Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Socialinis darbas

Socialinis darbas (787 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Kognityvinės ir bihevioristinės teorijų pritaikymo sferos socialiniame darbe (2)

  Įvadas. Dėstymas. Piaget idėjos. Klinikinis tyrimo metodas. Pagrindiniai kognityviniai procesai. Kognityvinės raidos stadijos Piaget teorijoje. Kognityvinės raidos stadijos Piaget teorijoje. Kognityvinės teorijos vertinimas. Kognityvinė teorija apie moralės raidą. Socialinė kognityvinė kryptis. Elgesio įvairiomis situacijomis. Tyrinėjimas. Elgesio įvairiomis situacijomis įvertinimo būdai. Socialinės - kognityvinės krypties vertinimas. Bihevioristinis socialinio darbo modelis. Biheviorizmas. Elgesio akcentavimas. Klasikinė sąlyginė reakcija. Operantinis sąlygojimas. Paskatinimo taisyklės. Socialinio išmokimo teorija. Bihevioristinės teorijos vertinimas. Bihevioristinė teorija apie mokymo vaidmenį. Išvados.
  Socialinis darbas, referatas(16 puslapių)
  2007-05-08
 • Kokios priežastys paskatina jaunus žmones nusikalsti?

  Esė: Kokios priežastys paskatina jaunus žmones nusikalsti? Nusikaltimas. Didelę įtaka turi šeima. Nesirūpinimas savo vaikų auklėjimu. Nusikaltimas prieš savo valią. Smurtas. Netinkamas laisvalaikis ir vaikų neužimtumas. Internetas. Kompiuteriniai žaidimai. Televizija.
  Socialinis darbas, esė(3 puslapiai)
  2010-01-27
 • Komandinis darbas specializuotose institucijose

  Visuomenės psichikos sveikatos problemos. Psichikos sveikatos paslaugų organizavimas. Pacientų teisės. Gyventojų psichikos sveikatos problemos. Pirminė psichikos sveikatos priežiūra bendruomenės psichikos sveikatos centruose. Socialinio darbuotojo dėmuo psichikos sveikatos priežiūros sistemoje. Socialinio darbo ir medicinos profesijų sąsaja. Komandos samprata ir formavimosi pakopos. Komandos formavimosi pakopos. Pirmoji komandos stadija - formavimasis. Antroji komandos formavimosi stadija - šturmavimas. Trečia komandos stadija – normavimo. Lyderio vaidmuo, buriant efektyvią komandą. Specializuotos tarpdisciplininės psichikos sveikatos priežiūros komandos.
  Socialinis darbas, konspektas(33 puslapiai)
  2009-04-09
 • Komunikacija (6)

  Žmonių bendravimas. Grupių rūšys. Tarpasmeniniai santykiai grupėje. Bendras darbas grupėje. Lyderis ir vadovas grupėje. Susirinkimai ir konferencijos. Konfliktų valdymas grupėje. Išvados.
  Socialinis darbas, referatas(11 puslapių)
  2007-02-22
 • Konfliktai (30)

  PowerPoint pristatymas. Konfliktas. Konfliktų valdymas. Konfliktų valdymo modeliai. Svarbios teigiamos prielaidos dėl konfliktų. Konflikto sprendimas. Sudėtingų konfliktų sprendimo aspektai. Konflikto išsprendimo lygiai. Konflikto sprendimo būdai. Struktūrinis būdas apima. Asmeninis būdas apima. Patartina.
  Socialinis darbas, pristatymas(11 skaidrių)
  2010-04-19
 • Konfliktinių situacijų sprendimo modeliai globos įstaigose

  Įvadas. Tikslas – atskleisti konfliktinių situacijų sprendimo modelius globos įstaigose. Konflikto samprata, tipai, struktūra. Konflikto sąvoka. Tarpasmeninių konfliktų tipai. Konflikto struktūra. Konflikto dinamika. Tarpasmeninių konfliktų tipai. Pokyčiai senatvėje bei jų įtaka bendravimui. Gyvenimo sąlygos įtakojančios konfliktų atsiradimą. Globos įtaka seno žmogaus savivertei. Gyvenimo globos įstaigoje ypatumai. Praktinė dalis. Išvados.
  Socialinis darbas, kursinis darbas(17 puslapių)
  2009-10-29
 • Konsultavimas socialiniame darbe

