Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Socialinis darbas

Socialinis darbas (787 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Seksualinė prievarta

  Įvadas. Seksualinis smurtas paauglių tarpe, prevencinės priemonės. Seksualinio smurto poveikis vaikui. Seksualinio smurto simptomai. Kodėl vaikai nepasakoja apie seksualinį smurtą? Kodėl vaikai visgi ryžtasi papasakoti apie seksualinį smurtą?. Seksualinio smurto prevencinės priemonės. Seksualinė prievarta prieš moteris, paplitimas prevencija. Seksualinės prievartos prieš moteris paplitimas. Pagalba moterims patyrusioms prievartą. Seksualinės prievartos prieš moteris prevencija. Vaikų seksualinis prievartavimas ir lytinis tvirkinimas, skirtumai, prevencija. Lytinis tvirkinimas. Seksualinė prievarta. Seksualinio išnaudojimo požymiai. Lietuvos statistika apie vaikus patyrusius seksualinį smurtą. Seksualinio ir lytinio tvirkinimo prevencija. Nėštumas paauglystėje, priežastys, prevencija. Paauglių seksualumas ir nėštumas. Statistika. Lytinis auklėjimas šeimoje. Lytinis švietimas mokymo įstaigose. Jaunimo programos. Išvados.
  Socialinis darbas, referatas(21 puslapis)
  2010-04-19
 • Seksualinė prievarta ir seksualinis vaikų išnaudojimas

  Įžanga. Seksualinės prievartos sąvoka ir rūšys. Vaiko apsauga prieš smurtą ir išnaudojimą. Seksualinės prievartos požymiai. Seksualinės prievartos pasekmės. Priežastys, dėl kurių dauguma vaikų nepasakoja apie prievartą. Pagalba vaikui, patyrusiam seksualinę prievartą.
  Socialinis darbas, referatas(18 puslapių)
  2008-02-27
 • Seksualinę prievartą patyrusių vaikų resocializacija

  Įvadas. Seksualinė prievarta prieš nepilnamečius. Kaip atpažinti seksualinę prievartą? Seksualinės prievartos padariniai. Seksualinę prievartą patyrusių nepilnamečio bei jo šeimos resocializacija. Neprofesionali pagalba nuskriaustam vaikui. Vaiko saugumo šeimoje užtikrinimas. Išvados.
  Socialinis darbas, namų darbas(6 puslapiai)
  2009-03-25
 • Seksualinė prievarta prieš moterį

  Seksualinė prievarta prieš moterį. Kas ir kodėl? Įvadas. Kas yra seksualinė prievarta, įžaginimas. Priežastys įtakojančios seksualinės prievartos plitimą visuomenėje. Pornografijos įtaka seksualinės agresijos reiškiniui pasaulyje. Pornografijos pasekmės. Seksualinio prievartautojo psichologinė charakteristika. Populiariausios nuostatos apie prievartautojus. Prievartaujantis vyras yra emociškai nestabilus. Vyrai prievartauja, nes turi nekontroliuojamus seksualinius poreikius. Išvados. Išnašos.
  Socialinis darbas, referatas(18 puslapių)
  2008-02-04
 • Seksualinė prievarta prieš vaikus (2)

  Įžanga. Terminų žodynas. Vaikas ir jo saugumo užtikrinimas. Seksualinė prievarta prieš vaikus. Seksualinio smurto apibrėžimo problematika. Seksualinės prievartos formų paplitimas. Aplinka, kurioje galima seksualinė prievarta. Seksualinės prievartos rizikos grupės. Bendroji smurtautojų charakteristika. Seksualinės prievartos požymiai. Seksualinės prievartos prieš vaikus, atskleidimas. Išvados.
  Socialinis darbas, kursinis darbas(27 puslapiai)
  2007-04-26
 • Seksualinė prievarta prieš vaikus ir Saugaus vaiko centras

  Įvadas. Bendra situacijos apžvalga. Tikslinė populiacija. Srities problema ir darbo aktualumas vietos atžvilgiu.Istorinis problemos kontekstas. Veiksmų apribojimai. Įstatymai ir nutarimai. Išorinės ir vidinės institucijos gairės. Institucijos finansavimas. Atsakomybės lygiai. Institucijos darbo apimtis. Palyginamosios perspektyvos. Klientų patekimas į instituciją.
  Socialinis darbas, referatas(10 puslapių)
  2008-10-10
 • Seksualinė prievarta prieš vaikus, galimi sprendimo būdai

