykla. Vaiko teisės ir socializacija. Vaiko samprata. Vaiko teises reglamentuojantys teisės aktai. Lietuvos Respublikos teisės aktai. Socializacija ir socialinis vystymasis. Žmogaus apibrėžimo problema personalizme. Asmenybių socialinio vystymosi parametrai. Susitelkimo ir atvirumo prieštaringumas personalizmo filosofijoje. Laisvė kaip pamatinis asmenybės bruožas. Vertybės kaip asmenybės dinamikos veiksniai. Žmogaus veiklos prasmę sąlygojantys socialiniai veiksniai. Personalizmo socialinių strategijų taisyklės. Nesėkmingos vaiko socializacijos prielaidos.
  Socialinis darbas, konspektas(36 puslapiai)
  2010-03-02
 • Vaiko stebėjimas

  Vaiko stebėjimo analizė. Įvadas. Tikslas: Stebėjimo metodu ištirti vaiką. Stebėjimo eiga. Lentelė: Laikas, Vieta, Stebėjimo objektas ir jo veikla, Aplinkos sąlygos ir jų įtaka stebimajam. Interviu. Pedagoginės rekomendacijos. Išvados.
  Socialinis darbas, namų darbas(8 puslapiai)
  2009-05-19
 • Vaiko ugdymas šeimoje, mušimas

  Įvadas. Šeimos kaip ugdymo institucijos samprata. Vaiko mušimas šeimoje nėra ugdymo pagrindas. Nepilnos ir netradicinės šeimos. Išvados.
  Socialinis darbas, referatas(12 puslapių)
  2007-06-06
 • Vaikų agresijos. Jų priežastys, prevencija

  Įvadas. Kas yra agresija? Agresijos formos. Agresijos priežastys. Agresijos protrūkiai mokykloje. Galimi problemos sprendimo būdai. Išvados.
  Socialinis darbas, referatas(11 puslapių)
  2009-03-23
 • Vaikų auklėjimas šeimoje (2)

  Įžanga. Šeimos vaidmuo. Vaikų auklėjimas šeimoje. Auklėjimo šeimoje stilius. Šeimyninių santykių įtaka auklėjant vaikus. Pedagoginės tėvų pareigos. Vaikų auklėjimo klaidos. Išvados.
  Socialinis darbas, referatas(9 puslapiai)
  2009-09-24
 • Vaikų fizinis smurtas šeimoje

  Įvadas. Vaikų auklėjimas. Fizinės bausmės. Fizinių bausmių padariniai vaikų sielai. Tėvai mėgstantys išlieti savo pyktį ant vaikų. Tėvai mėgstantys bausti vaikus už blogą mokymąsi. Buitinis smurtas. Kodėl suaugusysis imasi prievartos. Prievartos požymiai. Kas apgins vaikus? Vaikų teisių apsauga ir policija. Nemokama vaikų linija "Gelbėk vaiką". Įstatymai ginantys vaikų teises. Vaikų teisių apsauga 2002–2003 metų statistika. Tyrimų rezultatų analizė. Išvados. Išnašos.
  Socialinis darbas, referatas(20 puslapių)
  2008-07-10
 • Vaikų globos institucijos auklėtinių laisvalaikio užimtumas

  Įvadas. Vaikų globos institucijos auklėtinių laisvalaikio užimtumo teorinė apžvalga. Papildomas popamokinis ugdymas. Vaikų užimtumo tendencijos. Laisvalaikio kultūra. Socializacija. Papildomas ugdymas. Vaikų globos institucijos auklėtiniai. Vaikų globos institucijos. Vaikų globos institucijos auklėtinių laisvalaikio užimtumo tyrimas. Tyrimo metodika. Vaikų globos institucijų auklėtinių laisvalaikio užimtumo tyrimo rezultatų aptarimas.
  Socialinis darbas, diplominis darbas(16 puslapių)
  2007-02-15
 • Vaiku globos namų istorinė raida