  Bendra konsultavimo dinamika ir pokyčiai, vykstantys konsultavimo procese. Po sėkmingo konsultavimo klientas. Suvokimo būdo kitimas. Atmesto patyrimo įsisąmoninimas. Vertinimo proceso pokyčiai. Kuo remtis sprendžiant apie tai, kas gera, o kas ne? Elgesio pasikeitimai. Konsultavimo pabaiga. Sėkmingas konsultavimas. Nesėkmingas konsultavimas. Konsultavimo rezultatams įvertinti gali būti taikomi konkretūs kriterijai. Vaikų konsultavimas. Vaikų socialinių įgūdžių ugdymas. Socialiniai įgūdžiai. Bendri socialiniai įgūdžiai. Specifiški socialiniai įgūdžiai. Socialinių įgūdžių komponentai. Socialinius įgūdžius galima mokyti-ugdymo procedūros. Vaikų konsultavimas ne mokykloje. Rogers nurodė sąlygas, kurioms esant konsultuojami abu. Identifikuotas pacientas. Pirmas susitikimas. Kabinete. Tolimesnis procesas. Vaikų konsultavimo metodai. Agresyvūs ir pikti vaikai. Agresyvaus elgesio priežastys. Koks elgesys pykčio atžvilgiu yra nekonstruktyvus? Padariniai gali būti. 4fazės darbo su vaikų pykčiu (V. Oaklander). Grupinis konsultavimas. Grupių tipai. Grupinio konsultavimo privalumai. Grupinio konsultavimo ribotumai. Grupinis konsultavimas tinka. Grupinis konsultavimas netinka. Grupės tikslai. Grupės formavimas. Į ką atsižvelgia konsultantas formuodamas grupę? Grupės proceso stadijos. Veiksniai, sąlygojantys grupinio konsultavimo efektyvumą ir šiame procese vykstantys pokyčiai. Šeimų, auginančių neįgalius vaikus, konsultavimas. Gairės profesionalui. Konsultavimo tipai. Pagalba sveikiems šeimos vaikams. Ankstyvos intervencijos rezultatai. Konsultavimas organizacijoje. Konsultavimas darbo vietoje praėjo 4 etapus. Darbe iškilusios problemos. Konsultavimas organizacijoje. Stiprios pusės. Silpnos pusės. Stipriosios pusės išorinio. Silpnos pusės. Paslaugų aptarimas. Kas konsultavimas yra organizacijoje? Kaip atsiduriama pas konsultantą? Į ką turi atsižvelgti konsultantas aptariant paslaugas? Vidinės konsultanto kliūtys, kūrybiškumo blokai. Konsultavimo spąstai. Gelbėjimas. Kaip išvengti gelbėjimo?
  Socialinis darbas, konspektas(12 puslapių)
  2006-10-12
 • Konsultavimas socialiniame darbe (2)

  Konsultavimas socialiniame darbe. Tikslai. Kuo skiriasi egzistencialistai ir humanistai pagal konsultavimo tikslus. Kas nėra konsultavimas? Kuo konsultavimo santykis skiriasi nuo įvairių kitų santykių ir kuo jis yra panašus. Kuo konsultavimas skiriasi nuo kitų artimų profesinių veiklų. Psichologinio konsultavimo ir psichoterapijos sąsajos. Konsultanto vaidmuo ir vieta. Psichoterapijos ir konsultavimo skirtumai ir panašumai. Konsultavimas socialinio darbo kontekste. Konsultavimo pamatiniai principai. Kontakto palaikymo įgūdžiai. Konsultanto ir kliento kontaktas. Konsultavimo aplinka. Konsultavimo erdvė. Konsultavimo laikas. Konsultavimo proceso struktūra. Pirmas susitikimas. Konsultavimo pabaiga. Pagrindiniai konsultavimo būdai ir procedūros. Patarimai pradedančiam konsultantui. Geštaltinės pakraipos metodai. Darbo specifika dirbant su nemotyvuotais klientais. Motyvacinis interviu. Etiniai psichologinio konsultavimo principai. Meno terapija. Taikymo sfera. Grupės sudarymo principai, darbo forma, trukmė. Fotografijos ir kino terapija. Kino terapija. Sapnai ir jų analizė.
  Socialinis darbas, konspektas(20 puslapių)
  2012-01-10
 • Krizės intervencijos modelio pritaikymas socialiniame darbe

