Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Socialinis darbas

Socialinis darbas (787 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Nepilnamečio ir pilnamečio asmens globos proceso analizė

  Nepilnamečio asmens globa (rūpyba). Vaiko globos (rūpybos) rūšys ir formos. Nuolatinės vaiko globos nustatymo procesas. Laikinosios globos nustatymas nepilnamečiui asmeniui (situacijos aprašymas). Įstatymai, kuriais vadovaujantis, organizuojama vaiko globa (rūpyba.) Pilnamečio asmens globa (rūpyba). Globos nustatymas pilnamečiui neveiksniam asmeniui. Rūpybos nustatymas pilnamečiui veiksniam asmeniui. Rūpintojo skyrimas veiksniam pilnamečiui asmeniui (situacijos aprašymas). Įstatymai, kuriais vadovaujantis, organizuojama pilnamečių asmenų globa (rūpyba).
  Socialinis darbas, analizė(8 puslapiai)
  2007-02-23
 • Nepilnamečių alkoholio vartojimas dėl lengvo prieinamumo

  Įvadas. Teorinė dalis. Alkoholio vartojimo žala. Vaikų ir paauglių alkoholio vartojimas Lietuvoje. Empirinė dalis. Tyrimo organizavimas ir pravedimas. Tyrimo rezultatai. išvados. Priedas (Anketa). Išnašos.
  Socialinis darbas, referatas(12 puslapių)
  2008-07-22
 • Nepilnamečių baudžiamosios atsakomybės ir resocializacijos bendrosios tendencijos

  Įvadas. Tikslas yra analizuoti nepilnamečių baudžiamosios atsakomybės bei resocializacijos bendrąsias tendencijas Lietuvoje. Nepilnamečių baudžiamosios atsakomybės ir resocializacijos bendrosios tendencijos. Nepilnamečių baudžiamosios atsakomybės bendrosios tendencijos. Baudžiamosios atsakomybės turinį sudarantys elementai. Nepilnamečių resocializacijos bendrosios tendencijos. Savivaldybių lygmuo. Apskričių lygmuo. Šalies lygmuo. Išvados.
  Socialinis darbas, namų darbas(13 puslapių)
  2009-02-04
 • Nepilnamečių nusikalstamumas (3)

  Įžanga. Nepilnamečių nusikalstamumas. Sprendimai. Išvados.
  Socialinis darbas, referatas(6 puslapiai)
  2007-03-09
 • Nepilnamečių nusikalstamumas: socialinė problema ir prevencinės galimybės

  Nepilnamečių nusikalstamumo problemos aktualumas. Dabartinės nepilnamečių nusikalstamumo situacijos analizė. Teisinių aktų analizė. Nepilnamečių nusikalstamumas – socialinė problema. Nepilnamečių nusikalstamumo prevencinės galimybės. Institucijos, dirbančios su nusikaltusiais nepilnamečiais. Darbas su vaiku mokykloje. Jauni žmonės, kaip teigiami modeliai. Bendraamžių švietimas. Darbas su šeima ir vaiku "šeimos namuose. Partnerystės grupių kūrimas bendruomenėje. Alternatyvios mokyklos. Šeimos pasitarimai. Jaunimo teisingumo komitetai. Išvados ir apibendrinimas.
  Socialinis darbas, kursinis darbas(18 puslapių)
  2005-11-02
 • Nepilnamečių nusikalstamumas. Nepilnamečių nusikalstamumo prevencijos priemonės

  Darbas pavadinimu "Nepilnamečių nusikalstamumas ir jo prevencijos priemonės". Įvadas. Nepilnamečių nusikalstamumo visuomenėje samprata. Nepilnamečių nusikaltėlių asmenybėms būdingi bruožai. Nusikalstamumo socialiniai veiksniai. Šeimos įtaka. Mokyklos vaidmuo. Kriminalinės justicijos institucijos. Neformalios grupės įtaka. Neužimtumas. Žiniasklaida. Prevencijos samprata. Nusikalstamumo prevencijos priemonės. Specialios mokymo - auklėjimo įstaigos nepilnamečiams teisės pažeidėjams. Išvados.
  Socialinis darbas, referatas(13 puslapių)
  2008-04-02
 • Nepilnamečių nusikalstamumo prevencija (2)

  Problemos sprendimas. Problema. Nepilnamečių nusikalstamumas – rimta socialinė problema, kuri pasižymi tuo, kad jos tempai vis didėja, be to, padaromų teisės pažeidimų pobūdis sunkėja. Akivaizdu, kad su šiuo reiškiniu būtina kovoti. Problemos priežastys ir pasekmės. Statistiniai duomenys. Nepilnamečių nusikalstamumo prevencijos programa 2007-2010 m. Sprendimų įvertinimas. Programos įgyvendinimo koordinavimas. Vertinimo kriterijai.
  Socialinis darbas, namų darbas(7 puslapiai)
  2008-01-15
 • Nepilnamečių nusikalstamumo priežastys bei ankstyvoji nusikalstamumo prevencija