  Vaikų globos ir rūpybos Lietuvoje istorinės pedagoginės raidos apžvalga. Globa, rūpyba ir labdara tarpukario Lietuvoje 1918–1940 metais. Privačios vaikų globos ir labdaros organizacijos ir jų veikla. Lietuvos moterų globos komitetas. Kūdikių gelbėjimo draugija. Pieno lašo draugija. Vilniaus krašto lietuvių globos ir rūpybos draugijos ir organizacijos. Kitos vaikų globos ir rūpybos organizacijos ir draugijos. Kūdikių globos problemos 1918–1940 metais. Vaikų globa Lietuvoje 1940-1945 metais. Vaikų globa 1945 – 1990 metais Lietuvoje. Vaikų globos problemos 1945–1956 metais. Vaikų namai ir mokyklos–internatai 1956–1990 metais. 1990m. Lietuvoje veikė. Išvados. 1945-1990 metai. Vaikų globa ir rūpyba Lietuvoje atkūrus nepriklausomybę. Vaikų integracijos į šeimą programa yra vykdoma.
  Socialinis darbas, konspektas(8 puslapiai)
  2008-10-30
 • Vaikų globos sistema Lietuvoje

  Įvadas. Vaikų globos ir rūpybos Lietuvoje istorinės ir pedagoginės raidos apžvalga. Vaikų globa ir rūpyba Lietuvoje. Globa šeimose – įvaikinimas. Savanoriška globa. Vaikų globos įstaigos. Pagrindiniai pagalbos vaikams sistemos principai. Išvados. Išnašos.
  Socialinis darbas, referatas(18 puslapių)
  2008-04-09
 • Vaikų ir jaunimo savižudybių socialinės priežastys

  Įvadas. Kaip atpažinti savižudybės pavojų? Savižudybės procesas. Savižudybės grėsmės požymiai. Savižudybių problema Lietuvoje. Savižudybių statistika Lietuvoje. Savižudybių priežastys. Savižudybių prevencija Lietuvoje. Išvados.
  Socialinis darbas, referatas(17 puslapių)
  2006-12-26
 • Vaikų ir paauglių nusikalstamumo prevencinės programos – viena iš socialinio pedagogo veiklos sričių

  Kursinio darbo pirminė literatūros analizė. Įvadas. Nusikalstamumo aktualumas. Nusikalstamumo prevencijos apibūdinimas. Socialinio pedagogo veikla. Pabaiga. Išvados.
  Socialinis darbas, kursinis darbas(14 puslapių)
  2007-06-14
 • Vaikų nusikalstamumo prevencijos priemonės

  Įžanga. Informacinė sistema. Informacijos kaupimas. Paskaitos. Vaikų įdarbinimas. Pokalbis su nepilnamečiu. Jauni žmonės kaip teigiami modeliai. Bendraamžių švietimas. Darbas su šeima ir vaiku "šeimos namuose". Nepilnamečio neužimtumo priežasčių ir sąlygų aiškinimasis. Partnerystės grupių kūrimas bendruomenėje. Šeimos pasitarimai. Jaunimo teisingumo komitetai. Reabilitacija. Vaikų įvaikinimas. Nepilnamečių nusikalstamumo būklės analizė. Vaiko auklėjimo sąlygų tyrimas. Mediacija. Globa ir priežiūra. Vaiko patalpinimas mišraus tipo laikinuosiuose globos namuose. Bausmių skyrimas. Mokesčių tėvams uždėjimas. Turiningos ir įdomios LRT laidos. Smurto demonstravimo uždraudimas. Santykiai su pareigūnais. Narkomanijos prevencija. Socializacija. Užsiėmimai. Elgesio terapijos formos. Socialinės-psichologinės diagnostikos padalinio naudojamos prevencinės priemonės. Minimalios globos ir priežiūros padalinio naudojamos prevencinės priemonės. Tikrinimo procedūros. Apgyvendinimo sutartys. Izoliavimas. Programavimas. Kitos prevencinės priemonės. Kol kas nenaudojamos priemonės. Išvados.
  Socialinis darbas, referatas(12 puslapių)
  2007-04-03
 • Vaikų prostitucija: priežastys ir pasekmės

  Įvadas. Vaikų prostitucijos priežastys. Genetikos teorija. Psichologijos teorijos. Socialinės teorijas. Socialinės teorijos. Problemos susijusios su vaiko šeima. Prostitucijos priežastys. Vaikų prostitucijos pasekmės. Išvados.
  Socialinis darbas, referatas(7 puslapiai)
  2008-03-31
 • Vaikų savižudybės