  Įvadas. Kas yra seksualinė prievarta prieš vaiką? Seksualinės prievartos požymiai ir padariniai. Ką būtina žinoti apie pagalbą? Kai vaikas praneša apie seksualinę prievartą. Jei vaikas apie patirtą seksualinę prievartą kalba klasėje. Pasaulio valstybių patirties, tarptautinių dokumentų rekomendacijos įvertinimas. Statistika užsienyje ir Lietuvoje.
  Socialinis darbas, referatas(6 puslapiai)
  2006-05-16
 • Seksualinė prievarta prieš vaikus. Galimi sprendimo būdai

  Prievartos atvejų padažnėjimas. Kas yra seksualinė prievarta prieš vaiką. Seksualinės prievartos požymiai ir padariniai. Ką būtina žinoti apie pagalbą. Pasaulio valstybių patirties, tarptautinių dokumentų rekomendacijos įvertinimas. Statistika. Problemos sprendimo keliai. Išvados.
  Socialinis darbas, referatas(11 puslapių)
  2005-10-19
 • Seksualinis išnaudojimas vaikų amžiuje

  Įvadas. Darbo tikslas – išsiaiškinti pagrindinius aspektus apie seksualinę vaikų prievartą. Seksualinė vaikų prievarta. Vaikas patyrė seksualinę prievartą. Kaip pastebėti? Incestas. Vaikų tvirkintojas/viliotojas. Kur galima gauti visuomeninės konsultacijos Lietuvoje patyrus seksualinį smurtą. Vaikų teisių apsaugos tarnybos. Saugaus vaiko ir Paramos vaikams centrai. Psichologinės-pedagoginės tarnybos. Seksualinės prievartos socialinės pasekmės. Kas trečias jaunuolis patyrė seksualinę prievartą. Išvados.
  Socialinis darbas, referatas(11 puslapių)
  2010-08-05
 • Seksualinis smurtas prieš vaikus

  Įvadas. Jaunesniojo paauglio amžiaus tarpsnio apibrėžtis. Seksualinio smurto prieš vaikus problema. Kaip prakalbinti vaiką, prieš kurį buvo panaudotas seksualinis smurtas.
  Socialinis darbas, referatas(11 puslapių)
  2007-01-23
 • Seksualinis smurtas prieš vaikus šeimoje

  Prievarta šeimoje ir visuomenėje, Prievartos problema Lietuvoje, Prievartos rūšys, jų formos, Seksualinės prievartos priežastys, prielaidos, Seksualinės prievartos požymiai, pasekmės, Pagalba vaikams, patyrusiems seksualinę prievartą, Problemos aktualumas (apklausa). Išvados. Pasiūlymai.
  Socialinis darbas, referatas(23 puslapiai)
  2005-04-08
 • Seksualinis vaikų išnaudojimas

  Įvadas. Seksualinio vaikų išnaudojimo samprata. Seksualinės prievartos prieš vaikus pasireiškimo priežastys. Seksualinės prievartos pasekmės. Kontrolės ir prevencijos galimybės. Išvados.
  Socialinis darbas, referatas(8 puslapiai)
  2008-12-10
 • Seminaras: Šeimos struktūros pokyčiai ir jų pasekmės vaikams

  Seminaro tema. Seminaro vieta. Seminaro laikas. Seminaro trukmė. Seminaro tikslas. Seminaro uždaviniai. Numatomas rezultatas. Darbo formos. Projekto rengėjas. Naudota literatūra. Seminaro vedėjos pranešimas. Pasiūlymai diskusijai. Skyrybų išgyvenimo stadijos.
  Socialinis darbas, pavyzdys(8 puslapiai)
  2007-03-22
 • Senatvė: organizmo pokyčiai ir ligos

  Įvadas. Senatviniai organizmo pokyčiai. Senstančiam žmogui būdingi sveikatos sutrikimai. Išvados.
  Socialinis darbas, namų darbas(10 puslapių)
  2008-11-12
 • Senelių globos namai

  Įvadas. Senelių globos namai. Šilutės senelių globos namų charakteristika. Senelių globos namų tikslas. Šilutės senelių globos namų struktūra. Priežastys, sąlygojamas asmenų gyvenimą globos namuose. Globos namų gyventojų problemos. Šilutės senelių globos namai. Vidaus tvarkos taisyklės. Bendroji dalis. Gyventojų teisės ir pareigos. Šilutės senelių globos namuose draudžiama. Primename. Šilutės senelių globos namų veiklos nuostatai. Bendrosios nuostatos. Globos namų tikslai, uždaviniai ir funkcijos. Šilutės senelių globos namų vyriausiojo socialinio darbuotojo pareigos ir užduotys. Teisės. Atsakomybė.
  Socialinis darbas, namų darbas(13 puslapių)
  2007-03-20
 • Senelių, gyvenančių pensionate bei senelių, gyvenančių šeimose su artimaisiais socialinių problemų ypatumai