  Santrauka. Svarbių terminų žodynėlis. Įvadas. Teorinė dalis. Šiandieninė nepilnamečių nusikalstamumo situacijos analizė. Nepilnamečių nusikalstamumo priežasčių teorijos. Nepilnamečių nusikalstamumas ir jį įtakojantys veiksniai. Nepilnamečių, linkusių į delinkventišką elgesį, asmeninės savybės. Nepalankios asmens raidos sąlygos šeimoje. Neigiamas mokyklos ir bendraamžių grupės poveikis. Neigiama žiniasklaidos įtaka. Ankstyvoji nusikaltimų prevencija. Nepilnamečių užimtumo tendencijos. Socialinio darbuotojo veikla nepilnamečių nusikalstamumo ankstyvojoje prevencijoje. Išvados. Priedai.
  Socialinis darbas, referatas(40 puslapių)
  2006-03-03
 • Nepilnamečių nusikaltimų socialiniai veiksniai, prevencija

  Nepilnamečių nusikaltimų veiksniai (šeima, mokykla, grupės, žiniasklaida, neužimtumas), prevencija (šeima, mokykla, užimtumas, socialinė-psichologinė pagalba, socialinis tarpininkavimas, šalyje įgyvendinamos Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintos nacionalinės programos.
  Socialinis darbas, kursinis darbas(10 puslapių)
  2005-06-10
 • Nepilnamečių prostitucija

  Įvadas. Seksualinio išnaudojimo įtaka. Vaikų prostitucijos ypatumai ir tipologija. Vaikų prostitucijos priežastys ir pasekmės. Interneto atsiradimo įtaka. Prevencinė programa. Išvados.
  Socialinis darbas, referatas(10 puslapių)
  2007-05-16
 • Nepilnamečių resocializacija užsienio šalyse

  Įvadas. Nepilnamečių baudžiamosios atsakomybės ir perauklėjimo bendrieji bruožai. Esminės priežiūros įstaigų pertvarkymo gairės. Individualių ir grupinių perauklėjimo metodų taikymo galimybės. Išvados.
  Socialinis darbas, referatas(13 puslapių)
  2008-12-16
 • Nepilnamečių, tapusių komercinio seksualinio išnaudojimo aukomis, psichosocialinių poreikių analizė

  Įvadas. Prekybos moterimis ir prostitucijos samprata. Prekybos žmonėmis ir prostitucijos apibrėžimai. Prekybos moterimis tendencijos ir problematika. Prekybos moterimis istorija. Vertimosi prostitucija priežastys. Išmoktas bejėgiškumas. Stigma. Komercinio seksualinio išnaudojimo aukų reabilitacija. Socialiniai – teisiniai prieštaravimai dėl prostitucijos nelegalumo. Lyčių nelygybė kaip visuomenėje dar nesuvokta problema. Žmogiškųjų poreikių hierarchija. Poreikių apibrėžimas. Poreikių klasifikacija. Tyrimo metodologija. Tyrimo metodologinis apibūdinimas. Teorinis tyrimo analizės pagrindimas. Tyrimo duomenų analizė ir interpretacija. Klientė reabilitacinėje programoje. Klienčių fiziologiniai poreikiai. Saugumo poreikiai. Meilės ir priklausomybės poreikis. Prostitucijos stigma. Poreikių nepatenkinimas ir psichologinis skausmas. Išvados. Rekomendacijos. Išnašos.
  Socialinis darbas, diplominis darbas(32 puslapiai)
  2008-03-15
 • Nepriteklius

  Įvadas. Skurdo priežastys. Skurdo rizikos ribos problema. Minimalus pragyvenimo lygis. Parama nepriteklių kenčiantiems žmonėms. Valstybinė socialinė parama. Nedirbantys asmenys. Socialinės paramos poreikis. Paramos schemos. Išvados.
  Socialinis darbas, referatas(19 puslapių)
  2012-01-04
 • Netektis mirties atveju

  Įvadas. Tikslas - išsiaiškinti kaip skirtingo amžiaus žmonės reaguoja į netektį, ir kaip būtų galima jiems padėti. Sielvartas ir gedėjimas. Sielvarto eiga. Vaiko mirtis. Vaikų požiūris į mirtį. Mirties supratimo raida. Vaikas patyrė netektį. Vaikų reakcija į netektį. Skirtingo amžiaus vaikų supratimas apie mirtį. Vaikų ir suaugusiųjų gedėjimo skirtumai. 6 požymiai, rodantys, jog vaikui po netekties reikia specialistų pagalbos. Sielvartas senatvėje. Išvados.
  Socialinis darbas, referatas(8 puslapiai)
  2008-05-10
 • Netradicinės šeimos sielovada. Postmoderni šeima

