Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Socialinis darbas>Socialinio darbo namų darbai

Socialinio darbo namų darbai (117 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Narkomanija. Reabilitacija. Reabilitacijos problemos

  Įvadas. Narkomanijos samprata, priežastys, paplitimas. Reabilitacijos samprata. Psichologinės bei socialinės reabilitacijos problemos ir jų sprendimo būdai. Reabilitacijos galimybės Lietuvoje. Reabilitacijos Lietuvoje, turintiems priklausomybę nuo narkotikų, tobulintinos sritys.
  Socialinis darbas, namų darbas(6 puslapiai)
  2010-12-30
 • Narkomanijos prevencija mokykloje (2)

  Įvadas. Projekto aktualumas. Projekto planas. Projekto įgyvendinimo etapai ir jų terminai paskaita tėveliams ir mokytojams. Kaip tėvams atpažinti, jog jų vaikas vartoja narkotikus. Kaip elgtis, sužinojus, kad vaikas vartoja narkotikus. Paskaita moksleiviams. Narkotikų vartojimo priežastys. Narkotikų vartojimo pasekmės. Išvados.
  Socialinis darbas, namų darbas(13 puslapių)
  2009-06-22
 • Narkomanijos problemos mokyklose

  Įvadas. Narkotinių medžiagų vartojimas tarp moksleivių. Priežastys, dėl kurių pastaraisiais metais Lietuvoje išplito narkotikai. Problemos sprendimo būdai. Pagrindinai narkotikų prevencijos mokykloje principai. Išvados.
  Socialinis darbas, namų darbas(14 puslapių)
  2006-02-27
 • Neįgalius vaikus supanti artimiausia socialinė aplinka

  Neįgalius vaikus supanti artimiausia socialinė aplinka per kurią jie integruojasi į visuomenę. Įvadas. Straipsnių nagrinėjimas. Neįgalius vaikus auginančių tėvų psichologinis prisitaikymas. Neįgalių vaikų ugdytojų požiūris į tarpusavio bendradarbiavimo galimybes. Neįgalių studentų požiūris į invalidų socialinės integracijos procesą. Išvados.
  Socialinis darbas, namų darbas(5 puslapiai)
  2008-04-08
 • Nemokamo maitinimo registracijos žurnalo projekto rengimas ir įgyvendinimas

  Įvadas. Darbo tikslas – mokinių nemokamo maitinimo registracijos žurnalo projekto rengimas ir įgyvendinimas. Informacinės sistemos paskirtis ir tikslai. Tikslas. Uždaviniai. Tikslų medis. Kompiuterizuojamojo objekto pageidaujama būsena, jos pasiekimas. Įstaigos charakteristika. Mokyklos vizija. Mokyklos misija. Informacijos srautai. Projekto valdymas. Mokinių nemokamo maitinimo žurnalo darbų tinklinis grafikas. Informacinei sistemai keliami reikalavimai. Sistemos efektyvumas ir ekonomiškumas. Dialogo pranešimai "Mokinių nemokamo maitinimo žurnalas".
  Socialinis darbas, namų darbas(10 puslapių)
  2008-01-21
 • Nepilnamečių baudžiamosios atsakomybės ir resocializacijos bendrosios tendencijos

  Įvadas. Tikslas yra analizuoti nepilnamečių baudžiamosios atsakomybės bei resocializacijos bendrąsias tendencijas Lietuvoje. Nepilnamečių baudžiamosios atsakomybės ir resocializacijos bendrosios tendencijos. Nepilnamečių baudžiamosios atsakomybės bendrosios tendencijos. Baudžiamosios atsakomybės turinį sudarantys elementai. Nepilnamečių resocializacijos bendrosios tendencijos. Savivaldybių lygmuo. Apskričių lygmuo. Šalies lygmuo. Išvados.
  Socialinis darbas, namų darbas(13 puslapių)
  2009-02-04
 • Nepilnamečių nusikalstamumo prevencija (2)

  Problemos sprendimas. Problema. Nepilnamečių nusikalstamumas – rimta socialinė problema, kuri pasižymi tuo, kad jos tempai vis didėja, be to, padaromų teisės pažeidimų pobūdis sunkėja. Akivaizdu, kad su šiuo reiškiniu būtina kovoti. Problemos priežastys ir pasekmės. Statistiniai duomenys. Nepilnamečių nusikalstamumo prevencijos programa 2007-2010 m. Sprendimų įvertinimas. Programos įgyvendinimo koordinavimas. Vertinimo kriterijai.
  Socialinis darbas, namų darbas(7 puslapiai)
  2008-01-15
 • Nevyriausybinė nepelno organizacija: VŠĮ "Šeimų santaka"