  Įvadas. Temos aktualumas. Tyrimo problema. Tyrimo tikslas. Tyrimo uždaviniai. Tyrimo objektas. Tyrimo hipotezė. Tyrimo metodika ir organizavimas. Pagrindiniai klausimai. Papildomi klausimai. Rezultatų naujumas, jų teorinis bei praktinis reikšmingumas. Senatvės apibrėžtis. Pagrindinės senyvo amžiaus žmonių problemos. Psichologiniai socialiniai senėjimo aspektai ir ypatumai. Vienatvė. Senatvės poveikis socialiniams vaidmenims. Išvados. Priedas (1).
  Socialinis darbas, kursinis darbas(18 puslapių)
  2008-05-26
 • Senų žmonių atskirties ypatumai

  Įvadas. Darbo tikslas: išnagrinėti atskirties, kaip socialinio reiškinio įtaką senatvėje. Senų žmonių atskirties specifiškumas, pobūdis, ypatumai. Senatvė kaip socialinis reiškinys. atskirtis ir jo atsiradimo priežastys senatvėje. Senatvinės ligos ir jų daroma įtaka atskirties formavimuisi. Vaidmenų pokyčių įtaka senatvėje atskirties formavimuisi. Tyrimo metodika. Tyrimų rezultatai ir aptarimas. Išvados.
  Socialinis darbas, kursinis darbas(28 puslapiai)
  2009-03-13
 • Senų žmonių problemos

  Įvadas. Asmenybės kitimo problemos senatvėje. Seno žmogaus ego. Seno žmogaus susitaikymas su senatve. Asmenybės kitimo – išsaugojimo problema. Socialinės seno žmogaus problemos. Socialinio vaidmens susilpnėjimas. Amžiaus norma. Vaidmens pasikeitimas. Išėjimas į pensiją. Našlystė. Seno žmogaus priklausomybės didėjimas. Slaugos ir senelių namai. Problemos, susijusios su organizme vykstančiais pokyčiais senstant. Ligų sukeltos problemos. Sveikata ir lėtinės ligos vyresniame amžiuje. Pagrindinės senatvės ligų ypatybės. Dažniausios patologinės būklės ir ligos. Išvados.
  Socialinis darbas, namų darbas(17 puslapių)
  2006-11-13
 • Senų žmonių situacija Lietuvos socialinio ekonominio gyvenimo kontekste

  Įvadas. Ekonominiai ir socialiniai veiksniai, įtakojantys senų žmonių padėtį visuomenėje. Gyventojų senėjimo reiškinys. Lietuvos gyventojų senėjimo procesas. Teisinė ir socialinė senatvės apsauga. Senų ir pagyvenusių žmonių problemos ir poreikiai. Buvusios socialinės padėties praradimas. Sutuoktinio vaidmens netekimas – našlystė. Priklausomybės nuo kitų didėjimas. Tėvystės rolės netekimas. Kultūrinė pagyvenusių ir senų žmonių veikla.
  Socialinis darbas, kursinis darbas(27 puslapiai)
  2006-01-29
 • Senų žmonių slaugos poreikiai

  Įvadas. Senatvės samprata. Organizmo pokyčiai senstant. Senėjimo poveikis socialiniams vaidmenims. Seno žmogaus poreikių samprata. Maslow poreikių teorija. Pagrindiniai žmogaus poreikiai. Gyvybinių veiklų samprata. Pagrindinės žmogaus gyvybinės veiklos. Senyvo žmogaus gyvenimo kokybės užtikrinimas. Fizinis aktyvumas. Pagyvenusių žmonių subjektyvus kūno kultūros reikšmės vertinimas. Fizinis aktyvumas – gera sveikata. Mityba. Senų žmonių mitybos problemos. Senų žmonių mitybos principai. Bendravimas. Senų žmonių marginalizacija ir vienišumo problema. Bendravimas su senyvo amžiaus žmonėmis. Poilsis. Išvados ir siūlymai. Summary.
  Socialinis darbas, kursinis darbas(26 puslapiai)
  2007-04-20
Puslapyje rodyti po