Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Socialinis darbas>Socialinio darbo namų darbai

Socialinio darbo namų darbai (117 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Projektas: senjorų užimtumo ir laisvalaikio dienos centras

  Projekto tikslai. Projekto tikslas – sukurti socialinių paslaugų centrą seniems žmonėms, siekiant pagerinti jų sveikatos ir socialinės priežiūros paslaugas, gyvenantiems tiek globos namuose, tiek ir tiems, kurie gyvena vieniši savo namuose organizuojant paslaugų kokybę ir jų laisvalaikio užimtumą. Problemos aktualumas. Užimtumo ir laisvalaikio problema. Sveikatos problemų aktualumas geriatrijos srityje. Senėjimo poveikis socialiniams vaidmenims ir su tuo susijusios problemos. Problemos aktualumas, remiantis įstatymais, nutarimais ir kitais duomenimis. Projekto praktinė veikla, atsiliepianti į senų žmonių poreikius. Išvados ir pasiūlymai.
  Socialinis darbas, namų darbas(10 puslapių)
  2008-11-16
 • Psichologinis smurtas šeimoje prieš pagyvenusius žmones

  Įvadas. Darbo tikslas: išsiaiškinti, kas, kaip ir kodėl naudoja psichologinį smurtą prieš pagyvenusius žmones šeimoje ir pabandyti atrasti tam tikrus būdus, kuriais būtų galima mėginti šią problemą spręsti. Situacijos, kurioje yra panaudotas psichologinis smurtas prieš pagyvenusį žmogų, aprašymas. Situacijos analizė. Socialinės problemos spendimo planas. Konsultavimo proceso eiga. Išvados ir pasiūlymai.
  Socialinis darbas, namų darbas(6 puslapiai)
  2009-02-21
 • Psichosocialinis modelis

  Psichosocialinis modelis. Socialinio modelio aprašymas. Psichoanalitinė teorija. Asmeninė pasąmonė. Kolektyvinė pasąmonė. Persona. Šešėlio archetipas. Anima ir Animus. Savasties archetipas. Vaiko psichikos raida. Psichosocialinio modelio panaudojimas socialiniame darbe. Piešimas. Sapnų dienoraštis. Tai kas yra žmogaus pasąmonėje galima išsiaiškinti iš sapnų. Persona. Anima ir Animus bei Šešėlis.
  Socialinis darbas, namų darbas(4 puslapiai)
  2007-08-22
 • Raudonojo Kryžiaus draugija

  Įvadas. Raudonojo Kryžiaus draugijos kilmė pasaulyje ir Lietuvoje. Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugija. Lietuvos Raudonojo Kryžiaus (RK) jaunimas. Raudonojo Kryžiaus draugijos simbolis, nariai ir jų veikla. Raudonojo Kryžiaus (RK) draugijos simbolis, nariai. Raudonojo Kryžiaus draugijos veikla Lietuvoje. Socialinis darbas. Paieškos. Mokymas suteikti pirmąją pagalbą. Pabėgėlių prieglobsčio suteikimas. Europos Sąjungos (ES) Maisto produktų tiekimas labiausiai nepasiturintiems. Raudonojo Kryžiaus (RK) jaunimo grupės. Išvados.
  Socialinis darbas, namų darbas(5 puslapiai)
  2012-01-23
 • Rengimo šeimai ir lytiškumo ugdymo programa

  Programos aprašymas. Kaip kilo idėja. Apie ką ši programa. Tikslas, uždaviniai. Klientai ir jų skaičiai. Vykdytojai ir jų skaičius. Kokia veikla. Kaip ta veikla įgyvendinama, kokie metodai. Kokia vieta. Kokie yra rezultatai. Bendradarbiavimas. Programos trukmė. Finansavimas. Programos įvertinimo tipas. Įvertintojas.
  Socialinis darbas, namų darbas(4 puslapiai)
  2007-11-20
 • Rizikos grupės vaikai (2)

  Įvadas. Rizikos grupės vaikų gyvenimo aplinkybės. Girtaujantys tėvai. Asociali šeima. Smurtas šeimoje. Tėvų skyrybos. Parama Lietuvoje rizikos grupės vaikams. Lietuvos vaikų teisių gynimo organizacija "Gelbėkit vaikus". Saugaus vaiko centras. SOS vaikų kaimai. Vaiko namas. Jaunimo psichologinės paramos centras. VĮ paramos vaikams centras. Išvados.
  Socialinis darbas, namų darbas(7 puslapiai)
  2009-05-06
 • S. Shem "Dievo namai" (2)