  Narkotikų prekeivio išpažintis. Krizės intervencjos modelis. Krizės intervencijos modelio socialinio darbo etapai. I etapas. Problemos sprendimo tikslas. Problemos sprendimo uždaviniai. II etapas. Kliento socialinis tinklas. III etapas. Išvados.
  Socialinis darbas, analizė(7 puslapiai)
  2008-11-12
 • Krizės intervencijos modelio taikymas socialiniame darbe

  Situacijos aprašymas. Modelio pasirinkimas. Krizės intervencijos modelis. Psichologinė krizė. Socialinio darbo enciklopedija (1994) krizines situacijas apibūdina tokiais esminiais teiginiais. Problemos sprendimo planas. Pirmas etapas. Antras etapas. Trečias etapas. Išvados.
  Socialinis darbas, namų darbas(6 puslapiai)
  2007-11-15
 • Krizės intervencijos modelis

  Įvadas. Krizės intervencijos modelis. Psichologų, sociologų, psichiatrų krizės samprata. Pagrindiniai krizės bruožai pagal G. Parry. Krizių intervencijos tarnybos. Įžvalgos.
  Socialinis darbas, referatas(10 puslapių)
  2006-09-07
 • Krizių intervencijos teorija

  Krizių intervencijos teorija. Krizių intervencijos teorija socialinio darbo praktikoje. Būsimos krizės prognozavimas. Krizę išgyvenančių žmonių įgalinimo būdai.
  Socialinis darbas, referatas(6 puslapiai)
  2006-09-14
 • Kur netolerancija yra neigiamas veiksnys ugdymo procese?

  Esė. Kas yra netolerancija? Kokią įtaka ji turi jauniems žmonėms ugdymo procese?
  Socialinis darbas, esė(5 puslapiai)
  2009-09-23
 • Kurčiųjų socializacija ir integracija

  Įvadas. Neįgalus žmogus. Socializacijos ir integracijos sampratos. Integracija. Kurčiųjų socializacija ir integracija. Integruoto ugdymo privalumai. Integruoto ugdymo trūkumai. Išvados. Išnašos.
  Socialinis darbas, referatas(9 puslapiai)
  2008-04-30
 • Labdaros ir paramos teikimas socialiai remtiniems asmenims Kauno mieste

  Santrauka. Sąvokos ir terminai. Įvadas. Darbo tikslas – teoriškai ir empiriškai išanalizuoti labdaros ir paramos teikimą socialiai remtiniems asmenims Kauno mieste. Labdaringų organizacijų raida Lietuvoje. Labdaros ir paramos samprata Lietuvos įstatymuose. Labdaros ir paramos samprata labdaros ir paramos įstatyme. Anoniminė parama. Specifiniai labdaros ir paramos teikėjai. Labdaros ir paramos samprata civiliniame kodekse. Mokesčių lengvatos labdaros ir paramos teikėjams. Lietuvos respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymas. Pelno mokestis. Valstybės ir nevyriausybinių organizacijų parama. Socialinė parama. Socialinės paslaugos. Nevyriausybinių organizacijų parama. Socialinio darbuotojo vaidmuo teikiant labdarą ir paramą. Empirinis tyrimas. Tyrimo charakteristika. Tyrimo tikslas – ištirti labdaros ir paramos teikimą socialiai remtiniems asmenims Kauno mieste. Tyrimo rezultatų pateikimas ir analizė. Išvados. Rekomendacijos.
  Socialinis darbas, diplominis darbas(40 puslapių)
  2009-09-28
 • Labdaros organizacijos ikikarinėje Lietuvoje