  PowerPoint pristatymas. Pranešimo tikslas: apibūdinti bažnyčios svarbą netradicinių šeimų sielovadai. Pranešimo uždaviniai. Šeimos samprata. Sveikos šeimos bruožai. Sielovados esmė. Netradicinių šeimų tipai. Lietuvos sielovados projektas 2000 m. Išsiskyrusiųjų Sielovados centras "Bendrakeleiviai". Kauno Gerojo Ganytojo parapijos Sielovados centras. Vilkaviškio vyskupijos Vaikų sielovados centras. Šeimos, auginančios įvaikintus vaikus. Šeima be vaikų. Nesantuokinės šeimos. Smurtą patiriantys ar patyrę. Sielovadinis ciklas.
  Socialinis darbas, pristatymas(16 skaidrių)
  2009-12-23
 • Netradicinių terapijų panaudojimo galimybės individualiame socialiniame darbe

  Įvadas. Teorinė dalis. Delfinų terapija. Muzikos terapija. Meno terapija. Teorinis pagrindas. Svarbiausios sąvokos. Vykstantys procesai meno terapijoje. Taikymo sfera. Grupės sudarymo pricipai, darbo forma, trukmė. Vedančiojo vaidmuo. Numatomi rezultatai. Hipnozė. Psichikos traumų gydymas greitais akių judesiais. Dvidešimt penktas kadras. Išvados.
  Socialinis darbas, kursinis darbas(21 puslapis)
  2007-07-02
 • Nevyriausybinė nepelno organizacija: VŠĮ "Šeimų santaka"

  Organizacijos veikla. Organizacijos misija, vizija, tikslas, uždaviniai. Organizacijos valdymo lygiai. Organizacijos vykdomos programos, skirtos gatvės vaikams. Organizacijos veiklos pobūdis. Organizacijos naudojami būdai, skatinant gatvės vaikų įsitraukimą į vykdomą veiklą. Specialistų ir/ar savanorių parinkimas ir parengimas teikti pagalbą gatvės vaikams. Organizacijos bendradarbiavimas su kitomis organizacijomis. Problemos, su kuriomis susiduria organizacija teikdama pagalbą gatvės vaikams. Organizacijos veiklos rezultatų pateikimas. Organizacijos silpnosios ir stipriosios pusės. Pasiūlymai dėl veiklos tobulinimo. Tema, jos pagrindimas. Veiklos trukmė. Dalyvių skaičius. Atsakingi asmenys. Metodika.
  Socialinis darbas, namų darbas(8 puslapiai)
  2009-10-15
 • Nevyriausybinės ir savanoriškos organizacijos

  Įvadas. Nevyriausybinė organizacija. Nevyriausybinės organizacijos Lietuvoje. Savanoriškas centras. Savanoriškos organizacijos istorija. Nevyriausybinės organizacijos ir savanoriško centro bendradarbiavimas. Išvados.
  Socialinis darbas, referatas(11 puslapių)
  2009-02-04
 • Nevyriausybinės organizacijos (3)

  Įvadas. Tikslas - aptarti savanoriško darbo reikalingumą ir svarbą. Nevyriausybinių organizacijų vaidmuo. NVO samprata. NVO veiklos principai. NVO veiklos sritys. Nevyriausybinės organizacijos (NVO) – dirbančios su vaikais. Telšių psichologinio vaikų ir jaunimo centro "Vilties linija" veikla. Savanoriška veikla Telšiuose. Trumpas "Vilties linijos" pristatymas. savanorių atranka ir mokymas. "Vilties linija" šiandien. Išvados. Priedas ("Vilties linija". Klausau).
  Socialinis darbas, referatas(18 puslapių)
  2009-11-16
 • Nevyriausybinės organizacijos ir jų veikla

  Nevyriausybinių organizacijų samprata. Nevyriausybinės organizacijos – kas tai? Dabartinė padėtis. Nūdienos situacija. Perspektyvos. Nevyriausybinių organizacijų vaidmuo ir privatus NVO finansavimas. Filantropijos vieta visuomenėje. Nevyriausybinių organizacijų vaidmuo. Labdara – parama ir savanoriškas neapmokamas darbas NVO. Europos komisijos pranešimas apie NVO pasiekimus. NVO išteklių gausinimas.
  Socialinis darbas, referatas(12 puslapių)
  2007-02-26
Puslapyje rodyti po