  Organizacijos veikla. Organizacijos misija, vizija, tikslas, uždaviniai. Organizacijos valdymo lygiai. Organizacijos vykdomos programos, skirtos gatvės vaikams. Organizacijos veiklos pobūdis. Organizacijos naudojami būdai, skatinant gatvės vaikų įsitraukimą į vykdomą veiklą. Specialistų ir/ar savanorių parinkimas ir parengimas teikti pagalbą gatvės vaikams. Organizacijos bendradarbiavimas su kitomis organizacijomis. Problemos, su kuriomis susiduria organizacija teikdama pagalbą gatvės vaikams. Organizacijos veiklos rezultatų pateikimas. Organizacijos silpnosios ir stipriosios pusės. Pasiūlymai dėl veiklos tobulinimo. Tema, jos pagrindimas. Veiklos trukmė. Dalyvių skaičius. Atsakingi asmenys. Metodika.
  Socialinis darbas, namų darbas(8 puslapiai)
  2009-10-15
 • Organizacijos analizė: NVO "Samarija"

  Įvadas. Institucijos pristatymas. Klientai. Rengiamos programos, veiklos kryptys. Savanoriai.
  Socialinis darbas, namų darbas(5 puslapiai)
  2007-03-20
 • Paauglių popamokinio užimtumo problema mokykloje: pedagogų ir tėvų požiūris

  Temos pavadinimas. Temos aktualumas ir problematika. Tyrimo tikslas. Tyrimo objektas. Tyrimo dalykas. Tyrimo uždaviniai. Tyrimo hipotezė. Tyrimo metodas. Tiriamieji. Tiriamųjų atrankos pagrindimas. Anketa. Analizė. Išvados.
  Socialinis darbas, namų darbas(15 puslapių)
  2008-03-26
 • Paauglių smurtas

  Smurto sąvoka. Darbo objektas, tikslas ir uždaviniai. Smurto šaknys ir jo priežastys. Paauglių smurto rūšys. Keletas paauglių smurto išpuolių pavyzdžių. Apklausa. Tyrimo rezultatai. Išvados. Darbas iliustruotas grafikais.
  Socialinis darbas, namų darbas(8 puslapiai)
  2008-01-10
 • Paauglių suicidinis elgesys

  Nepakankamas problemos suvokimas. Paauglių savižudybės ir jų priežastys. Savižudybė - tai procesas. Savižudybės proceso etapai. Minčių etapas. Ketinimų etapas. Ambivalencija. Apsisprendimo ir veiksmų etapas. Savižudybės riziką didinantys veiksniai. Socialiniai veiksniai. Socialiniai veiksniai turintys didžiausią įtaką paauglio savižudybėms. Šeima. Blogi santykiai su tėvais. Negatyvi patirtis šeimoje bei psichologinės traumos vaikystėje. Su šeimos gyvenimu susiję savižudybės riziką didinantys veiksniai. Veikla, aktyvus gyvenimas. Tradicijos ir kultūrinės nuostatos. Prevencija. Intervencija. Postvencija. Pirmas savižudybių prevencijos etapas. Optimizmas ir psichologinis atsparumas. Mokymosi proceso patrauklumas ir teigiamo požiūrio į mokymąsi ugdymas. Socialinių įgūdžių mokymas. Krizių prevencijos intervencijos komanda.
  Socialinis darbas, namų darbas(10 puslapių)
  2008-01-07
 • Paraiška projekto paramai: 2-3 klasių mokinių kūrybinio darbo stovykla

  Projekto pavadinimas. 2 – 3 klasių mokinių kūrybinio darbo stovykla. Trumpas projekto aprašymas. Projekto tikslai ir uždaviniai. Pagrindiniai projekto vykdytojai, jų kvalifikacija, išsilavinimas, pareigos. Veiksmų kalendorinis planas. Detalus darbo planas. Projekto biudžetas. Laukiami rezultatai. Projekto tęstinumo galimybės. Informacija apie projektą. Rezultatų vertinimo būdai.
  Socialinis darbas, namų darbas(6 puslapiai)
  2010-12-08
 • Praktikos analizė: Šiaulių miesto Globos namai

  Praktikos vietos pristatymas. Šios įstaigos funkcijos. Šiaulių miesto savivaldybės globos namų valdymo struktūra. Kliento poreikių įvertinimas. Pomėgiai. Savarankiškumas. Veikla. Tarpininkavimas. Įgūdžiai. Parama. Ataskaita – socialinio darbo praktikos dienoraštis. Darbo su atveju aprašymas. Pirminių duomenų rinkimas. Klientės problemos sprendimo strateginis planas. Pildytų dokumentų analizė.
  Socialinis darbas, namų darbas(13 puslapių)
  2006-03-20
 • Praktikos ataskaita: socialinių paslaugų centras