  Ikikarinėje Lietuvoje labdaros organizacijos. Įvadas. Pirmųjų prieglaudų atsiradimas Lietuvoje Amerikos lietuvių parama. Kitose šalyse lietuvių labdaros organizacijos. Globos organizacijos įkurtos Lietuvoje 1905 – 1918 metais. Komitetas nukentėjusiems nuo karo šelpti Lietuvos Caritas. Valstybės veikla socialinės apsaugos srityje. Kitos labdaringos organizacijos. Išvada. PowerPoint pristatymas (16 skaidrių).
  Socialinis darbas, referatas(10 puslapių)
  2009-10-16
 • Laisvalaikio užimtumo reikšmė globojamo vaiko ugdyme

  Įvadas. Vaiko ugdymo šeimoje privalumai. Šeimyninės aplinkos kūrimas, netekusiems tėvų globos vaikams. Vaikų globos namų uždaviniai. Ugdymo turinys. Ugdymo veiklos organizavimas. Pasakų ir žaidimų reikšmė globojamo vaiko ugdyme. Teatro reikšmė, ugdant vaikų kūrybiškumą. Bendravimas – aktuali pedagoginė problema. Laisvalaikis kaip socialinė – pedagoginė problema. Laisvalaikio samprata. Papildomo ugdymo reikšmė globojamam vaikui. Laisvalaikio organizavimas įvairiose institucijose ir jų pravedimo formos. Išvados. Priedas (4).
  Socialinis darbas, kursinis darbas(32 puslapiai)
  2006-11-06
 • Lietuvių šeima

  Įvadas. Šeimos samprata ir politika. Šeimos kūrimas. Skyrybos. Skyrybų samprata. Skyrybų pakopos. Skyrybų priežastys. Šeimos gyvenimo būdas. Šeimos tradicijos ir papročiai. Šeimos tarpusavio santykiai. Vaikų ugdymas šeimoje. Išvados.
  Socialinis darbas, referatas(23 puslapiai)
  2012-02-15
 • Lietuvos socialinės apsaugos sistema ir jos vykdymas

  Socialinės apsaugos samprata. Socialinės apsaugos sistema Lietuvoje. Socialinės apsaugos politiką vykdančios institucijos. Kitos institucijos prie SADM. Lietuvos socialinę apsaugą ir darbą reglamentuojantys teisės aktai. Socialinės apsaugos sistemos struktūra. Socialinis draudimas. Lietuvos pensijų sistema. Socialinė parama. Vaiko teisių apsauga ir jaunimo politika. Užimtumo ir darbo rinkos politika. Socialinės apsaugos sistemos finansavimas. Finansavimas iš valstybės biudžeto. Valstybės išlaidos socialinei apsaugai (tūkst. Lt). Valstybinio socialinio draudimo fondo finansavimas. Valstybinio socialinio draudimo fondo pajamos ir išlaidos 2001 - 2004 metais mln. Lt. Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos vykdomos programos ir joms skiriamos lėšos. Išvados.
  Socialinis darbas, pristatymas(38 skaidrės)
  2006-01-11
 • Lietuvos socialinės politikos bei vaiko gerovės politikos aktualijos

  Įvadas. Darbo tikslas - išnagrinėti esamą literatūrą ir aptarti Lietuvos socialinės politikos ir vaiko gerovės politikos aktualijas. Lietuvos socialinė politika. Socialinės politikos pagrindiniai tikslai. Socialinės apsaugos struktūra. Vaiko gerovės politika. Dokumentai, reglamentuojantys vaiko gerovės politiką. Išvados.
  Socialinis darbas, referatas(9 puslapiai)
  2008-11-07
Puslapyje rodyti po