  Individualaus socialinio darbo tarpinė užduotis. Samuel Shem romano "Dievo namai" analizė. Vertybės yra santykiškai pastovios, tarytum įsitikinimai. Žinios yra būtinos, kad galėtum kompetentingai atlikti darbą. Kliento ir darbuotojo (interno) santykiai yra neigiami. Kokius socialinio darbo etapus apėmė internų darbas "Dievo namų" ligoninėje? Intervencijos pavyzdys. Socialinis darbuotojas, dirbdamas socialinį darbą turi turėti pakankamai žinių apie save. Teigiamas interviu.
  Socialinis darbas, namų darbas(5 puslapiai)
  2009-09-28
 • Savanorystė (2)

  Įvadas. Kas yra savanorystė. Kaip socialinis darbuotojas supranta savanorystę. Išvados.
  Socialinis darbas, namų darbas(6 puslapiai)
  2008-01-18
 • Savanorystė socialiniame darbe (4)

  Įvadas. Nevyriausybinės organizacijos Lietuvoje. Nevyriausybinių organizacijų apibrėžimas ir pagrindiniai požymiai. NVO veikla ir finansavimo šaltiniai. Savanoriškumas kaip pagrindinis NVO požymis. VšĮ "Paramos vaikams centras". Įkūrimo istorija ir aplinkybės. Paramos vaikams centro misija ir veikla. Socialinės problemos, kurioms spręsti įkurta organizacija. Finansavimo šaltiniai. Savanorių vieta paramos vaikams centre. Paslaugų gavėjo portretas. Darbo su vaikais ypatumai. Refleksija. Įspūdžiai apie paramos vaikams centrą, klientus, darbuotojus. Mintys apie save kaip socialinį darbuotoją. Apibendrinimas.
  Socialinis darbas, namų darbas(9 puslapiai)
  2009-03-27
 • Savęs pažinimas

  Savęs vertinimas. Šeima. Vidinės savybės. Mokslai mokykloje. Studijos universitete. Priklausomybė nuo tėvų. Bendravimas su kitais.
  Socialinis darbas, namų darbas(2 puslapiai)
  2007-11-28
 • Seksualinę prievartą patyrusių vaikų resocializacija

  Įvadas. Seksualinė prievarta prieš nepilnamečius. Kaip atpažinti seksualinę prievartą? Seksualinės prievartos padariniai. Seksualinę prievartą patyrusių nepilnamečio bei jo šeimos resocializacija. Neprofesionali pagalba nuskriaustam vaikui. Vaiko saugumo šeimoje užtikrinimas. Išvados.
  Socialinis darbas, namų darbas(6 puslapiai)
  2009-03-25
 • Senatvė: organizmo pokyčiai ir ligos

  Įvadas. Senatviniai organizmo pokyčiai. Senstančiam žmogui būdingi sveikatos sutrikimai. Išvados.
  Socialinis darbas, namų darbas(10 puslapių)
  2008-11-12
 • Senelių globos namai

  Įvadas. Senelių globos namai. Šilutės senelių globos namų charakteristika. Senelių globos namų tikslas. Šilutės senelių globos namų struktūra. Priežastys, sąlygojamas asmenų gyvenimą globos namuose. Globos namų gyventojų problemos. Šilutės senelių globos namai. Vidaus tvarkos taisyklės. Bendroji dalis. Gyventojų teisės ir pareigos. Šilutės senelių globos namuose draudžiama. Primename. Šilutės senelių globos namų veiklos nuostatai. Bendrosios nuostatos. Globos namų tikslai, uždaviniai ir funkcijos. Šilutės senelių globos namų vyriausiojo socialinio darbuotojo pareigos ir užduotys. Teisės. Atsakomybė.
  Socialinis darbas, namų darbas(13 puslapių)
  2007-03-20
 • Senų žmonių problemos

  Įvadas. Asmenybės kitimo problemos senatvėje. Seno žmogaus ego. Seno žmogaus susitaikymas su senatve. Asmenybės kitimo – išsaugojimo problema. Socialinės seno žmogaus problemos. Socialinio vaidmens susilpnėjimas. Amžiaus norma. Vaidmens pasikeitimas. Išėjimas į pensiją. Našlystė. Seno žmogaus priklausomybės didėjimas. Slaugos ir senelių namai. Problemos, susijusios su organizme vykstančiais pokyčiais senstant. Ligų sukeltos problemos. Sveikata ir lėtinės ligos vyresniame amžiuje. Pagrindinės senatvės ligų ypatybės. Dažniausios patologinės būklės ir ligos. Išvados.
  Socialinis darbas, namų darbas(17 puslapių)
  2006-11-13
 • Sexualität und Soziale Arbeit