  Etnografinis tyrimas. Užsiėmimai grupei. Individualus darbas. Renginys. Individualus planas. Renginys.
  Socialinis darbas, namų darbas(7 puslapiai)
  2008-04-18
 • Pranešimas: Šeimos struktūros pokyčiai ir jų pasekmės vaikams

  Tikslas - supažindinti mokinių tėvus su šeimos struktūros pokyčiais ir jų pasekmėmis vaikams. Uždaviniai. Darbo forma. Klausytojai. Užsiėmimo vieta. Laikas. Trukmė. Numatomi rezultatai. Projekto rengėjas. Aprašymas. 12.00 val. pasisveikinimas, prisistatymas ir įžanga. 12.15 val. skaitomas pranešimas, rodomos skaidrės. 13.50 val. atsisveikinimas, padėkojimas už dalyvavimą.
  Socialinis darbas, namų darbas(4 puslapiai)
  2009-10-27
 • Priklausomybės nuo narkotikų priežastys, pasekmės, gydymas ir reabilitacija

  Tikslas: išanalizuoti priklausomybės nuo narkotikų priežastis, pasekmes, gydymą ir reabilitaciją. Santrauka. Pagrindinės sąvokos. Narkomanijos samprata. Narkomanijos priežastys. Priklausomybę narkotikams turintiems žmonėms būdinga. Socialinės priežastys. Draugų įtaka ir kitos priežastys. Narkotinių medžiagų sukeltos problemos. Narkotikų rūšys. Narkomanijos paplitimas Lietuvoje. Psichosocialinės pagalbos pasiūla priklausantiems nuo narkotikų. Prevencija. Prevencinės programos yra. Prevencinės programų efektyvumas. Reabilitacija. Psichosocialinės reabilitacijos samprata. Asmenys, vykdantys psichologinę socialinę reabilitaciją. Gydymo principai, metodai, etapai. Gydymo etapai. Programos, padedančios narkomanams gydytis. Metadono programa. "Daytop" programa. "Phoenix House" programa. Odyssey House programa. Haselos reabilitacijos programa. Haselos reabilitacijos programos etapai.
  Socialinis darbas, namų darbas(20 puslapių)
  2007-11-10
 • Problemos sprendimo procesas

  Problemos sprendimas pagal 7 etapus. Susirūpinusi mokykla susisiekė su socialiniu darbuotoju, kad 9 klasės mokinys Marius Grigas mokykloje pasirodo labai retai. Jis uždaras, nesikalba su mokytojais apie problemas, matosi, kad tėvai neturi pinigų, nes paauglys vaikšto vis su tais pačiais suplyšusiais drabužiais, neturi nei kuprinės, nei sąsiuvinių. Preliminarus problemos formulavimas. Informacijos rinkimas ir atranka. Informacijos analizė. Plano rengimas. Plano įgyvendinimas. Plano vertinimas.
  Socialinis darbas, namų darbas(3 puslapiai)
  2007-11-28
 • Projektas "Vaikai – mūsų ateitis"

  Įvadas. Trumpa informaciją apie projektą. Projektas "Vaikai – mūsų ateitis" skirtas Vaikų globos įstaigai "Gilė". Problema ir jos analizė. Projekto misija. Projekto tikslas. Projekto uždaviniai. Projekto dalyvių apibūdinimas. Projekto veiklos planas. Mėnuo. Savaitės. Projekto organizavimas ir įgyvendinimas. Projekto biudžetas. Išvados.
  Socialinis darbas, namų darbas(8 puslapiai)
  2008-01-30
 • Projektas: laisvalaikio užimtumo didinimas

  Projektas: vaikų laisvalaikio užimtumo didinimas Gargžduose. Įvadas. Pagrindinė informacija. Problema - tikslus jos aprašymas ir pagrindimas. Projekto rezultatų poveikis tikslinės grupės problemos sprendimui. Problemos pagrindimas. Pasirinkti problemos sprendimo būdai projekto eigoje. Projekto tikslas. Projekto uždaviniai. Laukiamas rezultatas. Projekto tęstinumas. Projekto koordinavimas, projekto dalyviai. Veiksmų planas. Projekto įgyvendinimo planas. Biudžetas. Projekto finansavimo šaltiniai. Vertinimas.
  Socialinis darbas, namų darbas(8 puslapiai)
  2008-03-21
Puslapyje rodyti po