  Įvadas. Savižudybės samprata. Vaikų savižudybes įtakojantys veiksniai. Socialiniai veiksniai. Psichologiniai veiksniai. Savižudybių prevencija. Intervencija. Postvencija. Išvados.
  Socialinis darbas, referatas(18 puslapių)
  2007-07-03
 • Vaikų socialinė - pedagoginė situacija

  Vaikų socialinė – pedagoginė situacija per Velykų atostogas tėvų namuose: patyrimas ir neigiami veiksniai. Įvadas. Duomenys apie vaiką. Vaiko daiktinė aplinka. Pokalbis su tėvais. Pokalbis su vaiku. Apibendrinimas. Mano pasiūlymai tėvams ir pedagogams. Situacijos, padedančios projektuoti vaiko mikromokymąsi. Išvados.
  Socialinis darbas, referatas(12 puslapių)
  2008-01-11
 • Vaikų suicidijos prevencija mokykloje

  Įvadas. Vaikų vieta šeimoje. Šeima – pagrindinė institucija. Smurtas šeimoje. Vaikas ir mokykla. Mokykla vaiko gyvenime. Kodėl vaikai taip elgiasi? Paauglių tarpasmeniniai santykiai, bendravimo problemos. Mokyklinio jaunimo laisvalaikio problemos. Masinių informavimo priemonių dvejopa pozicija. Savižudybės. Savizudybė - smurto šeimoje pasekmė? Kodėl žmonės bando nusižudyti? Savižudžių dvasinė būsena. Kaip atpažinti žmogų, ketinantį nusižudyti? Kaip užmegzti kontaktą su asmeniu, galvojančiu apie savižudybę ar mėginusiu nusižudyti? Kaip bendrauti su tokiu žmogum? Ko nedaryti? Mitai ir tiesos apie savižudybę. Savižudybės problemos mastai. Požiūris į savižudybę. Išvados.
  Socialinis darbas, kursinis darbas(27 puslapiai)
  2006-11-09
 • Vaikų teisių apsaugą reglamentuojantys dokumentai. Teisių pažeidimai. Sąlygos vaikų teisėms užtikrinti

  PowerPoint pristatymas. Sąvokos. Dokumentai. Vaiko teisių apsaugos tarnybos. Kokios teisės pažeidinėjamos? Kur dažniausiai pažeidinėjamos vaikų teisės? Kur kreiptis? Baudos. Ką daryti, kai vaikai elgiasi TAIP? Pasiūlymai kaip to išvengti ir padidinti apsaugą.
  Socialinis darbas, pristatymas(38 skaidrės)
  2007-06-27
 • Vaikų vasaros stovykla "Draugystės ratas"

  Stovyklos projekto paraiška. Problemos pristatymas. Projekto dalyviai. Projekto įgyvendinimo partneriai. Laukiami projekto rezultatai. Projekto turinys. Projekto išlaidos. Žaidimas: "Vardas ir judesys". Žaidimas: "Veidu į veidą". Kolizinė situacija. Žaidimas: "Perbėk nepaliestas". Žaidimas "Draugystės ratas". Žaidimas: "Žmonės nėra vienišos salos".
  Socialinis darbas, pavyzdys(8 puslapiai)
  2007-03-01
 • Vaikų, augančių globos namuose, santykiai su bendraamžiais

  Įvadas. Vaikų tarpusavio bendravimas. Patyčios ir priekabiavimas. Vaiko atskyrimo nuo šeimos įtaka socializacijai. Asociali šeima. Smurtą patyrę vaikai. Fizinio smurto žala. Emocinio smurto žala. Rekomendacijos darbui su vaikais turinčiais bendravimo sunkumų. Socialinių tarnybų ir pedagoginių – psichologinių tarnybų darbas. Išvados.
  Socialinis darbas, kursinis darbas(26 puslapiai)
  2006-06-05
 • Vaikų, netekusių tėvų globos, socializacijos ypatumai

  Įvadas. Vaikų, netekusių tėvų globos, socializacijos ypatumai. Pagrindinis socialinio-edukacinio darbo tikslas. Socialinė adaptacija. Socialinės našlaitystės problemos. Įvaikintų vaikų ugdymo ypatumai. Vaikų globa ir rūpyba Lietuvoje. Išvados.
  Socialinis darbas, referatas(9 puslapiai)
  2006-04-10
Puslapyje rodyti po