  Darbas vokiečių kalba. Lytinis švietimas ir socialinis darbas. Wer klärt über Sexualverhalten auf? Sind z.b. Schulen oder andere Institutionen an der Sexualaufklärung von Jugendlichen beteiligt? Kas paaiškina apie lytinius santykius? Ar dalyvauja mokyklos bei kitos institucijos jaunuolių lytiniame švietime? Welche Schutzmaßnahmen/ Verhütungsmaßnahmen werden empfohlen? Welche Verhütungsmaßnahmen (z.B. Kondome; "Pille") sind (für Jugendliche) zugänglich? Kokios apsaugos priemonės yra rekomenduotinos? Kurios iš jų (pvz., prezervatyvai, kontraceptikai) yra prieinami jaunuoliams? Schwangerschaftsabbruch: Welche gesetzlichen Regelungen zum Schwangerschaftsabbruch gibt es? Ist eine Abtreibung in bestimmten Fällen erlaubt bzw. straffrei? Sind die bestehenden Regelungen gesellschaftlich umstritten? Nėštumo nutraukimas: kokie egzistuoja teisiniai aktai, reglamentuojantys nėštumo nutraukimą? Ar tam tikrais atvejais abortas nėra nelegalus veiksmas? Ar egzistuojančioms nuostatoms neprieštarauja visuomenė? Infektion und Krankheit (z.B. Syphillis; HIV; AIDS): Inwiefern werden die Infektionsrisiken thematisiert? Ist die Stigmatisierung von HIV-Infizierten/AIDS-Kranken vorherrschend? Ist die medizinische und die soziale Versorgung von HIV-Infizierten bzw. AIDS-Kranken sicher gestellt? Welche Aufgaben nimmt die Soziale Arbeit in diesem Kontext wahr? Infekcijos ir ligos (sifilis, ŽIV, AIDS): kaip dažnai kalbama apie užsikrėtimo infekcijomis riziką? Ar neigiamas požiūris į AIDS ir ŽIV infekuotuosius yra vyraujantis? Ar AIDS ir ŽIV infekuotiesiems yra garantuota medicinos bei socialinė apsauga? Kokius uždavinius šiame kontekste kelia sau socialinis darbas?
  Socialinis darbas, namų darbas(3 puslapiai)
  2008-01-22
 • Slauga namuose

  Įvadas. Slauga ir priežiūra. Slaugos paslaugų namuose tikslas ir uždaviniai. Slaugos paslaugų namuose gavėjai. Slaugos paslaugų organizavimas ir teikimas. Slaugos paslaugų namuose apmokėjimo tvarka. Slaugos namuose paslaugos aprašymas. Išvada. Priedai (3).
  Socialinis darbas, namų darbas(17 puslapių)
  2012-01-04
 • Smurtas ir prievarta (3)

  Įvadas. Prievarta ir jos pasekmės. Pagalba sprendžiant smurto ir prievartos problemas. Laukiami rezultatai iš prievartą ir smurtą patyrusių vaikų.
  Socialinis darbas, namų darbas(5 puslapiai)
  2008-04-25
 • Smurtas prieš moterį šeimoje

  Įvadas. Dėstymas: Kas tai yra smurtas. Smurto šeimoje prieš moteris priežastys. Kokie trukdžiai apsaugant moterį nuo smurto šeimoje. Teisinių dokumentų apžvalga. Tyrimai šia tema. Teisinių dokumentų ir prevencijos įgyvendinimas. Išvados: klausimai diskusijai.
  Socialinis darbas, namų darbas(12 puslapių)
  2006-12-04
 • Smurtas prieš moterį šeimoje (2)

  Įvadas. Smurtas šeimoje. Pagrindinės smurto šeimoje priežastys. Smurtas gali būti. Ką daro valstybė, kovodama su šia problema? Išvados.
  Socialinis darbas, namų darbas(6 puslapiai)
  2007-03-05
 • Socialinė programa "Galiu gyventi be cigaretės"

  Įvadas. Socialinė programa "Galiu gyventi be cigaretės". Programos tikslinės auditorijos atranka. Socialinės programos tikslų ir uždavinių nustatymas. Tikslinės auditorijos analizė ir konkurencija. Programos prekės kūrimas. Elgsenos pokyčių kaštų valdymas. Programos prieinamumas. Programos informacija. Išvados.
  Socialinis darbas, namų darbas(17 puslapių)
  2007-04-04
Puslapyje rodyti po